Τι είναι η βρογχοκήλη;

Ως βρογχοκήλη ορίζεται κάθε αύξηση του μεγέθους (διόγκωση) του θυρεοειδούς αδένα, με αποτέλεσμα το μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα να υπερβαίνει τα ανώτερα φυσιολογικά όρια.

Αναλόγως της επιδημιολογίας, της λειτουργικότητας του θυρεοειδούς αδένα, της μορφολογίας, όπως επίσης και του εντοπισμού της, διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους βρογχοκήλης:

βρογχοκήλη-ταξινόμηση

Βρογχοκήλη: Ποιοι τύποι υπάρχουν; 

Η ενδημική βρογχοκήλη προσβάλλει το 10% ή και περισσότερο του πληθυσμού μίας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ή ακόμη και της έλλειψης ιωδίου στη διατροφή του πληθυσμού στην εν λόγω περιοχή.

Η σποραδική βρογχοκήλη αποτελεί τον συχνότερο τύπο. Αφορά στο 5% του ενήλικου πληθυσμού σε περιοχές με επαρκή πρόσληψη ιωδίου μέσω της διατροφής. Ένας συνδυασμός γενετικών καθώς και περιβαλλοντικών παραγόντων συμβάλλει στην εμφάνισή της.

Η οικογενής βρογχοκήλη εμφανίζει ισχυρή κληρονομική προδιάθεση, ενώ κάνει την εμφάνισή της, συνήθως, στα πρώτα έτη της ζωής. Η βαρύτητά της ποικίλλει από ήπιο υποθυρεοειδισμό έως και σοβαρό υποθυρεοειδισμό με συνοδό υπολειπόμενη σωματική και νοητική ανάπτυξη (κρετινισμός).

Σε περιπτώσεις ευμεγέθους βρογχοκήλης, ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να φτάσει ακόμη και εντός του ανώτερου μεσοθωρακίου (καταδυόμενη ή οπισθοστερνική βρογχοκήλη).

Ποια είναι τα αίτια;

Η διατροφική ανεπάρκεια του ιωδίου αποτελεί διεθνώς το συχνότερο αίτιο της βρογχοκήλης. Σε περιοχές με επαρκή διατροφική πρόσληψη ιωδίου, ωστόσο, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος Graves αποτελούν τα συχνότερα αίτια δημιουργίας μιας βρογχοκήλης.

Βρογχοκήλη & θυρεοειδική λειτουργία

Η παρουσία βρογχοκήλης και η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα αποτελούν δύο ανεξάρτητες οντότητες. Με άλλα λόγια, τη βρογχοκήλη μπορεί να συνοδεύει είτε φυσιολογική είτε επηρεασμένη ορμονική λειτουργικότητα του θυρεοειδούς αδένα.

Τη μη τοξική βρογχοκήλη μπορεί να συνοδεύει είτε φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία (ευθυρεοειδισμός) είτε κάποια υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υποθυρεοειδισμός).

Η τοξική βρογχοκήλη, αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υπερθυρεοειδισμός).

Βρογχοκήλη και όζοι θυρεοειδούς

Η βρογχοκήλη ξεκινά συνήθως ως μία διάχυτη διόγκωση του θυρεοειδούς, η οποία δεν εμφανίζει όζους (διάχυτη βρογχοκήλη).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η παραμονή του γενεσιουργού αιτίου της βρογχοκήλης επί μακρόν έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι όζοι θυρεοειδούς εντός της βρογχοκήλης.

πολυοζωδης βρογχοκηλη

Εξέλιξη της διάχυτης σε πολυοζώδη βρογχοκήλη

Στις περιπτώσεις εκείνες που εντός της βρογχοκήλης συνυπάρχουν πολλαπλοί όζοι θυρεοειδούς, η βρογχοκήλη ονομάζεται πλέον πολυοζώδης βρογχοκήλη.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, η βρογχοκήλη δεν προκαλεί κάποια ειδικά συμπτώματα.

Βρογχοκήλη ΣυμπτώματαΒρογχοκήλη Συμπτώματα

Το αυξημένο μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει τοπικά πιεστικά φαινόμενα. Αυτά συνήθως περιλαμβάνουν την εμφάνιση βήχα, δύσπνοιας, δυσφαγίας ή ακόμη και βράγχους της φωνής (βραχνάδα) και είναι αποτέλεσμα της πίεσης της τραχείας, του οισοφάγου ή του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, αντίστοιχα. Σπανιότερα, μία εξαιρετικά ευμεγέθης βρογχοκήλη μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση συνδρόμου Horner ή ακόμη και την παράλυση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος, από την πίεση της σύστοιχης αυχενικής συμπαθητικής αλύσου ή του φρενικού νεύρου, αντίστοιχα. 

Οι ασθενείς με τοξική βρογχοκήλη εμφανίζουν τα συμπτώματα και σημεία του υπερθυρεοειδισμού. Αυτά περιλαμβάνουν την απώλεια σωματικού βάρους, τη νευρικότητα και τον τρόμο των άκρων, την αύξηση του καρδιακού ρυθμού (σφύξεων) με επακόλουθο αίσθημα παλμών, τη δυσανεξία στη ζέστη, την έντονη εφίδρωση, την αϋπνία, τη ξηροδερμία, τη τριχόπτωση, όπως επίσης και την αστάθεια και τις μεταβολές του εμμηνορρυσιακού κύκλου στις γυναίκες.

καταδυόμενη

Ευμεγέθης βρογχοκήλη, ιδίως του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς, με απώθηση της τραχείας προς τα δεξιά της μέσης γραμμής

Βρογχοκηλη ακτινογραφια

Στην ίδια ασθενή, παρατηρείται η απόκλιση της τραχείας προς τα δεξιά της μέσης γραμμής στην ακτινογραφία θώρακος

Διάγνωση της βρογχοκήλης

Σε περιπτώσεις ενός εξαιρετικά ευμεγέθους θυρεοειδούς αδένα, η βρογχοκήλη είναι κλινικά ορατή μέσω της επισκόπησης. Ωστόσο, η διάγνωση της βρογχοκήλης ακολουθεί αυτή των όζων του θυρεοειδούς αδένα.

Η κλινική εξέταση του ασθενούς και η λήψη λεπτομερούς ιστορικού αποτελούν θεμέλια της διάγνωσης. Ακολούθως, ο ιατρός θα εκτιμήσει τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα καθώς και τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος του θυρεοειδούς αδένα και του τραχήλου.

πολυοζωδης βρογχοκηλη

Εξαιρετικά ευμεγέθης πολυοζώδης βρογχοκήλη σε γυναίκα ασθενή μας

Το υπερηχογράφημα αποτελεί την πλέον ευαίσθητη και ειδική εξέταση για τη διάγνωση της βρογχοκήλης. Στο υπερηχογράφημα, η βρογχοκήλη ξεκινά συνήθως ως διάχυτη (έλλειψη όζων). Ωστόσο, μετά την πάροδο διαφορετικού για κάθε ασθενή χρονικού διαστήματος, ακολουθεί η εμφάνιση όζων (πολυοζώδης βρογχοκήλη). Στην τελευταία περίπτωση, οι όζοι μπορεί να είναι συμπαγείς, κυστικοί ή μικτοί (κυστικοί με επιπρόσθετο συμπαγές στοιχείο).

Επιπρόσθετα, επί παρουσίας καταδυόμενης (οπισθοστερνικής) βρογχοκήλης στο υπερηχογράφημα του τραχήλου, ζωτικής σημασίας αποτελεί η διενέργεια αξονικής τομογραφίας τραχήλου και θώρακος. Η αξονική τομογραφία θα αναδείξει το πλήρες μέγεθος της βρογχοκήλης, όπως και το βαθμό κατάδυσης της στο μεσοθωράκιο.

βρογχοκηλη καταδυομενη

βρογχοκηλη-οπισθοστερνικη

μεσοθωράκιο

Βρογχοκήλη και καρκίνος θυρεοειδούς

Πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες έχουν εξετάσει την ενδεχόμενη συσχέτιση της βρογχοκήλης με τον καρκίνο θυρεοειδούς. Πιο συγκεκριμένα, διάφορες έρευνες έχουν παρατηρήσει ποσοστά υπόκρυψης καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας βρογχοκήλης από 3% έως ακόμη και 35%.

Το φαινόμενο αυτό είναι, κατά συνέπεια, εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση της πολυοζώδους βρογχοκήλης. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη πολλαπλών όζων καθιστά δυσχερή έως και αδύνατη τη σύγχρονη παρακολούθηση καθώς και βιοψία όλων των όζων.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως στην περίπτωση μίας οπισθοστερνικής βρογχοκήλης, η διαγνωστική προσπέλαση των όζων εντός του μεσοθωρακίου είναι εξαιρετικά δυσχερής έως και αδύνατη. Ως εκ τούτου, η οπισθοστερνική βρογχοκήλη αποτελεί ένα ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς.  

Καρκίνος ΘυρεοειδούςΚαρκίνος Θυρεοειδούς

Την ενδεχόμενη υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας πολυοζώδους βρογχοκήλης έρχεται να αποκαλύψει η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη μας εκ του Κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Αναλυτικότερα, η μελέτη συμπεριέλαβε 3233 ασθενείς και αποκάλυψε πως το 31.7% των ασθενών με πολυοζώδη βρογχοκήλη υπέκρυπτε καρκίνο θυρεοειδούς. Το θηλώδες μικροκαρκίνωμα (θηλώδης καρκίνος διαμέτρου ≤ 1 cm) ήταν ο συχνότερος, ενώ ο θηλώδης καρκίνος (διαμέτρου > 1 cm) ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος θυρεοειδούς που εντοπίστηκε. Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.

Ποια είναι η αποτελεσματική θεραπεία για τη βρογχοκήλη;

Η θεραπεία της βρογχοκήλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ενώ περιλαμβάνει τη θυρεοειδεκτομή, όπως και τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν, εντούτοις, αποδείξει την ανωτερότητα της χειρουργικής θεραπείας (θυρεοειδεκτομή) έναντι του ραδιενεργού ιωδίου, όταν τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιεί χειρουργός εξειδικευμένος στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων, καθιστώντας τη ως τη θεραπεία εκλογής.

βρογχοκηλη

Χειρουργική αφαίρεση ευμεγέθους οπισθοστερνικής (καταδυόμενης) βρογχοκήλης

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της βρογχοκήλης περιλαμβάνουν:

 • Την παρουσία τοπικών πιεστικών φαινομένων (βήχας, δύσπνοια, δυσκαταποσία, βραχνάδα)
 • Την ύπαρξη οπισθοστερνικής ή καταδυόμενης βρογχοκήλης (υψηλός κίνδυνος υπόκρυψης κακοήθειας)
 • Την τοξική βρογχοκήλη (υπερέκκριση θυρεοειδικών ορμονών που προκαλούν υπερθυρεοειδισμό)
 • Την πολυοζώδη βρογχοκήλη με παρουσία ύποπτων όζων θυρεοειδούς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης.
 • Τη βρογχοκήλη με αποδεδειγμένη ύπαρξη καρκίνου θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση διά λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και βιοψία.
 • Τους αισθητικούς λόγους

 

Ο Χειρουργός Θυρεοειδούς Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βρογχοκήλης. Η μετεκπαίδευση του ιατρού στην εφαρμογή των πλέον σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών εξασφαλίζει την προσφορά ασφαλούς και ανώδυνης θεραπείας σε όλους τους ασθενείς.

Απευθυνθείτε στον ιατρό, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα ή για οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

 

Οι τύποι της βρογχοκήλης περιλαμβάνουν:

 • Ενδημική βρογχοκήλη: Είναι το αποτέλεσα ανεπάρκειας ή της έλλειψης ιωδίου στη διατροφή.
 • Σποραδική βρογχοκήλη: Είναι ο συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
 • Οικογενής βρογχοκήλη: Εμφανίζεται λόγω κληρονομικότητας.
 • Καταδυόμενη ή οπισθοστερνική βρογχοκήλη: Επεκτείνεται πίσω και από το στέρνο.
 • Τοξική βρογχοκήλη: Συνοδεύεται από υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.
 • Μη τοξική βρογχοκήλη: Συνοδεύεται από ευθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό.
 • Διάχυτη βρογχοκήλη: Βρογχοκήλη με έλλειψη όζων
 • Πολυοζώδης βρογχοκήλη: Βρογχοκήλη με παρουσία πολλαπλών όζων θυρεοειδούς

Η διατροφική ανεπάρκεια του ιωδίου αποτελεί διεθνώς το συχνότερο αίτιο της βρογχοκήλης. Σε περιοχές με επαρκή διατροφική πρόσληψη ιωδίου, ωστόσο, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος Graves αποτελούν τα συχνότερα αίτια δημιουργίας μιας βρογχοκήλης.

Η βρογχοκήλη ξεκινά συνήθως ως μία διάχυτη διόγκωση του θυρεοειδούς, η οποία δεν εμφανίζει όζους (διάχυτη βρογχοκήλη).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η παραμονή του γενεσιουργού αιτίου της βρογχοκήλης επί μακρόν έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι όζοι θυρεοειδούς εντός της βρογχοκήλης.

Στις περιπτώσεις εκείνες που εντός της βρογχοκήλης συνυπάρχουν πολλαπλοί όζοι θυρεοειδούς, η βρογχοκήλη ονομάζεται πλέον πολυοζώδης βρογχοκήλη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η βρογχοκήλη δεν προκαλεί κάποια ειδικά συμπτώματα. Σπάνια, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει βήχα, δύσπνοια, δυσφαγία ή βράγχος της φωνής (βραχνάδα). Οι ασθενείς με τοξική βρογχοκήλη, εμφανίζουν συμπτώματα του υπερθυρεοειδισμού.

Η διάγνωση της βρογχοκήλης πραγματοποιείται με:

 • Κλινική εξέταση
 • Λήψη λεπτομερούς ιστορικού
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και του τραχήλου
 • Μέτρηση επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών
 • Αξονική τομογραφία τραχήλου και θώρακος (στην περίπτωση εμφάνισης καταδυόμενης βρογχοκήλης)

 

Την ενδεχόμενη υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας πολυοζώδους βρογχοκήλης έρχεται να αποκαλύψει η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη μας εκ του Κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Αναλυτικότερα, η μελέτη συμπεριέλαβε 3233 ασθενείς και αποκάλυψε πως το 31.7% των ασθενών με πολυοζώδη βρογχοκήλη υπέκρυπτε καρκίνο θυρεοειδούς. Το θηλώδες μικροκαρκίνωμα (θηλώδης καρκίνος διαμέτρου ≤ 1 cm) ήταν ο συχνότερος, ενώ ο θηλώδης καρκίνος (διαμέτρου > 1 cm) ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος θυρεοειδούς που εντοπίστηκε. Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.

Η θεραπεία της βρογχοκήλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ενώ περιλαμβάνει τη θυρεοειδεκτομή, όπως και τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν, εντούτοις, αποδείξει την ανωτερότητα της χειρουργικής θεραπείας (θυρεοειδεκτομή) έναντι του ραδιενεργού ιωδίου, όταν τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιεί χειρουργός εξειδικευμένος στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων, καθιστώντας τη ως τη θεραπεία εκλογής.

Η βρογχοκήλη αντιμετωπίζεται με χειρουργείο όταν παρατηρηθούν τα εξής:

 • Τοπικά πιεστικά φαινόμενα (βήχας, δύσπνοια, δυσφαγία ή βραχνάδα)
 • Παρουσία οπισθοστερνικής ή καταδυόμενης βρογχοκήλης
 • Παρουσία τοξικής βρογχοκήλης
 • Παρουσία ύποπτων όζων θυρεοειδούς
 • Παρουσία καρκίνου του θυρεοειδούς εντός της βρογχοκήλης

Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader