Γενικές πληροφορίες για τον Λεμφαδενικό Καθαρισμό Τραχήλου 

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των λεμφαδένων του τραχήλου. Οι λεμφαδένες του τραχήλου (τραχηλικοί λεμφαδένες) αποτελούν τους λεμφαδένες στους οποίους καταλήγει η λέμφος από το θυρεοειδή αδένα όπως και από τα υπόλοιπα όργανα του τραχήλου και της κεφαλής. Με άλλα λόγια, οι τραχηλικοί λεμφαδένες αποτελούν, συνεπώς, τον πρώτο «σταθμό» διέλευσης των καρκινικών θυρεοειδικών κυττάρων.

Η ένδειξη πραγματοποίησης τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού είναι η ύπαρξη διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων από τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. Η προεγχειρητική απεικόνιση του τραχήλου (χαρτογράφηση τραχήλου), σε συνδυασμό, συνήθως, με τη βιοψία των ύποπτων λεμφαδένων δια λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration Biopsy – FNAB) αποτελούν τις εξετάσεις για την ανάδειξη της ύπαρξης ή μη διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων.

Συνεπώς, η πραγματοποίηση του λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου είναι συνηθέστερα συγχρόνως με την ολική θυρεοειδεκτομή. Ωστόσο, σε περιπτώσεις καθυστερημένης εμφάνισης λεμφαδενικής νόσου, η πραγματοποίηση του καθαρισμού μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο.

Τύποι Λεμφαδενικού Καθαρισμού Τραχήλου

Οι κοινές καρωτίδες αρτηρίες αποτελούν το όριο του κεντρικού και του πλάγιου διαμερίσματος του τραχήλου. Αναλόγως, λοιπόν, της εντόπισης των διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων επί τα εντός ή τα εκτός της κοινής καρωτίδας αρτηρίας, διακρίνουμε δύο τύπους λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα:

 • Κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

  Συνιστά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των λεμφαδένων του κεντρικού διαμερίσματος του τραχήλου και πιο συγκεκριμένα των παρατραχειακών λεμφαδένων πέριξ του θυρεοειδούς αδένα. Στην περίπτωση που εκτελείται συγχρόνως με την ολική θυρεοειδεκτομή, πραγματοποιείται μέσω της ίδιας τομής, ενώ όταν εκτελείται σε δεύτερο χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί διά της προηγούμενης τομής.

Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

 

 • Πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

  Αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των πλάγιων λεμφαδένων του τραχήλου και πιο συγκεκριμένα των λεμφαδένων επί τα εκτός της κοινής καρωτίδας αρτηρίας.

Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση του πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού μπορεί να γίνει:

 • μέσω διεύρυνσης της υπάρχουσας τομής της ολικής θυρεοειδεκτομής προς τα πλάγια 
 • μέσω ξεχωριστής πλάγιας τομής στον τράχηλο.

Η έκταση του πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού καθορίζεται τόσο προεγχειρητικά, μέσω της χαρτογράφησης τραχήλου, όσο και διεγχειρητικά, μέσω της πραγματοποίησης πολλαπλών βιοψιών από τους εξαιρεθέντες λεμφαδένες κάθε επιπέδου.

Στις περιπτώσεις ύπαρξης διηθημένων από την κακοήθη θυρεοειδική νόσο λεμφαδένων τόσο στο κεντρικό όσο και στο πλάγιο τραχηλικό διαμέρισμα, η ολική θυρεοειδεκτομή με σύγχρονο κεντρικό και πλάγιο τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.

Σπανιότερα, η ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων στο πλάγιο τραχηλικό διαμέρισμα αμφοτερόπλευρα επιβάλλει την πραγματοποίηση πλάγιου λεμφαδενικού καθαρισμού σε αμφότερα τα πλάγια τραχηλικά διαμερίσματα.

Χειρουργική Τεχνική

Ο κεντρικός και ο πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου αποτελούν εξαιρετικά απαιτητικές και λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Σε αυτό συμβάλλουν:

 • η λεπτότητα των ιστών του τραχήλου 
 • η στενή ανατομική σχέση των λεμφαδένων με τις «ευγενείς» ανατομικές δομές του τραχήλου.

Κεντρικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα, στη χειρουργική αυτή επέμβαση επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στην αναγνώριση, διασφάλιση και διατήρηση των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων. Η οπτική αναγνώριση και ορθή παρασκευή τους από έναν έμπειρο χειρουργό είναι απαραίτητη, καθώς εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, η χρήση της διεγχειρητικής νευροδιέγερσης και νευροπαρακολούθησης πραγματοποιείται ανεξαιρέτως σε όλους τους ασθενείς μας. Συμβάλλει στη διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων και συνεπώς της ομιλίας και της αναπνοής.
 • Στην αναγνώριση, προσεκτική παρασκευή και διατήρηση της ακεραιότητας όλων των παραθυρεοειδών αδένων, γεγονός που προϋποθέτει επίσης, τη διατήρηση ακέραιας της αιμάτωσής τους. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις αδυναμίας διατήρησης της ακεραιότητάς τους, οι παραθυρεοειδείς αδένες αυτομεταμοσχεύονται από την ήδη πραγματοποιηθείσα τομή, τεχνική η οποία εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητα τους.
Κεντρικος λεμφαδενικος καθαρισμος

Πλήρης αριστερός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου. Διακρίνεται το αριστερό παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο απαλλαγμένο από όλους τους λεμφαδένες του κεντρικού διαμερίσματος καθόλη την πορεία του έως και το σημείο εισόδου του στο λάρυγγα

Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Στον πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στην αναγνώριση και διατήρηση της ανατομικής ακεραιότητας των μεγάλων αγγείων και λεμφαγγείων του τραχήλου και πιο συγκεκριμένα:
  1. της κοινής καρωτίδας αρτηρίας
  2. της έσω σφαγίτιδας φλέβας
  3. του μείζονος θωρακικού πόρου στα αριστερά
  4. του ελάσσονος θωρακικού πόρου στα δεξιά
 • Στην αναγνώριση και διατήρηση της ανατομικής και λειτουργικής ακεραιότητας των νεύρων του τραχήλου και πιο συγκεκριμένα:
  1. του πνευμονογαστρικού νεύρου
  2. του φρενικού νεύρου
  3. του παραπληρωματικού νεύρου
  4. του υπογλώσσιου νεύρου
  5. του βραχιονίου και αυχενικού νευρικού πλέγματος
Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Δεξιός πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου. Διακρίνεται η δεξιά έσω σφαγίτιδα φλέβα πλήρως απαλλαγμένη από τους πλάγιους τραχηλικούς λεμφαδένες των επιπέδων III & IV.

Σύγχρονες Τεχνικές

Οι ενδεχόμενες επιπλοκές του λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου ελαχιστοποιούνται μέσω της εφαρμογής σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών και εργαλείων, στα οποία συγκαταλέγονται:

 • η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων χειρουργικών συσκευών και τεχνικών, για την επίτευξη αιμόστασης
 • η διεγχειρητική νευροδιέγερση και νευροπαρακολούθηση, για τη διεγχειρητική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργικότητας
  • των παλίνδρομων λαρυγγικών
  • και των άλλων νεύρων της περιοχής
 • το φορητό υπερηχογράφημα για διεγχειρητική χρήση
 • η χρήση του βιντεολαρυγγοσκοπίου των φωνητικών χορδών

Μετεγχειρητική Περίοδος και Ανάρρωση

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Μπορούν να μιλήσουν, να σιτιστούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση.

Η διάρκεια της μετεγχειρητικής νοσηλείας των ασθενών με κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου είναι ίδια με αυτή της ολικής θυρεοειδεκτομής. Ακόμη και στην περίπτωση σύγχρονης επέμβασης, οι ασθενείς επιστρέφουν το επόμενο πρωινό στην οικία τους και τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου, οι ασθενείς παραμένουν μετεγχειρητικά στο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ημερών. Το χρόνο της μετεγχειρητικής νοσηλείας θα καθορίσει η έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού καθώς και η μετεγχειρητική πορεία και ανάρρωση του κάθε ασθενούς μεμονωμένα. 

 

Ο Εξειδικευμένος Χειρουργός Θυρεοειδούς και Ενδοκρινών Αδένων Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου και η χειρουργική ομάδα του διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην πραγματοποίηση του λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου με απόλυτα ασφάλεια για όλους τους ασθενείς. Συνεπώς, ο συνδυασμός γνώσης, κατάρτισης και εμπειρίας προσφέρει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιπλοκών.

 

Διότι, οι λεμφαδένες αποτελούν τον κύριο σταθμό διέλευσης των καρκινικών κυττάρων. Στους τραχηλικούς λεμφαδένες καταλήγει η λέμφος από το θυρεοειδή αδένα, αλλά και από τα υπόλοιπα όργανα του τραχήλου και της κεφαλής.

Στην περίπτωση ύπαρξης διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων από τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. Για την ανάδειξη ύπαρξης διηθημένων λεμφαδένων πραγματοποιείται χαρτογράφηση του τραχήλου με υπερηχογράφημα και βιοψία των ύποπτων λεμφαδένων με τη βοήθεια βελόνης (FNAB).

 • Κεντρικός τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Πραγματοποιείται αφαίρεση των λεμφαδένων του κεντρικού τραχηλικού διαμερίσματος.
 • Πλάγιος τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Αφαιρούνται οι πλάγιοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

 • Εξειδίκευση και εμπειρία του χειρουργού
 • Εφαρμογή σύγχρονων χειρουργικών συσκευών και τεχνικών για την επίτευξη αιμόστασης
 • Χρήση βιντεολαρυγγοσκοπίου των φωνητικών χορδών
 • Φορητό υπερηχογράφημα
 • Νευροδιεγέρτης για τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, επιστρέφουν την επόμενη ημέρα κανονικά στην καθημερινότητα τους.

Όσοι υποβλήθηκαν σε πλάγιο τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό, παραμένουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2 έως 5 ημέρες, αναλόγως της έκτασης του καθαρισμού.

Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
js_loader