Τι είναι ο Δευτεροπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός;

Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνιστά μία κατάσταση παθολογικής υπερπλασίας όλων των παραθυρεοειδών αδένων. Η υπερπλασία αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα διαφόρων παθολογικών αιτίων που προκαλούν αυξημένη συγκέντρωση φωσφόρου και ελαττωμένη συγκέντρωση ασβεστίου στο αίμα, τα οποία με τη σειρά τους έχουν ως τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή διέγερση και υπερπλασία του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων.

Δευτεροπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός: Αίτια Εμφάνισης

Η χρόνια νεφρική νόσος (ανεπάρκεια) αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Επίσης, διάφορες άλλες παθήσεις είναι, συνήθως, γενεσιουργά αίτια της νόσου, όπως:

 • Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία
 • Υπερμαγνησιουρία
 • Χρόνια ανεπάρκεια βιταμίνης D με συνοδό οστεοπόρωση
 • Σύνδρομα εντερικής δυσαπορρόφησης
Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Μηχανισμός πρόκλησης του.

Δευτεροπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός: Συμπτώματα και Κλινική Εικόνα 

Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός εκδηλώνεται κλινικά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με συμπτώματα και σημεία από διάφορα συστήματα του οργανισμού, στα οποία, λοιπόν, περιλαμβάνονται:

 • Μυοσκελετικές εκδηλώσεις: οστικός πόνος, οστικές ανωμαλίες, παθολογικά κατάγματα των οστών, μυϊκή αδυναμία
 • Δερματολογικές εκδηλώσεις: έντονος κνησμός, ασβεστοποιητική ουραιμική αρτηριολοπάθεια (calciphylaxis)

Δευτεροπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός: Διαγνωστική Προσέγγιση

Η διαγνωστική προσέγγιση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού καθώς και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης του ασθενούς.

Σημείο κλειδί στη διάγνωση αποτελεί η επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός παθολογικού αιτίου που συγκαταλέγεται στα αίτια της νόσου, συνηθέστερα μιας χρόνιας νεφρικής νόσου, σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης και φωσφόρου καθώς και ελαττωμένα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

Θεραπευτική Προσέγγιση

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστημονικές εξελίξεις στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, κυριότερα δε των γενεσιουργών αιτίων του, έχουν ελαττώσει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης της νόσου.

Η φαρμακευτική θεραπεία στοχεύει στη διόρθωση των γενεσιουργών αιτίων της νόσου και περιλαμβάνει συνήθως ένα συνδυασμό από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Φωσφοροδεσμευτικοί παράγοντες, σε συνδυασμό, ωστόσο, με ελαττωμένη διαιτητική πρόσληψη φωσφόρου
 • Σκευάσματα Βιταμίνης D
 • Ασβεστιομιμητικοί παράγοντες, με κυριότερη τη σινακαλσέτη (cinacalcet)

δευτεροπαθης υπερπαραθυρεοειδισμος παραθυρεοειδεκτομη

Ενδείξεις Παραθυρεοειδεκτομής

Στις ενδείξεις της παραθυρεοειδεκτομής περιλαμβάνονται:

 • Υψηλά επίπεδα παραθορμόνης αίματος (iPTH) > 800 pg/ml, παρά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.
 • Αδυναμία της φαρμακευτικής αγωγής να ελέγξει την εξέλιξη της νόσου. Εμφανίζεται στο 1-2% των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο ετησίως καθώς και στο 15% των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών εντός δέκα ετών.
 • Φαρμακευτική αγωγή που αδυνατεί να ελαττώσει αποτελεσματικά τα επίπεδα της παραθορμόνης αίματος, σε συνδυασμό με οστικές αλλοιώσεις/ υπερασβεστιαιμία/ υπερφωσφαταιμία /έντονο δερματικό κνησμό.
 • Αδυναμία της φαρμακευτικής αγωγής να ελέγξει ικανοποιητικά τη νόσο εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών (ναυτία, έμετοι) ή παράπλευρων ενεργειών της που δεν επιτρέπουν τη συνέχισή της (υπερασβεστιαιμία, υπερφωσφαταιμία).
 • Εμφάνιση ασβεστοποιητικής ουραιμικής αρτηριολοπάθειας (calciphylaxis).

Δεδομένης της υπερπλασίας όλων των παραθυρεοειδών αδένων, στόχο της χειρουργικής θεραπείας αποτελεί ο εντοπισμός του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως στο 15% των ασθενών με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου αποκαλύπτει έναν ή ακόμη και δύο υπεράριθμους παραθυρεοειδείς αδένες σε έκτοπη θέση.

Τον εντοπισμό όλων των παραθυρεοειδών αδένων ακολουθεί, λοιπόν, μία εκ των δύο χειρουργικών προσεγγίσεων:

 • Υφολική παραθυρεοειδεκτομή: αφαίρεση του συνόλου σχεδόν των παραθυρεοειδών αδένων, αφήνοντας, ωστόσο, τμήμα ενός παραθυρεοειδούς αδένα στη φυσιολογική του ανατομική θέση
 • Ολική παραθυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευση τμήματος ενός παραθυρεοειδούς αδένα

δευτεροπαθης υπερπαραθυρεοειδισμος

Δευτεροπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός: Θεραπευτικά Αποτελέσματα

Το σύνολο των πρόσφατων επιστημονικών μελετών δεν έχει καταφέρει να αναδείξει την υπεροχή μίας εκ των δύο προαναφερθέντων χειρουργικών προσεγγίσεων. Ωστόσο, κοινό εύρημα όλων αυτών των μελετών αποτελεί το γεγονός ότι ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας της νόσου είναι η αντιμετώπισή της από έναν εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων, με την επιλογή της χειρουργικής προσέγγισης να βασίζεται στην εκπαίδευση και κυρίως στην εμπειρία του χειρουργού.

Ανεξαρτήτως της χειρουργικής προσέγγισης, ωστόσο, τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι άκρως ενθαρρυντικά. Η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει βελτίωση των συμπτωμάτων ήδη από την πρώτη εβδομάδα μετεγχειρητικά. Το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ωστόσο, εμφανίζεται μετά την πάροδο ενός έτους από την χειρουργική επέμβαση.

Πλεονεκτήματα Παραθυρεοειδεκτομής έναντι Φαρμακευτικής Θεραπείας

Εξαιρετικά πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα απέδειξαν πως οι ασθενείς με νεφρικό νόσο τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση και σύγχρονο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό έχουν σαφέστατο πλεονέκτημα επιβίωσης όταν υποβάλλονται σε παραθυρεοειδεκτομή, έναντι των ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία.

Αναλυτικότερα, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε παραθυρεοειδεκτομή παρουσίασαν:

 • Βελτιωμένη 5-ετή επιβίωση της τάξεως του 65.7% έναντι 57.9% των ασθενών που έλαβαν σινακαλσέτη καθώς και
 • 23% μικρότερο κίνδυνο θανάτου κατά την 5ετή διάρκεια παρακολούθησής τους
 • Τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα των επιπέδων της παραθορμόνης μετά την παραθυρεοειδεκτομή.

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν το γεγονός πως η παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί μία εξαιρετική και οριστική μορφή θεραπείας για τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση, και οφείλουμε να την λαμβάνουμε πάντοτε σοβαρά υπόψιν ως οριστική μορφή θεραπείας του υπερπαραθυρεοειδισμού των ασθενών αυτών.

 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Εξειδικευμένος Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών, με πολυετή εμπειρία σε πολύπλοκα περιστατικά που απαιτούν αμέριστη προσοχή & ακρίβεια. Βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας παρέχει εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία σχετικά με τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.

Η χρόνια νεφρική νόσος (ανεπάρκεια) αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ωστόσο, διάφορες άλλες παθήσεις είναι, συνήθως, γενεσιουργά αίτια της νόσου, όπως:

 • Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία
 • Υπερμαγνησιουρία
 • Χρόνια ανεπάρκεια βιταμίνης D με συνοδό οστεοπόρωση
 • Σύνδρομα εντερικής δυσαπορρόφησης

Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός προκαλεί την εμφάνιση συμπτωμάτων και σημείων από διάφορα συστήματα του οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Μυοσκελετικές εκδηλώσεις: οστικός πόνος, οστικές ανωμαλίες, παθολογικά κατάγματα των οστών, μυϊκή αδυναμία
 • Δερματολογικές εκδηλώσεις: έντονος κνησμός, ασβεστοποιητική ουραιμική αρτηριολοπάθεια (calciphylaxis)

Η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί την πρωταρχική μορφή θεραπείας για τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και στοχεύει στη διόρθωση των γενεσιουργών αιτίων της νόσου.

Η φαρμακευτική θεραπεία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Φωσφοροδεσμευτικοί παράγοντες, σε συνδυασμό, ωστόσο, με ελαττωμένη διαιτητική πρόσληψη φωσφόρου
 • Σκευάσματα Βιταμίνης D
 • Ασβεστιομιμητικοί παράγοντες, με κυριότερη τη σινακαλσέτη (cinacalcet)

Η χειρουργική θεραπεία (παραθυρεοειδεκτομή) για τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό έχει ένδειξη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Υψηλά επίπεδα παραθορμόνης αίματος (iPTH) > 800 pg/ml
 • Αδυναμία της φαρμακευτικής αγωγής να ελέγξει την εξέλιξη της νόσου
 • Φαρμακευτική αγωγή που αδυνατεί να ελαττώσει αποτελεσματικά τα επίπεδα της παραθορμόνης αίματος
 • Αδυναμία της φαρμακευτικής αγωγής να ελέγξει ικανοποιητικά τη νόσο εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών
 • Εμφάνιση ασβεστοποιητικής ουραιμικής αρτηριολοπάθειας (calciphylaxis).

Η χειρουργική θεραπεία εμφανίζει πολλαπλά πλεονεκτήματα έναντι της φαρμακευτικής θεραπείας, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Βελτιωμένη 5-ετής επιβίωση και
 • Ελαττωμένος 5-ετής κίνδυνος θανάτου των ασθενών

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης πως τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής θεραπείας του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, έναντι της φαρμακευτικής θεραπείας, είναι ανεξάρτητα των επιπέδων της παραθορμόνης μετά την παραθυρεοειδεκτομή.

Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
js_loader