Τι είναι η κοιλιοκήλη;

Η κοιλιοκήλη αποτελεί μία κήλη που μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε σημείο στο κοιλιακό τοίχωμα. Συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών της, η κοιλιοκήλη αποτελεί μία συχνή κήλη. Εμφανίζεται συχνότερα στο ανδρικό, συγκριτικά με το γυναικείο φύλο, συνηθέστερα σε άτομα ηλικίας 20 – 55 ετών.

Το μέγεθος της κοιλιοκήλης ποικίλλει αναλόγως, βέβαια, της εντόπισής της και του είδους της και μπορεί να κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως και αρκετά εκατοστά.

Σύμφωνα με τον ορισμό της κήλης, η κοιλιοκήλη έχει ως αποτέλεσμα την προβολή ενός ή περισσοτέρων ενδοκοιλιακών οργάνων διαμέσου ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος.

Πως σχηματίζεται η κοιλιοκήλη;

Ο σχηματισμός της κοιλιοκήλης ξεκινά από ένα ευένδοτο – αδύναμο σημείο (εγκάρσια περιτονία) του κοιλιακού τοιχώματος. Διαμέσου, λοιπόν, του ελλειμματικού αυτού σημείου διέρχονται ένα ή και περισσότερα ενδοκοιλιακά όργανα.

κοιλιοκήλη

Το περιεχόμενο της κοιλιοκήλης είναι συνηθέστερα το ενδοκοιλιακό λίπος – επίπλουν (κοιλιοκήλη με λίπος), ενώ σπανιότερα μπορεί να προβάλει το προ-περιτοναϊκό λίπος. Σε μία κοιλιοκήλη μεγάλου μεγέθους, ωστόσο, ενδέχεται να περιέχονται και αρκετές έλικες του εντέρου.

Ποια είναι τα αίτια της κοιλιοκήλης;

Η κοιλιοκήλη οφείλεται είτε στην προοδευτική χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων, ιδιαίτερα κατά τη μέση γραμμή, είτε στην ανεπαρκή επούλωση των κοιλιακών τοιχωμάτων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί, ωστόσο, στο παρελθόν σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλία (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη).

Κυρίαρχο, λοιπόν, αίτιο για το σχηματισμό μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης αποτελεί η διαπύηση (επιμόλυνση) του παρελθόντος χειρουργικού τραύματος. Η διαπύηση του τραύματος οδηγεί, με τη σειρά του, σε ανεπαρκή επούλωση και κατά συνέπεια σε ελλειμματική ισχύ των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Εκτός της προηγηθείσας χειρουργικής επέμβασης, υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι αίτια για το σχηματισμό κοιλιοκήλης. Αναλυτικότερα, στα αίτια αυτά περιλαμβάνονται:

 • Το ανδρικό φύλο
 • Η παχυσαρκία
 • Η έντονη γυμναστική
 • Η συχνή άρση βάρους
 • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Η εγκυμοσύνη
 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Ο χρόνιος βήχας – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Το κάπνισμα

Ποια είναι τα είδη της κοιλιοκήλης;

Αναλόγως της ανατομικής εντόπισης του μυοαπονευρωτικού ελλείμματος διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη κοιλιοκήλης:

Κοιλιοκήλη

Τα είδη της Κοιλιοκήλης

 • Πρωτοπαθής Κοιλιοκήλη: σχηματίζεται σε οποιοδήποτε σημείο του κοιλιακού τοιχώματος, σε άτομα που δεν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλία.
 • Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη: αναπτύσσεται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλία, συνηθέστερα στη μέση γραμμή. Το μέγεθός της, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι αρκετά εκατοστά.
Κοιλιοκήλη

Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη

 • Επιγαστρική Κήλη: κοιλιοκήλη που δημιουργείται στη μέση γραμμή άνωθεν του ομφαλού, μεταξύ του ομφαλού και της ξιφοειδούς απόφυσης του στέρνου.
 • Κήλη Spiegel: αποτελεί μία σπάνια κοιλιοκήλη μικρού μεγέθους, που αναπτύσσεται επί τα εκτός της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός.

Κοιλιοκήλη: Ποια συμπτώματα προκαλεί;

Η κοιλιοκήλη εμφανίζεται ως μία εντοπισμένη διόγκωση σε οποιοδήποτε σημείο της κοιλιακής χώρας, την οποία συνηθέστερα παρατηρεί ο ίδιος ο ασθενής. Το μέγεθος της διόγκωσης ποικίλει.

Η διόγκωση του σημείου της κοιλιοκήλης συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως:

 • Ήπιο πόνο στο σημείο της κοιλιοκήλης
 • Δυσφορία στο πάσχον σημείο, ιδιαίτερα κατά την ψηλάφησή του.

Το άλγος του πάσχοντος σημείου μπορεί να είναι εντονότερο σε περιπτώσεις κοιλιοκήλης με στενό αυχένα (έλλειμμα), όπως η επιγαστρική κήλη και η κήλη Spiegel.

Η εμφανισθείσα διόγκωση στο κοιλιακό τοίχωμα επιδεινώνεται με το πέρασμα της ημέρας και τη συσσώρευση σωματικής κόπωσης. Επιπροσθέτως, η άρση βάρους, ο έντονος βήχας ή ακόμη και η λήψη ενός πλούσιου γεύματος μπορούν να επιτείνουν τα συμπτώματα.

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι της κοιλιοκήλης;

Η πλειοψηφία των ασθενών δεν εμφανίζει κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα ή κάποια επιπλοκή της κοιλιοκήλης όταν προσέρχεται στον ιατρό. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη μίας κοιλιοκήλης υποκρύπτει συγκεκριμένους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί εξαρτώνται τόσο από το μέγεθός της, όσο και από το εύρος του αυχένα της.

Έτσι, λοιπόν, η κοιλιοκήλη μπορεί να εμφανισθεί ως εξαιρετικά επώδυνη διόγκωση του κοιλιακού τοιχώματος, ενώ το περιεχόμενό της μπορεί να είναι αδύνατον να αναταχθεί εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας (μη ανατασσόμενη κοιλιοκήλη), κατάσταση η οποία χρήζει χειρουργικής παρέμβασης.

Κοιλιοκήλη περίσφιξη

Κοιλιοκήλη και Περισφιγμένη Κοιλιοκήλη

Επιπρόσθετα, μία κοιλιοκήλη με στενό αυχένα μπορεί να οδηγήσει στην παγίδευση τμήματος του εντέρου εντός της κήλης και στον επακόλουθο επηρεασμό της αιμάτωσής του (περίσφιξη ή περισφιγμένη κοιλιοκήλη), κατάσταση που χρήζει επείγουσας χειρουργικής παρέμβασης, προκειμένου να προληφθεί η ισχαιμική νέκρωση και η επακόλουθη ρήξη του εντέρου.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε πως η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών με κοιλιοκήλη έχει αποδειχθεί πως οδηγεί τελικά στην περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος, γεγονός που μεταφράζεται σε δυσχερέστερη χειρουργική αποκατάστασή της.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η ενδελεχής κλινική εξέταση είναι, συνήθως, αρκετά για την ορθή διάγνωση της κοιλιοκήλης.

Κοιλιοκήλη

Η κλινική εξέταση του ασθενούς με υποψία κοιλιοκήλης θα πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται τόσο σε κατακεκλιμμένη όσο και σε όρθια στάση του σώματος. Η κλινική εξέταση θα αποκαλύψει την ύπαρξη μίας προβάλλουσας μάζας στην κοιλιακή χώρα. Επιπλέον, η ψηλάφηση των κοιλιακών τοιχωμάτων αποκαλύπτει το μέγεθος του ελλείμματός τους.

Η αξονική τομογραφία κοιλίας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες στους ασθενείς με κοιλιοκήλη, καθώς αναδεικνύει με απόλυτη ακρίβεια το μέγεθος του ελλείμματος καθώς και το περιεχόμενο της κοιλιοκήλης. Κατά συνέπεια, η αξονική τομογραφία είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο διαγνωστικό μέσο, καθώς συμβάλλει τα μέγιστα στον καθορισμό του εγχειρητικού πλάνου.

Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη

Αξονική Τομογραφία που αναδεικνύει Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη επί τα δεξιά της μέσης γραμμής, περιεχόμενο ενδοκοιλιακό λίπος. Με μωβ σκιαγραφείται ο αυχένας της μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης.

Ποια είναι η οριστική θεραπεία για την κοιλιοκήλη;

Η χειρουργική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος με ταυτόχρονη τοποθέτηση πλέγματος αποτελεί, λοιπόν, τη σύγχρονη μέθοδο οριστικής θεραπείας της κοιλιοκήλης.

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η χειρουργική αποκατάσταση κάθε είδους κοιλιοκήλης σε ψυχρό χρόνο υπερέχει ξεκάθαρα της θεραπείας της επί της οξείας φάσης ανάπτυξης των επιπλοκών της.

Καθοριστικά στοιχεία μίας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας που εγγυάται άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο υποτροπής της κοιλιοκήλης αποτελούν τόσο η γεφύρωση του μυοαπονευρωτικού χάσματος με τη χρήση πλέγματος, η οποία αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την αποκατάσταση των κηλών της κοιλιακής χώρας, όσο και η τοποθέτηση του πλέγματος στην κατάλληλη θέση, η οποία, ωστόσο, αξιολογείται σε κάθε ασθενή μεμονωμένα, λαμβάνοντας υπόψιν πολλαπλούς παράγοντες.

Ανοικτή Χειρουργική Επέμβαση ή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης;

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η ανοικτή και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κοιλιοκήλης με τη χρήση πλέγματος έχουν ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας όσον αφορά στην ορθή αποκατάσταση της κήλης και στην αποτροπή του ενδεχόμενου υποτροπής της.

Εντούτοις, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κοιλιοκήλης υπερέχει ξεκάθαρα της ανοικτής μεθόδου, ιδιαίτερα όσον αφορά σε κοιλιοκήλες μεγάλου μεγέθους και θα πρέπει να προτιμάται, καθώς συνοδεύεται από πολλαπλά πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κοιλιοκήλης, έναντι της ανοικτής μεθόδου, περιλαμβάνουν:

 • ελάχιστο έως απόντα μετεγχειρητικό πόνο
 • μηδενική απώλεια αίματος
 • ταχύτατη μετεγχειρητική ανάρρωση
 • άμεση επιστροφή των ασθενών στην οικία τους
 • ταχεία επάνοδος των ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητες

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση περιστατικών κοιλιοκήλης και μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Αν παρουσιάζετε συμπτώματα κοιλιοκήλης, επικοινωνήστε με τον ιατρό για εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση της κοιλιοκήλης σας.

 

Η κοιλιοκήλη οφείλεται είτε στην προοδευτική χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων, ιδιαίτερα κατά τη μέση γραμμή, είτε στην ανεπαρκή επούλωση των κοιλιακών τοιχωμάτων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί, ωστόσο, στο παρελθόν σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλία (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη).

Εκτός της προηγηθείσας χειρουργικής επέμβασης, υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι αίτια για το σχηματισμό κοιλιοκήλης. Αναλυτικότερα, στα αίτια αυτά περιλαμβάνονται:

 • Το ανδρικό φύλο
 • Η παχυσαρκία
 • Η έντονη γυμναστική
 • Η συχνή άρση βάρους
 • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Η εγκυμοσύνη
 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Ο χρόνιος βήχας – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Το κάπνισμα

Αναλόγως της ανατομικής εντόπισης του μυοαπονευρωτικού ελλείμματος διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη κοιλιοκήλης:

 • Πρωτοπαθής Κοιλιοκήλη
 • Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη
 • Επιγαστρική Κήλη
 • Κήλη Spiegel

Η κοιλιοκήλη εμφανίζεται ως μία εντοπισμένη διόγκωση σε οποιοδήποτε σημείο της κοιλιακής χώρας, την οποία συνηθέστερα παρατηρεί ο ίδιος ο ασθενής. Το μέγεθος της διόγκωσης ποικίλει.

Η διόγκωση του σημείου της κοιλιοκήλης συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως:

 • Ήπιο πόνο στο σημείο της κοιλιοκήλης
 • Δυσφορία στο πάσχον σημείο, ιδιαίτερα κατά την ψηλάφησή του.

Η πλειοψηφία των ασθενών δεν εμφανίζει κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα ή κάποια επιπλοκή της κοιλιοκήλης όταν προσέρχεται στον ιατρό. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη μίας κοιλιοκήλης υποκρύπτει συγκεκριμένους κινδύνους.

Η κοιλιοκήλη μπορεί να εμφανισθεί ως εξαιρετικά επώδυνη διόγκωση του κοιλιακού τοιχώματος, ενώ το περιεχόμενό της μπορεί να είναι αδύνατον να αναταχθεί εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας (μη ανατασσόμενη κοιλιοκήλη), κατάσταση η οποία χρήζει χειρουργικής παρέμβασης.

Επιπρόσθετα, μία κοιλιοκήλη με στενό αυχένα μπορεί να οδηγήσει στην παγίδευση τμήματος του εντέρου εντός της κήλης και στον επακόλουθο επηρεασμό της αιμάτωσής του (περίσφιξη ή περισφιγμένη κοιλιοκήλη), κατάσταση που χρήζει επείγουσας χειρουργικής παρέμβασης, προκειμένου να προληφθεί η ισχαιμική νέκρωση και η επακόλουθη ρήξη του εντέρου.

Η χειρουργική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος με ταυτόχρονη τοποθέτηση πλέγματος αποτελεί, λοιπόν, τη σύγχρονη μέθοδο οριστικής θεραπείας της κοιλιοκήλης.

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η ανοικτή και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κοιλιοκήλης με τη χρήση πλέγματος έχουν ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας όσον αφορά στην ορθή αποκατάσταση της κήλης και στην αποτροπή του ενδεχόμενου υποτροπής της.

Εντούτοις, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κοιλιοκήλης υπερέχει ξεκάθαρα της ανοικτής μεθόδου, ιδιαίτερα όσον αφορά σε κοιλιοκήλες μεγάλου μεγέθους και θα πρέπει να προτιμάται.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κοιλιοκήλης, έναντι της ανοικτής μεθόδου, περιλαμβάνουν:

 • ελάχιστο έως απόντα μετεγχειρητικό πόνο
 • μηδενική απώλεια αίματος
 • ταχύτατη μετεγχειρητική ανάρρωση
 • άμεση επιστροφή των ασθενών στην οικία τους
 • ταχεία επάνοδος των ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητες

Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader