Τι είναι οι Παραθυρεοειδείς Αδένες;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες αποτελούν μικρού μεγέθους ενδοκρινείς αδένες, οι οποίοι εντοπίζονται στην περιοχή του τραχήλου, σε στενή ανατομική σχέση με τον θυρεοειδή αδένα. Κάθε παραθυρεοειδής αδένας έχει το μέγεθος φακής, με το βάρος του να είναι 35 – 40 mg.

παραθυρεοειδείς αδένες

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Ανατομία

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι παραθυρεοειδείς αδένες εφάπτονται στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα, ενώ σπανίως (στο 3% των ανθρώπων) ενδέχεται να περικλείονται εντός του σύστοιχου λοβού του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικός παραθυρεοειδής).

Οι παραθυρεοειδείς αδένες εντοπίζονται, τυπικά, πλησίον και οπισθίως του άνω και κάτω πόλου του θυρεοειδούς αδένα αμφοτερόπλευρα. Συνεπώς διακρίνουμε τον άνω και κάτω δεξιό παραθυρεοειδή και τον άνω και κάτω αριστερό παραθυρεοειδή αδένα.

Ως αποτέλεσμα της διαφορετικής εμβρυολογικής τους προέλευσης, οι άνω παραθυρεοειδείς αδένες εμφανίζουν συνήθως σταθερή ανατομική εντόπιση, σε αντίθεση με τους κάτω, οι οποίοι εντοπίζονται συχνά σε κάποια έκτοπη θέση (έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας), όπως ο θύμος αδένας ή το μεσοθωράκιο.

παραθυρεοειδεις αδενες

Η ανατομική θέση των παραθυρεοειδών αδένων οπισθίως του θυρεοειδούς αδένα και η επακόλουθη στενή γειτνίασή τους με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα καθιστά την χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων εξαιρετικά λεπτή. Συνεπώς, κάθε χειρουργική επέμβαση στους παραθυρεοειδείς αδένες θα πρέπει ιδανικά να πραγματοποιείται από κάποιον εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων, ο οποίος διαθέτει την άριστη γνώση της τοπογραφικής και χειρουργικής ανατομικής των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων και την εμπειρία, καθώς η κάκωση του ενός νεύρου ενδέχεται να οδηγήσει σε βράγχος φωνής, ενώ η κάκωση και των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της φωνής (αφωνία).

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Η Αιμάτωση τους

Οι παραθυρεοειδείς αδένες λαμβάνουν την αιμάτωση τους κυρίως από την κάτω θυρεοειδική αρτηρία και δευτερευόντως από την άνω θυρεοειδική αρτηρία.

Το 80% των παραθυρεοειδών αδένων λαμβάνει την αιμάτωση του από έναν μόνο κλάδο της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας, το 15% από δύο κλάδους και το 5% από πολλαπλούς κλάδους της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας.

Η φλεβική απορροή των παραθυρεοειδών αδένων πραγματοποιείται μέσω της άνω θυρεοειδικής, της μέσης θυρεοειδικής και της κάτω θυρεοειδικής φλέβας.

Ποιος είναι ο Φυσιολογικός Αριθμός των Παραθυρεοειδών Αδένων;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι συνήθως τέσσερις στον αριθμό, το οποίο αφορά στο 87 – 90% των ανθρώπων. Στο 10 – 13% των ανθρώπων, ωστόσο, ο αριθμός τους μπορεί να κυμαίνεται από πέντε έως και οκτώ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπεράριθμοι αδένες βρίσκονται, συνήθως σε κάποια έκτοπη θέση (θύμος αδένας, μεσοθωράκιο, καρωτιδικό έλυτρο).

Σπανιότερα, επίσης, οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να είναι τρεις στον αριθμό, το οποίο παρατηρείται μόνο στο 3% του πληθυσμού.

Ποιες είναι οι Πιθανές Θέσεις ενός Έκτοπου Παραθυρεοειδούς Αδένα;

Οι πιθανές εντοπίσεις που μπορεί να έχει ένας έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας εξαρτώνται από το εάν πρόκειται για κάποιον έκτοπο άνω παραθυρεοειδή ή έκτοπο κάτω παραθυρεοειδή αδένα.

Οι πιθανές θέσεις για έναν έκτοπο άνω παραθυρεοειδή αδένα είναι:

 • Πίσω από τον οισοφάγο (οπισθοοισοφαγικό)
 • Πίσω από τον φάρυγγα (οπισθοφαρυγγικό)
 • Πίσω από τον λάρυγγα (οπισθολαρυγγικό)
 • Εντός του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικό)
 • Εντός του θύμου αδένα (ενδοθυμικό)
 • Πάνω από τον θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα

Κατά αντιστοιχία, οι πιθανές θέσεις για έναν έκτοπο κάτω παραθυρεοειδή αδένα περιλαμβάνουν:

 • Εντός του ελύτρου της καρωτίδας και του αγγειονευρώδους δεματίου του τραχήλου
 • Πίσω από τα μεγάλα αγγεία του τραχήλου (καρωτίδα αρτηρία και έσω σφαγίτιδα φλέβα)
 • Υψηλότερα από τον άνω πόλο του θυρεοειδούς αδένα
 • Εντός του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικός παραθυρεοειδής)
 • Εντός του θύμου αδένα (ενδοθυμικός παραθυρεοειδής)
 • Στον θυροθυμικό σύνδεσμο (μεταξύ θυρεοειδούς και θύμου αδένα)
 • Στο ανώτερο μεσοθωράκιο

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Ποια είναι η Λειτουργία τους;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι υπεύθυνοι για την έκκριση της παραθορμόνης (Parathyroid Hormone – PTH), μιας ορμόνης η οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα διατήρησης της ομοιοστασίας του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώμα. Ο βαθμός έκκρισης της παραθορμόνης καθορίζεται από τα επίπεδα ασβεστίου του αίματος μέσω ενός παλίνδρομου ρυθμιστικού μηχανισμού. Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος διεγείρουν την έκκριση της παραθορμόνης, ενώ τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος καταστέλλουν τη έκκρισή της.

Η παραθορμόνη επιτυγχάνει την αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα μέσω της δράσης της στα οστά (κινητοποίηση του αποθηκευμένου στα οστά ασβεστίου), στο έντερο (αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου) και στους νεφρούς (αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου από τα ούρα και διέγερση της σύνθεσης και έκκρισης της βιταμίνης D, η οποία με τη σειρά της αυξάνει επιπρόσθετα την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο), ενώ ταυτόχρονα προκαλεί και τη μείωση των επιπέδων του φωσφόρου στο αίμα.

παραθυρεοειδεις λειτουργια

Αποτέλεσμα του σύνθετου αυτού μηχανισμού είναι η διατήρηση σταθερών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, το οποίο εξασφαλίζει τη φυσιολογική καρδιαγγειακή, μυϊκή, οστική, νεφρική και νευρική λειτουργία.

Ποια Συμπτώματα προκαλούν οι Παραθυρεοειδείς Αδένες;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες εμφανίζουν συνήθως μία αύξηση της δραστηριότητας τους (υπερλειτουργία) και ως εκ τούτου και της έκκρισης της παραθορμόνης, κατάσταση που ονομάζεται υπερπαραθυρεοειδισμός και συνοδεύεται από συγκεκριμένα συμπτώματα και σημεία, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Νεφρολιθίαση,
 • Νεφρασβέστωση,
 • Πολυουρία (αυξημένη ποσότητα ούρων),
 • Ινώδης κυστική οστεΐτιδα,
 • Οστεοπενία,
 • Οστεοπόρωση,
 • Αρθρίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα,
 • Ναυτία,
 • Έμετοι,
 • Πεπτικό έλκος,
 • Παγκρεατίτιδα,
 • Αρτηριακή υπέρταση,
 • Καρδιακές αρρυθμίες,
 • Υπερτροφία μυοκαρδίου,
 • Σύγχυση,
 • Κατάθλιψη,
 • Κόπωση,
 • Μυϊκή αδυναμία,
 • Αναιμία,
 • Λήθαργος,
 • Διαταραχές της μνήμης,
 • Ψύχωση.

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Ποιες είναι οι Παθήσεις τους;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να εμφανίσουν διάφορες παθήσεις, κοινό παρονομαστή των οποίων αποτελεί η απορρύθμιση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.

Η αυξημένη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων (υπερπαραθυρεοειδισμός) αποτελεί τη συχνότερη πάθηση που ενδέχεται να εμφανίσουν οι παραθυρεοειδείς αδένες. Αναλόγως του αιτίου που τον προκαλεί, διακρίνουμε τις ακόλουθες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού:

Οι παραθυρεοειδείς αδένες ενδέχεται, ωστόσο, να εμφανίσουν μία μείωση της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα (υποπαραθυρεοειδισμός). Η συχνότερη αιτία πρόκλησης υποπαραθυρεοειδισμού είναι η χειρουργική επέμβαση στο θυρεοειδή αδένα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων, συνηθέστερα προσωρινά, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ο υποπαραθυρεοειδισμός να είναι μόνιμος.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, κάποιος παραθυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει καρκίνο παραθυρεοειδούς, κατάσταση που συνοδεύεται, συνήθως, από την υπερέκκριση παραθορμόνης και προκαλεί τα συμπτώματα και σημεία του υπερπαραθυρεοειδισμού.

οζοι θυρεοειδους

Οι παραθυρεοειδείς αδένες εντοπίζονται, τυπικά, πλησίον και οπισθίως του άνω και κάτω πόλου του θυρεοειδούς αδένα αμφοτερόπλευρα. Συνεπώς διακρίνουμε τον άνω και κάτω δεξιό παραθυρεοειδή και τον άνω και κάτω αριστερό παραθυρεοειδή αδένα.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι παραθυρεοειδείς αδένες εφάπτονται στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα, ενώ σπανίως (στο 3% των ανθρώπων) ενδέχεται να περικλείονται εντός του σύστοιχου λοβού του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικός παραθυρεοειδής).

Ως αποτέλεσμα της διαφορετικής εμβρυολογικής τους προέλευσης, οι άνω παραθυρεοειδείς αδένες εμφανίζουν συνήθως σταθερή ανατομική εντόπιση, σε αντίθεση με τους κάτω, οι οποίοι εντοπίζονται συχνά σε κάποια έκτοπη θέση (έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας), όπως ο θύμος αδένας ή το μεσοθωράκιο.

Οι παραθυρεοειδείς αδένες λαμβάνουν την αιμάτωση τους κυρίως από την κάτω θυρεοειδική αρτηρία και δευτερευόντως από την άνω θυρεοειδική αρτηρία.

Το 80% των παραθυρεοειδών αδένων λαμβάνει την αιμάτωση του από έναν μόνο κλάδο της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας, το 15% από δύο κλάδους και το 5% από πολλαπλούς κλάδους της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας.

Η φλεβική απορροή των παραθυρεοειδών αδένων πραγματοποιείται μέσω της άνω θυρεοειδικής, της μέσης θυρεοειδικής και της κάτω θυρεοειδικής φλέβας.

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι συνήθως τέσσερις στον αριθμό, το οποίο αφορά στο 87 – 90% των ανθρώπων. Στο 10 – 13% των ανθρώπων, ωστόσο, ο αριθμός τους μπορεί να κυμαίνεται από πέντε έως και οκτώ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπεράριθμοι αδένες βρίσκονται, συνήθως σε κάποια έκτοπη θέση (θύμος αδένας, μεσοθωράκιο, καρωτιδικό έλυτρο).

Σπανιότερα, επίσης, οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να είναι τρεις στον αριθμό, το οποίο παρατηρείται μόνο στο 3% του πληθυσμού.

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι υπεύθυνοι για την έκκριση της παραθορμόνης (Parathyroid Hormone – PTH), μιας ορμόνης η οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα διατήρησης της ομοιοστασίας του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώμα. Ο βαθμός έκκρισης της παραθορμόνης καθορίζεται από τα επίπεδα ασβεστίου του αίματος μέσω ενός παλίνδρομου ρυθμιστικού μηχανισμού. Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος διεγείρουν την έκκριση της παραθορμόνης, ενώ τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος καταστέλλουν τη έκκρισή της.

Η παραθορμόνη επιτυγχάνει την αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα μέσω της δράσης της στα οστά (κινητοποίηση του αποθηκευμένου στα οστά ασβεστίου), στο έντερο(αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου) και στους νεφρούς (αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου από τα ούρα και διέγερση της σύνθεσης και έκκρισης της βιταμίνης D, η οποία με τη σειρά της αυξάνει επιπρόσθετα την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο), ενώ ταυτόχρονα προκαλεί και τη μείωση των επιπέδων του φωσφόρου στο αίμα.

Αποτέλεσμα του σύνθετου αυτού μηχανισμού είναι η διατήρηση σταθερών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, το οποίο εξασφαλίζει τη φυσιολογική καρδιαγγειακή, μυϊκή, οστική, νεφρική και νευρική λειτουργία.

Οι παραθυρεοειδείς αδένες εμφανίζουν συνήθως μία αύξηση της δραστηριότητας τους (υπερλειτουργία) και ως εκ τούτου και της έκκρισης της παραθορμόνης, κατάσταση που ονομάζεται υπερπαραθυρεοειδισμός και συνοδεύεται από συγκεκριμένα συμπτώματα και σημεία, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Νεφρολιθίαση,
 • Νεφρασβέστωση,
 • Πολυουρία (αυξημένη ποσότητα ούρων),
 • Ινώδης κυστική οστεΐτιδα,
 • Οστεοπενία,
 • Οστεοπόρωση,
 • Αρθρίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα,
 • Ναυτία,
 • Έμετοι,
 • Πεπτικό έλκος,
 • Παγκρεατίτιδα,
 • Αρτηριακή υπέρταση,
 • Καρδιακές αρρυθμίες,
 • Υπερτροφία μυοκαρδίου,
 • Σύγχυση,
 • Κατάθλιψη,
 • Κόπωση,
 • Μυϊκή αδυναμία,
 • Αναιμία,
 • Λήθαργος,
 • Διαταραχές της μνήμης,
 • Ψύχωση.

Οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να εμφανίσουν διάφορες παθήσεις, κοινό παρονομαστή των οποίων αποτελεί η απορρύθμιση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.

Η αυξημένη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων (υπερπαραθυρεοειδισμός) αποτελεί τη συχνότερη πάθηση που ενδέχεται να εμφανίσουν οι παραθυρεοειδείς αδένες. Αναλόγως του αιτίου που τον προκαλεί, διακρίνουμε τις ακόλουθες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού:

Οι παραθυρεοειδείς αδένες ενδέχεται, ωστόσο, να εμφανίσουν μία μείωση της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα (υποπαραθυρεοειδισμός). Η συχνότερη αιτία πρόκλησης υποπαραθυρεοειδισμού είναι η χειρουργική επέμβαση στο θυρεοειδή αδένα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων, συνηθέστερα προσωρινά, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ο υποπαραθυρεοειδισμός να είναι μόνιμος.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, κάποιος παραθυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει καρκίνο παραθυρεοειδούς, κατάσταση που συνοδεύεται, συνήθως, από την υπερέκκριση παραθορμόνης και προκαλεί τα συμπτώματα και σημεία του υπερπαραθυρεοειδισμού.

Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader