Καλέστε μας
6940167070
Βασ. Σοφίας 124Β
Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11526
Ηροδότου 22
Γλυφάδα Τ.Κ. 16675

Τι είναι το φαιοχρωμοκύττωμα;

Το φαιοχρωμοκύττωμα αποτελεί ένα σπάνιο νευροενδοκρινή όγκο που αναπτύσσεται συνήθως στον μυελό των επινεφριδίων (80 – 85% των περιπτώσεων) ή σε κάποια εξω-επινεφριδική θέση (παραγαγγλίωμα) (15 – 20% των περιπτώσεων).

Το φαιοχρωμοκύττωμα εμφανίζεται συνηθέστερα κατά την 4η και 5η δεκαετία της ζωής. Η συχνότητα εμφάνισής του, διεθνώς, υπολογίζεται σε 1 – 10 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανά έτος. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι πως το 1,5 – 11% των τυχαίων επινεφριδικών απεικονιστικών ευρημάτων (τυχαιωμάτων) αποτελεί επινεφριδικό φαιοχρωμοκύττωμα.

Από ιστολογικής άποψης, το 90% των περιπτώσεων αφορούν σε καλόηθες φαιοχρωμοκύττωμα, ενώ το 10% των ασθενών πάσχουν από κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα.

Φαιοχρωμοκύττωμα επινεφρίδιο

Πλαίσια εκδήλωσης φαιοχρωμοκυττώματος

Από γενετικής άποψης, η πλειοψηφία των περιπτώσεων φαιοχρωμοκυττώματος είναι σποραδικές, δηλαδή μη κληρονομούμενες. Το φαιοχρωμοκύττωμα, ωστόσο, μπορεί να εκδηλωθεί στα πλαίσια κληρονομικών γενετικών συνδρόμων, όπως:

Φαιοχρωμοκύττωμα – Κλινική εικόνα

Το φαιοχρωμοκύττωμα χαρακτηρίζεται από την υπέρμετρη παραγωγή και έκκριση των ορμονών του stress, δηλαδή της αδρεναλίνης (επινεφρίνης) και της νοραδρεναλίνης (νορεπινεφρίνης). Η υπερέκκριση αυτή είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των κλασικών συμπτωμάτων και σημείων της νόσου. Αυτά περιλαμβάνουν την κεφαλαλγία, την έντονη εφίδρωση και το αίσθημα καρδιακών παλμών. Το αίσθημα παλμών συνοδεύεται  από αρτηριακή υπέρταση. Τα συμπτώματα της νόσου είναι χαρακτηριστικά επεισοδιακά, εμφανίζουν δηλαδή περιόδους εξάρσεως και περιόδους υφέσεως.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το γεγονός πως λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα εμφανίζουν το σύνολο των συμπτωμάτων της κλασικής τριάδας. Πιο αναλυτικά:

  • 5 – 15% των ασθενών έχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση
  • 10% των ασθενών δεν εμφανίζει κεφαλαλγία
  • 30 – 40% των ασθενών δεν εμφανίζει έντονη εφίδρωση

Πώς γίνεται η διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος;

Η διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος είναι μια σύνθετη διαδικασία. Η διερεύνηση κάθε ασθενούς με πιθανό φαιοχρωμοκύττωμα οφείλει να ξεκινά με τη διενέργεια ειδικών βιοχημικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο αίμα και τα ούρα ενός 24ωρου. Επίσης, πρέπει να έχει προηγηθεί ειδική διατροφή και διακοπή οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής που ενδεχομένως προκαλέσει εσφαλμένα αποτελέσματα. Τα φάρμακα που πρέπει να διακοπούν είναι τα κάτωθι:

  • αναστολείς αντλίας πρωτονίων
  • τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
  • βήτα – αναστολείς

Στόχος των εξετάσεων αυτών είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων των:

  • ορμονών του stress (επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη)
  • μεταβολιτών τους (μετανεφρίνες)
  • επιπέδων της χρωμογρανίνης Α (Chromogranin A – CgA) στο αίμα και στα ούρα

ορμονες φαιοχρωμοκυττωμα desktop quote ορμονες φαιοχρωμοκυττωμα mobile quote

Η διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος, λοιπόν, τίθεται με την ανεύρεση παθολογικά αυξημένων τιμών των εν λόγω ορμονών και των μεταβολιτών τους, σε συνδυασμό με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. Ο ανωτέρω συνδυασμός εμφανίζει εξαιρετική διαγνωστική ευαισθησία και ειδικότητα της τάξεως του 98 – 99% για την ακριβή διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος.

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί πως η υπερέκκριση των ορμονών του stress από το φαιοχρωμοκύττωμα ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση εξαιρετικά υψηλών τιμών αρτηριακής πιέσεως, γεγονός άκρως επικίνδυνο για την υγεία. Για το λόγο αυτό, κάθε επινεφριδική αλλοίωση που ανακαλύπτεται τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικών εξετάσεων, θα πρέπει άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι άλλων ευρημάτων να ελέγχεται για ενδεχόμενο φαιοχρωμοκύττωμα, με τη διενέργεια των ειδικών βιοχημικών εξετάσεων αίματος και ούρων.

Εντοπισμός του πάσχοντος επινεφριδίου

Την επιβεβαίωση της διάγνωσης του φαιοχρωμοκυττώματος ακολουθεί η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων (αξονική ή μαγνητική τομογραφία), οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στον εντοπισμό της βλάβης σε ένα εκ των δυο επινεφριδίων.

Φαιοχρωμοκύττωμα σπινθηρογράφημα

 

φαιοχρωμοκυττωμα αριστερα φαιοχρωμοκυττωμα αριστερου επινεφριδιου

Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, το σπινθηρογράφημα των επινεφριδίων αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύτιμο για τον ορθό εντοπισμό του πάσχοντος επινεφριδίου.

Το σπινθηρογράφημα με μεταϊωδοβενζυλγουανιδίνη (metaiodobenzylguanidine scintigraphy – MIBG scintigraphy) εμφανίζει, λοιπόν, εξαιρετικά υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος.

Θεραπευτική προσέγγιση φαιοχρωμοκυττώματος

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για το φαιοχρωμοκύττωμα και συνίσταται στην λαπαροσκοπική αφαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου (λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή). Στην περίπτωση παραγαγγλιώματος, η χειρουργική εξαίρεση του όγκου είναι, επίσης, η θεραπεία εκλογής της νόσου.

Εξίσου σημαντική με τη χειρουργική θεραπεία είναι, ωστόσο, η προεγχειρητική προετοιμασία του οργανισμού. Αυτή συνίσταται στη διόρθωση των μεταβολών του όγκου του ύδατος, της καρδιακής λειτουργίας καθώς και της αρτηριακής πίεσης. Τα προαναφερθέντα επιτυγχάνονται με τη χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και τη στενή παρακολούθηση των ασθενών.

Η επιτυχής χειρουργική αντιμετώπιση μεταφράζεται σε οριστική απαλλαγή του ασθενούς από όλα τα συμπτώματα και σημεία του φαιοχρωμοκυττώματος. Η αδυναμία, ωστόσο, προεγχειρητικής αλλά και μετεγχειρητικής ιστολογικής επιβεβαίωσης της κακοήθους ή μη φύσης του όγκου, επιβάλλει την τακτική μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών για χρονικό διάστημα 10 ετών, στοχεύοντας στον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενης υποτροπής ενός κακοήθους φαιοχρωμοκυττώματος.

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου με εξειδίκευση στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων  έχει εξαιρετική εμπειρία στην αντιμετώπιση του φαιοχρωμοκυττώματος. Ο Δρ. Αποστόλου βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παράσχει εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Επικοινωνήστε με τον ιατρό και κλείστε το ραντεβού σας.

 

 

Έχοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων από τον γιατρό από το χειρουργείο στο θυρεοειδή της φίλης μου, επισκέφθηκα το χειρουργό θυρεοειδούς κ. Αποστόλου, καθώς η νόσος Graves στο θυρεοειδή από την οποία έπασχα μου είπαν πως χρειάζεται πλέον χειρουργείο. Η επέμβαση έγινε και όλα πήγαν άψογα, ενώ και η φωνή μου που με απασχολούσε ιδιαίτερα δεν έχει αλλάξει καθόλου.Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε και πάλι οικογενειακώς για όλα όσα έκανες για εμάς!!
Aggelos KokonaAggelos Kokona
09:08 21 Sep 23
Ο καλύτερος χειρουργός της Ελλάδας. Βοήθησε τη μητέρα μου στην αντιμετώπιση του θυρεοειδή που την ταλαιπωρούσε καιρό. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Helen IoannidouHelen Ioannidou
13:40 20 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός θυρεοειδούς και καταπληκτικός άνθρωπος! Μου εξήγησε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και κάθε άγχος που είχα απλά έφυγε. Ένιωσα αμέσως εμπιστοσύνη και εννοείται όλα πήγαν τέλεια! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!
George Kalog.George Kalog.
12:25 20 Sep 23
Ένας εξαιρετικός χειρούργος θυρεοειδούς.Δίπλα μας από την πρώτη στιγμή!Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για εμάς.
Ο καλύτερος χειρουργός θυρεοειδούς. Εξαιρετικός γιατρός, σοβαρός άνθρωπος, με ευγένεια και γλυκύτητα. Τον ευχαριστώ θερμά που όχι μόνο ήταν υπομονετικός μαζί μου, αλλά απάντησε σε κάθε προσωπική κλήση με ηρεμία και κατανόηση. Πολύ καλό team, με αμεσότητα και κατάρτιση.
Αγαπητέ κύριε Αποστόλου σας ευχαριστώ θερμά για την υπεύθυνη ιατρική παρακολούθηση πριν και μετά το χειρουργείο ολικής αφαίρεσης θυρεοειδούς .Έπειτα από δέκα χρόνια απίστευτης ταλαιπωρίας παλεύοντας με τη νόσο graves χωρίς αποτέλεσμα είχα χάσει κάθε ελπίδα...Με την δική σας βοήθεια και μέσα από την άρτια επιστημονική σας κατάρτιση, την ανθρώπινη επικοινωνία, τη στήριξή και το σεβασμό στον ασθενή, μου χαρίσατε μια ποιότητα ζωής που δύσκολα διασφαλίζεται σ' ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο. Μαζί με την οικογένεια μου σας ευχόμαστε να συνεχίσετε τη λαμπρή σας πορεία στηρίζοντας τον συνάνθρωπο με τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ασκείται την ιατρική σαν λειτούργημα βάσει της αντίληψης ότι η υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την αγάπη,την ευγένεια και την αφοσίωση σας στο χώρο της υγείας που υπηρετείτε με παραδειγματική ανθρωπιά!
Dimitris PikiokosDimitris Pikiokos
13:17 06 Sep 23
Εξαιρετικός επαγγελματίας, φοβερός χειρουργός και υπέροχος άνθρωπος!Πήρε εκτενέστατο ιστορικό και έδειξε να κατανοεί πραγματικά πόσο επηρέαζε την καθημερινότητά μου το πρόβλημά μου.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
Erasmia ChorianopoulouErasmia Chorianopoulou
19:04 03 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός και ευγενέστατος ως άνθρωπος με αγάπη και ενδιαφέρον στους ασθενείς του.Με χειρούργησε για μια βρογχοκήλη στο θυρεοειδή που την είχα πολλά χρόνια και όλα πήγαν τέλεια.Θα πρότεινα τον κύριο Αποστόλου ως έναν από τους καλύτερους χειρουργούς θυρεοειδή ανεπιφύλακτα.
Olia AlkousiOlia Alkousi
10:48 29 Aug 23
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον χειρουργό Κωνσταντίνο Αποστόλου, καθώς η επέμβαση αφαίρεσης ενός αδενώματος στον παραθυρεοειδή αδένα που έκανα μαζί του ήταν απόλυτα επιτυχής. Ο γιατρός και όλη η ομάδα του ήταν συνεχώς δίπλα μου και το ενδιαφέρον τους συνεχίστηκε και μετά την έξοδο μου από το νοσοκομείο. Πέραν της επιστημονικής του κατάρτισης, η άψογη και ανθρώπινη συμπεριφορά του γιατρού και της ομάδας του είναι πραγματικά άξια αναφοράς!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!!
Eleonora PapaEleonora Papa
09:48 28 Aug 23
Εξαιρετικός γιατρός,ευγενικός άνθρωπος και επιστήμονας!Φιλικός, υπεύθυνος και προσεκτικός με όλα, να σε ακούσει με προσοχή..μου δημιούργησε μια αίσθηση ψυχραιμίας!!!Κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τον θυρεοειδή μου κ μετά ήταν δίπλα μου σε ότι χρειάστηκα ... Πολύ σοβαρός, να μου εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα... με πείρα ,γνώσεις κατάρτιση αλλα κυρίως με ενσυναίσθηση...!!Υψηλού επιπέδου αντιμετώπιση και ιατρική περίθαλψη. Είμαι ευγνώμων !!!! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Maria KastrMaria Kastr
12:44 18 Aug 23
Πρόσφατα επισκέφθηκα τον κ. Αποστόλου στο ιατρείο του, σχετικά με πολλαπλούς όζους που βρέθηκα να είχα έπειτα, από απλή εξέταση υπερήχου που έκανα τυχαία για προληπτικούς λόγους. Ο ιατρός είναι εξαιρετικός, δίπλα μου σε όλες τις επιπλέον εξετάσεις που ζήτησε να κάνω, πάντα πρόθυμος να απαντήσει σε όλες τις επαναλαμβανόμενες απορίες μου και φυσικά έδωσε λύσεις που μέχρι σήμερα ο γιατρός που με παρακολουθούσε δεν μου είχε μιλήσει.Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ για όλα!!!Είσαι ο καλύτερος και άνθρωπος και επιστήμονας!
Εξαιρετικός γιατρός! Επιστημονικά καταρτισμένος και κοντά στον ασθενή!
Πέτρος ΔΠέτρος Δ
11:43 10 Aug 23
Ο χειρουργός είναι εξαιρετικός στην επιστήμη του! Ήμουν πολύ ανήσυχος πριν την επέμβασή μου, αλλά η εξήγηση και η διάθεσή του να με κατανοήσει με άφησαν άνετο. Όλη η διαδικασία ήταν εύκολη, και οι οδηγίες του για την μετεγχειρητική φροντίδα ήταν κατατοπιστικές. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα για οποιονδήποτε χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση!
Panagiotis FragiasPanagiotis Fragias
09:16 21 Jul 23
Απευθύνθηκα στο χειρουργό κ. Αποστόλου για ένα αδένωμα παραθυρεοειδούς που μου βρήκε η ενδοκρινολόγος μου και μου είπε πως η μόνη θεραπεία είναι η αφαίρεσή του. Ο γιατρός ήταν προσιτός, καθησυχαστικός και μου εξήγησε με λεπτομέρεια τη θεραπεία για το πρόβλημα μου. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά και το επόμενο πρωί πήρα εξιτήριο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τον γιατρό και τον συνιστώ με κλειστά μάτια.
Τόνια ΤσαβΤόνια Τσαβ
07:22 11 Jul 23
Ένιωσα ότι ο χειρουργός ήταν πραγματικά αφοσιωμένος στη φροντίδα των ασθενών. Ήταν φιλικός και ενδιαφέρθηκε για την ψυχολογία μου πριν την επέμβαση στον θυρεοειδή, κατά τη διάρκεια και μετά. Είχα ένα θετικό και άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα και του είμαι ευγνώμον.
Ο γιατρός ήταν εξαιρετικός. Ήταν πολύ προσεκτικός και πρόθυμος να ακούσει τις ανησυχίες μου. Εξήγησε λεπτομερώς τη διαδικασία της επέμβασης και με έκανε να αισθανθώ άνετα και εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.
Μαρία ΚοττάΜαρία Κοττά
11:16 21 Jun 23
Ό,τι και να πω για τον γιατρό δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που νιώθω! Άριστος επιστήμονας, σπάνιος ακέραιος χαρακτήρας και ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Ήμουν εξαιρετικά αγχωμένη, καθώς μου διέγνωσαν καρκίνο στο θυρεοειδή. Αφού απευθύνθηκα σε κάποιους ιατρούς, επισκέφθηκα και τον Κο Αποστόλου για μία γνώμη και τελικώς ήταν εκείνος που με κέρδισε, εμπνέοντάς μου εμπιστοσύνη και σιγουριά. Έκανα ολική αφαίρεση θυροειδή και των λεμφαδένων και όλα πήγαν τέλεια!! Επίσης σημαντικό, ο γιατρός μου ήταν πάντα εκεί!!! Οποιαδήποτε ώρα και αν τον χρειάστηκα μπόρεσα και τον βρήκα στο τηλέφωνο! Γιατρέ μου σε ευχαριστώ πολύ για όλα!! Σου εύχομαι να συνεχίσεις να προσφέρεις στους συνανθρώπους σου, με την ανθρωπιά που σε διακρίνει και σε κάνει να ξεχωρίζεις!!!
Evi AdamopoulouEvi Adamopoulou
08:39 26 May 23
Ψάχνοντας για χειρουργό εξειδικευμένο στο θυρεοειδή, μιας και διαγνώσθηκα με πολυοζώδη βρογχοκήλη, εντόπισα τον ιατρό κ. Αποστόλου που όπως διαπίστωσα από την ιστοσελίδα του και το βιογραφικό του πρόκειται για έναν άριστο επιστήμονα, εξειδικευμένο στο αντικείμενο αυτό. Μετά την προσωπική μας επαφή, που κράτησε περίπου μία ώρα, μου εξήγησε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα το πρόβλημά μου και την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και η επέμβαση της θυρεοειδεκτομής που ακολούθησε ήταν απόλυτα επιτυχής, ενώ την επόμενη ημέρα το πρωί ήμουν στο σπίτι μου. Για τον χειρουργό κ. Αποστόλου ισχύει το «Παν μέτρον ο άνθρωπος». Συγχαρητήρια γιατρέ μου για το ήθος σας και την επιστημονική σας κατάρτιση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την οικογένειά μου.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον χειρουργό κ. Αποστόλου και την ομάδα του. Είχα πρόβλημα με τους παραθυρεοειδής αδένες και σε όσους γιατρούς απευθύνθηκα δεν βρήκαν λύση. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός ήταν επεξηγηματικός, διερεύνησε σε βάθος την περίπτωση μου, με καθησύχασε και όλα πήγαν όπως ακριβώς μου είχε περιγράψει. Άριστος ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΑΣ, υπέροχος και ευγενικός ΆΝΘΡΩΠΟΣ. Η μετεγχειρητική πορεία μου ήταν άριστη, ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς πρόκειται για επέμβαση με υψηλό κόστος, ο γιατρός μας διευκόλυνε σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ γιατρέ μου.
Tonia KastrinakiTonia Kastrinaki
16:27 21 Mar 23
Εξαιρετικός χειρουργός! Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με τον θυρεοειδή μου και σε ποιον γιατρό πήγα δεν έβρισκα λύση.Τελικώς, αποδείχθηκε πως ο Δρ. Αποστόλου με την εμπειρία του και την επιστημονική γνώση του ήταν ο γιατρός που έπρεπε να εμπιστευτώ, καθώς είναι απόλυτα εξειδικευμένος στην χειρουργική του θυρεοειδή.Σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή με την ευγένεια του και τους καλούς τρόπους του.Όλα πήγαν άριστα με το χειρουργείο μου, η φωνή μου που φοβόμουν μήπως αλλάξει παρέμεινε ίδια και την επόμενη μέρα ήμουν σπίτι μου.Γιατρέ μου σε ευχαριστώ για όλα!
Ειρηνη ΓρυΕιρηνη Γρυ
11:23 26 Dec 22
Εξαιρετικός Επιστήμονας και Άνθρωπος πάνω από όλα! Πρόσφατα έκανα αφαίρεση θυρεοειδούς αδένα! Ο γιατρός πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά ήταν πλάι μου σε όλα ταστάδια! επεξηγηματικός, μεθοδικός, συνεπής σε ολα!! Από την αρχή αισθάνθηκα σιγουριά και ασφάλεια!τον ευχαριστώ θερμά και εύχομαι να είναι πάντα υγιής γιανα προσφέρει τις γνώσεις του σε όλους!
sissy krdnsissy krdn
11:53 14 Dec 22
Τα καλύτερα λόγια έχω να πω για τον γιατρό και την ομάδα του. Άψογος επιστήμονας, επεξηγηματικός, πρόσχαρος και πάντα δίπλα στον ασθενή! Για πολλά χρόνια είχα όζους στο θυρεοειδή που τους παρακολουθούσα. Ο ένας όζος όμως στην τελευταία εξέταση είχε κάποιες ύποπτες αλλαγές, για τις οποίες με διαβεβαίωναν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ευτυχώς που απευθύνθηκα στον Κύριο Αποστόλου, ο οποίος διερεύνησε το θέμα διεξοδικά και η παρακέντηση που μου συνέστησε να κάνω έβγαλε πως ο όζος ήταν τελικώς καρκίνος. Ο ιατρός με χειρούργησε και όλα εξελίχθηκαν άψογα! Γιατρέ μου σου είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που μου έσωσες τη ζωή!!! Σε ευχαριστώ για όλα και σου εύχομαι τα καλύτερα για το λαμπρό λειτούργημά σου!!
Είμαι ασθενής του αξιότιμου χειρουργού!Ένοιωσα την ανάγκη να μεταδώσω τις εντυπώσεις μου γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να πετύχει κανείς χειρουργό που να εμπιστεύεσαι!!Ο δόκτωρ κος Αποστόλου είναι ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που να συμπληρώνει ότι έχει ανάγκη ένας ασθενής από τον γιατρό του: Εμπιστοσύνη,συνέπεια,άριστες γνώσεις της επιστήμης του και προπάντων ένας αληθινός άνθρωπος που πέρα από την Ιατρική αγαπά τους ασθενείς του και προσφέρει με τρυφερότητα την υποστήριξη του!!!Του εύχομαι ολόψυχα ο Θεός να του δίνει υγεία για να προσφέρει απλόχερα τις γνώσεις του!!!
js_loader

Drapostolou.gr

Συνήθως απαντά εντός μιας ημέρας

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συνομιλήσετε μαζί μου μέσω του Viber.

Powered by WpChatPlugins