Ενότητες

Τι είναι το Συρίγγιο Πρωκτού;

Το συρίγγιο πρωκτού ή πρωκτικό συρίγγιο αποτελεί μία ανώμαλη επικοινωνία ανάμεσα στον πρωκτικό σωλήνα και το δέρμα ή άλλα όργανα της πυέλου.

Το πρωκτικό συρίγγιο ανήκει, ουσιαστικά, στην ευρύτερη κατηγορία που ονομάζεται περιεδρικό συρίγγιο. Το περιεδρικό συρίγγιο, ωστόσο, αφορά στο τελικό τμήμα του παχέος εντέρου, το ορθό, άνωθεν της οδοντωτής γραμμής, σε αντίθεση με το συρίγγιο του πρωκτού που αφορά μόνο στον πρωκτικό σωλήνα, κάτω από την οδοντωτή γραμμή.

Το συρίγγιο πρωκτού αναπτύσσεται συνηθέστερα μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος πέριξ του πρωκτού. Δεν είναι σπάνιες, ωστόσο, οι περιπτώσεις που το συρίγγιο μπορεί να καταλήγει σε κάποιο όργανο της πυέλου (κόλπος – ορθοκολπικό συρίγγιο, ουροδόχος κύστη).

Πως προκαλείται;

Το συρίγγιο του πρωκτού αποτελεί ουσιαστικά τη χρόνια μορφή ενός περιεδρικού αποστήματος.

Ο σχηματισμός του περιεδρικού αποστήματος ξεκινά από τον πρωκτικό σωλήνα, συνηθέστερα στο επίπεδο της οδοντωτής γραμμής, όπου εντοπίζονται κάποιοι αδένες. Η απόφραξη των κρυπτών των αδένων αυτών, σε συνδυασμό με τα άφθονα μικρόβια του πρωκτού, έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μικροβιακής φλεγμονής, η οποία σχηματίζει το περιεδρικό ή περιπρωκτικό απόστημα , στο δέρμα πέριξ του πρωκτού.

Περιεδρικό απόστημα συρίγγιο

Περιεδρικό απόστημα και Πρωκτικό συρίγγιο

Εν συνεχεία, το περιεδρικό απόστημα ενδέχεται είτε να παροχετευθεί αυτόματα προς το δέρμα είτε συνηθέστερα να υποβληθεί σε χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση.

Σε κάθε περίπτωση, η παροχέτευση του περιεδρικού αποστήματος θα εγκαταλείψει ένα συρίγγιο, το περιεδρικό συρίγγιο, δηλαδή μία επικοινωνία, ανάμεσα στις κρύπτες του πρωκτικού σωλήνα και την περιοχή πέριξ του πρωκτού όπου βρισκόταν το απόστημα. Η αρχή του συριγγίου από τον πρωκτικό σωλήνα αποτελεί το έσω στόμιο, ενώ το σημείο παροχέτευσης του συριγγίου στο δέρμα το έξω στόμιο του συριγγίου.

Πόσο συχνά εμφανίζεται το Πρωκτικό Συρίγγιο;

Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης του πρωκτικού συριγγίου στον γενικό πληθυσμό παραμείνει άγνωστη, καθώς ο πόνος στον πρωκτό και το αίμα αποδίδεται λανθασμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις, στην παρουσία αιμορροΐδων και όχι στο συρίγγιο του πρωκτού.

Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η πιθανότητα εμφάνισης συριγγίου του πρωκτού σε ασθενείς που πάσχουν από περιεδρικό απόστημα κυμαίνεται από 15% έως και 38%.

Οι άνδρες διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης περιεδρικού συριγγίου, σε σύγκριση με τις γυναίκες, ενώ το πρωκτικό συρίγγιο εμφανίζεται συνηθέστερα στην 5η δεκαετία της ζωής (40 – 50 ετών).

Ποια είναι τα Αίτια για το Συρίγγιο Πρωκτού;

Η απόφραξη των αδένων εντός των κρυπτών του πρωκτικού σωλήνα αποτελεί το συχνότερο αίτιο σχηματισμού του περιεδρικού συριγγίου. Κατά συνέπεια, το κρυπτογενές συρίγγιο πρωκτού αποτελεί τη συχνότερη μορφή συριγγίου και αφορά στο 90% των συριγγίων του πρωκτού.

Διάφορα άλλα αίτια μπορούν, ωστόσο, να προκαλέσουν ένα περιπρωκτικό ή περιεδρικό συρίγγιο, όπως:

 • Η νόσος Crohn
 • Η ακτινοβολία στην περιοχή του πρωκτού και του περινέου
 • Οι μαιευτικές επιπλοκές κατά τον φυσιολογικό τοκετό
 • Τα κονδυλώματα του πρωκτού
 • Ο πλακώδης καρκίνος του πρωκτού
 • Η λοίμωξη του πρωκτού από χλαμύδια
 • Το AIDS

Περιεδρικό Συρίγγιο: Πόσοι Τύποι διακρίνονται;

Τα περιεδρικά συρίγγια ταξινομούνται με βάση την ανατομική σχέση τους με τους σφιγκτήρες μυς, και κατά συνέπεια με την ενδεχόμενη εμπλοκή τους με αυτούς, κατά το διεθνώς αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης κατά Parks. Η ταξινόμησή τους χαρακτηρίζεται και από τον αντίστοιχο βαθμό δυσκολίας στη θεραπεία τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα κατά Parks, διακρίνονται 4 τύποι συριγγίου πρωκτού:

 • Ενδοσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 1)

Αποτελεί το συχνότερο πρωκτικό συρίγγιο και αφορά στο 45% του συνόλου των συριγγίων. Η πορεία του διαπερνά τον έσω σφιγκτήρα μυ του πρωκτού και ακολούθως πορεύεται επί τα εντός του έξω σφιγκτήρα μυ, χωρίς όμως να τον διαπερνά.

 • Διασφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 2)

Αφορά στο 30% των περιπτώσεων συριγγίου του πρωκτού. Είναι το περιεδρικό συρίγγιο εκείνο του οποίου η πορεία διαπερνά τόσο τον έσω όσο και τον έξω σφιγκτήρα μυ του πρωκτού.

 • Υπερσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 3)

Απαντάται στο 20% των περιπτώσεων συριγγίων του πρωκτού. Η πορεία του είναι ανοδική, διαπερνώντας τον έσω σφιγκτήρα μυ, ξεπερνώντας αλλά μην διαπερνώντας τον έξω σφιγκτήρα μυ, καταλήγοντας στο δέρμα πέριξ του πρωκτού διά του ανελκτήρα μυός του πρωκτού.

 • Εξωσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 4)

Αποτελεί το λιγότερα συχνό περιεδρικό συρίγγιο. Η πορεία του ξεκινά αρκετά υψηλότερα από τα υπόλοιπα συρίγγια και καταλήγει στο δέρμα πέριξ του πρωκτού ή σε άλλα όργανα της πυέλου δια του ανελκτήρα μυός, χωρίς να διαπερνά τους σφιγκτήρες μυς του πρωκτού.

Συρίγγιο Πρωκτού Τύποι

Τύποι Πρωκτικού Συριγγίου κατά Parks

Μία εξίσου χρήσιμη ταξινόμηση των περιεδρικών συριγγίων είναι ο διαχωρισμός τους σε:

 • Χαμηλό πρωκτικό συρίγγιο (δίχως την εμπλοκή των σφιγκτήρων μυών)
 • Υψηλό πρωκτικό συρίγγιο (με εμπλοκή των σφιγκτήρων μυών)

Ποια Συμπτώματα προκαλεί το Συρίγγιο του Πρωκτού;

Το συρίγγιο του πρωκτού παρουσιάζεται κλινικά ως εκροή πύου από το δέρμα πέριξ του πρωκτού ή ως εκροή πύου και δύσοσμου υγρού από ένα διανοιγμένο και παροχετευμένο περιεδρικό απόστημα, η οποία επιμένει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 εβδομάδων από την θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος.

Σε περιπτώσεις που το συρίγγιο αναπτύσσεται μεταξύ του ορθού και του κόλπου, η εκροή πύου και δύσοσμου υγρού παρατηρείται από τον κόλπο.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει ένα συρίγγιο του πρωκτού είναι:

 • Πόνος στην περιοχή του πρωκτού που επιδεινώνεται κατά την αφόδευση
 • Κνησμός στην περιοχή του πρωκτού
 • Ερυθρότητα και θερμότητα στον πρωκτό

συριγγιο πρωκτου συμπτωματα

Πρωκτικό Συρίγγιο: Πως πραγματοποιείται η Διάγνωση;

Η διάγνωση για το πρωκτικό συρίγγιο οφείλει να ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και κλινικής εξέτασης των ασθενών.

Η κλινική εξέταση θα αποκαλύψει την παρουσία μίας μικρής οπής στο δέρμα πέριξ του πρωκτού (έξω στόμιο), από την οποία εκρέει πύον και δύσοσμο υγρό, ενώ δεν είναι σπάνια και η ερυθρότητα και θερμότητα της περιοχής.

Επιπρόσθετα, η κλινική εξέταση των ασθενών θα αποκλείσει και τις υπόλοιπες παθήσεις που ενδέχεται να μιμούνται το συρίγγιο του πρωκτού.

Η δακτυλική εξέταση του πρωκτού ενδέχεται, επίσης, να αποκαλύψει το έσω στόμιο του συριγγίου, το οποίο ψηλαφητικά είναι σκληρό και ελαφρώς επώδυνο. Η οριστική αναγνώριση του έσω στομίου του συριγγίου, ωστόσο, προϋποθέτει την αναισθησία του ασθενούς και την είσοδο του πρωκτοσκοπίου, με στόχο τον αποκλεισμό και άλλων πιθανών έσω στομίων.

συρίγγιο μαγνητική ορθού

Μαγνητική ορθού που αναδεικνύει ένα ενδοσφιγκτηριακό περιεδρικό συρίγγιο (τύπου 1 κατά Parks).

Οι απεικονιστικές εξετάσεις υποβοηθούν, επίσης, εξαιρετικά τόσο τη διάγνωση όσο και τον καθορισμό του τύπου του συριγγίου. Η μαγνητική τομογραφία κάτω κοιλίας και περινέου αποτελεί στις περιπτώσεις αυτές την εξέταση εκλογής, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το συρίγγιο και τη σχέση του με τους σφιγκτήρες μυς και τα άλλα όργανα.

Χρήσιμες, επίσης, πληροφορίες για την ακριβή πορεία του συριγγίου και τη σχέση του με τους σφιγκτήρες μυς του πρωκτού παρέχει και το ενδοορθικό υπερηχογράφημα.

συρίγγιο πρωκτού ενδοορθικό υπερηχογράφημα

Ενδοορθικό υπερηχογράφημα που αναδεικνύει ένα διασφιγκτηριακό συρίγγιο πρωκτού (τύπου 2 κατά Parks).

Ποιες παθήσεις μπορούν να μιμηθούν το Συρίγγιο Πρωκτού;

Όπως αναφέραμε, η διάγνωση του συριγγίου του πρωκτού προϋποθέτει τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων, οι οποίες μπορούν να μιμηθούν κλινικά το πρωκτικό συρίγγιο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία της κλινικής εξέτασης των ασθενών. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται:

 • Η Ραγάδα πρωκτού
 • Το Περιεδρικό απόστημα
 • Η Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα
 • Το Έλκος του Πρωκτού

Περιεδρικό Συρίγγιο: Ποιοι είναι οι Στόχοι της Θεραπείας;

Αναμφίβολα, στόχο της θεραπείας για κάθε περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί η εκρίζωση του συριγγίου και η απαλλαγή των ασθενών από τα συμπτώματά τους.

Η ευρεία ετερογένεια των συριγγίων και των τύπων τους, ωστόσο, καθιστά επιτακτική την εξατομίκευση της θεραπείας σε κάθε ασθενή μεμονωμένα, καθώς εκτός της εκρίζωσης του συριγγίου, θα πρέπει να διασφαλισθούν:

 • Η διατήρηση της ακεραιότητας των σφιγκτήρων μυών του πρωκτού και συνεπώς της εγκράτειας των ασθενών
 • Η αποφυγή ενδεχόμενης υποτροπής (επανεμφάνισης) του συριγγίου.

Συρίγγιο Πρωκτού: Μέθοδοι Θεραπείας

Έλεγχος της Φλεγμονής – Τοποθέτηση Seton (Σετόν)

Διάφοροι τύποι θεραπείας υπάρχουν για το συρίγγιο του πρωκτού, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να εξατομικεύονται σε κάθε ασθενή, καθώς ένας τύπος θεραπείας δεν είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους συριγγίων.

Πρωταρχικός στόχος είναι, βέβαια, η εκρίζωση της φλεγμονής της περιοχής, πριν ακολουθήσει κάποια οριστική θεραπεία για το συρίγγιο πρωκτού. Η εκρίζωση της φλεγμονής και η ανακούφιση των ασθενών από τον πόνο, επιτυγχάνεται μέσω:

 • Της χειρουργικής διάνοιξης και παροχέτευσης του περιεδρικού αποστήματος, το οποίο προκάλεσε το πρωκτικό συρίγγιο, όπως επίσης
 • Της παροχέτευσης του φλεγμαίνοντος συριγγίου του πρωκτού, με την τοποθέτηση seton.

Το seton (σετόν) αποτελεί ένα ινοελαστικό υλικό που τοποθετείται εντός του συριγγίου, διερχόμενο δια του έσω και του έξω στομίου του συριγγίου. Στόχος της τοποθέτησης του seton είναι η παραμονή του συριγγίου ανοικτού και βατού, ώστε το πύον στο εσωτερικό του να παροχετεύεται και ως εκ τούτου να υποχωρεί η φλεγμονή. Το seton μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του συριγγίου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο, παραμένει για χρονικό διάστημα 4 – 6 εβδομάδων, διάστημα ικανό για την πλήρη υποχώρηση της φλεγμονής του συριγγίου και την οριστική αντιμετώπιση.

Αξίζει να αναφέρουμε πως κάποια συρίγγια του πρωκτού θεραπεύονται οριστικά και κλείνουν αποκλειστικά και μόνο με την τοποθέτηση του seton και συνεπώς δεν απαιτούν κάποια περαιτέρω θεραπεία.

Τέλος, οι περιπτώσεις των ασθενών με πρωκτικό συρίγγιο που δεν εμφανίζουν κάποια έντονη φλεγμονή, μπορούν να αντιμετωπισθούν άμεσα και οριστικά με κάποια από τις μεθόδους που ακολουθούν, αποφεύγοντας έτσι την τοποθέτηση του σετόν.

σετον συρίγγιο πρωκτού

Σετόν Τοποθετημένο σε Διασφιγκτηριακό Συρίγγιο του Πρωκτού

Οριστική Θεραπεία για το Πρωκτικό Συρίγγιο

Η οριστική θεραπεία για το συρίγγιο πρωκτού εφαρμόζεται όταν η φλεγμονή του συριγγίου έχει πλήρως υποχωρήσει και στοχεύει στην οριστική εκρίζωση του συριγγίου.

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν διάφορες μορφές οριστικής θεραπείας για το συρίγγιο του πρωκτού, που περιλαμβάνουν:

 • Την παραδοσιακή εκτομή του συριγγίου του πρωκτού
 • Την απολίνωση του συριγγίου (τεχνική LIFT)
 • Την απόφραξη του συριγγίου με κρημνό βλεννογόνου
 • Την τοποθέτηση βιολογικού βύσματος εντός του συριγγίου
 • Την τοποθέτηση ειδικής βιολογικής κόλλας εντός του συριγγίου
 • Την ενδοσκοπική θεραπεία του συριγγίου πρωκτού (τεχνική VAAFT)
 • Την ενδοσκοπική θεραπεία του συριγγίου πρωκτού με Laser

Κάθε τεχνική συνοδεύεται από τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις της, όπως επίσης και από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Συνεπώς, η επιλογή της μεθόδου για την οριστική θεραπεία του συριγγίου του πρωκτού εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψιν:

 • Του τύπο του συριγγίου πρωκτού κατά Parks
 • Το μήκος του συριγγίου
 • Την εντόπιση του έσω στομίου του συριγγίου (οδοντωτή γραμμή ή άνωθεν της οδοντωτής γραμμής)
 • Την ενδεχόμενη εμπλοκή και τον βαθμό εμπλοκής των σφιγκτήρων μυών
 • Σαφέστατα, την προτίμηση του ασθενούς ανάμεσα σε ισοδύναμες μορφές θεραπείας.

Συρίγγιο Πρωκτού: Θεραπεία με Laser (Λέιζερ)

Η οριστική θεραπεία για το συρίγγιο πρωκτού με Laser (λέιζερ) αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ασφαλή, ανώδυνη και αναίμακτη μορφή θεραπείας.

Η ίνα του Laser εισέρχεται εντός του συριγγίου και ακολούθως διοχετεύει την ενέργεια του Laser κατά απόλυτα ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ο καυτηριασμός και ακολούθως η απόφραξη του συριγγίου και των στομίων του.

συρίγγιο πρωκτού laser (λέιζερ)

Εικόνα από γυναίκα ασθενή μας με συρίγγιο πρωκτού και τη θεραπεία του με την χρήση Laser.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της θεραπείας του πρωκτικού συριγγίου με Laser είναι η αποφυγή τραυματισμού των σφιγκτήρων μυών. Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με Laser, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στη διασφάλιση των σφιγκτήρων, αλλά περιλαμβάνουν επίσης:

 • Την άμεση και ανώδυνη ανάρρωση των ασθενών
 • Την αποφυγή διανυκτέρευσης στην κλινική
 • Την άμεση επιστροφή των ασθενών στην οικία τους και την εργασία τους
 • Την αποφυγή μετεγχειρητικών αλλαγών του τραύματος
 • Την οριστική θεραπεία για το συρίγγιο πρωκτού σε προσιτό κόστος.

Η απόφραξη των αδένων εντός των κρυπτών του πρωκτικού σωλήνα αποτελεί το συχνότερο αίτιο σχηματισμού του περιεδρικού συριγγίου.

Διάφορα άλλα αίτια μπορούν, ωστόσο, να προκαλέσουν ένα περιπρωκτικό ή περιεδρικό συρίγγιο, όπως:

 • Η νόσος Crohn
 • Η ακτινοβολία στην περιοχή του πρωκτού και του περινέου
 • Οι μαιευτικές επιπλοκές κατά τον φυσιολογικό τοκετό
 • Τα κονδυλώματα του πρωκτού
 • Ο πλακώδης καρκίνος του πρωκτού
 • Η λοίμωξη του πρωκτού από χλαμύδια
 • Το AIDS

Τα πρωκτικά συρίγγια ταξινομούνται με βάση την ανατομική σχέση τους με τους σφιγκτήρες μυς, και κατά συνέπεια με την ενδεχόμενη εμπλοκή τους με αυτούς, κατά το διεθνώς αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης κατά Parks.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα κατά Parks, διακρίνονται 4 τύποι συριγγίου πρωκτού:

 • Ενδοσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 1)
 • Διασφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 2)
 • Υπερσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 3)
 • Εξωσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 4)

Το συρίγγιο του πρωκτού παρουσιάζεται κλινικά ως εκροή πύου από το δέρμα πέριξ του πρωκτού ή ως εκροή πύου και δύσοσμου υγρού από ένα διανοιγμένο και παροχετευμένο περιεδρικό απόστημα, η οποία επιμένει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 εβδομάδων από την θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει ένα συρίγγιο του πρωκτού είναι:

 • Πόνος στην περιοχή του πρωκτού που επιδεινώνεται κατά την αφόδευση
 • Κνησμός στην περιοχή του πρωκτού
 • Ερυθρότητα και θερμότητα στον πρωκτό

Η διάγνωση για το πρωκτικό συρίγγιο οφείλει να ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και κλινικής εξέτασης των ασθενών.

Η κλινική εξέταση θα αποκαλύψει την παρουσία μίας μικρής οπής στο δέρμα πέριξ του πρωκτού (έξω στόμιο), από την οποία εκρέει πύον και δύσοσμο υγρό, ενώ δεν είναι σπάνια και η ερυθρότητα και θερμότητα της περιοχής.

Η δακτυλική εξέταση του πρωκτού ενδέχεται, επίσης, να αποκαλύψει το έσω στόμιο του συριγγίου, το οποίο ψηλαφητικά είναι σκληρό και ελαφρώς επώδυνο.

Απεικονιστικά, η μαγνητική τομογραφία κάτω κοιλίας και περινέου καθώς και το ενδοορθικό υπερηχογράφημα, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το συρίγγιο και τη σχέση του με τους σφιγκτήρες μυς και τα άλλα όργανα.

Στόχο της θεραπείας για κάθε περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί πρωτίστως, η εκρίζωση του συριγγίου και η απαλλαγή των ασθενών από τα συμπτώματά τους.

Η θεραπεία του συριγγίου, επίσης, οφείλει να διασφαλίσει:

 • Την διατήρηση της ακεραιότητας των σφιγκτήρων μυών του πρωκτού και συνεπώς της εγκράτειας των ασθενών
 • Την αποφυγή ενδεχόμενης υποτροπής (επανεμφάνισης) του συριγγίου.

Το seton (σετόν) αποτελεί ένα ινοελαστικό υλικό που τοποθετείται εντός του συριγγίου, διερχόμενο δια του έσω και του έξω στομίου του συριγγίου. Στόχος της τοποθέτησης του seton είναι η παραμονή του συριγγίου ανοικτού και βατού, ώστε το πύον στο εσωτερικό του να παροχετεύεται και ως εκ τούτου να υποχωρεί η φλεγμονή.

Η οριστική θεραπεία για το συρίγγιο πρωκτού με Laser αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ασφαλή, ανώδυνη και αναίμακτη μορφή θεραπείας.

Η ίνα του Laser εισέρχεται εντός του συριγγίου και ακολούθως διοχετεύει την ενέργεια του Laser κατά απόλυτα ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ο καυτηριασμός και ακολούθως η απόφραξη του συριγγίου καιτων στομίων του.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της θεραπείας του πρωκτικού συριγγίου με Laser είναι η αποφυγήτραυματισμού των σφιγκτήρων μυών. Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με Laser, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στη διασφάλιση των σφιγκτήρων, αλλά περιλαμβάνουν επίσης:

 • Την άμεση και ανώδυνη ανάρρωση των ασθενών
 • Την αποφυγή διανυκτέρευσης στην κλινική
 • Την άμεση επιστροφή των ασθενών στην οικία τους και την εργασία τους
 • Την αποφυγή μετεγχειρητικών αλλαγών του τραύματος
 • Την οριστική θεραπεία για το συρίγγιο πρωκτού σε προσιτό κόστος.

Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
js_loader