Ενότητες

Τι είναι οι όζοι θυρεοειδούς ή αλλιώς θυροειδή;

Οι όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν μία διόγκωση (μάζα) του θυρεοειδούς αδένα. Είναι ένα πολύ συχνό εύρημα στο γενικό πληθυσμό, ενώ επιδημιολογικές μελέτες αναδεικνύουν την παρουσία τους έως και στο 50% του πληθυσμού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως τους όζους του θυρεοειδούς τους συναντάμε συχνότερα στις γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ τα ακριβή αίτια αυτού του φαινομένου παραμένουν υπό διερεύνηση.

οζοι θυρεοειδους

Οι όζοι του θυρεοειδούς μπορεί να είναι ψηλαφητοί ή μη, γεγονός που εξαρτάται κυρίως από το μέγεθός τους και δευτερευόντως από την εντόπισή τους.

Το μέγεθος ενός όζου στον θυρεοειδή ποικίλει και μπορεί να κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως αρκετά εκατοστά.

Ο αριθμός τους ποικίλει, επίσης, από έναν (μονήρης όζος) έως πολλαπλούς, στον ένα (οζώδης βρογχοκήλη) ή και στους δύο λοβούς του αδένα (πολυοζώδης βρογχοκήλη).

Όσον αφορά στη μορφολογία τους, υπάρχει ο συμπαγής όζος, ο κυστικός όζος (με υγρό περιεχόμενο) και ο μικτός όζος (κυστικοί με επιπρόσθετο συμπαγές στοιχείο). Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται κάποιος συμπαγής όζος θυρεοειδούς με το πέρασμα του χρόνου να μετατραπεί σε κυστικό όζο, φαινόμενο που ονομάζεται κυστική εκφύλιση του όζου

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη λειτουργικότητά τους, διακρίνονται οι ψυχροί όζοι (υπολειτουργούντες) και οι θερμοί όζοι (υπερλειτουργούντες).

Ποια είναι τα αίτια;

Διάφορα γενετικά αίτια έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς στην παθογένεση των όζων θυρεοειδούς. Κοινός παρονομαστής των αιτίων αυτών είναι μία διαταραχή στην γενετική ισορροπία μεταξύ των ογκογονιδίων και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Ωστόσο, διάφοροι περιβαλλοντικοί και διατροφικοί παράγοντες αποτελούν αίτια εμφάνισης των όζων, όπως:

 • Η έλλειψη ιωδίου σε μία περιοχή
 • Το κάπνισμα
 • Η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο
 • Η κατάχρηση αλκοόλ
 • Η κληρονομικότητα, σε ένα βαθμό

Όλα τα προαναφερθέντα αίτια δρουν και συνεργικά, με αποτέλεσμα ο συνδυασμός τους να αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο εμφάνισης όζων θυρεοειδούς.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Οι όζοι θυρεοειδούς, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν προκαλούν συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, οι μη ψηλαφητοί όζοι θυρεοειδούς αποτελούν και το συνηθέστερο εύρημα. Επιπρόσθετα, οι μη ψηλαφητοί όζοι θυρεοειδούς αποτελούν, συνήθως, ένα τυχαίο εύρημα, στα πλαίσια κάποιας απεικονιστικής εξέτασης του τραχήλου (συνήθως υπερηχογραφήματος) για άλλη πάθηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η αιμορραγία εντός ενός όζου κυστικής μορφολογίας προκαλεί την αιφνίδια αύξηση του μεγέθους του, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να εκδηλώνουν ένα αίσθημα τοπικού πόνου στο λαιμό, που αποτελεί και συχνή αιτία προσέλευσής τους προς εξέταση.

Οι όζοι με μέγεθος αρκετά εκατοστά, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα εξαιτίας της πίεσης γειτονικών οργάνων. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν τον έντονο βήχα, το βράγχος φωνής ή βραχνάδα (πίεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου), τη δύσπνοια (πίεση της τραχείας), όπως επίσης τη δυσκολία στην κατάποση και τη δυσφαγία (πίεση του οισοφάγου).

Επιπρόσθετα, ένας όζος που παράγει και εκκρίνει στο αίμα μεγάλες ποσότητες θυρεοειδικών ορμονών (τοξικό αδένωμα) θα προκαλέσει την εμφάνιση των συμπτωμάτων και σημείων του υπερθυρεοειδισμού

Σπανιότερα, οι ίδιοι οι ασθενείς παρατηρούν ή ακόμη και ψηλαφούν έναν όζο θυρεοειδούς αρκετά μεγάλου μεγέθους.

 

οζοι-θυρεοειδουςοζοι-θυρεοειδους

Όζοι θυρεοειδούς και ορμόνες

Οι όζοι θυρεοειδούς στην πλειοψηφία τους δεν επηρεάζουν τις ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα. Με άλλα λόγια, η μέτρηση των ορμονών του θυρεοειδούς στο αίμα είναι φυσιολογική, στην πλειοψηφία των ασθενών.

Εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό αποτελούν οι θερμοί όζοι θυρεοειδούς. Οι θερμοί όζοι παράγουν και εκκρίνουν στο αίμα μεγάλες ποσότητες των ορμονών του θυρεοειδούς, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πάσχουν από υπερθυρεοειδισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, η μέτρηση των θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα θα αναδείξει αυξημένα επίπεδά τους που ξεπερνούν τα ανώτερα φυσιολογικά όρια, ενώ ταυτόχρονα η TSH θα είναι εξαιρετικά μειωμένη και σαφέστατα χαμηλότερη από τα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα. 

Υποχωρούν οι Όζοι Θυρεοειδούς;

Οι όζοι θυρεοειδούς στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν μικραίνουν και δεν υποχωρούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το αίτιο που προκάλεσε την εμφάνιση των όζων εξακολουθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, να υφίσταται καθόλη τη διάρκεια της ζωής, με αποτέλεσμα οι όζοι που σχηματίστηκαν να είναι αδύνατον να μικρύνουν ή να εξαφανιστούν. Ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που ένας όζος εμφανίζει κάποια μείωση του μεγέθους του σε διαδοχικά υπερηχογραφήματα, η μείωση αυτή οφείλεται στις μικρές αποκλίσεις που υφίστανται κατά την εκτίμηση του μεγέθους του όζου στο υπερηχογράφημα και όχι σε κάποια πραγματική ελάττωση του μεγέθους του όζου.

Εξαίρεση, ωστόσο, στον κανόνα αυτό αποτελούν οι κυστικοί όζοι, οι μικτοί όζοι (συνδυασμός κυστικού και συμπαγούς στοιχείου) ή οι όζοι που έχουν υποστεί κυστική εκφύλιση, δηλαδή συμπαγείς όζοι που με το πέρασμα του χρόνου έχουν μετατραπεί σε κυστικούς όζους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν το υγρό περιεχόμενο (κολλοειδές) του όζου αυξηθεί, με τη σειρά του θα προκαλέσει και την αύξηση του μεγέθους του όζου. Κατά παρόμοιο τρόπο, η ελάττωση του κολλοειδούς εντός του όζου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι κυστικοί αυτοί όζοι να μικραίνουν, χωρίς αυτό, ωστόσο, να αποκλείει το ενδεχόμενο το μέγεθος τους να αυξηθεί ξανά στο μέλλον.

οζοι θυρεοειδους

Όζοι θυρεοειδούς: πότε είναι επικίνδυνοι; 

Ανεξαρτήτως της λειτουργικότητάς τους, οι όζοι του θυρεοειδούς στην πλειοψηφία τους είναι καλοήθεις και δεν χρήζουν κάποιας ειδικής αντιμετώπισης. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείσει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των όζων του θυρεοειδούς.

Ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των όζων αφορά κακοήθεις όζους (καρκίνος θυρεοειδούς), οι οποίοι, εντούτοις, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά. Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε πως πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ένας ψηλαφητός όζος έχει την ίδια πιθανότητα να αφορά κακοήθη όζο, σε σύγκριση με έναν μη ψηλαφητό όζο στο θυρεοειδή.

Επιπρόσθετα, κάθε όζος που αναπτύσσεται επί του εδάφους της θυρεοειδίτιδας Χασιμότο χαρακτηρίζεται από αυξημένο κίνδυνο να υποκρύπτει καρκίνο του θυρεοειδούς, σε σύγκριση με έναν όζο που αναπτύσσεται επί του εδάφους ενός φυσιολογικού θυρεοειδούς αδένα.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως στο παρελθόν υπήρχε η πεποίθηση πως οι θερμοί όζοι που προκαλούν την υπερέκκριση θυρεοειδικών ορμονών και ως εκ τούτου υπερθυρεοειδισμό, χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μικρά ποσοστά υπόκρυψης κακοήθειας (<1%). Νεότερες, ωστόσο, έρευνες έχουν ανατρέψει την αντίληψη αυτή, αποδεικνύοντας πως η πιθανότητα οι θερμοί όζοι να είναι κακοήθεις είναι μεν κατά 62% μικρότερη αυτής των μη θερμών όζων, αλλά δεν είναι αμελητέα, όπως θεωρούνταν επί σειρά ετών.

Παράγοντες κινδύνου & ενδείξεις κακοήθειας 

οζοι διαγνωσηΠιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την υπόκρυψη καρκίνου εντός ενός όζου θυρεοειδούς:

 • Το ανδρικό φύλο
 • Πρωτοεμφανιζόμενος όζος στον θυρεοειδή σε ηλικία μικρότερη των 20 ή μεγαλύτερη των 60 ετών
 • Ιστορικό ακτινοβολίας στην περιοχή του τραχήλου, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία
 • Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του θυρεοειδούς σε έναν τουλάχιστον πρώτου βαθμού συγγενή
 • Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto
 • Συνύπαρξη διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων
 • Σκληρός, αμετακίνητος όζος, με ανώμαλη επιφάνεια
 • Υπερηχογραφικά ευρήματα ύποπτα για κακοήθεια

Πως γίνεται η διάγνωση των όζων θυρεοειδούς;

Οι όζοι του θυρεοειδούς χρήζουν μίας συγκεκριμένης καθώς και λεπτομερούς διαγνωστικής προσέγγισης.

Πιο αναλυτικά:

 • Κλινική εξέταση του ασθενούς καθώς και λήψη ιστορικού, εστιάζοντας στην αναγνώριση πιθανών παραγόντων κινδύνου για κακοήθεια.
 • Αιματολογικές εξετάσεις για την εκτίμηση των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών (T3, T4, TSH), των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων καθώς και της καλσιτονίνης.
 • Σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς αδένα για τη διερεύνηση της λειτουργικότητας των όζων. Εφαρμόζεται σε ασθενείς με όζους στο θυρεοειδή και σύγχρονο υπερθυρεοειδισμό.
σπινθηρογραφημα θυρεοειδης

Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς

 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και τραχήλου. Αποτελεί την πιο ευαίσθητη απεικονιστική εξέταση για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των όζων. Το υπερηχογράφημα εντοπίζει την ύπαρξη ή μη απεικονιστικών χαρακτηριστικών ύποπτων για κακοήθεια. Τα ύποπτα αυτά χαρακτηριστικά, λοιπόν, περιλαμβάνουν το στρογγυλό σχήμα του όζου, την υποηχογένεια (υπόηχος ή υποηχογενής όζος), την αυξημένη αγγείωση, την ύπαρξη ασαφών ορίων, την απουσία «δακτυλιδιού» πέριξ του όζου, τις αποτιτανώσεις (ασβεστοποίηση), όπως και τη συνύπαρξη διογκωμένων λεμφαδένων στον τράχηλο.
οζοι υπερηχος

Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά όζων θυρεοειδούς: Α. υποηχογενής όζος θυρεοειδούς, Β. κυστικός όζος, C. όζος με περιφερική αποτιτάνωση, D. όζος με ανώμαλα όρια, Ε. όζος με διάσπαρτες μικροαποτιτανώσεις, F. όζος με συρρέουσες αποτιτανώσεις που προκαλούν ακουστική σκιά

Ακολούθως, τα ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά του κάθε όζου θυρεοειδούς μεμονωμένα αξιολογούνται και βαθμολογούνται κατά το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης (EU-TIRADS).

 • Όζος Θυρεοειδούς EU-TIRADS 2
  Όζος Θυρεοειδούς EU-TIRADS 2

Κάθε όζος θυρεοειδούς, συνεπώς, συγκεντρώνει μία συγκεκριμένη βαθμολογία, η οποία τον κατατάσσει αυτόματα στην αντίστοιχη κατηγορία επικινδυνότητας, με την κάθε κατηγορία με τη σειρά της να υποκρύπτει τον αντίστοιχο κίνδυνο υπόκρυψης καρκίνου του θυρεοειδούς εντός του όζου. Βάσει, λοιπόν, της κατηγορίας κατά EU-TIRADS αλλά και του μεγέθους του όζου, αποφασίζεται η παρακέντηση του όζου, προς αποσαφήνιση της φύσης του.

TIRADS όζος θυρεοειδούς

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα (EU-TIRADS) ταξινόμησης των υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών των όζων θυρεοειδούς

 • Ελαστογραφία θυρεοειδούς. Αποτελεί μία νέα υπερηχογραφική τεχνική που εκτιμά το βαθμό σκληρότητας του θυρεοειδή αλλά και του κάθε όζου. Βασίζεται σε ευρήματα που υποδεικνύουν πως οι όζοι θυρεοειδούς που υποκρύπτουν καρκίνο είναι συνήθως αρκετά σκληρότεροι από τους καλοήθεις όζους. Κατά συνέπεια, η ελαστογραφία του όζου εφαρμόζεται συμπληρωματικά του υπερηχογραφήματος, εκτιμώντας τη σκληρότητα του όζου και κατά συνέπεια την επικινδυνότητα του, όπως επίσης εντοπίζοντας τη σκληρότερη περιοχή εντός ενός όζου από την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η παρακέντηση.
Ελαστογραφία όζου θυρεοειδούς

Ελαστογραφία θυρεοειδούς που αναδεικνύει την παρουσία ενός όζου μαλακής σύστασης

Ελαστογραφία θυρεοειδούς

Ελαστογραφία θυρεοειδούς που αναδεικνύει την παρουσία ενός ύποπτου όζου σκληρής σύστασης

παρακεντηση-αποτελεσμαπαρακεντηση-αποτελεσμα-mobile

παρακεντηση

Παρακέντηση ύποπτου όζου θυρεοειδούς υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA)

Πόσο αξιόπιστη είναι η παρακέντηση των όζων θυρεοειδούς;

Για πολλές δεκαετίες υπήρχε η πεποίθηση πως η παρακέντηση του όζου του θυρεοειδούς ενέχει έναν κίνδυνο ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος, δηλαδή αρνητικού αποτελέσματος επί παρουσίας καρκίνου του θυρεοειδούς εντός του όζου, της τάξεως του 1-3%. Πολυάριθμες νεότερες έρευνες, ωστόσο, έχουν αποδείξει πως το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών κυτταρολογικών ευρημάτων είναι κατά πολύ υψηλότερο του 3%. Πιο αναλυτικά, η πλέον σύγχρονη ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της βιβλιογραφίας συμπεριέλαβε 16.597 ασθενείς με όζους με ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε παρακέντηση. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν πως η παρακέντηση ήταν σε θέση να διαγνώσει το 85.6% των καρκίνων του θυρεοειδούς. Αυτό μεταφράζεται σε μία διόλου ευκαταφρόνητη πιθανότητα της τάξεως του 14.4%, οι ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς εντός ενός όζου να παραμείνουν αδιάγνωστοι για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η νόσος εξελίσσεται και ενδεχομένως επεκτείνεται.

Αξιολογώντας τα ευρήματα της έρευνας, η παρακέντηση εξακολουθεί να παραμένει το μοναδικό διαγνωστικό εργαλείο διερεύνησης της φύσης των ύποπτων όζων. Τα αποτελέσματα της παρακέντησης, ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογούνται με σύνεση, ενώ σε περιπτώσεις όζων που εμφανίζονται υπερηχογραφικά εξαιρετικά ύποπτοι και έχουν εντούτοις αρνητικό αποτέλεσμα στην παρακέντηση τους, ένας εξαιρετικά υψηλός δείκτης κλινικής υποψίας μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της πραγματικής φύσης του όζου.

Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων βιοψίας όζων θυρεοειδούς

Τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης (βιοψίας) των όζων του θυρεοειδούς κατηγοριοποιούνται κατά το πλέον σύγχρονο διεθνές σύστημα ταξινόμησης κατά Bethesda. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ταξινόμηση αυτή, κάθε κατηγορία αποτελέσματος ενέχει τον αντίστοιχο κίνδυνο υπόκρυψης καρκίνου του θυρεοειδούς εντός του όζου.

συστημα Bethesda

Ποια είναι η αποτελεσματική θεραπεία;

Η κατηγοριοποίηση του αποτελέσματος της βιοψίας της παρακέντησής τους καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό τη θεραπευτική προσέγγιση των όζων.

Οι όζοι που ταξινομούνται ως καλοήθεις (Bethesda II) χρήζουν απλής παρακολούθησης με ορμονολογικές εξετάσεις αίματος και υπερηχογράφημα, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επί μεταβολής της υπερηχογραφικής τους εικόνας, ωστόσο, συνιστάται εκ νέου παρακέντηση και αντιμετώπιση, ανάλογα με το αποτέλεσμα της βιοψίας της νέας παρακέντησης.

Οι άτυποι όζοι του θυρεοειδούς (Bethesda III) χρήζουν επανάληψης της παρακέντησής τους. Έτσι, λοιπόν, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της βιοψίας της νέας παρακέντησής τους είναι εκ νέου Bethesda III, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο της τακτικής παρακολούθησής τους και μίας ενδεχόμενης επαναληπτικής βιοψίας στο μέλλον. Στην περίπτωση εκείνη, ωστόσο, που το αποτέλεσμα της νέας παρακέντησης αναδείξει μία επιθετικότερη εικόνα, τότε η αντιμετώπιση του όζου θα πρέπει να ακολουθεί αυτή της νέας κατηγορίας κατά Bethesda. Τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, ο μοριακός έλεγχος των όζων που ταξινομούνται ως Bethesda III αποδεικνύεται, σε κάποιες περιπτώσεις, εξαιρετικά ωφέλιμος στον ακριβή καθορισμό της φύσης του όζου και του κινδύνου του να υποκρύπτει καρκίνο του θυρεοειδούς.

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Σαφέστατα, οι όζοι του θυρεοειδούς που κατηγοριοποιούνται ως ύποπτοι για κακοήθεια (Bethesda V) ή κακοήθεις (Bethesda VI) αντιμετωπίζονται χειρουργικά με την αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα (θυρεοειδεκτομή). Η αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί, επίσης, τη θεραπεία εκλογής και για όζους με υποψία θυλακιώδους νεοπλάσματος (Bethesda IV). Πολλαπλές επιστημονικές έρευνες, λοιπόν, έχουν αποδείξει πως η θυρεοειδεκτομή ωφελεί σημαντικά περισσότερο τους ασθενείς με όζους Bethesda IV, συγκριτικά με τη διενέργεια μοριακού ελέγχου εκ του υλικού της βιοψίας του όζου.

Επιπρόσθετες ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Η θυρεοειδεκτομή αποτελεί, επίσης, την ιδανική θεραπεία και είναι απαραίτητη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εξαιρετικά ύποπτου όζου στο υπερηχογράφημα με κυτταρολογικό αποτέλεσμα Bethesda III (δυσαρμονία μεταξύ των υπερηχογραφικών και των κυτταρολογικών ευρημάτων)
 • Ύποπτου όζου στο υπερηχογράφημα κατηγοριοποιημένου ως Bethesda II ή III και συνύπαρξης άλλων παραγόντων κινδύνου για κακοήθεια (οικογενειακό ιστορικό, ιστορικό ακτινοβολίας του τραχήλου)
 • Όζου μεγέθους > 4 εκατοστών (δυσανάλογα αυξημένος κίνδυνος υπόκρυψης κακοήθειας)
 • Όζου συνεχώς αυξανόμενου μεγέθους σε διαδοχικά υπερηχογραφήματα
 • Όζου που προκαλεί τοπικά συμπτώματα, όπως τοπικό πόνο και αίσθημα πίεσης στο λαιμό
 • Όζου μεγάλου μεγέθους, ο οποίος είναι ορατός και προκαλεί αισθητικά προβλήματα
 • Όζου με συνοδό αυξημένη τιμή καλσιτονίνης αίματος (κίνδυνος υπόκρυψης μυελοειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς)
 • Όζου ή όζων που προκαλούν υπερθυρεοειδισμό (τοξικό αδένωμα και τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη, αντίστοιχα)
 • Κυστικού όζου που επανεμφανίστηκε μετά από παρακέντηση διά λεπτής βελόνης και αναρρόφηση

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Εξειδικευμένος Χειρουργός Θυρεοειδούς, με πολυετή εμπειρία σε πολύπλοκα περιστατικά που απαιτούν αμέριστη προσοχή & ακρίβεια. Συμβουλεύει πάντοτε τους ασθενείς του με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις, προσφέροντας σύγχρονες και εξατομικευμένες μεθόδους θεραπείας σε κάθε ασθενή.

 

Όζοι Θυρεοειδούς: Συχνές Ερωτήσεις

Οι όζοι θυρεοειδούς στην πλειοψηφία τους δεν προκαλούν συμπτώματα και για το λόγο αυτό τους ανακαλύπτουμε τυχαία σε κάποιο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς στα πλαίσια προσυμπτωματικού ελέγχου.

Οι όζοι με μέγεθος αρκετά εκατοστά, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα εξαιτίας της πίεσης γειτονικών οργάνων. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν τον έντονο βήχα, το βράγχος φωνής ή βραχνάδα (πίεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου), τη δύσπνοια (πίεση της τραχείας), όπως επίσης τη δυσκολία στην κατάποση και τη δυσφαγία (πίεση του οισοφάγου).

Σπανιότερα, βέβαια, κάποιοι ασθενείς μπορούν και ψηλαφούν στο λαιμό τους έναν όζο μεγάλου μεγέθους και σκληρής σύστασης.

Οι όζοι θυρεοειδούς συνηθέστερα δεν επηρεάζουν την ορμονική λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και κατά συνέπεια τις ορμόνες. Έτσι, λοιπόν, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει φυσιολογικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα.

Εξαίρεση, ωστόσο, αποτελούν οι θερμοί όζοι, οι οποίοι υπερπαράγουν θυρεοειδικές ορμόνες και κατά συνέπεια προκαλούν συμπτώματα και σημεία υπερθυρεοειδισμού.

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα, από κάποιον εξειδικευμένο στο αντικείμενο ιατρό, αποτελεί αναμφίβολα την πιο ευαίσθητη και αξιόπιστη εξέταση για τη διερεύνηση των αλλοιώσεων του θυρεοειδούς αδένα.

Σαφέστατα όλοι οι όζοι θυρεοειδούς δεν είναι ανησυχητικοί. Η πλειοψηφία των όζων αφορά καλοήθεις όζους.

Εξαιτίας αυτού, ωστόσο, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, καθώς κάποιοι καλοήθεις όζοι ενδέχεται μετά την πάροδο ετών να εξελιχθούν σε ύποπτους ή ακόμη και κακοήθεις όζους.

Οι όζοι θα πρέπει να μας ανησυχούν όταν αρχίσουν να συγκεντρώνουν ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά. Όσα περισσότερα ύποπτα χαρακτηριστικά συγκεντρώνει ένας όζος, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ο όζος αυτός να αφορά έναν κακοήθη όζο (καρκίνο θυρεοειδούς).

Το ευρωπαϊκό σύστημα TIRADS (EU-TIRADS) αποτελεί το πλέον καθιερωμένο και αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης των υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών των όζων θυρεοειδούς, σε διακριτές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται από τον αντίστοιχο κίνδυνο κακοήθειας εντός του όζου.

Η ελαστογραφία θυρεοειδούς αποτελεί μία τεχνική που πραγματοποιείται μέσω υπερήχου και εφαρμόζεται για την εκτίμηση του βαθμού σκληρότητας μίας βλάβης (όζος ή όζοι) του αδένα.

Η χρησιμότητα της ελαστογραφίας θυροειδή βασίζεται σε έρευνες και δεδομένα που έχουν αποδείξει πως όσο αυξάνεται η σκληρότητα ενός όζου, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα ο όζος αυτός να είναι κακοήθης (καρκίνος θυρεοειδούς), ενώ οι όζοι με μαλακή σύσταση διατρέχουν τον μικρότερο κίνδυνο για καρκίνο θυρεοειδούς.

Έτσι, η ελαστογραφία χρησιμοποιείται ως ένα επικουρικό, αλλά εξαιρετικά χρήσιμο, διαγνωστικό μέσο στην αποσαφήνιση της φύσης των όζων θυρεοειδούς.

Ο καρκίνος θυρεοειδούς ξεκινά μορφολογικά ως μία εντοπισμένη διόγκωση του αδένα, με άλλα λόγια ως ένας όζος.

Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται απαραίτητα μία ισχυρή σχέση μεταξύ των όζων και του καρκίνου θυρεοειδούς.

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία έχουμε τους όζους θυρεοειδούς και από την άλλη τον καρκίνο θυρεοειδούς. Εάν κάποιοι όζοι θυρεοειδούς, όχι όμως όλοι, παραμείνουν χωρίς παρακολούθηση, τότε ενδέχεται να εξελιχθούν κάποια στιγμή σε καρκίνο θυρεοειδούς. Θα πρέπει, ωστόσο, να θυμόμαστε πως κάποιοι όζοι δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθούν σε καρκίνο θυρεοειδούς, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιοι όζοι θα εμφανίσουν και ποιοι δεν θα εμφανίσουν καρκίνο.

Η παρακέντηση χρησιμοποιείται ως τελευταίο βήμα στην προσπάθεια διάγνωσης της φύσης των όζων.

Έτσι, λοιπόν, μόνοι οι όζοι που συγκεντρώνουν ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά και συνοδεύονται συνεπώς από αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο θυρεοειδούς θα πρέπει να υποβάλλονται σε παρακέντηση.

Οι υπόλοιποι όζοι μπορούν να παρακολουθούνται τακτικά με υπερηχογράφημα και σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων χαρακτηριστικών, τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο παρακέντησης τους.

Το σύστημα Bethesda αποτελεί το διεθνώς καθιερωμένο σύστημα ταξινόμησης του αποτελέσματος της παρακέντησης των όζων θυρεοειδούς.

Κάθε κατηγορία του συστήματος χαρακτηρίζεται από τον αντίστοιχο κίνδυνο για καρκίνο θυρεοειδούς εντός του όζου. Έτσι, όσο αυξάνεται η κατηγορία τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος για καρκίνο του θυρεοειδούς.

Οι όζοι θυρεοειδούς που ταξινομούνται ως κακοήθεις (καρκίνος θυρεοειδούς) ή ύποπτοι για κακοήθεια (Bethesda V) χρήζουν σαφέστατα αφαίρεσης / θεραπείας.

Επιπρόσθετα, οι όζοι με υποψία θυλακιώδους νεοπλάσματος (Bethesda IV) είναι προτιμότερο να υποβάλλονται σε αφαίρεση, παρά σε μοριακή ανάλυση του υλικού της παρακέντησής τους.

Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες κατηγορίες όζων, οι οποίες πληρούν στο ακέραιο τις ενδείξεις θεραπείας τους.

Η θεραπεία των όζων θυρεοειδούς συνίσταται στη χειρουργική αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα (θυρεοειδεκτομή), η οποία μας προσφέρει και το απόλυτο πλεονέκτημα της οριστικής διάγνωσης της φύσης του όζου μέσω της ιστολογικής εξέτασης (βιοψίας).

 

Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader