Καλέστε μας
6940167070
Βασ. Σοφίας 124Β
Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11526
Ηροδότου 22
Γλυφάδα Τ.Κ. 16675

Γενικές πληροφορίες για τον Λεμφαδενικό Καθαρισμό Τραχήλου 

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των λεμφαδένων του τραχήλου. Οι λεμφαδένες του τραχήλου (τραχηλικοί λεμφαδένες) αποτελούν τους λεμφαδένες στους οποίους καταλήγει η λέμφος από το θυρεοειδή αδένα όπως και από τα υπόλοιπα όργανα του τραχήλου και της κεφαλής. Με άλλα λόγια, οι τραχηλικοί λεμφαδένες αποτελούν, συνεπώς, τον πρώτο «σταθμό» διέλευσης των καρκινικών θυρεοειδικών κυττάρων.

Η ένδειξη πραγματοποίησης τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού είναι η ύπαρξη διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων από τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. Η προεγχειρητική απεικόνιση του τραχήλου (χαρτογράφηση τραχήλου), σε συνδυασμό, συνήθως, με τη βιοψία των ύποπτων λεμφαδένων δια λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration Biopsy – FNAB) αποτελούν τις εξετάσεις για την ανάδειξη της ύπαρξης ή μη διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων.

Συνεπώς, η πραγματοποίηση του λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου είναι συνηθέστερα συγχρόνως με την ολική θυρεοειδεκτομή. Ωστόσο, σε περιπτώσεις καθυστερημένης εμφάνισης λεμφαδενικής νόσου, η πραγματοποίηση του καθαρισμού μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο.

Τύποι Λεμφαδενικού Καθαρισμού Τραχήλου

Οι κοινές καρωτίδες αρτηρίες αποτελούν το όριο του κεντρικού και του πλάγιου διαμερίσματος του τραχήλου. Αναλόγως, λοιπόν, της εντόπισης των διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων επί τα εντός ή τα εκτός της κοινής καρωτίδας αρτηρίας, διακρίνουμε δύο τύπους λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα:

 • Κεντρικός τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

  Συνιστά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των λεμφαδένων του κεντρικού τραχηλικού διαμερίσματος και πιο συγκεκριμένα των παρατραχειακών λεμφαδένων πέριξ του θυρεοειδούς αδένα. Στην περίπτωση που εκτελείται συγχρόνως με την ολική θυρεοειδεκτομή, πραγματοποιείται μέσω της ίδιας τομής, ενώ όταν εκτελείται σε δεύτερο χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί διά της προηγούμενης τομής.

Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

 

 • Πλάγιος τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

  Αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των πλάγιων τραχηλικών λεμφαδένων και πιο συγκεκριμένα των λεμφαδένων επί τα εκτός της κοινής καρωτίδας αρτηρίας.

Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση του πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού μπορεί να γίνει:

 • μέσω διεύρυνσης της υπάρχουσας τομής της ολικής θυρεοειδεκτομής προς τα πλάγια 
 • μέσω ξεχωριστής πλάγιας τομής στον τράχηλο.

Η έκταση του πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού καθορίζεται τόσο προεγχειρητικά όσο και διεγχειρητικά, μέσω της πραγματοποίησης πολλαπλών βιοψιών από τους εξαιρεθέντες λεμφαδένες κάθε επιπέδου.

Στις περιπτώσεις ύπαρξης διηθημένων από την κακοήθη θυρεοειδική νόσο λεμφαδένων τόσο στο κεντρικό όσο και στο πλάγιο τραχηλικό διαμέρισμα, η ολική θυρεοειδεκτομή με σύγχρονο κεντρικό και πλάγιο τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.

Σπανιότερα, η ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων στο πλάγιο τραχηλικό διαμέρισμα αμφοτερόπλευρα επιβάλλει την πραγματοποίηση πλάγιου λεμφαδενικού καθαρισμού σε αμφότερα τα πλάγια τραχηλικά διαμερίσματα.

Χειρουργική Τεχνική

Ο κεντρικός και ο πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου αποτελούν εξαιρετικά απαιτητικές και λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Σε αυτό συμβάλλουν:

 • η λεπτότητα των ιστών του τραχήλου 
 • η στενή ανατομική σχέση των λεμφαδένων με τις «ευγενείς» ανατομικές δομές του τραχήλου

Κεντρικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα, στη χειρουργική αυτή επέμβαση επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στην αναγνώριση, διασφάλιση και διατήρηση των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων. Η οπτική αναγνώριση και ορθή παρασκευή τους από έναν έμπειρο χειρουργό είναι απαραίτητη, καθώς εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, η χρήση του νευροδιεγέρτη πραγματοποιείται ανεξαιρέτως σε όλους τους ασθενείς μας. Συμβάλλει στη διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων και συνεπώς της ομιλίας και της αναπνοής.
 • Στην αναγνώριση, προσεκτική παρασκευή και διατήρηση της ακεραιότητας όλων των παραθυρεοειδών αδένων, γεγονός που προϋποθέτει επίσης, τη διατήρηση ακέραιας της αιμάτωσής τους. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις αδυναμίας διατήρησης της ακεραιότητας των παραθυρεοειδών αδένων, η αυτομεταμόσχευση τους από την ήδη πραγματοποιηθείσα τομή εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητα τους.
Κεντρικος λεμφαδενικος καθαρισμος

Πλήρης αριστερός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Διακρίνεται το αριστερό παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο απαλλαγμένο από όλους τους λεμφαδένες του κεντρικού διαμερίσματος καθόλη την πορεία του έως και το σημείο εισόδου του στο λάρυγγα

Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Στον πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στην αναγνώριση και διατήρηση της ανατομικής ακεραιότητας των μεγάλων αγγείων και λεμφαγγείων του τραχήλου.

          Πιο συγκεκριμένα:

  1. της κοινής καρωτίδας αρτηρίας
  2. της έσω σφαγίτιδας φλέβας
  3. του μείζονος θωρακικού πόρου στα αριστερά
  4. του ελάσσονος θωρακικού πόρου στα δεξιά
 • Στην αναγνώριση και διατήρηση της ανατομικής και λειτουργικής ακεραιότητας των νεύρων του τραχήλου. Πιο συγκεκριμένα:
  1. του πνευμονογαστρικού νεύρου
  2. του φρενικού νεύρου
  3. του παραπληρωματικού νεύρου
  4. του υπογλώσσιου νεύρου
  5. του βραχιονίου και αυχενικού νευρικού πλέγματος
Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Δεξιός Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου. Διακρίνεται η δεξιά έσω σφαγίτιδα φλέβα πλήρως απαλλαγμένη από τους πλάγιους τραχηλικούς λεμφαδένες του επιπέδου III & IV.

Σύγχρονες Τεχνικές

Ακόμη, στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιπλοκών συμβάλλουν:

 • η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων χειρουργικών συσκευών και τεχνικών για την επίτευξη αιμόστασης
 • ο νευροδιεγέρτης για τη διεγχειρητική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργικότητας
  • τόσο των παλίνδρομων λαρυγγικών
  • όσο και των άλλων νεύρων της περιοχής
 • το φορητό υπερηχογράφημα για διεγχειρητική χρήση
 • η χρήση του βιντεολαρυγγοσκοπίου των φωνητικών χορδών

Μετεγχειρητικά

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Μπορούν να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση.

Η διάρκεια της μετεγχειρητικής νοσηλείας των ασθενών με κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό είναι ίδια με αυτή της ολικής θυρεοειδεκτομής. Ακόμη και στην περίπτωση σύγχρονης επέμβασης, οι ασθενείς επιστρέφουν το επόμενο πρωινό στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού, οι ασθενείς παραμένουν μετεγχειρητικά στο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ημερών. Το χρόνο της μετεγχειρητικής νοσηλείας θα καθορίσει η έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού καθώς και η μετεγχειρητική πορεία και ανάρρωση του κάθε ασθενούς μεμονωμένα. 

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου έχει εξειδικευθεί στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Ακόμη, ο ιατρός και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε περιπτώσεις λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου. Συνεπώς, ο συνδυασμός γνώσης, κατάρτισης και εμπειρίας επιφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπλοκών.

 

Διότι, οι λεμφαδένες αποτελούν τον κύριο σταθμό διέλευσης των καρκινικών κυττάρων. Στους τραχηλικούς λεμφαδένες καταλήγει η λέμφος από το θυρεοειδή αδένα, αλλά και από τα υπόλοιπα όργανα του τραχήλου και της κεφαλής.

Στην περίπτωση ύπαρξης διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων από τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. Για την ανάδειξη ύπαρξης διηθημένων λεμφαδένων πραγματοποιείται χαρτογράφηση του τραχήλου με υπερηχογράφημα και βιοψία των ύποπτων λεμφαδένων με τη βοήθεια βελόνης (FNAB).

 • Κεντρικός τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Πραγματοποιείται αφαίρεση των λεμφαδένων του κεντρικού τραχηλικού διαμερίσματος.
 • Πλάγιος τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Αφαιρούνται οι πλάγιοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

 • Εξειδίκευση και εμπειρία του χειρουργού
 • Εφαρμογή σύγχρονων χειρουργικών συσκευών και τεχνικών για την επίτευξη αιμόστασης
 • Χρήση βιντεολαρυγγοσκοπίου των φωνητικών χορδών
 • Φορητό υπερηχογράφημα
 • Νευροδιεγέρτης για τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, επιστρέφουν την επόμενη ημέρα κανονικά στην καθημερινότητα τους.

Όσοι υποβλήθηκαν σε πλάγιο τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό, παραμένουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2 έως 5 ημέρες, αναλόγως της έκτασης του καθαρισμού.

Έχοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων από τον γιατρό από το χειρουργείο στο θυρεοειδή της φίλης μου, επισκέφθηκα το χειρουργό θυρεοειδούς κ. Αποστόλου, καθώς η νόσος Graves στο θυρεοειδή από την οποία έπασχα μου είπαν πως χρειάζεται πλέον χειρουργείο. Η επέμβαση έγινε και όλα πήγαν άψογα, ενώ και η φωνή μου που με απασχολούσε ιδιαίτερα δεν έχει αλλάξει καθόλου.Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε και πάλι οικογενειακώς για όλα όσα έκανες για εμάς!!
Aggelos KokonaAggelos Kokona
09:08 21 Sep 23
Ο καλύτερος χειρουργός της Ελλάδας. Βοήθησε τη μητέρα μου στην αντιμετώπιση του θυρεοειδή που την ταλαιπωρούσε καιρό. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Helen IoannidouHelen Ioannidou
13:40 20 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός θυρεοειδούς και καταπληκτικός άνθρωπος! Μου εξήγησε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και κάθε άγχος που είχα απλά έφυγε. Ένιωσα αμέσως εμπιστοσύνη και εννοείται όλα πήγαν τέλεια! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!
George Kalog.George Kalog.
12:25 20 Sep 23
Ένας εξαιρετικός χειρούργος θυρεοειδούς.Δίπλα μας από την πρώτη στιγμή!Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για εμάς.
Ο καλύτερος χειρουργός θυρεοειδούς. Εξαιρετικός γιατρός, σοβαρός άνθρωπος, με ευγένεια και γλυκύτητα. Τον ευχαριστώ θερμά που όχι μόνο ήταν υπομονετικός μαζί μου, αλλά απάντησε σε κάθε προσωπική κλήση με ηρεμία και κατανόηση. Πολύ καλό team, με αμεσότητα και κατάρτιση.
Αγαπητέ κύριε Αποστόλου σας ευχαριστώ θερμά για την υπεύθυνη ιατρική παρακολούθηση πριν και μετά το χειρουργείο ολικής αφαίρεσης θυρεοειδούς .Έπειτα από δέκα χρόνια απίστευτης ταλαιπωρίας παλεύοντας με τη νόσο graves χωρίς αποτέλεσμα είχα χάσει κάθε ελπίδα...Με την δική σας βοήθεια και μέσα από την άρτια επιστημονική σας κατάρτιση, την ανθρώπινη επικοινωνία, τη στήριξή και το σεβασμό στον ασθενή, μου χαρίσατε μια ποιότητα ζωής που δύσκολα διασφαλίζεται σ' ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο. Μαζί με την οικογένεια μου σας ευχόμαστε να συνεχίσετε τη λαμπρή σας πορεία στηρίζοντας τον συνάνθρωπο με τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ασκείται την ιατρική σαν λειτούργημα βάσει της αντίληψης ότι η υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την αγάπη,την ευγένεια και την αφοσίωση σας στο χώρο της υγείας που υπηρετείτε με παραδειγματική ανθρωπιά!
Dimitris PikiokosDimitris Pikiokos
13:17 06 Sep 23
Εξαιρετικός επαγγελματίας, φοβερός χειρουργός και υπέροχος άνθρωπος!Πήρε εκτενέστατο ιστορικό και έδειξε να κατανοεί πραγματικά πόσο επηρέαζε την καθημερινότητά μου το πρόβλημά μου.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
Erasmia ChorianopoulouErasmia Chorianopoulou
19:04 03 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός και ευγενέστατος ως άνθρωπος με αγάπη και ενδιαφέρον στους ασθενείς του.Με χειρούργησε για μια βρογχοκήλη στο θυρεοειδή που την είχα πολλά χρόνια και όλα πήγαν τέλεια.Θα πρότεινα τον κύριο Αποστόλου ως έναν από τους καλύτερους χειρουργούς θυρεοειδή ανεπιφύλακτα.
Olia AlkousiOlia Alkousi
10:48 29 Aug 23
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον χειρουργό Κωνσταντίνο Αποστόλου, καθώς η επέμβαση αφαίρεσης ενός αδενώματος στον παραθυρεοειδή αδένα που έκανα μαζί του ήταν απόλυτα επιτυχής. Ο γιατρός και όλη η ομάδα του ήταν συνεχώς δίπλα μου και το ενδιαφέρον τους συνεχίστηκε και μετά την έξοδο μου από το νοσοκομείο. Πέραν της επιστημονικής του κατάρτισης, η άψογη και ανθρώπινη συμπεριφορά του γιατρού και της ομάδας του είναι πραγματικά άξια αναφοράς!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!!
Eleonora PapaEleonora Papa
09:48 28 Aug 23
Εξαιρετικός γιατρός,ευγενικός άνθρωπος και επιστήμονας!Φιλικός, υπεύθυνος και προσεκτικός με όλα, να σε ακούσει με προσοχή..μου δημιούργησε μια αίσθηση ψυχραιμίας!!!Κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τον θυρεοειδή μου κ μετά ήταν δίπλα μου σε ότι χρειάστηκα ... Πολύ σοβαρός, να μου εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα... με πείρα ,γνώσεις κατάρτιση αλλα κυρίως με ενσυναίσθηση...!!Υψηλού επιπέδου αντιμετώπιση και ιατρική περίθαλψη. Είμαι ευγνώμων !!!! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Maria KastrMaria Kastr
12:44 18 Aug 23
Πρόσφατα επισκέφθηκα τον κ. Αποστόλου στο ιατρείο του, σχετικά με πολλαπλούς όζους που βρέθηκα να είχα έπειτα, από απλή εξέταση υπερήχου που έκανα τυχαία για προληπτικούς λόγους. Ο ιατρός είναι εξαιρετικός, δίπλα μου σε όλες τις επιπλέον εξετάσεις που ζήτησε να κάνω, πάντα πρόθυμος να απαντήσει σε όλες τις επαναλαμβανόμενες απορίες μου και φυσικά έδωσε λύσεις που μέχρι σήμερα ο γιατρός που με παρακολουθούσε δεν μου είχε μιλήσει.Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ για όλα!!!Είσαι ο καλύτερος και άνθρωπος και επιστήμονας!
Εξαιρετικός γιατρός! Επιστημονικά καταρτισμένος και κοντά στον ασθενή!
Πέτρος ΔΠέτρος Δ
11:43 10 Aug 23
Ο χειρουργός είναι εξαιρετικός στην επιστήμη του! Ήμουν πολύ ανήσυχος πριν την επέμβασή μου, αλλά η εξήγηση και η διάθεσή του να με κατανοήσει με άφησαν άνετο. Όλη η διαδικασία ήταν εύκολη, και οι οδηγίες του για την μετεγχειρητική φροντίδα ήταν κατατοπιστικές. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα για οποιονδήποτε χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση!
Panagiotis FragiasPanagiotis Fragias
09:16 21 Jul 23
Απευθύνθηκα στο χειρουργό κ. Αποστόλου για ένα αδένωμα παραθυρεοειδούς που μου βρήκε η ενδοκρινολόγος μου και μου είπε πως η μόνη θεραπεία είναι η αφαίρεσή του. Ο γιατρός ήταν προσιτός, καθησυχαστικός και μου εξήγησε με λεπτομέρεια τη θεραπεία για το πρόβλημα μου. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά και το επόμενο πρωί πήρα εξιτήριο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τον γιατρό και τον συνιστώ με κλειστά μάτια.
Τόνια ΤσαβΤόνια Τσαβ
07:22 11 Jul 23
Ένιωσα ότι ο χειρουργός ήταν πραγματικά αφοσιωμένος στη φροντίδα των ασθενών. Ήταν φιλικός και ενδιαφέρθηκε για την ψυχολογία μου πριν την επέμβαση στον θυρεοειδή, κατά τη διάρκεια και μετά. Είχα ένα θετικό και άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα και του είμαι ευγνώμον.
Ο γιατρός ήταν εξαιρετικός. Ήταν πολύ προσεκτικός και πρόθυμος να ακούσει τις ανησυχίες μου. Εξήγησε λεπτομερώς τη διαδικασία της επέμβασης και με έκανε να αισθανθώ άνετα και εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.
Μαρία ΚοττάΜαρία Κοττά
11:16 21 Jun 23
Ό,τι και να πω για τον γιατρό δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που νιώθω! Άριστος επιστήμονας, σπάνιος ακέραιος χαρακτήρας και ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Ήμουν εξαιρετικά αγχωμένη, καθώς μου διέγνωσαν καρκίνο στο θυρεοειδή. Αφού απευθύνθηκα σε κάποιους ιατρούς, επισκέφθηκα και τον Κο Αποστόλου για μία γνώμη και τελικώς ήταν εκείνος που με κέρδισε, εμπνέοντάς μου εμπιστοσύνη και σιγουριά. Έκανα ολική αφαίρεση θυροειδή και των λεμφαδένων και όλα πήγαν τέλεια!! Επίσης σημαντικό, ο γιατρός μου ήταν πάντα εκεί!!! Οποιαδήποτε ώρα και αν τον χρειάστηκα μπόρεσα και τον βρήκα στο τηλέφωνο! Γιατρέ μου σε ευχαριστώ πολύ για όλα!! Σου εύχομαι να συνεχίσεις να προσφέρεις στους συνανθρώπους σου, με την ανθρωπιά που σε διακρίνει και σε κάνει να ξεχωρίζεις!!!
Evi AdamopoulouEvi Adamopoulou
08:39 26 May 23
Ψάχνοντας για χειρουργό εξειδικευμένο στο θυρεοειδή, μιας και διαγνώσθηκα με πολυοζώδη βρογχοκήλη, εντόπισα τον ιατρό κ. Αποστόλου που όπως διαπίστωσα από την ιστοσελίδα του και το βιογραφικό του πρόκειται για έναν άριστο επιστήμονα, εξειδικευμένο στο αντικείμενο αυτό. Μετά την προσωπική μας επαφή, που κράτησε περίπου μία ώρα, μου εξήγησε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα το πρόβλημά μου και την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και η επέμβαση της θυρεοειδεκτομής που ακολούθησε ήταν απόλυτα επιτυχής, ενώ την επόμενη ημέρα το πρωί ήμουν στο σπίτι μου. Για τον χειρουργό κ. Αποστόλου ισχύει το «Παν μέτρον ο άνθρωπος». Συγχαρητήρια γιατρέ μου για το ήθος σας και την επιστημονική σας κατάρτιση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την οικογένειά μου.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον χειρουργό κ. Αποστόλου και την ομάδα του. Είχα πρόβλημα με τους παραθυρεοειδής αδένες και σε όσους γιατρούς απευθύνθηκα δεν βρήκαν λύση. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός ήταν επεξηγηματικός, διερεύνησε σε βάθος την περίπτωση μου, με καθησύχασε και όλα πήγαν όπως ακριβώς μου είχε περιγράψει. Άριστος ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΑΣ, υπέροχος και ευγενικός ΆΝΘΡΩΠΟΣ. Η μετεγχειρητική πορεία μου ήταν άριστη, ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς πρόκειται για επέμβαση με υψηλό κόστος, ο γιατρός μας διευκόλυνε σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ γιατρέ μου.
Tonia KastrinakiTonia Kastrinaki
16:27 21 Mar 23
Εξαιρετικός χειρουργός! Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με τον θυρεοειδή μου και σε ποιον γιατρό πήγα δεν έβρισκα λύση.Τελικώς, αποδείχθηκε πως ο Δρ. Αποστόλου με την εμπειρία του και την επιστημονική γνώση του ήταν ο γιατρός που έπρεπε να εμπιστευτώ, καθώς είναι απόλυτα εξειδικευμένος στην χειρουργική του θυρεοειδή.Σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή με την ευγένεια του και τους καλούς τρόπους του.Όλα πήγαν άριστα με το χειρουργείο μου, η φωνή μου που φοβόμουν μήπως αλλάξει παρέμεινε ίδια και την επόμενη μέρα ήμουν σπίτι μου.Γιατρέ μου σε ευχαριστώ για όλα!
Ειρηνη ΓρυΕιρηνη Γρυ
11:23 26 Dec 22
Εξαιρετικός Επιστήμονας και Άνθρωπος πάνω από όλα! Πρόσφατα έκανα αφαίρεση θυρεοειδούς αδένα! Ο γιατρός πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά ήταν πλάι μου σε όλα ταστάδια! επεξηγηματικός, μεθοδικός, συνεπής σε ολα!! Από την αρχή αισθάνθηκα σιγουριά και ασφάλεια!τον ευχαριστώ θερμά και εύχομαι να είναι πάντα υγιής γιανα προσφέρει τις γνώσεις του σε όλους!
sissy krdnsissy krdn
11:53 14 Dec 22
Τα καλύτερα λόγια έχω να πω για τον γιατρό και την ομάδα του. Άψογος επιστήμονας, επεξηγηματικός, πρόσχαρος και πάντα δίπλα στον ασθενή! Για πολλά χρόνια είχα όζους στο θυρεοειδή που τους παρακολουθούσα. Ο ένας όζος όμως στην τελευταία εξέταση είχε κάποιες ύποπτες αλλαγές, για τις οποίες με διαβεβαίωναν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ευτυχώς που απευθύνθηκα στον Κύριο Αποστόλου, ο οποίος διερεύνησε το θέμα διεξοδικά και η παρακέντηση που μου συνέστησε να κάνω έβγαλε πως ο όζος ήταν τελικώς καρκίνος. Ο ιατρός με χειρούργησε και όλα εξελίχθηκαν άψογα! Γιατρέ μου σου είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που μου έσωσες τη ζωή!!! Σε ευχαριστώ για όλα και σου εύχομαι τα καλύτερα για το λαμπρό λειτούργημά σου!!
Είμαι ασθενής του αξιότιμου χειρουργού!Ένοιωσα την ανάγκη να μεταδώσω τις εντυπώσεις μου γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να πετύχει κανείς χειρουργό που να εμπιστεύεσαι!!Ο δόκτωρ κος Αποστόλου είναι ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που να συμπληρώνει ότι έχει ανάγκη ένας ασθενής από τον γιατρό του: Εμπιστοσύνη,συνέπεια,άριστες γνώσεις της επιστήμης του και προπάντων ένας αληθινός άνθρωπος που πέρα από την Ιατρική αγαπά τους ασθενείς του και προσφέρει με τρυφερότητα την υποστήριξη του!!!Του εύχομαι ολόψυχα ο Θεός να του δίνει υγεία για να προσφέρει απλόχερα τις γνώσεις του!!!
js_loader

Drapostolou.gr

Συνήθως απαντά εντός μιας ημέρας

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συνομιλήσετε μαζί μου μέσω του Viber.

Powered by WpChatPlugins