Τι είναι ο καρκίνος παραθυρεοειδούς; 

Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς αποτελεί την κατάσταση εκείνη στην οποία παρατηρείται αυτόνομος και ταυτόχρονα ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων ενός παραθυρεοειδούς αδένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση εξαιρετικά αυξημένων επιπέδων παραθορμόνης στο αίμα, τα οποία συνοδεύονται και από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος.

Ο καρκίνος του παραθυρεοειδούς αδένα είναι υπεύθυνος για < 1% των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Η πλειοψηφία των παραθυρεοειδικών καρκινωμάτων (90%) είναι ορμονικά λειτουργικά, αφού παράγουν και εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες παραθορμόνης.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς: Ποια είναι τα αίτια;

Τα αίτια για τον καρκίνο του παραθυρεοειδούς αδένα παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, ο καρκίνος παραθυρεοειδούς αποτελεί μία εξαιρετικά σπάνια νόσο, η οποία δύναται να εμφανιστεί είτε σποραδικά, είτε στα πλαίσια κάποιου κληρονομικού γενετικού συνδρόμου.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς: Ποια συμπτώματα προκαλεί;

Ο καρκίνος του παραθυρεοειδούς αδένα εκδηλώνεται κλινικά με τα κλασικά συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ωστόσο, το σύνολο των συμπτωμάτων και σημείων της νόσου είναι εξαιρετικά οξυμένα. Υψηλά είναι, επίσης, και τα επίπεδα παραθορμόνης και ασβεστίου αίματος, συγκριτικά με τις περιπτώσεις πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού που οφείλονται σε καλοήθεις παθήσεις των παραθυρεοειδών αδένων. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει ένα συνδυασμό των κλασικών συμπτωμάτων του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού κατά τη διάγνωση της νόσου.

Στα συμπτώματα που προκαλεί ο καρκίνος παραθυρεοειδούς περιλαμβάνονται:

 • Νεφρολιθίαση
 • Νεφρασβέστωση
 • Πολυουρία
 • Οστεοπενία
 • Οστεοπόρωση
 • Αρθρίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα
 • Ναυτία
 • Έμετοι
 • Πεπτικό έλκος
 • Παγκρεατίτιδα
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Καρδιακές αρρυθμίες
 • Κατάθλιψη
 • Κόπωση
 • Σύγχυση
 • Λήθαργος
 • Διαταραχές μνήμης
 • Μυϊκή αδυναμία

Πως γίνεται η διάγνωση για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς;

Η διάγνωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης του ασθενούς.

Σημείο κλειδί στη διάγνωση για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αποτελεί ο αποκλεισμός άλλων αιτίων που προκαλούν αύξηση στα επίπεδα ασβεστίου και παραθορμόνης αίματος, τα οποία ενδέχεται να μιμούνται κλινικά και εργαστηριακά τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. (οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία – FHH). Τα συχνότερα από αυτά τα αίτια περιλαμβάνουν το αδένωμα παραθυρεοειδούς και την οικογενή υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία – FHH.

Ωστόσο, η κλινική εκδήλωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα με τα συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την προεγχειρητική επιβεβαίωση της διάγνωσης. Στο γεγονός αυτό, και αντίθετα με τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα, έρχεται να προστεθεί και η αντένδειξη για τη διενέργεια προεγχειρητικής διαδερμικής βιοψίας διά λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration Biopsy– FNAB). Ο συγκεκριμένος τύπος βιοψίας δεν ενδείκνυται εξαιτίας:

 • του κινδύνου διασποράς της νόσου
 • της περιορισμένης ακρίβειας στη διάγνωση μεταξύ καλοήθους και κακοήθους νόσου

Συνεπώς, η οριστική διάγνωση του καρκίνου του παραθυρεοειδούς αδένα τίθεται με την ανεύρεση διήθησης των γειτονικών ανατομικών δομών κατά τη χειρουργική θεραπεία της νόσου.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς: Ποια είναι η Θεραπεία;

Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία δεν συμβάλλουν αποτελεσματικά στον έλεγχο της νόσου.

Καρκίνος Παραθυρεοειδούς Αδένα Καρκίνος Παραθυρεοειδούς Αδένα

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική και οριστική θεραπεία για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην εξαίρεση του πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα (παραθυρεοειδεκτομή) μετά των γειτονικών διηθημένων ανατομικών δομών, επί υγιών ορίων.

Στην προσπάθεια επίτευξης υγιών εγχειρητικών ορίων εκτομής και εξαιτίας της στενής ανατομικής σχέσης του παραθυρεοειδούς αδένα με το σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς αδένα, εκτελείται και σύγχρονη ημιθυρεοειδεκτομή. Αντίθετα, η ανεύρεση ύποπτων ή διηθημένων από τη νόσο τραχηλικών λεμφαδένων θα πρέπει να συνοδεύεται από τη χειρουργική εξαίρεσή τους.

Για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα, ο ρόλος του προφυλακτικού λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου ως συμπληρωματικό στοιχείο της χειρουργικής εξαίρεσης του πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα αποτελεί «γκρίζα ζώνη» στη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο αναλυτικά, οι μελέτες παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, όσον αφορά σε πιθανά πλεονεκτήματα πιθανής υποτροπής της νόσου και επιβίωσης των ασθενών, από την προσθήκη του στην ενδεδειγμένη χειρουργική θεραπεία.

Σημασία του μετεγχειρητικού ελέγχου

Παρά την επιθετικότητα της νόσου, η ορθή και έγκαιρη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου παραθυρεοειδούς εγγυάται την επίτευξη πενταετούς προσδόκιμου ζωής στο 85% των ασθενών. Δεδομένης της κακοήθους φύσεως και της τάσης της νόσου να υποτροπιάζει, καίριος παραμένει ο ρόλος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης του ασθενούς.

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών με καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόμενης υποτροπής. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με τη μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης και ασβεστίου στο αίμα, όπως και με τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων του τραχήλου.

Τέλος, σε περιπτώσεις περιορισμένης υποτροπής της νόσου, η χειρουργική εξαίρεση έχει επιστημονικά αποδειχθεί πως βελτιώνει το προσδόκιμο του ασθενούς. Στις περιπτώσεις αυτές, η χειρουργική εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όταν πληρούνται συγκεκριμένες ενδείξεις.

 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Εξειδικευμένος Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών, με πολυετή εμπειρία σε πολύπλοκα περιστατικά που απαιτούν αμέριστη προσοχή & ακρίβεια. Βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας παρέχει εξατομικευμένη διάγνωση και να σας κατευθύνει προς την κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα.

Τα αίτια για τον καρκίνο του παραθυρεοειδούς αδένα παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, ο καρκίνος παραθυρεοειδούς αποτελεί μία εξαιρετικά σπάνια νόσο, η οποία δύναται να εμφανιστεί είτε σποραδικά, είτε στα πλαίσια κάποιου κληρονομικού γενετικού συνδρόμου.

Ο καρκίνος του παραθυρεοειδούς αδένα εκδηλώνεται κλινικά με τα κλασικά συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ωστόσο, το σύνολο των συμπτωμάτων και σημείων της νόσου είναι εξαιρετικά οξυμένα. Εξαιρετικά υψηλά είναι, επίσης, και τα επίπεδα παραθορμόνης και ασβεστίου αίματος.

Στα συμπτώματα του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνονται:

 • Νεφρολιθίαση
 • Νεφρασβέστωση
 • Πολυουρία
 • Οστεοπενία
 • Οστεοπόρωση
 • Αρθρίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα
 • Ναυτία
 • Έμετοι
 • Πεπτικό έλκος
 • Παγκρεατίτιδα
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Καρδιακές αρρυθμίες
 • Κατάθλιψη
 • Κόπωση
 • Σύγχυση
 • Λήθαργος
 • Διαταραχές μνήμης
 • Μυϊκή αδυναμία

Η κλινική εκδήλωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα με τα συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την προεγχειρητική επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Συνεπώς, η οριστική διάγνωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς πραγματοποιείται ύστερα από την διεγχειρητική ανεύρεση της διήθησης των γειτονικών ανατομικών δομών, κατά τη χειρουργική θεραπεία της νόσου.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική και οριστική θεραπεία για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην εξαίρεση του πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα (παραθυρεοειδεκτομή), μαζί με τις γειτονικές διηθημένες ανατομικές δομές, επί υγιών ορίων.

Στην προσπάθεια επίτευξης υγιών εγχειρητικών ορίων εκτομής και εξαιτίας της στενής ανατομικής σχέσης του παραθυρεοειδούς αδένα με το σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς αδένα, εκτελείται και σύγχρονη ημιθυρεοειδεκτομή (αφαίρεση του σύστοιχου λοβού του θυρεοειδούς αδένα μαζί με τον ισθμό). Επιπρόσθετα, η ανεύρεση ύποπτων ή διηθημένων από τη νόσο τραχηλικών λεμφαδένων θα πρέπει να συνοδεύεται από τη χειρουργική εξαίρεσή τους, με την πραγματοποίηση λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου.

Πολλαπλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως παρά την επιθετικότητα του καρκίνου παραθυρεοειδούς, η ορθή και έγκαιρη χειρουργική θεραπεία του εγγυάται την επίτευξη πενταετούς επιβίωσης στο 85% των ασθενών.

Δεδομένης της κακοήθους φύσεως και της τάσης του καρκίνου παραθυρεοειδούς να υποτροπιάζει, καίριος παραμένει ο ρόλος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης του ασθενούς.

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών με καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόμενης υποτροπής. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με τη μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης και ασβεστίου στο αίμα, όπως και με τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων του τραχήλου.

Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader