Καλέστε μας
6940167070
Βασ. Σοφίας 124Β
Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11526
Ηροδότου 22
Γλυφάδα Τ.Κ. 16675

Τι είναι η Διαφραγματοκήλη;

Η φυσιολογική ανατομική θέση του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου είναι εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας (ενδοκοιλιακό τμήμα του οισοφάγου). Ακολούθως, το ενδοκοιλιακό τμήμα του οισοφάγου συνενώνεται με τον στόμαχο στην οισοφαγο-γαστρική συμβολή. Η μετατόπιση του ανώτερου τμήματος του στομάχου, σε συνδυασμό ή μη με το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου εντός του θώρακα (μεσοθωράκιο) συνιστά τη διαφραγματοκήλη, η οποία, ωστόσο, αποτελεί μία παθολογική κατάσταση.

 

Διαφραγματοκηλη

Τύποι Διαφραγματοκήλης

Αναλόγως του μετατοπισθέντος τμήματος του στομάχου ή/και του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου, διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους διαφραγματοκήλης:

 • Τύπου Ι (Ολισθαίνουσα) διαφραγματοκήλη (90% των περιπτώσεων)

Μετατόπιση της οισοφαγο-γαστρικής συμβολής εντός του μεσοθωρακίου.

 • Τύπου ΙΙ (Παραοισοφαγική) διαφραγματοκήλη (5% των περιπτώσεων)

Μετατόπιση του θόλου του στομάχου εντός του μεσοθωρακίου, με την οισοφαγο-γαστρική συμβολή, ωστόσο, σε φυσιολογική ανατομική θέση.

 • Τύπου ΙΙΙ (Μικτή) διαφραγματοκήλη (5% των περιπτώσεων)

Η οισοφαγο-γαστρική συμβολή καθώς και ο θόλος του στομάχου μετατοπίζονται από κοινού εντός του μεσοθωρακίου.

 • Τύπου IV διαφραγματοκήλη (<0.1% των περιπτώσεων)

Μετατόπιση οποιουδήποτε άλλου ενδοκοιλιακού οργάνου εντός του μεσοθωρακίου.

 

διαφραγματοκηλη ειδη

 

Κλινική εικόνα

Η μετατόπιση του ανώτερου τμήματος του στομάχου, σε συνδυασμό ή μη με το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου εντός του θώρακα (μεσοθωράκιο) έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινομένου της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, καθώς και στη διαφορά πιέσεων μεταξύ της θωρακικής και της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Οι ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου Ι ή τύπου ΙΙΙ, λοιπόν, εμφανίζουν τα κλασικά συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως το οπισθοστερνικό άλγος και το αίσθημα καύσου. Τα συμπτώματα αυτά είναι τα συχνότερα και σε αρκετές περιπτώσεις μιμούνται το άλγος καρδιακής αιτιολογίας. Στα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνονται, επίσης, οι αναγωγές γαστρικού περιεχομένου, ο βήχας και το βράγχος της φωνής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα συμπτώματα αυτά επιδεινώνονται μετά τη λήψη ενός πλούσιου και λιπαρού γεύματος.

Στις περιπτώσεις διαφραγματοκήλης τύπου ΙΙ, οι ασθενείς συνηθέστερα εμφανίζουν συμπτώματα ενδεικτικά μίας παροδικής απόφραξης του ανώτερου πεπτικού συστήματος, όπως:

 • η δυσφαγία
 • το αίσθημα πρόωρου κορεσμού μετά τη λήψη τροφής
 • το άλγος στην περιοχή του επιγαστρίου

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις, η νόσος εκδηλώνεται μόνο με τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Συνεπώς, η εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών μπορεί με ασφάλεια να αποκλείσει την ύπαρξη μίας διαφραγματοκήλης τύπου ΙΙ.

Επιπλοκές της διαφραγματοκήλης

Η μακρόχρονη πορεία της νόσου συνεπάγεται την συνεχή έκθεση του βλεννογόνου του οισοφάγου στο όξινο γαστρικό περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση εντερικής μεταπλασίας του οισοφάγου ή οισοφάγου Barrett, πάθηση που μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του οισοφάγου.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή αποτύχει και δεν ακολουθηθεί χειρουργική θεραπεία, ίσως εμφανιστούν οι παρακάτω επιπλοκές:

 • Συστροφή του στομάχου
 • Απόφραξη του στομάχου
 • Διάτρηση του στομάχου
 • Στραγγαλισμός τμήματος στομάχου που βρίσκεται μέσα στο θώρακα
 • Γαστρορραγία
 • Αναπνευστική δυσχέρεια

Διαγνωστική προσέγγιση 

Η διαγνωστική προσέγγιση της νόσου ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης. Ο συνδυασμός τους υποδεικνύει, συνηθέστερα, την ύπαρξη της νόσου. Ωστόσο, η επιβεβαίωση της διάγνωσης τίθεται με τη πραγματοποίηση διαφόρων εξετάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Ενδοσκόπηση οισοφάγου και στομάχου (οισοφαγογαστροσκόπηση), η οποία αποκαλύπτει την ακριβή ανατομική θέση του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου και του ανώτερου τμήματος του στομάχου καθώς και την ενδεχόμενη ύπαρξη οισοφαγίτιδας ή οισοφάγου Barrett.
 • Απεικόνιση του οισοφάγου και του στομάχου μετά την κατάποση σκιαγραφικής ουσίας (διάβαση ανώτερου πεπτικού) υπό ακτινοσκόπηση ή υπό αξονική τομογραφία. Αποκαλύπτει κρίσιμες ανατομικές πληροφορίες για τον τύπο καθώς και τη βαρύτητα της νόσου.
 • Μέτρηση του pH του κατώτερου οισοφάγου (24ωρη pH-μετρία του οισοφάγου), η οποία αξιολογεί το pH του κατώτερου οισοφάγου επί 24 ώρες.
 • Μανομετρία του οισοφάγου (μέτρηση των ενδοαυλικών πιέσεων), η οποία αξιολογεί τις ενδοαυλικές πιέσεις του κατώτερου οισοφάγου καθώς και του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, αποκαλύπτοντας ενδεχόμενη λανθάνουσα διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου.
 • Ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος, ο οποίος ενδείκνυται για ασθενείς που δεν ανέχονται τη μανομετρία ή τη μέτρηση του pH. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αποκαλύψει διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου ή παλινδρόμηση.

Θεραπευτική προσέγγιση

Η θεραπεία της νόσου οφείλει, ωστόσο, να εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψιν:

 • Τον τύπο της διαφραγματοκήλης
 • Το χρόνο έναρξης καθώς και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
 • Την ύπαρξη ή μη επιπλοκών

Σε ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου Ι ή τύπου ΙΙΙ, η θεραπευτική αντιμετώπιση εξατομικεύεται, βάσει ύπαρξης συμπτωμάτων ή/και επιπλοκών. Έτσι, λοιπόν, σε ασθενείς που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ή επιπλοκές αυτής, η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Στόχο της χειρουργικής θεραπείας αποτελεί η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας, που συνεπάγεται την αναστολή παλινδρόμησης του γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο.

Αντιθέτως, οι ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου Ι ή ΙΙΙ άνευ κάποιου συμπτώματος ή επιπλοκής της νόσου, δύνανται να αντιμετωπισθούν με τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας (αναστολείς της αντλίας πρωτονίων – PPIs). Η συγκεκριμένη θεραπεία ελαττώνει την οξύτητα του γαστρικού υγρού και κατά συνέπεια επάγει την ύφεση των συμπτωμάτων της νόσου.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί, επίσης, τη θεραπεία εκλογής σε όλους τους ασθενείς με διαφραγματοκήλη τύπου ΙΙ, εξαιτίας αδυναμίας φαρμακευτικού ελέγχου των συμπτωμάτων. Η θεραπεία των ασθενών αυτών συνίσταται σε σύγχρονη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης σε συνδυασμό με μία αντιπαλινδρομική χειρουργική επέμβαση.

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση μίας αντιπαλινδρομικής χειρουργικής επέμβασης έχει επικρατήσει ως η αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση προσφέρει το σύνολο των πλεονεκτημάτων της λαπαροσκοπικής έναντι της ανοικτής μεθόδου. Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, την άμεση κινητοποίηση των ασθενών, την ταχεία ανάρρωση τους και συνεπώς τη σύντομη επάνοδο στην οικία τους και τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Αποστόλου Κωνσταντίνος και η χειρουργική του ομάδα έχουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών διαφραγματοκήλης. Αν παρουσιάζετε συμπτώματα διαφραγματοκήλης, επικοινωνήστε με τον ιατρό για εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση της πάθησης.

 

 

Έχοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων από τον γιατρό από το χειρουργείο στο θυρεοειδή της φίλης μου, επισκέφθηκα το χειρουργό θυρεοειδούς κ. Αποστόλου, καθώς η νόσος Graves στο θυρεοειδή από την οποία έπασχα μου είπαν πως χρειάζεται πλέον χειρουργείο. Η επέμβαση έγινε και όλα πήγαν άψογα, ενώ και η φωνή μου που με απασχολούσε ιδιαίτερα δεν έχει αλλάξει καθόλου.Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε και πάλι οικογενειακώς για όλα όσα έκανες για εμάς!!
Aggelos KokonaAggelos Kokona
09:08 21 Sep 23
Ο καλύτερος χειρουργός της Ελλάδας. Βοήθησε τη μητέρα μου στην αντιμετώπιση του θυρεοειδή που την ταλαιπωρούσε καιρό. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Helen IoannidouHelen Ioannidou
13:40 20 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός θυρεοειδούς και καταπληκτικός άνθρωπος! Μου εξήγησε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και κάθε άγχος που είχα απλά έφυγε. Ένιωσα αμέσως εμπιστοσύνη και εννοείται όλα πήγαν τέλεια! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!
George Kalog.George Kalog.
12:25 20 Sep 23
Ένας εξαιρετικός χειρούργος θυρεοειδούς.Δίπλα μας από την πρώτη στιγμή!Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για εμάς.
Ο καλύτερος χειρουργός θυρεοειδούς. Εξαιρετικός γιατρός, σοβαρός άνθρωπος, με ευγένεια και γλυκύτητα. Τον ευχαριστώ θερμά που όχι μόνο ήταν υπομονετικός μαζί μου, αλλά απάντησε σε κάθε προσωπική κλήση με ηρεμία και κατανόηση. Πολύ καλό team, με αμεσότητα και κατάρτιση.
Αγαπητέ κύριε Αποστόλου σας ευχαριστώ θερμά για την υπεύθυνη ιατρική παρακολούθηση πριν και μετά το χειρουργείο ολικής αφαίρεσης θυρεοειδούς .Έπειτα από δέκα χρόνια απίστευτης ταλαιπωρίας παλεύοντας με τη νόσο graves χωρίς αποτέλεσμα είχα χάσει κάθε ελπίδα...Με την δική σας βοήθεια και μέσα από την άρτια επιστημονική σας κατάρτιση, την ανθρώπινη επικοινωνία, τη στήριξή και το σεβασμό στον ασθενή, μου χαρίσατε μια ποιότητα ζωής που δύσκολα διασφαλίζεται σ' ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο. Μαζί με την οικογένεια μου σας ευχόμαστε να συνεχίσετε τη λαμπρή σας πορεία στηρίζοντας τον συνάνθρωπο με τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ασκείται την ιατρική σαν λειτούργημα βάσει της αντίληψης ότι η υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την αγάπη,την ευγένεια και την αφοσίωση σας στο χώρο της υγείας που υπηρετείτε με παραδειγματική ανθρωπιά!
Dimitris PikiokosDimitris Pikiokos
13:17 06 Sep 23
Εξαιρετικός επαγγελματίας, φοβερός χειρουργός και υπέροχος άνθρωπος!Πήρε εκτενέστατο ιστορικό και έδειξε να κατανοεί πραγματικά πόσο επηρέαζε την καθημερινότητά μου το πρόβλημά μου.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
Erasmia ChorianopoulouErasmia Chorianopoulou
19:04 03 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός και ευγενέστατος ως άνθρωπος με αγάπη και ενδιαφέρον στους ασθενείς του.Με χειρούργησε για μια βρογχοκήλη στο θυρεοειδή που την είχα πολλά χρόνια και όλα πήγαν τέλεια.Θα πρότεινα τον κύριο Αποστόλου ως έναν από τους καλύτερους χειρουργούς θυρεοειδή ανεπιφύλακτα.
Olia AlkousiOlia Alkousi
10:48 29 Aug 23
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον χειρουργό Κωνσταντίνο Αποστόλου, καθώς η επέμβαση αφαίρεσης ενός αδενώματος στον παραθυρεοειδή αδένα που έκανα μαζί του ήταν απόλυτα επιτυχής. Ο γιατρός και όλη η ομάδα του ήταν συνεχώς δίπλα μου και το ενδιαφέρον τους συνεχίστηκε και μετά την έξοδο μου από το νοσοκομείο. Πέραν της επιστημονικής του κατάρτισης, η άψογη και ανθρώπινη συμπεριφορά του γιατρού και της ομάδας του είναι πραγματικά άξια αναφοράς!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!!
Eleonora PapaEleonora Papa
09:48 28 Aug 23
Εξαιρετικός γιατρός,ευγενικός άνθρωπος και επιστήμονας!Φιλικός, υπεύθυνος και προσεκτικός με όλα, να σε ακούσει με προσοχή..μου δημιούργησε μια αίσθηση ψυχραιμίας!!!Κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τον θυρεοειδή μου κ μετά ήταν δίπλα μου σε ότι χρειάστηκα ... Πολύ σοβαρός, να μου εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα... με πείρα ,γνώσεις κατάρτιση αλλα κυρίως με ενσυναίσθηση...!!Υψηλού επιπέδου αντιμετώπιση και ιατρική περίθαλψη. Είμαι ευγνώμων !!!! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Maria KastrMaria Kastr
12:44 18 Aug 23
Πρόσφατα επισκέφθηκα τον κ. Αποστόλου στο ιατρείο του, σχετικά με πολλαπλούς όζους που βρέθηκα να είχα έπειτα, από απλή εξέταση υπερήχου που έκανα τυχαία για προληπτικούς λόγους. Ο ιατρός είναι εξαιρετικός, δίπλα μου σε όλες τις επιπλέον εξετάσεις που ζήτησε να κάνω, πάντα πρόθυμος να απαντήσει σε όλες τις επαναλαμβανόμενες απορίες μου και φυσικά έδωσε λύσεις που μέχρι σήμερα ο γιατρός που με παρακολουθούσε δεν μου είχε μιλήσει.Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ για όλα!!!Είσαι ο καλύτερος και άνθρωπος και επιστήμονας!
Εξαιρετικός γιατρός! Επιστημονικά καταρτισμένος και κοντά στον ασθενή!
Πέτρος ΔΠέτρος Δ
11:43 10 Aug 23
Ο χειρουργός είναι εξαιρετικός στην επιστήμη του! Ήμουν πολύ ανήσυχος πριν την επέμβασή μου, αλλά η εξήγηση και η διάθεσή του να με κατανοήσει με άφησαν άνετο. Όλη η διαδικασία ήταν εύκολη, και οι οδηγίες του για την μετεγχειρητική φροντίδα ήταν κατατοπιστικές. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα για οποιονδήποτε χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση!
Panagiotis FragiasPanagiotis Fragias
09:16 21 Jul 23
Απευθύνθηκα στο χειρουργό κ. Αποστόλου για ένα αδένωμα παραθυρεοειδούς που μου βρήκε η ενδοκρινολόγος μου και μου είπε πως η μόνη θεραπεία είναι η αφαίρεσή του. Ο γιατρός ήταν προσιτός, καθησυχαστικός και μου εξήγησε με λεπτομέρεια τη θεραπεία για το πρόβλημα μου. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά και το επόμενο πρωί πήρα εξιτήριο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τον γιατρό και τον συνιστώ με κλειστά μάτια.
Τόνια ΤσαβΤόνια Τσαβ
07:22 11 Jul 23
Ένιωσα ότι ο χειρουργός ήταν πραγματικά αφοσιωμένος στη φροντίδα των ασθενών. Ήταν φιλικός και ενδιαφέρθηκε για την ψυχολογία μου πριν την επέμβαση στον θυρεοειδή, κατά τη διάρκεια και μετά. Είχα ένα θετικό και άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα και του είμαι ευγνώμον.
Ο γιατρός ήταν εξαιρετικός. Ήταν πολύ προσεκτικός και πρόθυμος να ακούσει τις ανησυχίες μου. Εξήγησε λεπτομερώς τη διαδικασία της επέμβασης και με έκανε να αισθανθώ άνετα και εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.
Μαρία ΚοττάΜαρία Κοττά
11:16 21 Jun 23
Ό,τι και να πω για τον γιατρό δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που νιώθω! Άριστος επιστήμονας, σπάνιος ακέραιος χαρακτήρας και ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Ήμουν εξαιρετικά αγχωμένη, καθώς μου διέγνωσαν καρκίνο στο θυρεοειδή. Αφού απευθύνθηκα σε κάποιους ιατρούς, επισκέφθηκα και τον Κο Αποστόλου για μία γνώμη και τελικώς ήταν εκείνος που με κέρδισε, εμπνέοντάς μου εμπιστοσύνη και σιγουριά. Έκανα ολική αφαίρεση θυροειδή και των λεμφαδένων και όλα πήγαν τέλεια!! Επίσης σημαντικό, ο γιατρός μου ήταν πάντα εκεί!!! Οποιαδήποτε ώρα και αν τον χρειάστηκα μπόρεσα και τον βρήκα στο τηλέφωνο! Γιατρέ μου σε ευχαριστώ πολύ για όλα!! Σου εύχομαι να συνεχίσεις να προσφέρεις στους συνανθρώπους σου, με την ανθρωπιά που σε διακρίνει και σε κάνει να ξεχωρίζεις!!!
Evi AdamopoulouEvi Adamopoulou
08:39 26 May 23
Ψάχνοντας για χειρουργό εξειδικευμένο στο θυρεοειδή, μιας και διαγνώσθηκα με πολυοζώδη βρογχοκήλη, εντόπισα τον ιατρό κ. Αποστόλου που όπως διαπίστωσα από την ιστοσελίδα του και το βιογραφικό του πρόκειται για έναν άριστο επιστήμονα, εξειδικευμένο στο αντικείμενο αυτό. Μετά την προσωπική μας επαφή, που κράτησε περίπου μία ώρα, μου εξήγησε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα το πρόβλημά μου και την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και η επέμβαση της θυρεοειδεκτομής που ακολούθησε ήταν απόλυτα επιτυχής, ενώ την επόμενη ημέρα το πρωί ήμουν στο σπίτι μου. Για τον χειρουργό κ. Αποστόλου ισχύει το «Παν μέτρον ο άνθρωπος». Συγχαρητήρια γιατρέ μου για το ήθος σας και την επιστημονική σας κατάρτιση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την οικογένειά μου.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον χειρουργό κ. Αποστόλου και την ομάδα του. Είχα πρόβλημα με τους παραθυρεοειδής αδένες και σε όσους γιατρούς απευθύνθηκα δεν βρήκαν λύση. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός ήταν επεξηγηματικός, διερεύνησε σε βάθος την περίπτωση μου, με καθησύχασε και όλα πήγαν όπως ακριβώς μου είχε περιγράψει. Άριστος ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΑΣ, υπέροχος και ευγενικός ΆΝΘΡΩΠΟΣ. Η μετεγχειρητική πορεία μου ήταν άριστη, ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς πρόκειται για επέμβαση με υψηλό κόστος, ο γιατρός μας διευκόλυνε σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ γιατρέ μου.
Tonia KastrinakiTonia Kastrinaki
16:27 21 Mar 23
Εξαιρετικός χειρουργός! Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με τον θυρεοειδή μου και σε ποιον γιατρό πήγα δεν έβρισκα λύση.Τελικώς, αποδείχθηκε πως ο Δρ. Αποστόλου με την εμπειρία του και την επιστημονική γνώση του ήταν ο γιατρός που έπρεπε να εμπιστευτώ, καθώς είναι απόλυτα εξειδικευμένος στην χειρουργική του θυρεοειδή.Σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή με την ευγένεια του και τους καλούς τρόπους του.Όλα πήγαν άριστα με το χειρουργείο μου, η φωνή μου που φοβόμουν μήπως αλλάξει παρέμεινε ίδια και την επόμενη μέρα ήμουν σπίτι μου.Γιατρέ μου σε ευχαριστώ για όλα!
Ειρηνη ΓρυΕιρηνη Γρυ
11:23 26 Dec 22
Εξαιρετικός Επιστήμονας και Άνθρωπος πάνω από όλα! Πρόσφατα έκανα αφαίρεση θυρεοειδούς αδένα! Ο γιατρός πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά ήταν πλάι μου σε όλα ταστάδια! επεξηγηματικός, μεθοδικός, συνεπής σε ολα!! Από την αρχή αισθάνθηκα σιγουριά και ασφάλεια!τον ευχαριστώ θερμά και εύχομαι να είναι πάντα υγιής γιανα προσφέρει τις γνώσεις του σε όλους!
sissy krdnsissy krdn
11:53 14 Dec 22
Τα καλύτερα λόγια έχω να πω για τον γιατρό και την ομάδα του. Άψογος επιστήμονας, επεξηγηματικός, πρόσχαρος και πάντα δίπλα στον ασθενή! Για πολλά χρόνια είχα όζους στο θυρεοειδή που τους παρακολουθούσα. Ο ένας όζος όμως στην τελευταία εξέταση είχε κάποιες ύποπτες αλλαγές, για τις οποίες με διαβεβαίωναν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ευτυχώς που απευθύνθηκα στον Κύριο Αποστόλου, ο οποίος διερεύνησε το θέμα διεξοδικά και η παρακέντηση που μου συνέστησε να κάνω έβγαλε πως ο όζος ήταν τελικώς καρκίνος. Ο ιατρός με χειρούργησε και όλα εξελίχθηκαν άψογα! Γιατρέ μου σου είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που μου έσωσες τη ζωή!!! Σε ευχαριστώ για όλα και σου εύχομαι τα καλύτερα για το λαμπρό λειτούργημά σου!!
Είμαι ασθενής του αξιότιμου χειρουργού!Ένοιωσα την ανάγκη να μεταδώσω τις εντυπώσεις μου γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να πετύχει κανείς χειρουργό που να εμπιστεύεσαι!!Ο δόκτωρ κος Αποστόλου είναι ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που να συμπληρώνει ότι έχει ανάγκη ένας ασθενής από τον γιατρό του: Εμπιστοσύνη,συνέπεια,άριστες γνώσεις της επιστήμης του και προπάντων ένας αληθινός άνθρωπος που πέρα από την Ιατρική αγαπά τους ασθενείς του και προσφέρει με τρυφερότητα την υποστήριξη του!!!Του εύχομαι ολόψυχα ο Θεός να του δίνει υγεία για να προσφέρει απλόχερα τις γνώσεις του!!!
js_loader

Drapostolou.gr

Συνήθως απαντά εντός μιας ημέρας

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συνομιλήσετε μαζί μου μέσω του Viber.

Powered by WpChatPlugins