Τι είναι η βρογχοκήλη;

Ως βρογχοκήλη ορίζεται κάθε αύξηση του μεγέθους (διόγκωση) του θυρεοειδούς αδένα, με αποτέλεσμα το μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα να υπερβαίνει τα ανώτερα φυσιολογικά όρια.

Αναλόγως της επιδημιολογίας, της λειτουργικότητας του θυρεοειδούς αδένα, της μορφολογίας, όπως επίσης και του εντοπισμού της, διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους βρογχοκήλης:

βρογχοκήλη-ταξινόμηση

Βρογχοκήλη: Ποιοι τύποι υπάρχουν; 

Η ενδημική βρογχοκήλη προσβάλλει το 10% ή και περισσότερο του πληθυσμού μίας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ή ακόμη και της έλλειψης ιωδίου στη διατροφή του πληθυσμού στην εν λόγω περιοχή.

Η σποραδική βρογχοκήλη αποτελεί τον συχνότερο τύπο. Αφορά στο 5% του ενήλικου πληθυσμού σε περιοχές με επαρκή πρόσληψη ιωδίου μέσω της διατροφής. Ένας συνδυασμός γενετικών καθώς και περιβαλλοντικών παραγόντων συμβάλλει στην εμφάνισή της.

Η οικογενής βρογχοκήλη εμφανίζει ισχυρή κληρονομική προδιάθεση, ενώ κάνει την εμφάνισή της, συνήθως, στα πρώτα έτη της ζωής. Η βαρύτητά της ποικίλλει από ήπιο υποθυρεοειδισμό έως και σοβαρό υποθυρεοειδισμό με συνοδό υπολειπόμενη σωματική και νοητική ανάπτυξη (κρετινισμός).

Σε περιπτώσεις ευμεγέθους βρογχοκήλης, ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να φτάσει ακόμη και εντός του ανώτερου μεσοθωρακίου (καταδυόμενη ή οπισθοστερνική βρογχοκήλη).

Ποια είναι τα αίτια;

Η διατροφική ανεπάρκεια του ιωδίου αποτελεί διεθνώς το συχνότερο αίτιο της βρογχοκήλης. Σε περιοχές με επαρκή διατροφική πρόσληψη ιωδίου, ωστόσο, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος Graves αποτελούν τα συχνότερα αίτια δημιουργίας μιας βρογχοκήλης.

Βρογχοκήλη & θυρεοειδική λειτουργία

Η παρουσία βρογχοκήλης και η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα αποτελούν δύο ανεξάρτητες οντότητες. Με άλλα λόγια, τη βρογχοκήλη μπορεί να συνοδεύει είτε φυσιολογική είτε επηρεασμένη ορμονική λειτουργικότητα του θυρεοειδούς αδένα.

Τη μη τοξική βρογχοκήλη μπορεί να συνοδεύει είτε φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία (ευθυρεοειδισμός) είτε κάποια υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υποθυρεοειδισμός).

Η τοξική βρογχοκήλη, αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υπερθυρεοειδισμός).

Βρογχοκήλη και όζοι θυρεοειδούς

Η βρογχοκήλη ξεκινά συνήθως ως μία διάχυτη διόγκωση του θυρεοειδούς, η οποία δεν εμφανίζει όζους (διάχυτη βρογχοκήλη).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η παραμονή του γενεσιουργού αιτίου της βρογχοκήλης επί μακρόν έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι όζοι θυρεοειδούς εντός της βρογχοκήλης.

πολυοζωδης βρογχοκηλη

Εξέλιξη της διάχυτης σε πολυοζώδη βρογχοκήλη

Στις περιπτώσεις εκείνες που εντός της βρογχοκήλης συνυπάρχουν πολλαπλοί όζοι θυρεοειδούς, η βρογχοκήλη ονομάζεται πλέον πολυοζώδης βρογχοκήλη.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, η βρογχοκήλη δεν προκαλεί κάποια ειδικά συμπτώματα.

Βρογχοκήλη ΣυμπτώματαΒρογχοκήλη Συμπτώματα

Το αυξημένο μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει τοπικά πιεστικά φαινόμενα. Αυτά συνήθως περιλαμβάνουν την εμφάνιση βήχα, δύσπνοιας, δυσφαγίας ή ακόμη και βράγχους της φωνής (βραχνάδα) και είναι αποτέλεσμα της πίεσης της τραχείας, του οισοφάγου ή του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, αντίστοιχα. Σπανιότερα, μία εξαιρετικά ευμεγέθης βρογχοκήλη μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση συνδρόμου Horner ή ακόμη και την παράλυση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος, από την πίεση της σύστοιχης αυχενικής συμπαθητικής αλύσου ή του φρενικού νεύρου, αντίστοιχα. 

Οι ασθενείς με τοξική βρογχοκήλη εμφανίζουν τα συμπτώματα και σημεία του υπερθυρεοειδισμού. Αυτά περιλαμβάνουν την απώλεια σωματικού βάρους, τη νευρικότητα και τον τρόμο των άκρων, την αύξηση του καρδιακού ρυθμού (σφύξεων) με επακόλουθο αίσθημα παλμών, τη δυσανεξία στη ζέστη, την έντονη εφίδρωση, την αϋπνία, τη ξηροδερμία, τη τριχόπτωση, όπως επίσης και την αστάθεια και τις μεταβολές του εμμηνορρυσιακού κύκλου στις γυναίκες.

καταδυόμενη

Ευμεγέθης βρογχοκήλη, ιδίως του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς, με απώθηση της τραχείας προς τα δεξιά της μέσης γραμμής

Βρογχοκηλη ακτινογραφια

Στην ίδια ασθενή, παρατηρείται η απόκλιση της τραχείας προς τα δεξιά της μέσης γραμμής στην ακτινογραφία θώρακος

Διάγνωση της βρογχοκήλης

Σε περιπτώσεις ενός εξαιρετικά ευμεγέθους θυρεοειδούς αδένα, η βρογχοκήλη είναι κλινικά ορατή μέσω της επισκόπησης. Ωστόσο, η διάγνωση της βρογχοκήλης ακολουθεί αυτή των όζων του θυρεοειδούς αδένα.

Η κλινική εξέταση του ασθενούς και η λήψη λεπτομερούς ιστορικού αποτελούν θεμέλια της διάγνωσης. Ακολούθως, ο ιατρός θα εκτιμήσει τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα καθώς και τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος του θυρεοειδούς αδένα και του τραχήλου.

πολυοζωδης βρογχοκηλη

Εξαιρετικά ευμεγέθης πολυοζώδης βρογχοκήλη σε γυναίκα ασθενή μας

Το υπερηχογράφημα αποτελεί την πλέον ευαίσθητη και ειδική εξέταση για τη διάγνωση της βρογχοκήλης. Στο υπερηχογράφημα, η βρογχοκήλη ξεκινά συνήθως ως διάχυτη (έλλειψη όζων). Ωστόσο, μετά την πάροδο διαφορετικού για κάθε ασθενή χρονικού διαστήματος, ακολουθεί η εμφάνιση όζων (πολυοζώδης βρογχοκήλη). Στην τελευταία περίπτωση, οι όζοι μπορεί να είναι συμπαγείς, κυστικοί ή μικτοί (κυστικοί με επιπρόσθετο συμπαγές στοιχείο).

Επιπρόσθετα, επί παρουσίας καταδυόμενης (οπισθοστερνικής) βρογχοκήλης στο υπερηχογράφημα του τραχήλου, ζωτικής σημασίας αποτελεί η διενέργεια αξονικής τομογραφίας τραχήλου και θώρακος. Η αξονική τομογραφία θα αναδείξει το πλήρες μέγεθος της βρογχοκήλης, όπως και το βαθμό κατάδυσης της στο μεσοθωράκιο.

βρογχοκηλη καταδυομενη

βρογχοκηλη-οπισθοστερνικη

μεσοθωράκιο

Βρογχοκήλη και καρκίνος θυρεοειδούς

Πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες έχουν εξετάσει την ενδεχόμενη συσχέτιση της βρογχοκήλης με τον καρκίνο θυρεοειδούς. Πιο συγκεκριμένα, διάφορες έρευνες έχουν παρατηρήσει ποσοστά υπόκρυψης καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας βρογχοκήλης από 3% έως ακόμη και 35%.

Το φαινόμενο αυτό είναι, κατά συνέπεια, εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση της πολυοζώδους βρογχοκήλης. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη πολλαπλών όζων καθιστά δυσχερή έως και αδύνατη τη σύγχρονη παρακολούθηση καθώς και βιοψία όλων των όζων.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως στην περίπτωση μίας οπισθοστερνικής βρογχοκήλης, η διαγνωστική προσπέλαση των όζων εντός του μεσοθωρακίου είναι εξαιρετικά δυσχερής έως και αδύνατη. Ως εκ τούτου, η οπισθοστερνική βρογχοκήλη αποτελεί ένα ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς.  

Καρκίνος ΘυρεοειδούςΚαρκίνος Θυρεοειδούς

Την ενδεχόμενη υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας πολυοζώδους βρογχοκήλης έρχεται να αποκαλύψει η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη μας εκ του Κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Αναλυτικότερα, η μελέτη συμπεριέλαβε 3233 ασθενείς και αποκάλυψε πως το 31.7% των ασθενών με πολυοζώδη βρογχοκήλη υπέκρυπτε καρκίνο θυρεοειδούς. Το θηλώδες μικροκαρκίνωμα (θηλώδης καρκίνος διαμέτρου ≤ 1 cm) ήταν ο συχνότερος, ενώ ο θηλώδης καρκίνος (διαμέτρου > 1 cm) ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος θυρεοειδούς που εντοπίστηκε. Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.

Ποια είναι η αποτελεσματική θεραπεία για τη βρογχοκήλη;

Η θεραπεία της βρογχοκήλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ενώ περιλαμβάνει τη θυρεοειδεκτομή, όπως και τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν, εντούτοις, αποδείξει την ανωτερότητα της χειρουργικής θεραπείας (θυρεοειδεκτομή) έναντι του ραδιενεργού ιωδίου, όταν τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιεί χειρουργός εξειδικευμένος στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων, καθιστώντας τη ως τη θεραπεία εκλογής.

βρογχοκηλη

Χειρουργική αφαίρεση ευμεγέθους οπισθοστερνικής (καταδυόμενης) βρογχοκήλης

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της βρογχοκήλης περιλαμβάνουν:

 • Την παρουσία τοπικών πιεστικών φαινομένων (βήχας, δύσπνοια, δυσκαταποσία, βραχνάδα)
 • Την ύπαρξη οπισθοστερνικής ή καταδυόμενης βρογχοκήλης (υψηλός κίνδυνος υπόκρυψης κακοήθειας)
 • Την τοξική βρογχοκήλη (υπερέκκριση θυρεοειδικών ορμονών που προκαλούν υπερθυρεοειδισμό)
 • Την πολυοζώδη βρογχοκήλη με παρουσία ύποπτων όζων θυρεοειδούς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης.
 • Τη βρογχοκήλη με αποδεδειγμένη ύπαρξη καρκίνου θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση διά λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και βιοψία.
 • Τους αισθητικούς λόγους

 

Ο Χειρουργός Θυρεοειδούς Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βρογχοκήλης. Η μετεκπαίδευση του ιατρού στην εφαρμογή των πλέον σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών εξασφαλίζει την προσφορά ασφαλούς και ανώδυνης θεραπείας σε όλους τους ασθενείς.

Απευθυνθείτε στον ιατρό, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα ή για οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

 

Οι τύποι της βρογχοκήλης περιλαμβάνουν:

 • Ενδημική βρογχοκήλη: Είναι το αποτέλεσα ανεπάρκειας ή της έλλειψης ιωδίου στη διατροφή.
 • Σποραδική βρογχοκήλη: Είναι ο συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
 • Οικογενής βρογχοκήλη: Εμφανίζεται λόγω κληρονομικότητας.
 • Καταδυόμενη ή οπισθοστερνική βρογχοκήλη: Επεκτείνεται πίσω και από το στέρνο.
 • Τοξική βρογχοκήλη: Συνοδεύεται από υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.
 • Μη τοξική βρογχοκήλη: Συνοδεύεται από ευθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό.
 • Διάχυτη βρογχοκήλη: Βρογχοκήλη με έλλειψη όζων
 • Πολυοζώδης βρογχοκήλη: Βρογχοκήλη με παρουσία πολλαπλών όζων θυρεοειδούς

Η διατροφική ανεπάρκεια του ιωδίου αποτελεί διεθνώς το συχνότερο αίτιο της βρογχοκήλης. Σε περιοχές με επαρκή διατροφική πρόσληψη ιωδίου, ωστόσο, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος Graves αποτελούν τα συχνότερα αίτια δημιουργίας μιας βρογχοκήλης.

Η βρογχοκήλη ξεκινά συνήθως ως μία διάχυτη διόγκωση του θυρεοειδούς, η οποία δεν εμφανίζει όζους (διάχυτη βρογχοκήλη).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η παραμονή του γενεσιουργού αιτίου της βρογχοκήλης επί μακρόν έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι όζοι θυρεοειδούς εντός της βρογχοκήλης.

Στις περιπτώσεις εκείνες που εντός της βρογχοκήλης συνυπάρχουν πολλαπλοί όζοι θυρεοειδούς, η βρογχοκήλη ονομάζεται πλέον πολυοζώδης βρογχοκήλη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η βρογχοκήλη δεν προκαλεί κάποια ειδικά συμπτώματα. Σπάνια, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει βήχα, δύσπνοια, δυσφαγία ή βράγχος της φωνής (βραχνάδα). Οι ασθενείς με τοξική βρογχοκήλη, εμφανίζουν συμπτώματα του υπερθυρεοειδισμού.

Η διάγνωση της βρογχοκήλης πραγματοποιείται με:

 • Κλινική εξέταση
 • Λήψη λεπτομερούς ιστορικού
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και του τραχήλου
 • Μέτρηση επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών
 • Αξονική τομογραφία τραχήλου και θώρακος (στην περίπτωση εμφάνισης καταδυόμενης βρογχοκήλης)

 

Την ενδεχόμενη υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας πολυοζώδους βρογχοκήλης έρχεται να αποκαλύψει η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη μας εκ του Κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Αναλυτικότερα, η μελέτη συμπεριέλαβε 3233 ασθενείς και αποκάλυψε πως το 31.7% των ασθενών με πολυοζώδη βρογχοκήλη υπέκρυπτε καρκίνο θυρεοειδούς. Το θηλώδες μικροκαρκίνωμα (θηλώδης καρκίνος διαμέτρου ≤ 1 cm) ήταν ο συχνότερος, ενώ ο θηλώδης καρκίνος (διαμέτρου > 1 cm) ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος θυρεοειδούς που εντοπίστηκε. Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.

Η θεραπεία της βρογχοκήλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ενώ περιλαμβάνει τη θυρεοειδεκτομή, όπως και τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν, εντούτοις, αποδείξει την ανωτερότητα της χειρουργικής θεραπείας (θυρεοειδεκτομή) έναντι του ραδιενεργού ιωδίου, όταν τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιεί χειρουργός εξειδικευμένος στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων, καθιστώντας τη ως τη θεραπεία εκλογής.

Η βρογχοκήλη αντιμετωπίζεται με χειρουργείο όταν παρατηρηθούν τα εξής:

 • Τοπικά πιεστικά φαινόμενα (βήχας, δύσπνοια, δυσφαγία ή βραχνάδα)
 • Παρουσία οπισθοστερνικής ή καταδυόμενης βρογχοκήλης
 • Παρουσία τοξικής βρογχοκήλης
 • Παρουσία ύποπτων όζων θυρεοειδούς
 • Παρουσία καρκίνου του θυρεοειδούς εντός της βρογχοκήλης

Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
js_loader