Τι είναι ο καρκίνος παραθυρεοειδούς; 

Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς αποτελεί την κατάσταση εκείνη στην οποία παρατηρείται αυτόνομος και ταυτόχρονα ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων ενός παραθυρεοειδούς αδένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση εξαιρετικά αυξημένων επιπέδων παραθορμόνης στο αίμα, τα οποία συνοδεύονται και από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος.

Ο καρκίνος του παραθυρεοειδούς αδένα είναι υπεύθυνος για < 1% των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Η πλειοψηφία των παραθυρεοειδικών καρκινωμάτων (90%) είναι ορμονικά λειτουργικά, αφού παράγουν και εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες παραθορμόνης.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς: Ποια είναι τα αίτια;

Τα αίτια για τον καρκίνο του παραθυρεοειδούς αδένα παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, ο καρκίνος παραθυρεοειδούς αποτελεί μία εξαιρετικά σπάνια νόσο, η οποία δύναται να εμφανιστεί είτε σποραδικά, είτε στα πλαίσια κάποιου κληρονομικού γενετικού συνδρόμου.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς: Ποια συμπτώματα προκαλεί;

Ο καρκίνος του παραθυρεοειδούς αδένα εκδηλώνεται κλινικά με τα κλασικά συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ωστόσο, το σύνολο των συμπτωμάτων και σημείων της νόσου είναι εξαιρετικά οξυμένα. Υψηλά είναι, επίσης, και τα επίπεδα παραθορμόνης και ασβεστίου αίματος, συγκριτικά με τις περιπτώσεις πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού που οφείλονται σε καλοήθεις παθήσεις των παραθυρεοειδών αδένων. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει ένα συνδυασμό των κλασικών συμπτωμάτων του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού κατά τη διάγνωση της νόσου.

Στα συμπτώματα που προκαλεί ο καρκίνος παραθυρεοειδούς περιλαμβάνονται:

 • Νεφρολιθίαση
 • Νεφρασβέστωση
 • Πολυουρία
 • Οστεοπενία
 • Οστεοπόρωση
 • Αρθρίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα
 • Ναυτία
 • Έμετοι
 • Πεπτικό έλκος
 • Παγκρεατίτιδα
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Καρδιακές αρρυθμίες
 • Κατάθλιψη
 • Κόπωση
 • Σύγχυση
 • Λήθαργος
 • Διαταραχές μνήμης
 • Μυϊκή αδυναμία

Πως γίνεται η διάγνωση για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς;

Η διάγνωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης του ασθενούς.

Σημείο κλειδί στη διάγνωση για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αποτελεί ο αποκλεισμός άλλων αιτίων που προκαλούν αύξηση στα επίπεδα ασβεστίου και παραθορμόνης αίματος, τα οποία ενδέχεται να μιμούνται κλινικά και εργαστηριακά τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. (οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία – FHH). Τα συχνότερα από αυτά τα αίτια περιλαμβάνουν το αδένωμα παραθυρεοειδούς και την οικογενή υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία – FHH.

Ωστόσο, η κλινική εκδήλωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα με τα συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την προεγχειρητική επιβεβαίωση της διάγνωσης. Στο γεγονός αυτό, και αντίθετα με τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα, έρχεται να προστεθεί και η αντένδειξη για τη διενέργεια προεγχειρητικής διαδερμικής βιοψίας διά λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration Biopsy– FNAB). Ο συγκεκριμένος τύπος βιοψίας δεν ενδείκνυται εξαιτίας:

 • του κινδύνου διασποράς της νόσου
 • της περιορισμένης ακρίβειας στη διάγνωση μεταξύ καλοήθους και κακοήθους νόσου

Συνεπώς, η οριστική διάγνωση του καρκίνου του παραθυρεοειδούς αδένα τίθεται με την ανεύρεση διήθησης των γειτονικών ανατομικών δομών κατά τη χειρουργική θεραπεία της νόσου.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς: Ποια είναι η Θεραπεία;

Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία δεν συμβάλλουν αποτελεσματικά στον έλεγχο της νόσου.

Καρκίνος Παραθυρεοειδούς Αδένα Καρκίνος Παραθυρεοειδούς Αδένα

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική και οριστική θεραπεία για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην εξαίρεση του πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα (παραθυρεοειδεκτομή) μετά των γειτονικών διηθημένων ανατομικών δομών, επί υγιών ορίων.

Στην προσπάθεια επίτευξης υγιών εγχειρητικών ορίων εκτομής και εξαιτίας της στενής ανατομικής σχέσης του παραθυρεοειδούς αδένα με το σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς αδένα, εκτελείται και σύγχρονη ημιθυρεοειδεκτομή. Αντίθετα, η ανεύρεση ύποπτων ή διηθημένων από τη νόσο τραχηλικών λεμφαδένων θα πρέπει να συνοδεύεται από τη χειρουργική εξαίρεσή τους.

Για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα, ο ρόλος του προφυλακτικού λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου ως συμπληρωματικό στοιχείο της χειρουργικής εξαίρεσης του πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα αποτελεί «γκρίζα ζώνη» στη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο αναλυτικά, οι μελέτες παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, όσον αφορά σε πιθανά πλεονεκτήματα πιθανής υποτροπής της νόσου και επιβίωσης των ασθενών, από την προσθήκη του στην ενδεδειγμένη χειρουργική θεραπεία.

Σημασία του μετεγχειρητικού ελέγχου

Παρά την επιθετικότητα της νόσου, η ορθή και έγκαιρη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου παραθυρεοειδούς εγγυάται την επίτευξη πενταετούς προσδόκιμου ζωής στο 85% των ασθενών. Δεδομένης της κακοήθους φύσεως και της τάσης της νόσου να υποτροπιάζει, καίριος παραμένει ο ρόλος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης του ασθενούς.

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών με καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόμενης υποτροπής. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με τη μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης και ασβεστίου στο αίμα, όπως και με τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων του τραχήλου.

Τέλος, σε περιπτώσεις περιορισμένης υποτροπής της νόσου, η χειρουργική εξαίρεση έχει επιστημονικά αποδειχθεί πως βελτιώνει το προσδόκιμο του ασθενούς. Στις περιπτώσεις αυτές, η χειρουργική εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όταν πληρούνται συγκεκριμένες ενδείξεις.

 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Εξειδικευμένος Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών, με πολυετή εμπειρία σε πολύπλοκα περιστατικά που απαιτούν αμέριστη προσοχή & ακρίβεια. Βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας παρέχει εξατομικευμένη διάγνωση και να σας κατευθύνει προς την κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα.

Τα αίτια για τον καρκίνο του παραθυρεοειδούς αδένα παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, ο καρκίνος παραθυρεοειδούς αποτελεί μία εξαιρετικά σπάνια νόσο, η οποία δύναται να εμφανιστεί είτε σποραδικά, είτε στα πλαίσια κάποιου κληρονομικού γενετικού συνδρόμου.

Ο καρκίνος του παραθυρεοειδούς αδένα εκδηλώνεται κλινικά με τα κλασικά συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ωστόσο, το σύνολο των συμπτωμάτων και σημείων της νόσου είναι εξαιρετικά οξυμένα. Εξαιρετικά υψηλά είναι, επίσης, και τα επίπεδα παραθορμόνης και ασβεστίου αίματος.

Στα συμπτώματα του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνονται:

 • Νεφρολιθίαση
 • Νεφρασβέστωση
 • Πολυουρία
 • Οστεοπενία
 • Οστεοπόρωση
 • Αρθρίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα
 • Ναυτία
 • Έμετοι
 • Πεπτικό έλκος
 • Παγκρεατίτιδα
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Καρδιακές αρρυθμίες
 • Κατάθλιψη
 • Κόπωση
 • Σύγχυση
 • Λήθαργος
 • Διαταραχές μνήμης
 • Μυϊκή αδυναμία

Η κλινική εκδήλωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς αδένα με τα συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την προεγχειρητική επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Συνεπώς, η οριστική διάγνωση του καρκίνου παραθυρεοειδούς πραγματοποιείται ύστερα από την διεγχειρητική ανεύρεση της διήθησης των γειτονικών ανατομικών δομών, κατά τη χειρουργική θεραπεία της νόσου.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική και οριστική θεραπεία για τον καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην εξαίρεση του πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα (παραθυρεοειδεκτομή), μαζί με τις γειτονικές διηθημένες ανατομικές δομές, επί υγιών ορίων.

Στην προσπάθεια επίτευξης υγιών εγχειρητικών ορίων εκτομής και εξαιτίας της στενής ανατομικής σχέσης του παραθυρεοειδούς αδένα με το σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς αδένα, εκτελείται και σύγχρονη ημιθυρεοειδεκτομή (αφαίρεση του σύστοιχου λοβού του θυρεοειδούς αδένα μαζί με τον ισθμό). Επιπρόσθετα, η ανεύρεση ύποπτων ή διηθημένων από τη νόσο τραχηλικών λεμφαδένων θα πρέπει να συνοδεύεται από τη χειρουργική εξαίρεσή τους, με την πραγματοποίηση λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου.

Πολλαπλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως παρά την επιθετικότητα του καρκίνου παραθυρεοειδούς, η ορθή και έγκαιρη χειρουργική θεραπεία του εγγυάται την επίτευξη πενταετούς επιβίωσης στο 85% των ασθενών.

Δεδομένης της κακοήθους φύσεως και της τάσης του καρκίνου παραθυρεοειδούς να υποτροπιάζει, καίριος παραμένει ο ρόλος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης του ασθενούς.

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών με καρκίνο παραθυρεοειδούς αδένα συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόμενης υποτροπής. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με τη μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης και ασβεστίου στο αίμα, όπως και με τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων του τραχήλου.

efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader