Ενότητες

Τι είναι η Θυρεοειδεκτομή;

Η θυρεοειδεκτομή αποτελεί την χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του θυρεοειδούς αδένα. Διακρίνουμε δύο τύπους θυρεοειδεκτομής, την ολική θυρεοειδεκτομή και την ημι-θυρεοειδεκτομή. Η ολική θυρεοειδεκτομή αφορά στην αφαίρεση του συνόλου του θυρεοειδούς αδένα και αποτελεί τη συχνότερα πραγματοποιούμενη επέμβαση στον θυρεοειδή. Αντιθέτως, η ημι-θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία σπάνια επέμβαση και αφορά στην αφαίρεση του ενός λοβού του αδένα μαζί με τον ισθμό.

Θυρεοειδεκτομή Ολική

Πως πραγματοποιείται η επέμβαση;

Η θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, με τη δημιουργία μίας μικρής εγκάρσιας τομής στο κατώτερο μέρος του τραχήλου. Ιδανικά, ο χειρουργός πραγματοποιεί την τομή της θυρεοειδεκτομής επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς με ευμεγέθη βρογχοκήλη, ενδέχεται να απαιτηθεί μία μικρή διεύρυνση της τομής κατά 1-2 εκατοστά.

Ο χειρουργός παρασκευάζει ανατομικά και με μεγάλη προσοχή και τους δύο λοβούς του θυρεοειδούς αδένα και τους αφαιρεί. Ύστερα από την αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα, η σύγκλειση της τομής του δέρματος με ενδοδερμική ραφή προσφέρει, εγγυημένα, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

θυρεοειδεκτομή τομή

Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, 2 μόλις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Θυρεοειδεκτομή Αισθητικό αποτέλεσμα

Θυρεοειδεκτομή Αισθητικό αποτέλεσμα - Desktop Quote 1

Είναι ασφαλής επέμβαση η θυρεοειδεκτομή;

Η θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία εξαιρετικά ασφαλή επέμβαση στα χέρια ενός χειρουργού εξειδικευμένου στη χειρουργική του θυρεοειδούς και των ενδοκρινών αδένων. Η θυρεοειδεκτομή δεν παύει, ωστόσο, να αποτελεί και μία ιδιαίτερα απαιτητική και λεπτή χειρουργική επέμβαση. Η λεπτότητα και ευθρυπτότητα των ιστών του τραχήλου, όπως και η στενή ανατομική σχέση του θυρεοειδή αδένα με τους παραθυρεοειδείς αδένες και με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, συμβάλλουν στην ιδιαιτερότητα και λεπτότητα αυτής της χειρουργικής επέμβασης.

Στην ολική θυρεοειδεκτομή, συνεπώς, στην προσπάθεια μας για άριστο αποτέλεσμα χωρίς ενδεχόμενες παρενέργειεςεπιπλοκές, ιδιαίτερη προσοχή επιδεικνύουμε κατά την:

Η οπτική αναγνώριση και ορθή παρασκευή των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων από έναν έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων είναι απαραίτητα, ενώ εξασφαλίζουν την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, πραγματοποιούμε χρήση του νευροδιεγέρτη σε όλους τους ασθενείς μας, ανεξαιρέτως. Η διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική ομιλία και αναπνοή.

θυρεοειδεκτομή νευροδιέγερση

Επιβεβαίωση της άριστης λειτουργικότητας και των 2 παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων κατά την ολική θυρεοειδεκτομή, σε πραγματικό χρόνο, με την εφαρμογή του νευροδιεγέρτη.

  • Αναγνώριση, προσεκτική παρασκευή και διατήρηση της ακεραιότητας και της αιμάτωσης όλων των παραθυρεοειδών αδένων

Εξασφαλίζει την αποφυγή ενδεχόμενης μετεγχειρητικής υπασβεστιαιμίας και της ανάγκης για λήψη ασβεστίου από του στόματος.

Στην ίδια κατεύθυνση, για την απόλυτη διασφάλιση της ακεραιότητας του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων, εφαρμόζουμε στους ασθενείς την πλέον σύγχρονη τεχνική του αυτοφθορισμού των παραθυρεοειδών αδένων. Ο αυτοφθορισμός των παραθυρεοειδών αδένων μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, την ακεραιότητα και την πλήρη αιμάτωση του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων. Με τον τρόπο αυτό, οι παραθυρεοειδείς αδένες παραμένουν απόλυτα λειτουργικοί και οι ασθενείς έχουν εγγυημένα άριστα επίπεδα ασβεστίου μετά τη θυρεοειδεκτομή, χωρίς να χρειαστεί να λάβουν ασβέστιο από του στόματος.

Στις εξαιρετικά σπάνιες εκείνες περιπτώσεις της αδυναμίας διατήρησης της ακεραιότητας των παραθυρεοειδών αδένων, ο χειρουργός μπορεί να πραγματοποιήσει αυτομεταμόσχευση των παραθυρεοειδών αδένων στους τραχηλικούς μύες από την ίδια τομή.

  • Αποτροπή ενδεχόμενης μετεγχειρητικής αιμορραγίας

Το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, η χρήση της τελευταίας γενιάς αιμοστατικών συσκευών και χειρουργικών τεχνικών καθιστά τη μετεγχειρητική αιμορραγία εξαιρετικά σπάνια.

Νέες Τεχνικές Mobile Quote 2Νέες Τεχνικές Desktop Quote 2

Μετεγχειρητική Ανάρρωση

Η ανάρρωση των ασθενών μετά την αφαίρεση του θυρεοειδούς είναι ταχύτατη. Μετά την πάροδο μερικών ωρών από την θυρεοειδεκτομή, οι ασθενείς δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Επίσης, είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση. Τέλος, το επόμενο πρωινό, οι ασθενείς επιστρέφουν στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Η ζωή μετά τη Θυρεοειδεκτομή

Η αφαίρεση του θυρεοειδούς δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση ή παρενέργεια στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Έτσι, λοιπόν, η θυρεοειδεκτομή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το βάρος του σώματος και στις γυναίκες ασθενείς την περίοδο, τη γονιμότητα και τη μελλοντική εγκυμοσύνη.

Επιπρόσθετα, η διασφάλιση της λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων με τη χρήση της διεγχειρητικής νευροδιέγερσης και νευροπαρακολούθησης, εξασφαλίζει πως η φωνή των ασθενών θα παραμείνει μετά την επέμβαση ίδια, χωρίς καμία αλλοίωση.

Ορμονική υποκατάσταση μετά τη Θυρεοειδεκτομή

Στην περίπτωση της ολικής θυρεοειδεκτομής, η εξαίρεση του συνόλου του θυρεοειδούς έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη των θυρεοειδικών ορμονών από τον οργανισμό. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς λαμβάνουν εφ’όρου ζωής αναπλήρωση των θυρεοειδικών ορμονών με φαρμακευτική αγωγή από του στόματος κάθε πρωί. 

Στην περίπτωση της ημι-θυρεοειδεκτομής, ο υπολειπόμενος θυρεοειδής αδένας επαρκεί για την ορμονική κάλυψη του οργανισμού σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Ωστόσο, δημοσιευμένη επιστημονική μελέτη της ομάδας μας έχει αποδείξει πως σε 1 στους 3 ασθενείς είναι απαραίτητη η εφ’ όρου ζωής λήψη θυρεοειδικών ορμονών μετά από ημι-θυρεοειδεκτομή. Αναλυτικότερα, η προεγχειρητική θυρεοειδική λειτουργία, η ηλικία και η ύπαρξη θυρεοειδίτιδας Hashimoto αποτελούν τους σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες της ανάγκης μετεγχειρητικής αναπλήρωσης των θυρεοειδικών ορμονών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημαντική χειρουργική επέμβαση της Θυρεοειδεκτομής. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου ως Χειρουργός Θυρεοειδούς, διαθέτει Εξειδίκευση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από το Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βελιγραδίου. Ο χειρουργός διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων του φάσματος της Ενδοκρινικής Χειρουργικής (Θυρεοειδούς, Παραθυρεοειδών και Επινεφριδίων).

 

Χειρουργική Θυρεοειδούς: Συχνές Ερωτήσεις

Η ολική θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία χειρουργική επέμβαση που χρήζει γενικής αναισθησίας. Κατά τη γενική αναισθησία, ο αναισθησιολόγος χορηγεί στους ασθενείς αναισθητικά φάρμακα από τη φλέβα ή/και εισπνεόμενα. Η χορήγηση τους έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια της συνείδησης των ασθενών. Ταυτόχρονα, τα αναισθητικά φάρμακα καταστέλλουν το αίσθημα του πόνου και την αντανακλαστική αντίδραση του οργανισμού σε αυτό (υπέρταση, ταχυκαρδία).

Η προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο είναι το ίδιο πρωινό της χειρουργικής επέμβασης και επιστρέφουν στην οικία τους το επόμενο πρωινό.

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Επίσης, είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν κάποιο μετεγχειρητικό πόνο και δυσφορία. Συνεπώς, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει μία πολύ ήπια ενόχληση στο λαιμό κατά την κατάποση, καθώς και στον αυχένα.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων αυτών. Για το λόγο αυτό θα εξέλθετε του νοσοκομείου με ήπια παυσίπονα, τα οποία δεν θα σας είναι απαραίτητα μετά από μία έως δύο ημέρες.

Η σύγκλειση της τομής είναι με απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή της πλαστικής χειρουργικής. Κατά συνέπεια τα ράμματα αυτά δεν χρειάζονται κάποια αφαίρεση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν τη δημιουργία μίας ουλής. Κυρίαρχο παράγοντα καθορισμού της επούλωσης κάθε χειρουργικού τραύματος αποτελεί ο ίδιος ο ασθενής. Ωστόσο, η υιοθέτηση συγκεκριμένων χειρουργικών τεχνικών συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των ουλών. Πιο αναλυτικά, οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν την επιλογή του ύψους του τραχήλου για την πραγματοποίηση της τομής, η προσεκτική πραγματοποίηση της τομής επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος, όπως επίσης και η σύγκλειση της με τη χρήση ενδοδερμικής ραφής.

Η λήψη ασβεστίου μετά τη θυρεοειδεκτομή δεν είναι απαραίτητη στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Προϋπόθεση, βέβαια, για αυτό αποτελεί η αναγνώριση και διατήρηση ακέραιων όλων των παραθυρεοειδών αδένων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα.

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών που υποβάλλονται σε κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου εξαιτίας καρκίνου του θυρεοειδούς, ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη ασβεστίου από του στόματος για μερικές ημέρες, μέχρις ότου οι παραθυρεοειδείς αδένες ανακτήσουν τη φυσιολογική λειτουργικότητα τους.

Η θυρεοειδεκτομή είναι μία εξαιρετικά λεπτή χειρουργική επέμβαση. Στην προσπάθεια για τη διατήρηση ενός άριστου μετεγχειρητικού αποτελέσματος, οι ασθενείς θα πρέπει να προσέξουν μετά την επέμβαση:

  • Την αποφυγή της έντονης σωματικής άσκησης και της άρσης βάρους για 1 – 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση
  • Τη συνέπεια στη λήψη της ορμονικής αναπλήρωσης (θυροξίνη) κάθε πρωί, τουλάχιστον 1 ώρα πριν το πρώτο πρωινό γεύμα
  • Την αποφυγή επαφής του τραύματος με το νερό για τις πρώτες 3 ημέρες
  • Τις καθημερινές αλλαγές του τραύματος για τις πρώτες 7 ημέρες

Η ολική θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική και λεπτή χειρουργική επέμβαση, εξαιτίας της στενής ανατομικής σχέσης του θυρεοειδή αδένα με τους παραθυρεοειδείς αδένες και με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα.

Οι βλάβες του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (3 – 4% προσωρινή πάρεση ενός παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου) ή των παραθυρεοειδών αδένων (<10% προσωρινός υποπαραθυρεοειδισμός) είναι συνήθως προσωρινές και συνεπώς υποχωρούν αυτόματα εντός μερικών μηνών από τη χειρουργική επέμβαση.

Διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η ολική θυρεοειδεκτομή συνοδεύεται από εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά μόνιμης παράλυσης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (< 1% των περιπτώσεων) και μόνιμου υποπαραθυρεοειδισμού (<1% των περιπτώσεων), όταν εκτελείται από χειρουργό εξειδικευμένο στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων.

Κάθε παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα της σύστοιχης φωνητικής χορδής και κατά συνέπεια καθοριστικό για την ομιλία και την αναπνοή. Βλάβη του ενός νεύρου μπορεί να έχει ως παρενέργεια το βράγχος (βραχνάδα) φωνής. Αντιθέτως, η κάκωση και των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της φωνής (αφωνία).

Λειτουργικά, οι παραθυρεοειδείς αδένες συνθέτουν και εκκρίνουν στην κυκλοφορία του αίματος μία ορμόνη, την παραθορμόνη (Parathyroid Hormone – PTH). Η παραθορμόνη αποτελεί τον κύριο παράγοντα διατήρησης της ομοιοστασίας του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώμα.

Η αντιμετώπιση του προσωρινού μετεγχειρητικού υποπαραθυρεοειδισμού περιλαμβάνει τη χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή/και βιταμίνης D, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σπανιότατα, ωστόσο, οι περιπτώσεις μόνιμου μετεγχειρητικού υποπαραθυρεοειδισμού χρήζουν τη λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου ή/και βιταμίνης D, ενδεχομένως εφ’όρου ζωής.

Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άριστη γνώση της ανατομίας, την οπτική αναγνώριση και την ορθή παρασκευή των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων από έναν έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Ωστόσο, η χρήση του νευροδιεγέρτη συμβάλλει στη διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων και συνεπώς της φώνησης και ομιλίας.

Η θυρεοειδεκτομή δεν αλλοιώνει σε καμία περίπτωση τη φωνή των ασθενών, ούτε στην έντασή της ούτε στη χροιά της φωνής. Απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων, στο οποίο η εφαρμογή της διεγχειρητικής νευροδιέγερσης και νευροπαρακολούθησης σε όλους τους ασθενείς μας αποδεικνύεται πολύτιμη.

Η ολική θυρεοειδεκτομή έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη των ορμονών του θυρεοειδούς από τον οργανισμό. Κατά συνέπεια, η φαρμακευτική αναπλήρωση τους και η ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής στοχεύει στην επίτευξη φυσιολογικών επιπέδων ορμονών στον οργανισμό. Τα φυσιολογικά επίπεδα ορμονών δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το βάρος των ασθενών με προεγχειρητικά φυσιολογικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών.

Οι ασθενείς με υποθυρεοειδισμό, ωστόσο, παρατηρούν μία μείωση του βάρους τους, ακολουθώντας την ίδια διατροφή όπως πριν την επέμβαση.

Η θυρεοειδεκτομή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την περίοδο των γυναικών. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η σωστή ορμονική ρύθμιση των γυναικών μετά την αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα.

Η θυρεοειδεκτομή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη. Είναι πολυάριθμα τα παραδείγματα ασθενών μας, οι οποίες στους 3 κιόλας μήνες μετά τη θυρεοειδεκτομή είχαν συλλάβει και η εγκυμοσύνη εξελίχθηκε απολύτως φυσιολογικά.

Η λήψη ραδιενεργού ιωδίου μετά τη θυρεοειδεκτομή δεν εφαρμόζεται ως ρουτίνα σε όλους τους ασθενείς. Μόνο οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή εξαιτίας καρκίνου του θυρεοειδούς ή οι ασθενείς στους οποίους η βιοψία του θυρεοειδούς αδένα που αφαιρέθηκε αποδείξει την ύπαρξη καρκίνου του θυρεοειδούς είναι δυνητικοί υποψήφιοι για την λήψη ραδιενεργού ιωδίου, όταν όμως πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ομάδα μας, σεβόμενη απόλυτα και αφουγκραζόμενη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας, φροντίζει να διατηρεί το κόστος των επεμβάσεων σε εξαιρετικά προσιτά επίπεδα, προσφέροντας κατά τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε όλους τους συνανθρώπους μας να τύχουν μίας επιστημονικής και ανθρώπινης προσέγγισης στο ιατρικό πρόβλημα τους από έναν πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων, χωρίς να αποτελεί η οικονομική δυνατότητα του καθενός εμπόδιο σε αυτό. Φροντίζουμε, επίσης, ώστε να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικονομικές ευκολίες, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε μαζί.

Η ανθρώπινη προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας του συνανθρώπου μας είναι αδιαπραγμάτευτη, γιατί η υγεία μας αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό, και δεν το επιτρέπουμε να τίθεται υπό εκμετάλλευση.

Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
js_loader