Ενότητες

Τι είναι η Διαφραγματοκήλη;

Η φυσιολογική ανατομική θέση του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου είναι εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας (ενδοκοιλιακό τμήμα του οισοφάγου). Ακολούθως, το ενδοκοιλιακό τμήμα του οισοφάγου συνενώνεται με τον στόμαχο στην οισοφαγο-γαστρική συμβολή. Η μετατόπιση του ανώτερου τμήματος του στομάχου, σε συνδυασμό ή μη με το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου εντός του θώρακα (μεσοθωράκιο) συνιστά τη διαφραγματοκήλη, η οποία, ωστόσο, αποτελεί μία παθολογική κατάσταση.

 

Διαφραγματοκηλη

Διαφραγματοκήλη: Ποια είναι τα αίτια;

Διάφορα αίτια μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση διαφραγματοκήλης που έχουν ως κοινό παρονομαστή την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, η οποία με τη σειρά της προδιαθέτει στην πρόκληση της διαφραγματοκήλης. Η διαφραγματοκήλη μπορεί, συνεπώς, να προκληθεί από τα ακόλουθα αίτια:

 • Παχυσαρκία
 • Εγκυμοσύνη
 • Δυσκοιλιότητα
 • Άρση βάρους
 • Βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Προχωρημένη ηλικία
 • Εξασθένηση μυϊκής ισχύος του διαφράγματος
Διαφραγματοκήλη αίτια

Τα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης διαφραγματοκήλης

Τύποι Διαφραγματοκήλης

Αναλόγως του μετατοπισθέντος τμήματος του στομάχου ή/και του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι διαφραγματοκήλης:

 • Διαφραγματοκήλη Τύπου Ι (Ολισθαίνουσα) (90% των περιπτώσεων)

Μετατόπιση της οισοφαγο-γαστρικής συμβολής εντός του μεσοθωρακίου.

 • Διαφραγματοκήλη Τύπου ΙΙ (Παραοισοφαγική) (5% των περιπτώσεων)

Μετατόπιση του θόλου του στομάχου εντός του μεσοθωρακίου, με την οισοφαγο-γαστρική συμβολή, ωστόσο, σε φυσιολογική ανατομική θέση.

 • Διαφραγματοκήλη Τύπου ΙΙΙ (Μικτή) (5% των περιπτώσεων)

Η οισοφαγο-γαστρική συμβολή καθώς και ο θόλος του στομάχου μετατοπίζονται από κοινού εντός του μεσοθωρακίου.

 • Διαφραγματοκήλη Τύπου IV (<0.1% των περιπτώσεων)

Μετατόπιση οποιουδήποτε άλλου ενδοκοιλιακού οργάνου εντός του μεσοθωρακίου.

 

διαφραγματοκηλη τυποι

 

Διαφραγματοκήλη: Ποια Συμπτώματα προκαλεί;

Η διαφραγματοκήλη μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • το οπισθοστερνικό άλγος (πόνος πίσω από το στέρνο)
 • το οπισθοστερνικό καύσος (αίσθημα καψίματος πίσω από το στέρνο)
 • οι αναγωγές γαστρικού περιεχομένου
 • η δυσφαγία
 • το αίσθημα πρόωρου κορεσμού μετά το γεύμα
 • το άλγος στην περιοχή του επιγαστρίου
 • ο βήχας
 • η δύσπνοια
 • το βράγχος (βραχνάδα) φωνής
 • οι αρρυθμίες
 • οι ταχυκαρδίες
 • το αίσθημα παλμών
 • η αναιμία.

Διαφραγματοκήλη και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Η μετατόπιση του ανώτερου τμήματος του στομάχου, σε συνδυασμό ή μη με το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου εντός του θώρακα (μεσοθωράκιο) έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Η προκαλούμενη από τη διαφραγματοκήλη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση οφείλεται στην ανεπάρκεια του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, όπως και στη διαφορά των πιέσεων μεταξύ της θωρακικής και της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Διαφραγματοκήλη και η προκαλούμενη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Οι ασθενείς με ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη (τύπου Ι) ή μικτή διαφραγματοκήλη (τύπου ΙΙΙ), λοιπόν, εμφανίζουν τα κλασικά συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως το οπισθοστερνικό άλγος και το αίσθημα καύσου. Τα συμπτώματα αυτά είναι τα συχνότερα και σε αρκετές περιπτώσεις μιμούνται το άλγος καρδιακής αιτιολογίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα συμπτώματα αυτά επιδεινώνονται μετά τη λήψη ενός πλούσιου και λιπαρού γεύματος.

Οι ασθενείς με παραοισοφαγική διαφραγματοκήλη (τύπου ΙΙ) εμφανίζουν, συνηθέστερα, συμπτώματα ενδεικτικά μίας παροδικής απόφραξης του ανώτερου πεπτικού συστήματος, όπως:

 • η δυσφαγία
 • το αίσθημα πρόωρου κορεσμού μετά τη λήψη τροφής
 • το άλγος στην περιοχή του επιγαστρίου

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις, η νόσος εκδηλώνεται μόνο με τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Συνεπώς, η εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών δεν μπορεί με ασφάλεια να αποκλείσει την ύπαρξη μίας διαφραγματοκήλης τύπου ΙΙ.

Διαφραγματοκήλη και Αναιμία

Πολλαπλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η διαφραγματοκήλη προκαλεί την εμφάνιση αναιμίας και χαμηλού αιματοκρίτη. Η πρόκληση αναιμίας από τη διαφραγματοκήλη αποδίδεται στη συνεχή, επί σειρά ετών, απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό σύστημα.

Η απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό σύστημα αποδίδεται με τη σειρά της σε 2 υποκείμενες παθήσεις που προκαλούνται από τη διαφραγματοκήλη:

 • στην οισοφαγίτιδα
 • στην εμφάνιση εξελκώσεων και διαβρώσεων του βλεννογόνου του οισοφάγου επί του εδάφους της οισοφαγίτιδας (βλάβη ή έλκος Cameron)

Ανεξάρτητα της αιτίας της απώλειας αίματος από το πεπτικό σύστημα, η θεραπεία της διαφραγματοκήλης έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση αυτών των παθήσεων και συνεπώς την αποκατάσταση του αιματοκρίτη στα φυσιολογικά επίπεδα.

Διαφραγματοκήλη και Αρρυθμίες

Πολυάριθμες έρευνες έχουν κατά καιρούς ενοχοποιήσει τη διαφραγματοκήλη ως πιθανό παράγοντα πρόκλησης καρδιακών αρρυθμιών. Οι αρρυθμίες που παρατηρούνται στους ασθενείς με διαφραγματοκήλη θα μπορούσαν να εξηγηθούν από την πίεση που ασκείται εξωτερικά στην καρδιά, και ειδικότερα στον αριστερό κόλπο της καρδιάς, από το τμήμα του στομάχου που ολισθαίνει στο μεσοθωράκιο και έρχεται σε επαφή με τον αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Άλλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη συχνή πρόκληση αρρυθμιών στους ασθενείς με διαφραγματοκήλη περιλαμβάνουν:

 • Την πιθανή αλληλεπίδραση της διαφραγματοκήλης με το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο νευρώνει και την καρδιά.
 • Την πρόκληση αρρυθμιών εξαιτίας κάποιας φλεγμονώδους αντίδρασης που προκαλείται από τη διαφραγματοκήλη και την επαγόμενη εξ’αυτής γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Τα ευρήματα μίας μεγάλης έρευνας ανασκόπησης και μετά-ανάλυσης της βιβλιογραφίας ανέδειξαν πως οι καρδιακές αρρυθμίες, συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, εμφανίζονται αρκετά συχνότερα στους ασθενείς με διαφραγματοκήλη, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Επιπλοκές της Διαφραγματοκήλης

Η μακρόχρονη πορεία της διαφραγματοκήλης συνεπάγεται την συνεχή έκθεση του βλεννογόνου του οισοφάγου στο όξινο γαστρικό περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση εντερικής μεταπλασίας του οισοφάγου ή οισοφάγου Barrett, πάθηση που μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του οισοφάγου.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή αποτύχει και δεν ακολουθηθεί χειρουργική θεραπεία, ίσως εμφανιστούν οι παρακάτω επιπλοκές από την διαφραγματοκήλη:

 • Συστροφή του στομάχου
 • Απόφραξη του στομάχου
 • Διάτρηση του στομάχου
 • Στραγγαλισμός τμήματος στομάχου που βρίσκεται μέσα στο θώρακα
 • Γαστρορραγία (μαζική αιμορραγία από τον στόμαχο)
 • Αναπνευστική δυσχέρεια

Διαφραγματοκήλη: Πως γίνεται η Διάγνωση;

Η διάγνωση της διαφραγματοκήλης ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης. Ο συνδυασμός τους υποδεικνύει, συνηθέστερα, την ύπαρξη της νόσου. Ωστόσο, η επιβεβαίωση της διάγνωσης τίθεται με τη πραγματοποίηση διαφόρων εξετάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Διαφραγματοκήλη διάγνωση

Οι εξετάσεις για τη διάγνωση της διαφραγματοκήλης

 • Ενδοσκόπηση οισοφάγου και στομάχου (οισοφαγογαστροσκόπηση), η οποία αποκαλύπτει την ακριβή ανατομική θέση του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου και του ανώτερου τμήματος του στομάχου καθώς και την ενδεχόμενη ύπαρξη οισοφαγίτιδας ή οισοφάγου Barrett.
 • Απεικόνιση του οισοφάγου και του στομάχου μετά την κατάποση σκιαγραφικής ουσίας (διάβαση ανώτερου πεπτικού) υπό ακτινοσκόπηση ή υπό αξονική τομογραφία. Αποκαλύπτει κρίσιμες ανατομικές πληροφορίες για τον τύπο καθώς και τη βαρύτητα της νόσου.
 • Αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας μετά τη λήψη σκιαγραφικού από του στόματος. Η αξονική τομογραφία αποκαλύπτει με ακρίβεια το πλήρες μέγεθος της διαφραγματοκήλης, καθώς και το βαθμό επέκτασης της στο μεσοθωράκιο.
 • Μέτρηση του pH του κατώτερου οισοφάγου (24ωρη pH-μετρία του οισοφάγου), η οποία αξιολογεί το pH του κατώτερου οισοφάγου επί 24 ώρες.
 • Μανομετρία οισοφάγου (μέτρηση των ενδοαυλικών πιέσεων), η οποία αξιολογεί τις ενδοαυλικές πιέσεις του κατώτερου οισοφάγου καθώς και του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, αποκαλύπτοντας ενδεχόμενη λανθάνουσα διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου.
 • Ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος, ο οποίος ενδείκνυται για ασθενείς που δεν ανέχονται τη μανομετρία ή τη μέτρηση του pH. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αποκαλύψει διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου ή παλινδρόμηση.

Διαφραγματοκήλη: Ποια είναι η Θεραπεία;

Η θεραπεία για τη διαφραγματοκήλη οφείλει, ωστόσο, να εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψιν:

 • Τον τύπο της διαφραγματοκήλης
 • Το χρόνο έναρξης καθώς και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
 • Την ύπαρξη ή μη επιπλοκών

Η θεραπεία των ασθενών με ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη (τύπου Ι) ή μικτή διαφραγματοκήλη (τύπου ΙΙΙ) εξατομικεύεται, βάσει της ύπαρξης συμπτωμάτων ή/και επιπλοκών. Για τους ασθενείς, συνεπώς, που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ή επιπλοκές αυτής, η χειρουργική θεραπεία (εγχείρηση) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Στόχο της χειρουργικής θεραπείας αποτελεί η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας, που συνεπάγεται την αναστολή παλινδρόμησης του γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο.

Αντιθέτως, οι ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου Ι ή ΙΙΙ που δεν εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα ή επιπλοκή της διαφραγματοκήλης, μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά με τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας από το στόμα (αναστολείς της αντλίας πρωτονίων – PPIs). Η συγκεκριμένη θεραπεία ελαττώνει την οξύτητα του γαστρικού υγρού και κατά συνέπεια επάγει την ύφεση των συμπτωμάτων της νόσου.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί, επίσης, τη θεραπεία εκλογής σε όλους τους ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου ΙΙ, εξαιτίας της αδυναμίας φαρμακευτικού ελέγχου των συμπτωμάτων τους. Η θεραπεία των ασθενών αυτών συνίσταται σε σύγχρονη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης σε συνδυασμό με μία αντιπαλινδρομική χειρουργική επέμβαση.

Λαπαροσκοπική Επέμβαση για τη Διαφραγματοκήλη

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση μίας αντιπαλινδρομικής χειρουργικής επέμβασης έχει επικρατήσει ως η αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση.

διαφραγματοκηλη εγχειρηση διαφραγματοκηλη θεραπεια χειρουργειο

Η λαπαροσκοπική επέμβαση για τη διαφραγματοκήλη προσφέρει το σύνολο των πλεονεκτημάτων της λαπαροσκοπικής έναντι της ανοικτής μεθόδου. Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, την άμεση κινητοποίηση των ασθενών, την ταχεία ανάρρωση τους και συνεπώς τη σύντομη επάνοδο στην οικία τους και τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση για τη διαφραγματοκήλη νιώθουν ελάχιστο πόνο και είναι πλήρως κινητοποιημένοι. Μετά την πάροδο 24 ωρών, οι ασθενείς αρχίζουν να σιτίζονται και μετά την πάροδο 24 επιπλέον ωρών είναι σε θέση να επιστρέψουν στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους, με την υιοθέτηση ειδικού διαιτολογίου για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Διατροφή μετά τη Χειρουργική Επέμβαση για Διαφραγματοκήλη

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση για τη διαφραγματοκήλη θα πρέπει να υιοθετήσουν ειδική διατροφή, για τις πρώτες 30 ημέρες από την επέμβαση.

Η διατροφή, συνεπώς, των ασθενών μετά τη χειρουργική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης μεταβαίνει σταδιακά από τις υδαρείς τροφές έως την ελεύθερη σίτιση, μέσα σε έναν ορίζοντα 30 ημερών. 

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Αποστόλου Κωνσταντίνος και η χειρουργική του ομάδα έχουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών διαφραγματοκήλης. Αν παρουσιάζετε συμπτώματα διαφραγματοκήλης, επικοινωνήστε με τον ιατρό για εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση της πάθησης.

Διαφραγματοκήλη: Συχνές Ερωτήσεις

Τα αίτια της διαφραγματοκήλης συνοψίζονται στις καταστάσεις εκείνες που είτε αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση είτε προκαλούν μία αποδυνάμωση των μυϊκών ινών του διαφράγματος. Στα αίτια της διαφραγματοκήλης, περιλαμβάνονται:

 • Παχυσαρκία
 • Εγκυμοσύνη
 • Δυσκοιλιότητα
 • Άρση βάρους
 • Βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Προχωρημένη ηλικία
 • Εξασθένηση μυϊκής ισχύος του διαφράγματος

Υπάρχουν 4 τύποι διαφραγματοκήλης, αναλόγως του μετατοπισθέντος τμήματος του στομάχου ή/και του οισοφάγου εντός του θώρακα:

 • Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη (Τύπου Ι)
 • Παραοισοφαγική Διαφραγματοκήλη (Τύπου ΙΙ)
 • Μικτή Διαφραγματοκήλη (Τύπου ΙΙΙ)
 • Διαφραγματοκήλη Τύπου IV

Η διαφραγματοκήλη μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • το οπισθοστερνικό άλγος (πόνος πίσω από το στέρνο)
 • το οπισθοστερνικό καύσος (αίσθημα καψίματος πίσω από το στέρνο)
 • οι αναγωγές γαστρικού περιεχομένου
 • η δυσφαγία
 • το αίσθημα πρόωρου κορεσμού μετά το γεύμα
 • το άλγος στην περιοχή του επιγαστρίου
 • ο βήχας
 • η δύσπνοια
 • το βράγχος (βραχνάδα) φωνής
 • οι αρρυθμίες
 • η αναιμία.

Σαφέστατα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της διαφραγματοκήλης και της προκαλούμενης εξ’αυτής γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση οφείλεται στην ανεπάρκεια του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα που προκαλείται από τη διαφραγματοκήλη, όπως και στη διαφορά των πιέσεων μεταξύ της θωρακικής και της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Η διαφραγματοκήλη έχει αποδειχθεί από πολλαπλές μελέτες πως προκαλεί την εμφάνιση αναιμίας, η οποία οφείλεται στη διαρκή απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό σύστημα.

Η απώλεια του αίματος από το πεπτικό οφείλεται:

 • στην προκαλούμενη από τη διαφραγματοκήλη οισοφαγίτιδα
 • στις προκαλούμενες από τη διαφραγματοκήλη εξελκώσεις ή διαβρώσεις του βλεννογόνου του οισοφάγου (βλάβες Cameron) επί του εδάφους οισοφαγίτιδας.

Η θεραπεία της διαφραγματοκήλης έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση αυτών των αλλοιώσεων και συνεπώς και της αιμορραγίας και της επαγόμενης εξ’αυτής αναιμίας.

Η διαφραγματοκήλη αποτελεί μία εξαιρετικά συχνή αιτία αρρυθμιών, ταχυκαρδιών καθώς και αισθήματος παλμών.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην είσοδο τμήματος του στομάχου εντός του θώρακα, το οποίο μετακινείται κατά τις αναπνευστικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να έρχεται σε επαφή με την καρδιά που επίσης βρίσκεται στο μεσοθωράκιο και να προκαλεί τις αρρυθμίες.

 

Η διαφραγματοκήλη μπορεί να προκαλέσει διάφορες επιπλοκές, εάν παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς θεραπεία. Στις επιπλοκές της διαφραγματοκήλης περιλαμβάνονται:

 • Οισοφαγίτιδα
 • Οισοφάγος Barrett
 • Συστροφή του στομάχου
 • Απόφραξη του στομάχου
 • Διάτρηση του στομάχου
 • Στραγγαλισμός τμήματος στομάχου που βρίσκεται μέσα στο θώρακα
 • Γαστρορραγία (μαζική αιμορραγία από τον στόμαχο)
 • Αναπνευστική δυσχέρεια

Η διάγνωση της διαφραγματοκήλης πραγματοποιείται τόσο κλινικά όσο και με τη βοήθεια απεικονιστικών και ενδοσκοπικών εξετάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Η Οισοφαγο-γαστροσκόπηση
 • Η Διάβαση Ανώτερου Πεπτικού
 • Η Αξονική Τομογραφία Θώρακος και Κοιλίας
 • Η 24ωρη pH-μετρία του οισοφάγου
 • Η Μανομετρία του οισοφάγου

Η θεραπεία για τη διαφραγματοκήλη εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψιν:

 • Τον τύπο της διαφραγματοκήλης
 • Το χρόνο έναρξης καθώς και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
 • Την ύπαρξη ή μη επιπλοκών

Υπάρχουν 2 θεραπευτικές επιλογές για τη διαφραγματοκήλη, η φαρμακευτική αγωγή και η χειρουργική θεραπεία, με την κάθε θεραπεία να έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και αντενδείξεις.

Η χειρουργική θεραπεία της διαφραγματοκήλης αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε όλους τους ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου Ι ή τύπου ΙΙΙ που πάσχουν από τα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης.
 • Σε όλους τους ασθενείς με οισοφάγο Barrett.
 • Σε όλους τους ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου ΙΙ, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη συμπτωμάτων της νόσου.

Τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Θεραπείας της Διαφραγματοκήλης είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν:

 • τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο
 • την άμεση κινητοποίηση των ασθενών
 • την ταχεία ανάρρωση των ασθενών
 • τη σύντομη επάνοδο των ασθενών στην οικία τους και τις καθημερινές δραστηριότητες τους.
Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader