Τι είναι η οξεία σκωληκοειδίτιδα;

Η οξεία σκωληκοειδίτιδα αποτελεί μία οξεία φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης και ταυτόχρονα μία από τις συχνότερες αιτίες οξέος κοιλιακού πόνου και επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης.

Η οξεία σκωληκοειδίτιδα εμφανίζεται εξαιρετικά συχνά, με τις νεότερες μελέτες να αποδεικνύουν πως το 8.6% των ανδρών και το 6.7% των γυναικών θα εμφανίσουν οξεία σκωληκοειδίτιδα κάποια στιγμή στη ζωή τους. Κατά συνέπεια, η οξεία σκωληκοειδίτιδα εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες, με την αναλογία ανδρών/γυναικών να είναι 1.4/1.

Ταυτόχρονα, η συχνότητα εμφάνισης της είναι υψηλότερη κατά την δεύτερη δεκαετία της ζωής, ενώ δεν είναι καθόλου σπάνια η οξεία σκωληκοειδίτιδα σε παιδιά.

Ποια αίτια προκαλούν την σκωληκοειδίτιδα;

Τα αίτια που προκαλούν την σκωληκοειδίτιδα έχουν ως κοινό παρονομαστή την απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς απόφυσης, η οποία με τη σειρά της θα προκαλέσει την αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης στο εσωτερικό της.

Στα αίτια που προκαλούν την απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς απόφυσης και κατά συνέπεια την οξεία σκωληκοειδίτιδα περιλαμβάνονται:

 • οι κοπρόλιθοι
 • οι λίθοι
 • η υπερπλασία του λεμφικού ιστού της σκωληκοειδούς απόφυσης
 • διάφορα λοιμώδη νοσήματα
 • οι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Η αυξημένη ενδοαυλική πίεση έχει ως επακόλουθο τη στάση της λεμφικής και αιματικής ροής της σκωληκοειδούς απόφυσης. Ο επηρεασμός της αιμάτωσης της σκωληκοειδούς απόφυσης εξελίσσεται, μετά την πάροδο μερικών μόλις ωρών, σε νέκρωση του τοιχώματος της, κατάσταση που ονομάζεται γαγγραινώδης σκωληκοειδίτιδα και η οποία εάν αφεθεί δίχως θεραπεία θα οδηγήσει στη ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης και την πρόκληση περιτονίτιδας.

σκωληκοειδίτιδα

Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει η οξεία σκωληκοειδίτιδα;

Εξαιτίας του εξαιρετικά αυξημένου μικροβιακού φορτίου του στάσιμου περιεχομένου της σκωληκοειδούς απόφυσης, η ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας προκαλεί τον ερεθισμό των τοιχωμάτων της κοιλίας (περιτονίτιδα από σκωληκοειδίτιδα), κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή, καθώς συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.

Η ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας θα προκαλέσει μία εκ των δύο ακόλουθων επιπλοκών:

 • Εντοπισμένη / τοπική περιτονίτιδα (συχνότερα), με το σχηματισμό αποστήματος ή plastron της σκωληκοειδούς απόφυσης (μάζα πέριξ ή πλησίον της σκωληκοειδούς απόφυσης, αποτελούμενη από εντερικές έλικες και επίπλουν)
 • Οξεία γενικευμένη περιτονίτιδα (σπανιότερα), στην οποία πάσχει το σύνολο σχεδόν της κοιλίας.

Οξεία σκωληκοειδίτιδα: Ποια συμπτώματα προκαλεί;

Οι ασθενείς που πάσχουν από οξεία σκωληκοειδίτιδα θα εμφανίσουν ξαφνικά έναν έντονο πόνο γύρω από τον ομφαλό (περιομφαλικό άλγος), ο οποίος μετά την πάροδο μερικών ωρών θα μετατοπισθεί στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, δηλαδή στο κατώτερο δεξιό σημείο της κοιλίας, που αποτελεί και το σημείο που εντοπίζεται η οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Ο χαρακτήρας του κοιλιακού πόνου είναι συνεχής και δεν υφίεται με τη μεταβολή της στάσης του σώματος. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει όψη πάσχοντος, ενώ συνηθέστερα βρίσκονται αμετακίνητοι στο κρεβάτι.

Στα συμπτώματα που προκαλεί η οξεία σκωληκοειδίτιδα συγκαταλέγονται, επίσης, ο πυρετός και η ανορεξία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως η απουσία του πυρετού δεν μπορεί με ασφάλεια να αποκλείσει την ύπαρξη της νόσου.

σκωληκοειδιτιδα πονος σημειο

Η κλινική εξέταση των ασθενών θα αποκαλύψει την ύπαρξη ευαισθησίας στο δεξιό λαγόνιο βόθρο (σημείο McBurney) και στην περιομφαλική χώρα, ενώ η ύπαρξη αναπηδώσας ευαισθησίας (rebound) υποδεικνύει τον ερεθισμό του τοιχωματικού περιτοναίου εξαιτίας της φλεγμονής της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Συμπληρωματικά, επίσης, κλινικά σημεία ενδεικτικά της οξείας σκωληκοειδίτιδας είναι:

 • το σημείο Rovsing (άλγος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο κατά την ψηλάφηση του αριστερού λαγόνιου βόθρου)
 • το σημείο του ψοΐτη (άλγος κατά την έκταση του σύστοιχου κάτω άκρου) και
 • το σημείο του θυροειδούς (άλγος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο κατά την έσω στροφή του δεξιού μηρού).

Ποιες εξετάσεις χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση;

Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με υποψία σκωληκοειδίτιδας ξεκινά με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και μίας ενδελεχούς κλινικής εξέτασης.

Σημείο κλειδί στη διάγνωση της νόσου αποτελεί η ύπαρξη έντονου άλγους στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, συνοδευόμενο συνήθως από τοπικό περιτοναϊκό ερεθισμό.

Ωστόσο, η ποικιλομορφία της θέσεως της κορυφής της σκωληκοειδούς απόφυσης ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση άλγους στην πύελο ή ακόμη και στο δεξιό υποχόνδριο.

Η διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας είναι κλινικά πιο ευχερής στους άνδρες, καθώς η ανατομική θέση των έσω γεννητικών οργάνων των γυναικών πλησίον της σκωληκοειδούς απόφυσης και οι ενδεχόμενες παθήσεις τους, δύνανται να περιπλέξουν τη διάγνωση της νόσου.

Αναλυτικότερα, οι ακόλουθες παθήσεις μπορούν να μιμηθούν κλινικά την οξεία σκωληκοειδίτιδα στις γυναίκες:

 • Ρήξη κύστης ωοθήκης
 • Συστροφή ωοθήκης
 • Πόνος κατά την ωορρηξία (Mittelschmerz)
 • Έκτοπος κύηση
 • Πυελική φλεγμονώδης νόσος.

Για τον αποκλεισμό όλων των ανωτέρω παθήσεων και την έγκαιρη και ορθή διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας, οι αιματολογικές εξετάσεις παρέχουν συμπληρωματικές ενδείξεις που συνηγορούν ή μη υπέρ της διάγνωσης, όπως η λευκοκυττάρωση (αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων που υπερβαίνει τα ανώτερα φυσιολογικά όρια) και η αύξηση της C – αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), που συνιστά δείκτη φλεγμονής.

Ωστόσο, η διάγνωση της νόσου παραμένει κυρίως κλινική, με αποτέλεσμα η παρουσία εργαστηριακών αποτελεσμάτων εντός των φυσιολογικών ορίων να μην μπορεί με ασφάλεια να αποκλείσει την ύπαρξη της νόσου.

Επιπρόσθετα, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της οξείας σκωληκοειδίτιδας, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 • Η αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας με συνοδό χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού μέσου, αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της νόσου, καθώς εμφανίζει την υψηλότερη διαγνωστική ευαισθησία και ειδικότητα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες απεικονιστικές εξετάσεις.
 • Η μαγνητική τομογραφία κοιλίας, σε περιπτώσεις εμφάνισης της οξείας σκωληκοειδίτιδας κατά την εγκυμοσύνη, καθώς είναι μία εξέταση εξαιρετικά ασφαλής τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο λόγω της απουσίας ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Οξεία σκωληκοειδίτιδα: Ποια είναι η θεραπεία;

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η συντηρητική αντιμετώπιση για την οξεία σκωληκοειδίτιδα με ενδοφλέβια ενυδάτωση και αντιβίωση συνοδεύεται από ένα ποσοστό υποτροπής ή αποτυχίας ελέγχου της εξέλιξης της νόσου της τάξεως του 40%.

Κατά συνέπεια, η ιδανική θεραπεία για την οξεία σκωληκοειδίτιδα τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά είναι η χειρουργική θεραπεία, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση της φλεγμαίνουσας σκωληκοειδούς απόφυσης (σκωληκοειδεκτομή), η οποία στη σημερινή εποχή πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά.

Η χειρουργική θεραπεία για την οξεία σκωληκοειδίτιδα θα πρέπει ιδανικά να πραγματοποιείται άμεσα μετά τη διάγνωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρήξης της σκωληκοειδούς απόφυσης εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας και της συνεπακόλουθης πρόκλησης περιτονίτιδας.

Η σκωληκοειδεκτομή αποτελεί, επίσης, την ιδανική θεραπεία για τη σκωληκοειδίτιδα κατά την εγκυμοσύνη, καθώς πολλαπλές μελέτες έχουν αποδείξει πως δεν αυξάνει τον κίνδυνο αυτόματης αποβολής ή πρόωρου τοκετού.

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή και Ανάρρωση

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της οξείας σκωληκοειδίτιδας σε όλους τους ασθενείς, καθώς εμφανίζει σημαντικότατα πλεονεκτήματα συγκριτικά με την ανοικτή μέθοδο, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος,
 • η μικρή διάρκεια νοσηλείας της τάξεως των μερικών ωρών
 • η ταχύτατη ανάρρωση των ασθενών
 • η άμεση επιστροφή των ασθενών στην οικία τους και τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των ασθενών με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αιφνίδιο πόνο γύρω από τον ομφαλό ή στο δεξιό κατώτερο πλάγιο μέρος της κοιλίας, επικοινωνήστε άμεσα με τον χειρουργό για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη, εξατομικευμένη θεραπεία της πάθησής σας.

Τα αίτια που προκαλούν την σκωληκοειδίτιδα έχουν ως κοινό παρονομαστή την απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς απόφυσης, η οποία με τη σειρά της θα προκαλέσει την αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης στο εσωτερικό της.

Στα αίτια που προκαλούν την απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς απόφυσης και κατά συνέπεια την οξεία σκωληκοειδίτιδα περιλαμβάνονται:

 • οι κοπρόλιθοι
 • οι λίθοι
 • η υπερπλασία του λεμφικού ιστού της σκωληκοειδούς απόφυσης
 • διάφορα λοιμώδη νοσήματα
 • οι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Η καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία της οξείας σκωληκοειδίτιδας έχει ως αποτέλεσμα τη ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας, η οποία προκαλεί τον ερεθισμό των τοιχωμάτων της κοιλίας (περιτονίτιδα από σκωληκοειδίτιδα), κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή, καθώς συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.

Η ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας εκδηλώνεται με έναν εκ των δύο ακόλουθων μηχανισμών:

 • Εντοπισμένη / τοπική περιτονίτιδα (συχνότερα), με το σχηματισμό αποστήματος ή plastron της σκωληκοειδούς απόφυσης (μάζα πέριξ ή πλησίον της σκωληκοειδούς απόφυσης, αποτελούμενη από εντερικές έλικες και επίπλουν)
 • Οξεία γενικευμένη περιτονίτιδα (σπανιότερα), στην οποία πάσχει το σύνολο σχεδόν της κοιλίας.

Οι ασθενείς που πάσχουν από οξεία σκωληκοειδίτιδα θα εμφανίσουν ξαφνικά έναν έντονο πόνο γύρω από τον ομφαλό (περιομφαλικό άλγος), ο οποίος μετά την πάροδο μερικών ωρών θα μετατοπισθεί στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, δηλαδή στο κατώτερο δεξιό σημείο της κοιλίας, που αποτελεί και το σημείο που εντοπίζεται η οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Ο χαρακτήρας του κοιλιακού πόνου είναι συνεχής και δεν υφίεται με τη μεταβολή της στάσης του σώματος. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει όψη πάσχοντος, ενώ συνηθέστερα βρίσκονται αμετακίνητοι στο κρεβάτι.

Στα συμπτώματα που προκαλεί η οξεία σκωληκοειδίτιδα συγκαταλέγονται, επίσης, ο πυρετός και η ανορεξία.

Οι ασθενείς που πάσχουν από οξεία σκωληκοειδίτιδα θα εμφανίσουν ξαφνικά έναν έντονο πόνο γύρω από τον ομφαλό (περιομφαλικό άλγος), ο οποίος μετά την πάροδο μερικών ωρών θα μετατοπισθεί στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, δηλαδή στο κατώτερο δεξιό σημείο της κοιλίας, που αποτελεί και το σημείο που εντοπίζεται η οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με υποψία σκωληκοειδίτιδας ξεκινά με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και μίας ενδελεχούς κλινικής εξέτασης.

Σημείο κλειδί στη διάγνωση της νόσου αποτελεί η ύπαρξη έντονου άλγους στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, συνοδευόμενο συνήθως από τοπικό περιτοναϊκό ερεθισμό.

Για την έγκαιρη και ορθή διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας, οι αιματολογικές εξετάσεις παρέχουν συμπληρωματικές ενδείξεις που συνηγορούν ή μη υπέρ της διάγνωσης.

Ωστόσο, η διάγνωση της νόσου παραμένει κυρίως κλινική, με αποτέλεσμα η παρουσία εργαστηριακών αποτελεσμάτων εντός των φυσιολογικών ορίων να μην μπορεί με ασφάλεια να αποκλείσει την ύπαρξη της νόσου.

Επιπρόσθετα, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της οξείας σκωληκοειδίτιδας, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 • Η αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας με συνοδό χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού μέσου
 • Η μαγνητική τομογραφία κοιλίας, σε περιπτώσεις εμφάνισης της οξείας σκωληκοειδίτιδας κατά την εγκυμοσύνη, καθώς είναι μία εξέταση εξαιρετικά ασφαλής τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο λόγω της απουσίας ιονίζουσας ακτινοβολίας.

η ιδανική θεραπεία για την οξεία σκωληκοειδίτιδα τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά είναι η χειρουργική θεραπεία, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση της φλεγμαίνουσας σκωληκοειδούς απόφυσης (σκωληκοειδεκτομή), η οποία στη σημερινή εποχή πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά.

Η χειρουργική θεραπεία για την οξεία σκωληκοειδίτιδα θα πρέπει ιδανικά να πραγματοποιείται άμεσα μετά τη διάγνωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρήξης της σκωληκοειδούς απόφυσης εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας και της συνεπακόλουθης πρόκλησης περιτονίτιδας.

Η σκωληκοειδεκτομή αποτελεί, επίσης, την ιδανική θεραπεία για τη σκωληκοειδίτιδα και στις εγκύους ασθενείς, καθώς πολλαπλές μελέτες έχουν αποδείξει πως δεν αυξάνει τον κίνδυνο αυτόματης αποβολής ή πρόωρου τοκετού.

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της οξείας σκωληκοειδίτιδας σε όλους τους ασθενείς, καθώς εμφανίζει σημαντικότατα πλεονεκτήματα συγκριτικά με την ανοικτή μέθοδο, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος,
 • η μικρή διάρκεια νοσηλείας της τάξεως των μερικών ωρών
 • η ταχύτατη ανάρρωση των ασθενών
 • η άμεση επιστροφή των ασθενών στην οικία τους και τις καθημερινές δραστηριότητές τους.
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
js_loader