Τι είναι ο καρκίνος επινεφριδίου;

Ο καρκίνος του επινεφριδίου ή καρκίνος επινεφριδίων συνιστά μία σπάνια αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη νόσο. Η συχνότητα εμφάνισής του ανέρχεται σε μόλις 2.5 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Εξαιτίας της εντόπισής του στο εξωτερικό μέρος των επινεφριδίων, ο καρκίνος του επινεφριδίου ονομάζεται και φλοιοεπινεφριδιακός καρκίνος.

Τα επινεφρίδια είναι δύο αδένες που εντοπίζονται πάνω από τον κάθε νεφρό και παράγουν ορμόνες ζωτικής σημασίας. Μερικές από τις ορμόνες που παράγονται στα επινεφρίδια είναι:

 • Κορτιζόλη
 • Αλδοστερόνη
 • Επινεφρίνη
 • Ανδρογόνα

Ορμονικές διαταραχές και καρκίνος επινεφριδίων

Η πλειοψηφία των επινεφριδικών καρκινωμάτων εμφανίζει ορμονική λειτουργικότητα, εκδηλώνεται δηλαδή με υπερέκκριση επινεφριδικών ορμονών. Η συχνότερα υπερεκκρινόμενη ορμόνη (30% των λειτουργικών καρκινωμάτων) από τον καρκίνο επινεφριδίου είναι η κορτιζόλη, προκαλώντας, συνεπώς, την εμφάνιση του συνδρόμου Cushing.

Επιπρόσθετα, η κορτιζόλη ακολουθούμενη από άλλες επινεφριδικές ορμόνες προκαλούν αρρενοποίηση (22%), θηλεοποίηση (10%) και υπεραλδοστερονισμό (2.5%), ενώ στο 35% των περιπτώσεων παρατηρείται ταυτόχρονη έκκριση δύο ή και περισσοτέρων επινεφριδικών ορμονών.

Πώς εκδηλώνεται η νόσος;

Ο καρκίνος επινεφριδίου μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μη λειτουργικό επινεφριδικό καρκίνωμα (30% των περιπτώσεων): προκαλεί την εμφάνιση μη ειδικών συμπτωμάτων, όπως αίσθημα κόπωσης, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή πυρετό αγνώστου αιτιολογίας
 • Λειτουργικό επινεφριδικό καρκίνωμα (60% των περιπτώσεων): προκαλεί την υπερέκκριση ορμονών
 • Επινεφριδικό τυχαίωμα (10% των περιπτώσεων): αποτελεί τυχαίο εύρημα κατά τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων για άλλους λόγους.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανίσει ένας ασθενής με καρκίνο επινεφριδίου;

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ένας ασθενής που έχει διαγνωστεί με καρκίνο επινεφριδίων εξαρτώνται από το ποια ορμόνη υπερεκκρίνεται.  Πιο συγκεκριμένα, η έντονη παραγωγή ανδρογόνων ή οιστρογόνων από τον καρκίνο επινεφριδίου στα παιδιά μπορεί να εμφανισθεί ως:

 • Υπερβολική τριχοφυΐα
 • Μεγάλοι σε μέγεθος μαστοί (αγόρια)
 • Πρώιμη εφηβεία

Αντίθετα, στους ενήλικες ασθενείς με καρκίνο επινεφριδίου, συχνότερη είναι η υπερέκκριση κορτιζόνης και αλδοστερόνης, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν:

 • Υπέρταση
 • Αύξηση βάρους
 • Σακχαρώδη διαβήτη
 • Σύνδρομο Cushing
 • Κατάθλιψη
 • Συχνοουρία
 • Ευαισθησία στο δέρμα

Διαγνωστική προσέγγιση

Δεδομένων των μη ειδικών συμπτωμάτων και σημείων εκδήλωσης της νόσου, η διερεύνηση κάθε ασθενούς που εμφανίζει συμπτώματα και σημεία που υποδεικνύουν την πιθανότητα καρκίνου επινεφριδίου οφείλει να ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης. 

Η εμφάνιση συγκεκριμένων κλινικών σημείων θα πρέπει να εγείρει την υποψία του επινεφριδικού καρκινώματος, όπως σημεία αρρενοποίησης στις γυναίκες (ξαφνική εμφάνιση έντονης τριχοφυΐας) ή σημείων θηλεοποίησης στους άνδρες (γυναικομαστία).

Υψηλή κλινική υποψία θα πρέπει επίσης να υπάρχει για επινεφριδικά μορφώματα διαμέτρου μεγαλύτερης των 6 εκατοστών, καθώς ο κίνδυνος υπόκρυψης κακοήθειας αυξάνεται δυσανάλογα για μορφώματα μεγέθους μεγαλύτερου των 6 εκατοστών.

Ποιες απεικονιστικές εξετάσεις βοηθούν στη διάγνωση της νόσου;

Την κλινική υποψία του επινεφριδικού καρκινώματος ακολουθεί η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων, κυριότερα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας. Η εμφάνιση συγκεκριμένων απεικονιστικών χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα αποτιτανώσεων, ετερογένειας, νεκρωτικών εστιών εντός του μορφώματος ή συνοδού λεμφαδενοπάθειας, ενισχύει περαιτέρω την πιθανότητα κακοήθους φύσεως του μορφώματος.

Ωστόσο, η οριστική διάγνωση της κακοήθους μορφολογίας του επινεφριδικού μορφώματος τίθεται με την μετεγχειρητική ιστολογική εξέταση του αφαιρεθέντος επινεφριδίου, όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια κακοήθειας (κριτήρια Weiss).

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια Weiss για τον καρκίνο επινεφριδίων, κάθε βλάβη του επινεφριδίου χαρακτηρίζεται ως καρκίνος επινεφριδίου όταν το άθροισμα της βαθμονόμησης των ακόλουθων παραμέτρων είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 3. Οι παράμετροι, λοιπόν, που αξιολογούν τα αναθεωρημένα κριτήρια Weiss είναι:

 • > 5 μιτώσεις / 50 οπτικά πεδία (απουσία = 0, παρουσία = 2)
 • Κύτταρα με άφθονο ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα, τα οποία αποτελούν τουλάχιστον το 25% του συνόλου των κυττάρων της επινεφριδικής αλλοίωσης (απουσία = 0, παρουσία = 2)
 • Ανώμαλες μιτώσεις (απουσία = 0, παρουσία = 1)
 • Νέκρωση εντός του όγκου (απουσία = 0, παρουσία = 1)
 • Διήθηση της κάψας του επινεφριδίου (απουσία = 0, παρουσία = 1)

Ένα άθροισμα που είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 3 προβλέπει με υψηλότατη ακρίβεια την κακοήθη φύση της βλάβης και ως εκ τούτου θέτει τη διάγνωση του καρκίνου επινεφριδίου.

Καρκίνος επινεφριδίων: Ποια είναι η θεραπεία;

Δεδομένων των ενδεικτικών αλλά όχι αποδεικτικών προεγχειρητικών ενδείξεων κακοήθειας ενός επινεφριδικού μορφώματος, η ορθή θεραπευτική προσέγγιση ενός επινεφριδικού μορφώματος που εμφανίζει ισχυρά σημεία ενδεικτικά κακοήθειας συνίσταται σε χειρουργική εξαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου.

Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη διενέργεια ανοικτής, και όχι λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής, με σύγχρονο λεμφαδενικό καθαρισμό και πιθανή συνεξαίρεση γειτονικών οργάνων επί ανεύρεσης σημείων διήθησής τους από τη νόσο. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα όσον αφορά στον πλήρη τοπικό και περιοχικό έλεγχο της νόσου, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου, συγκριτικά με τη λαπαροσκοπική προσέγγιση.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε πως τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν τη χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου με σύγχρονο λεμφαδενικό καθαρισμό και πιθανή συνεξαίρεση γειτονικών οργάνων προσφέρει πλεονέκτημα επιβίωσης ακόμη και στους ασθενείς με καρκίνο επινεφριδίου που έχουν ήδη μεταστάσεις κατά τη διάγνωση της νόσου, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της ογκομειωτικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου των επινεφριδίων.

Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς με καρκίνο του επινεφριδίου ενδέχεται να χρειαστούν συμπληρωματική λήψη χημειοθεραπείας (μιτοτάνη), στοχεύοντας στη μείωση του κινδύνου υποτροπής της νόσου.

Καρκίνος επινεφριδίων και προσδόκιμο ζωής

Η πρόγνωση και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο επινεφριδίων και έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για τη νόσο τους εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες, αλλά κατά κύριο λόγο από το στάδιο της νόσου κάθε ασθενούς.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν νόσο εντοπισμένη μόνο στο επινεφρίδιο εμφανίζουν 5-ετη επιβίωση της τάξεως του 73%.

Οι ασθενείς στους οποίους ο καρκίνος επινεφριδίου έχει επεκταθεί σε γειτονικά όργανα και ανατομικές δομές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, εμφανίζουν ένα 5-ετές προσδόκιμο ζωής της τάξεως του 53%.

Οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο των επινεφριδίων με μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα παρουσιάζουν δυσμενέστερο προσδόκιμο, σε σύγκριση με τα πρωιμότερα στάδια της νόσου, με το 38% των ασθενών να επιβιώνουν στα 5 έτη από τη θεραπεία της νόσου.

 

Ο Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του επινεφριδίου. Ο Δρ. Αποστόλου βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παράσχει εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Επικοινωνήστε με τον ιατρό και κλείστε το ραντεβού σας.

Η πλειοψηφία των επινεφριδικών καρκινωμάτων εμφανίζει ορμονική λειτουργικότητα, εκδηλώνεται δηλαδή με υπερέκκριση επινεφριδικών ορμονών. Η συχνότερα υπερεκκρινόμενη ορμόνη (30% των λειτουργικών καρκινωμάτων) είναι η κορτιζόλη, προκαλώντας, συνεπώς, την εμφάνιση του συνδρόμου Cushing.

Επιπρόσθετα, η κορτιζόλη ακολουθούμενη από άλλες επινεφριδικές ορμόνες προκαλούν αρρενοποίηση (22%), θηλεοποίηση (10%) και υπεραλδοστερονισμό (2.5%), ενώ στο 35% των περιπτώσεων παρατηρείται ταυτόχρονη έκκριση δύο ή και περισσοτέρων επινεφριδικών ορμονών.

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ένας ασθενής που έχει διαγνωστεί με καρκίνο επινεφριδίου εξαρτώνται από το ποια ορμόνη υπερεκκρίνεται.  Πιο συγκεκριμένα, η έντονη παραγωγή ανδρογόνων ή οιστρογόνων στα παιδιά μπορεί να εμφανισθεί ως:

 • Υπερβολική τριχοφυΐα
 • Μεγάλοι σε μέγεθος μαστοί (αγόρια)
 • Πρώιμη εφηβεία

Αντίθετα, στους ενήλικες είναι συχνότερη η υπερέκκριση κορτιζόνης και αλδοστερόνης όπου μπορεί να προκαλέσουν:

 • Υπέρταση
 • Αύξηση βάρους
 • Σακχαρώδη διαβήτη
 • Κατάθλιψη
 • Συχνοουρία
 • Ευαισθησία στο δέρμα

Δεδομένων των μη ειδικών συμπτωμάτων και σημείων εκδήλωσης της νόσου, η διερεύνηση κάθε ασθενούς που εμφανίζει συμπτώματα και σημεία που υποδεικνύουν την πιθανότητα καρκίνου επινεφριδίου οφείλει να ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης.

Η εμφάνιση συγκεκριμένων κλινικών σημείων θα πρέπει να εγείρει την υποψία του επινεφριδικού καρκινώματος, όπως σημεία αρρενοποίησης στις γυναίκες (ξαφνική εμφάνιση έντονης τριχοφυΐας) ή σημείων θηλεοποίησης στους άνδρες (γυναικομαστία).

Υψηλή κλινική υποψία θα πρέπει επίσης να υπάρχει για επινεφριδικά μορφώματα διαμέτρου μεγαλύτερης των 6 εκατοστών, καθώς ο κίνδυνος υπόκρυψης κακοήθειας αυξάνεται δυσανάλογα για μορφώματα μεγέθους μεγαλύτερου των 6 εκατοστών.

Δεδομένων των ενδεικτικών αλλά όχι αποδεικτικών προεγχειρητικών ενδείξεων κακοήθειας ενός επινεφριδικού μορφώματος, η ορθή θεραπευτική προσέγγιση ενός επινεφριδικού μορφώματος που εμφανίζει ισχυρά σημεία ενδεικτικά κακοήθειας συνίσταται σε χειρουργική εξαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου.

Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη διενέργεια ανοικτής, και όχι λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής, με σύγχρονο λεμφαδενικό καθαρισμό και πιθανή συνεξαίρεση γειτονικών οργάνων επί ανεύρεσης σημείων διήθησής τους από τη νόσο. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα όσον αφορά στον πλήρη τοπικό και περιοχικό έλεγχο της νόσου, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου, συγκριτικά με τη λαπαροσκοπική προσέγγιση.

Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς με καρκίνο του επινεφριδίου ενδέχεται να χρειαστούν συμπληρωματική λήψη χημειοθεραπείας (μιτοτάνη), στοχεύοντας στη μείωση του κινδύνου υποτροπής της νόσου.

Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο επινεφριδίων εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες, αλλά κατά κύριο λόγο από το στάδιο της νόσου κάθε ασθενούς.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν νόσο εντοπισμένη μόνο στο επινεφρίδιο εμφανίζουν 5-ετη επιβίωση της τάξεως του 73%.

Οι ασθενείς στους οποίους ο καρκίνος επινεφριδίου έχει επεκταθεί σε γειτονικά όργανα και ανατομικές δομές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, εμφανίζουν ένα 5-ετές προσδόκιμο ζωής της τάξεως του 53%.

Οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο των επινεφριδίων με μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα παρουσιάζουν δυσμενέστερο προσδόκιμο, σε σύγκριση με τα πρωιμότερα στάδια της νόσου, με το 38% των ασθενών να επιβιώνουν στα 5 έτη από τη θεραπεία της νόσου.

Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
js_loader