Θυρεοειδής Αδένας

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί έναν ενδοκρινή αδένα σχήματος πεταλούδας,  με βάρος περίπου 18 γραμμάρια, ο οποίος εντοπίζεται στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου (λαιμού), ακριβώς κάτω από τον ομώνυμο θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα. Ο θυρεοειδής αδένας περιβάλλει την πρόσθια καθώς και την πλάγια επιφάνεια της τραχείας, με την οποία και συμφύεται στέρεα μέσω του συνδέσμου του Berry.

θυρεοειδής αδένας

Θυρεοειδής Αδένας: Ανατομία

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελείται από δύο λοβούς, τον δεξιό και τον αριστερό λοβό, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ισθμού του θυρεοειδούς. Στο 30% των ανθρώπων συνυπάρχει, φυσιολογικά, και ένας επιπλέον λοβός, ο πυραμοειδής λοβός του θυρεοειδούς. Ο πυραμοειδής λοβός αποτελεί μία προσεκβολή θυρεοειδικού ιστού προς τα άνω και εξορμάται συνήθως από τον ισθμό ή τον αριστερό λοβό και σπανιότερα από το δεξιό λοβό του θυρεοειδούς.

Σε σύγκριση με όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος, ο θυρεοειδής αδένας εμφανίζει την πλουσιότερη αιμάτωση ανά γραμμάριο ιστού. Κάθε λοβός του θυρεοειδούς αιματώνεται από τη σύστοιχη άνω και κάτω θυρεοειδική αρτηρία, οι οποίες αποτελούν κλάδους της έξω καρωτίδας και του θυρεοαυχενικού στελέχους, αντίστοιχα. Σπανιότερα, υπάρχει μία ακόμη επικουρική αρτηρία, η οποία συνεισφέρει στην αιμάτωση του ισθμού του θυρεοειδούς αδένα.

Κατά παρόμοιο τρόπο συντελείται και η φλεβική απορροή του θυρεοειδούς αδένα. Το αίμα από κάθε λοβό του θυρεοειδούς αδένα απάγεται μέσα από τη σύστοιχη άνω θυρεοειδική, μέση θυρεοειδική και κάτω θυρεοειδική φλέβα. Η άνω θυρεοειδική και η μέση θυρεοειδική φλέβα απάγουν το αίμα του θυρεοειδούς αδένα στη σύστοιχη έσω σφαγίτιδα φλέβα, ενώ η κάτω θυρεοειδική φλέβα εκβάλλει στη σύστοιχη βραχιοκεφαλική (ανώνυμη) φλέβα.

Θυρεοειδής Αδένας και Γειτονικά Όργανα

Παραθυρεοειδείς Αδένες

Οι παραθυρεοειδείς αδένες αποτελούν μικρού μεγέθους ενδοκρινείς αδένες που εντοπίζονται στην περιοχή του τραχήλου, στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα.

παραθυρεοειδείς αδένες

Κάθε παραθυρεοειδής αδένας έχει μέγεθος φακής, με το βάρος του να μην ξεπερνά τα 35 – 40 mg. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι παραθυρεοειδείς αδένες εφάπτονται στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα, ενώ σπανίως (στο 3% των ανθρώπων) ενδέχεται να περικλείονται εντός του σύστοιχου λοβού του θυρεοειδούς αδένα (ενδοθυρεοειδικός παραθυρεοειδής αδένας).

Οι παραθυρεοειδείς αδένες εντοπίζονται, τυπικά, πλησίον και οπισθίως του άνω και κάτω πόλου του θυρεοειδούς αδένα αμφοτερόπλευρα. Συνεπώς διακρίνουμε τον άνω και κάτω δεξιό και τον άνω και κάτω αριστερό παραθυρεοειδή αδένα.

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι υπεύθυνοι για την έκκριση της παραθορμόνης (Parathyroid Hormone – PTH), η οποία αποτελεί την υπεύθυνη ορμόνη για την ρύθμιση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα. Η έκκριση της παραθορμόνης καθορίζεται από τα επίπεδα ασβεστίου του αίματος, μέσω ενός παλίνδρομου ρυθμιστικού μηχανισμού. Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος διεγείρουν την έκκριση της παραθορμόνης, ενώ αντιθέτως, τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου αίματος ελαττώνουν την έκκρισή της.

Παλίνδρομα Λαρυγγικά Νεύρα

Ζωτικής σημασίας στη χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα και των παραθυρεοειδών αδένων αποτελεί η παρουσία και πορεία των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων. Τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, δεξιά και αριστερά, εκφύονται από το πνευμονογαστρικό νεύρο. Διέρχονται κάτω από την υποκλείδια αρτηρία δεξιά και το αορτικό τόξο αριστερά και ακολούθως πορεύονται προς τα πάνω. Η πορεία τους προς τα άνω είναι πίσω από το σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς αδένα, μεταξύ της τραχείας και του οισοφάγου, στην τραχειο-οισοφαγική αύλακα. Καταλήγουν στην κρικοθυρεοειδική μεμβράνη, η οποία αποτελεί το σημείο εισόδου τους εντός του λάρυγγα.

παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα

Τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα είναι υπεύθυνα για την κινητικότητα των φωνητικών χορδών και συνεπώς καθοριστικά για την ομιλία και την αναπνοή. Η κάκωση του ενός νεύρου ενδέχεται να οδηγήσει σε βράγχος φωνής, ενώ η κάκωση και των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της φωνής (αφωνία), με απόφραξη του αεραγωγού και ανάγκη τραχειοτομής.

Συνεπώς, μείζονος σημασίας στη χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί η άριστη γνώση της τοπογραφικής καθώς και χειρουργικής ανατομικής των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων, όπως και η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης.

Θυρεοειδής Αδένας: Η Λειτουργία του

Η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα συνίσταται στη σύνθεση στα θυλακιώδη κύτταρά του και ακολούθως την έκκριση στην κυκλοφορία του αίματος των δύο θυρεοειδικών ορμονών τετραϊωδοθυρονίνη ή θυροξίνη (T4) και τριιωδοθυρονίνη (T3). Η σύνθεση και έκκρισή τους στην κυκλοφορία ρυθμίζεται μέσω παλίνδρομου μηχανισμού από την θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (TSH) που παράγεται στην υπόφυση. Η έκκριση της TSH βρίσκεται επίσης υπό τον έλεγχο της θυρεοεκλυτικής ορμόνης (TRH) που παράγεται στον υποθάλαμο.

Εντός του θυρεοειδούς αδένα και συγκεκριμένα στα παραθυλακιώδη κύτταρα παράγεται και ακολούθως εκκρίνεται στην κυκλοφορία μία ακόμα ορμόνη, η καλσιτονίνη. Η καλσιτονίνη είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου στον οργανισμό.

θυρεοειδής αδένας λειτουργία

Οι θυρεοειδικές ορμόνες θυροξίνη (T4) και τριιωδοθυρονίνη (T3) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του μεταβολισμού του συνόλου των ιστών του σώματος. Συνεπώς, συμβάλλουν στη σωστή σωματική ανάπτυξη και στη διαχείριση της ενέργειας και της θερμοκρασίας του οργανισμού. Με τις δράσεις τους αυτές, εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του συνόλου των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.

Θυρεοειδής Αδένας: Ο ρόλος του Ιωδίου

Απαραίτητο για τη σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών όπως και την ομαλή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα είναι το ιώδιο, το οποίο προέρχεται από τη διατροφή. Συνολικά, η ποσότητα του ιωδίου στον οργανισμό ενός υγιούς ενήλικα είναι 15 – 20 mg, εκ του οποίου το 70% βρίσκεται αποθηκευμένο εντός του θυρεοειδούς αδένα. Εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, είναι η ημερήσια διατροφική πρόσληψη ιωδίου να ακολουθεί τις συνιστώμενες ποσότητες για κάθε ηλικία (Πίνακας). Η μη φυσιολογική πρόσληψη ιωδίου ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις υπερλειτουργίας ή υπολειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, σχηματισμό όζων του θυρεοειδούς, ανάπτυξη βρογχοκήλης ή ακόμη και καρκίνου του θυρεοειδούς.

θυρεοειδής ιώδιο διατροφή

Την υψηλή συγγένεια του ιωδίου και του θυρεοειδούς αδένα αξιοποιούμε κλινικά στις περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδούς. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση του ραδιενεργού ιωδίου μπορεί να γίνει διαγνωστικά (με στόχο την ανεύρεση πιθανού υπολείμματος θυρεοειδικού ιστού ή απομακρυσμένων μεταστάσεων) ή/και θεραπευτικά (στοχεύοντας στην καταστροφή ενδεχόμενων υπολειμμάτων καθώς και των απομακρυσμένων μεταστάσεων).

Ποιες παθήσεις μπορεί να εμφανίσει ο Θυρεοειδής Αδένας;

Ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει διάφορες ανατομικές (διαταραχή της μορφολογίας του αδένα) ή/και λειτουργικές παθήσεις (διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του αδένα), σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε ανατομική πάθηση του θυρεοειδούς ενδέχεται να συνοδεύεται είτε από φυσιολογική είτε από επηρεασμένη λειτουργία του θυρεοειδή αδένα.

Λειτουργικές Παθήσεις Θυρεοειδούς Αδένα

Οι λειτουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα αφορούν στη διαταραχή της φυσιολογικής ορμονικής λειτουργίας του και μπορούν να εκδηλωθούν είτε ως υπερλειτουργία είτε ως υπολειτουργία του θυρεοειδούς.

Στις λειτουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνονται:

 • Υποθυρεοειδισμός (υπολειτουργία θυρεοειδούς): αποτελεί την κατάσταση εκείνη στην οποία η παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών δεν επαρκεί για την κάλυψη των ορμονικών και μεταβολικών αναγκών του οργανισμού.
 • Υπερθυρεοειδισμός (υπερλειτουργία θυρεοειδούς): είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία ο θυρεοειδής αδένας παράγει και εκκρίνει στο αίμα μεγάλες ποσότητες θυρεοειδικών ορμονών, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις μεταβολικές και ορμονικές ανάγκες του ανθρωπίνου σώματος.

Μορφολογικές Παθήσεις Θυρεοειδούς Αδένα

Ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει και αρκετές μορφολογικές (ανατομικές) παθήσεις, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε, δεν συνοδεύονται απαραίτητα και από κάποια λειτουργική διαταραχή του αδένα.

Στις μορφολογικές παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνονται:

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελείται από δύο λοβούς, τον δεξιό και τον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ισθμού του θυρεοειδούς. Στο 30% των ανθρώπων συνυπάρχει, φυσιολογικά, και ένας επιπλέον λοβός, ο πυραμοειδής λοβός του θυρεοειδούς. Ο πυραμοειδής λοβός αποτελεί μία προσεκβολή θυρεοειδικού ιστού προς τα άνω και εξορμάται συνήθως από τον ισθμό ή τον αριστερό λοβό και σπανιότερα από το δεξιό λοβό του θυρεοειδούς.

Ο θυρεοειδής αδένας γειτνιάζει με αρκετά όργανα και ανατομικές δομές του τραχήλου, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • οι παραθυρεοειδείς αδένες
 • τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα
 • η τραχεία
 • η καρωτίδα αρτηρία

Η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα συνίσταται στη σύνθεση στα θυλακιώδη κύτταρά του και ακολούθως την έκκριση στην κυκλοφορία του αίματος των δύο θυρεοειδικών ορμονών τετραϊωδοθυρονίνη ή θυροξίνη (T4) και τριιωδοθυρονίνη (T3). Η σύνθεση και έκκρισή τους στην κυκλοφορία ρυθμίζεται μέσω παλίνδρομου μηχανισμού από την θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (TSH) που παράγεται στην υπόφυση. Η έκκριση της TSH βρίσκεται επίσης υπό τον έλεγχο της θυρεοεκλυτικής ορμόνης (TRH) που παράγεται στον υποθάλαμο.

Εντός του θυρεοειδούς αδένα και συγκεκριμένα στα παραθυλακιώδη κύτταρα παράγεται και ακολούθως εκκρίνεται στην κυκλοφορία μία ακόμα ορμόνη, η καλσιτονίνη. Η καλσιτονίνη είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου στον οργανισμό.

Οι θυρεοειδικές ορμόνες θυροξίνη (T4) και τριιωδοθυρονίνη (T3) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του μεταβολισμού του συνόλου των ιστών του σώματος. Συνεπώς, συμβάλλουν στη σωστή σωματική ανάπτυξη και στη διαχείριση της ενέργειας και της θερμοκρασίας του οργανισμού. Με τις δράσεις τους αυτές, εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του συνόλου των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.

Ο θυρεοειδής μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα, ανάλογα του επιπέδου της λειτουργίας του (υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός).

Όταν ο θυρεοειδής υπερλειτουργεί (υπερθυρεοειδισμός) μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • απώλεια βάρους
 • διόγκωση του θυρεοειδούς (βρογχοκήλη)
 • καρδιακές αρρυθμίες (φτερουγίσματα)
 • αίσθημα παλμών
 • ταχυκαρδία
 • κολπική μαρμαρυγή
 • αρτηριακή υπέρταση (αυξημένη πίεση στο αίμα)
 • οστεοπενία
 • οστεοπόρωση
 • διάρροια
 • εύκολη κόπωση
 • μυϊκή αδυναμία
 • νευρικότητα
 • τρόμος στα άνω άκρα (τρέμουλο χεριών και δακτύλων)
 • όξυνση των αντανακλαστικών
 • δυσανεξία στη ζέστη
 • έντονη εφίδρωση
 • τριχόπτωση
 • ευερεθιστότητα
 • κρίσεις πανικού
 • άγχος
 • δυσθυμία
 • δυσκολία συγκέντρωσης
 • αϋπνία – διαταραχές ύπνου
 • κατάθλιψη
 • μεταβολές στην ψυχολογία των ασθενών
 • ελαττωμένη σεξουαλική διάθεση (λίμπιντο)
 • ξηροφθαλμία
 • διόγκωση οφθαλμών
 • εξόφθαλμος
 • διαταραχές εμμήνου ρύσεως στις γυναίκες

Στην αντίθετη περίπτωση, η υπολειτουργία του θυρεοειδή (υποθυρεοειδισμός) μπορεί να προκαλέσει τα συμπτώματα που ακολουθούν:

 • εύκολη κόπωση
 • μυϊκή αδυναμία
 • διόγκωση του θυρεοειδούς (βρογχοκήλη)
 • βραδυκαρδία
 • αύξηση σωματικού βάρους
 • βραχνάδα (βράγχος) φωνής
 • δυσκοιλιότητα
 • ξηροδερμία
 • τριχόπτωση
 • ευαισθησία στο κρύο
 • δυσκολία στη συγκέντρωση
 • κατάθλιψη
 • δυσλιπιδαιμία (υψηλή χοληστερόλη, υψηλά τριγλυκερίδια)
 • μεταβολές της περιόδου στις γυναίκες

Ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει διάφορες ανατομικές (διαταραχή της μορφολογίας του αδένα) ή/και λειτουργικές παθήσεις (διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του αδένα), σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.

Οι λειτουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα αφορούν στη διαταραχή της φυσιολογικής ορμονικής λειτουργίας του και μπορούν να εκδηλωθούν είτε ως υπερλειτουργία είτε ως υπολειτουργία του θυρεοειδούς.

Στις λειτουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνονται:

 

Ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει και αρκετές μορφολογικές (ανατομικές) παθήσεις, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε, δεν συνοδεύονται απαραίτητα και από κάποια λειτουργική διαταραχή του αδένα.

Στις μορφολογικές παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνονται:

 

Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
js_loader