Τι είναι οι Παραθυρεοειδείς Αδένες;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες αποτελούν μικρού μεγέθους ενδοκρινείς αδένες, οι οποίοι εντοπίζονται στην περιοχή του τραχήλου, σε στενή ανατομική σχέση με τον θυρεοειδή αδένα. Κάθε παραθυρεοειδής αδένας έχει το μέγεθος φακής, με το βάρος του να είναι 35 – 40 mg.

παραθυρεοειδείς αδένες

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Ανατομία

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι παραθυρεοειδείς αδένες εφάπτονται στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα, ενώ σπανίως (στο 3% των ανθρώπων) ενδέχεται να περικλείονται εντός του σύστοιχου λοβού του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικός παραθυρεοειδής).

Οι παραθυρεοειδείς αδένες εντοπίζονται, τυπικά, πλησίον και οπισθίως του άνω και κάτω πόλου του θυρεοειδούς αδένα αμφοτερόπλευρα. Συνεπώς διακρίνουμε τον άνω και κάτω δεξιό παραθυρεοειδή και τον άνω και κάτω αριστερό παραθυρεοειδή αδένα.

Ως αποτέλεσμα της διαφορετικής εμβρυολογικής τους προέλευσης, οι άνω παραθυρεοειδείς αδένες εμφανίζουν συνήθως σταθερή ανατομική εντόπιση, σε αντίθεση με τους κάτω, οι οποίοι εντοπίζονται συχνά σε κάποια έκτοπη θέση (έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας), όπως ο θύμος αδένας ή το μεσοθωράκιο.

παραθυρεοειδεις αδενες

Η ανατομική θέση των παραθυρεοειδών αδένων οπισθίως του θυρεοειδούς αδένα και η επακόλουθη στενή γειτνίασή τους με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα καθιστά την χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων εξαιρετικά λεπτή. Συνεπώς, κάθε χειρουργική επέμβαση στους παραθυρεοειδείς αδένες θα πρέπει ιδανικά να πραγματοποιείται από κάποιον εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων, ο οποίος διαθέτει την άριστη γνώση της τοπογραφικής και χειρουργικής ανατομικής των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων και την εμπειρία, καθώς η κάκωση του ενός νεύρου ενδέχεται να οδηγήσει σε βράγχος φωνής, ενώ η κάκωση και των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της φωνής (αφωνία).

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Η Αιμάτωση τους

Οι παραθυρεοειδείς αδένες λαμβάνουν την αιμάτωση τους κυρίως από την κάτω θυρεοειδική αρτηρία και δευτερευόντως από την άνω θυρεοειδική αρτηρία.

Το 80% των παραθυρεοειδών αδένων λαμβάνει την αιμάτωση του από έναν μόνο κλάδο της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας, το 15% από δύο κλάδους και το 5% από πολλαπλούς κλάδους της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας.

Η φλεβική απορροή των παραθυρεοειδών αδένων πραγματοποιείται μέσω της άνω θυρεοειδικής, της μέσης θυρεοειδικής και της κάτω θυρεοειδικής φλέβας.

Ποιος είναι ο Φυσιολογικός Αριθμός των Παραθυρεοειδών Αδένων;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι συνήθως τέσσερις στον αριθμό, το οποίο αφορά στο 87 – 90% των ανθρώπων. Στο 10 – 13% των ανθρώπων, ωστόσο, ο αριθμός τους μπορεί να κυμαίνεται από πέντε έως και οκτώ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπεράριθμοι αδένες βρίσκονται, συνήθως σε κάποια έκτοπη θέση (θύμος αδένας, μεσοθωράκιο, καρωτιδικό έλυτρο).

Σπανιότερα, επίσης, οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να είναι τρεις στον αριθμό, το οποίο παρατηρείται μόνο στο 3% του πληθυσμού.

Ποιες είναι οι Πιθανές Θέσεις ενός Έκτοπου Παραθυρεοειδούς Αδένα;

Οι πιθανές εντοπίσεις που μπορεί να έχει ένας έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας εξαρτώνται από το εάν πρόκειται για κάποιον έκτοπο άνω παραθυρεοειδή ή έκτοπο κάτω παραθυρεοειδή αδένα.

Οι πιθανές θέσεις για έναν έκτοπο άνω παραθυρεοειδή αδένα είναι:

 • Πίσω από τον οισοφάγο (οπισθοοισοφαγικό)
 • Πίσω από τον φάρυγγα (οπισθοφαρυγγικό)
 • Πίσω από τον λάρυγγα (οπισθολαρυγγικό)
 • Εντός του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικό)
 • Εντός του θύμου αδένα (ενδοθυμικό)
 • Πάνω από τον θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα

Κατά αντιστοιχία, οι πιθανές θέσεις για έναν έκτοπο κάτω παραθυρεοειδή αδένα περιλαμβάνουν:

 • Εντός του ελύτρου της καρωτίδας και του αγγειονευρώδους δεματίου του τραχήλου
 • Πίσω από τα μεγάλα αγγεία του τραχήλου (καρωτίδα αρτηρία και έσω σφαγίτιδα φλέβα)
 • Υψηλότερα από τον άνω πόλο του θυρεοειδούς αδένα
 • Εντός του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικός παραθυρεοειδής)
 • Εντός του θύμου αδένα (ενδοθυμικός παραθυρεοειδής)
 • Στον θυροθυμικό σύνδεσμο (μεταξύ θυρεοειδούς και θύμου αδένα)
 • Στο ανώτερο μεσοθωράκιο

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Ποια είναι η Λειτουργία τους;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι υπεύθυνοι για την έκκριση της παραθορμόνης (Parathyroid Hormone – PTH), μιας ορμόνης η οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα διατήρησης της ομοιοστασίας του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώμα. Ο βαθμός έκκρισης της παραθορμόνης καθορίζεται από τα επίπεδα ασβεστίου του αίματος μέσω ενός παλίνδρομου ρυθμιστικού μηχανισμού. Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος διεγείρουν την έκκριση της παραθορμόνης, ενώ τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος καταστέλλουν τη έκκρισή της.

Η παραθορμόνη επιτυγχάνει την αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα μέσω της δράσης της στα οστά (κινητοποίηση του αποθηκευμένου στα οστά ασβεστίου), στο έντερο (αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου) και στους νεφρούς (αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου από τα ούρα και διέγερση της σύνθεσης και έκκρισης της βιταμίνης D, η οποία με τη σειρά της αυξάνει επιπρόσθετα την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο), ενώ ταυτόχρονα προκαλεί και τη μείωση των επιπέδων του φωσφόρου στο αίμα.

παραθυρεοειδεις λειτουργια

Αποτέλεσμα του σύνθετου αυτού μηχανισμού είναι η διατήρηση σταθερών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, το οποίο εξασφαλίζει τη φυσιολογική καρδιαγγειακή, μυϊκή, οστική, νεφρική και νευρική λειτουργία.

Παραθυρεοειδείς Αδένες: Ποιες είναι οι Παθήσεις τους;

Οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να εμφανίσουν διάφορες παθήσεις, κοινό παρονομαστή των οποίων αποτελεί η απορρύθμιση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.

Η αυξημένη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων (υπερπαραθυρεοειδισμός) αποτελεί τη συχνότερη πάθηση που ενδέχεται να εμφανίσουν οι παραθυρεοειδείς αδένες. Αναλόγως του αιτίου που τον προκαλεί, διακρίνουμε τις ακόλουθες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού:

Οι παραθυρεοειδείς αδένες ενδέχεται, ωστόσο, να εμφανίσουν μία μείωση της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα (υποπαραθυρεοειδισμός). Η συχνότερη αιτία πρόκλησης υποπαραθυρεοειδισμού είναι η χειρουργική επέμβαση στο θυρεοειδή αδένα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων, συνηθέστερα προσωρινά, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ο υποπαραθυρεοειδισμός να είναι μόνιμος.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, κάποιος παραθυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει καρκίνο παραθυρεοειδούς, κατάσταση που συνοδεύεται, συνήθως, από την υπερέκκριση παραθορμόνης και προκαλεί τα συμπτώματα και σημεία του υπερπαραθυρεοειδισμού.

efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader