Γενικές πληροφορίες για τον Λεμφαδενικό Καθαρισμό Τραχήλου 

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των λεμφαδένων του τραχήλου. Οι λεμφαδένες του τραχήλου (τραχηλικοί λεμφαδένες) αποτελούν τους λεμφαδένες στους οποίους καταλήγει η λέμφος από το θυρεοειδή αδένα όπως και από τα υπόλοιπα όργανα του τραχήλου και της κεφαλής. Με άλλα λόγια, οι τραχηλικοί λεμφαδένες αποτελούν, συνεπώς, τον πρώτο «σταθμό» διέλευσης των καρκινικών θυρεοειδικών κυττάρων.

Η ένδειξη πραγματοποίησης τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού είναι η ύπαρξη διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων από τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. Η προεγχειρητική απεικόνιση του τραχήλου (χαρτογράφηση τραχήλου), σε συνδυασμό, συνήθως, με τη βιοψία των ύποπτων λεμφαδένων δια λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration Biopsy – FNAB) αποτελούν τις εξετάσεις για την ανάδειξη της ύπαρξης ή μη διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων.

Συνεπώς, η πραγματοποίηση του λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου είναι συνηθέστερα συγχρόνως με την ολική θυρεοειδεκτομή. Ωστόσο, σε περιπτώσεις καθυστερημένης εμφάνισης λεμφαδενικής νόσου, η πραγματοποίηση του καθαρισμού μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο.

Τύποι Λεμφαδενικού Καθαρισμού Τραχήλου

Οι κοινές καρωτίδες αρτηρίες αποτελούν το όριο του κεντρικού και του πλάγιου διαμερίσματος του τραχήλου. Αναλόγως, λοιπόν, της εντόπισης των διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων επί τα εντός ή τα εκτός της κοινής καρωτίδας αρτηρίας, διακρίνουμε δύο τύπους λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα:

 • Κεντρικός τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

  Συνιστά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των λεμφαδένων του κεντρικού τραχηλικού διαμερίσματος και πιο συγκεκριμένα των παρατραχειακών λεμφαδένων πέριξ του θυρεοειδούς αδένα. Στην περίπτωση που εκτελείται συγχρόνως με την ολική θυρεοειδεκτομή, πραγματοποιείται μέσω της ίδιας τομής, ενώ όταν εκτελείται σε δεύτερο χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί διά της προηγούμενης τομής.

Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

 

 • Πλάγιος τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

  Αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των πλάγιων τραχηλικών λεμφαδένων και πιο συγκεκριμένα των λεμφαδένων επί τα εκτός της κοινής καρωτίδας αρτηρίας.

Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση του πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού μπορεί να γίνει:

 • μέσω διεύρυνσης της υπάρχουσας τομής της ολικής θυρεοειδεκτομής προς τα πλάγια 
 • μέσω ξεχωριστής πλάγιας τομής στον τράχηλο.

Η έκταση του πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού καθορίζεται τόσο προεγχειρητικά όσο και διεγχειρητικά, μέσω της πραγματοποίησης πολλαπλών βιοψιών από τους εξαιρεθέντες λεμφαδένες κάθε επιπέδου.

Στις περιπτώσεις ύπαρξης διηθημένων από την κακοήθη θυρεοειδική νόσο λεμφαδένων τόσο στο κεντρικό όσο και στο πλάγιο τραχηλικό διαμέρισμα, η ολική θυρεοειδεκτομή με σύγχρονο κεντρικό και πλάγιο τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.

Σπανιότερα, η ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων στο πλάγιο τραχηλικό διαμέρισμα αμφοτερόπλευρα επιβάλλει την πραγματοποίηση πλάγιου λεμφαδενικού καθαρισμού σε αμφότερα τα πλάγια τραχηλικά διαμερίσματα.

Χειρουργική Τεχνική

Ο κεντρικός και ο πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου αποτελούν εξαιρετικά απαιτητικές και λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Σε αυτό συμβάλλουν:

 • η λεπτότητα των ιστών του τραχήλου 
 • η στενή ανατομική σχέση των λεμφαδένων με τις «ευγενείς» ανατομικές δομές του τραχήλου

Κεντρικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Πιο συγκεκριμένα, στη χειρουργική αυτή επέμβαση επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στην αναγνώριση, διασφάλιση και διατήρηση των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων. Η οπτική αναγνώριση και ορθή παρασκευή τους από έναν έμπειρο χειρουργό είναι απαραίτητη, καθώς εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, η χρήση του νευροδιεγέρτη πραγματοποιείται ανεξαιρέτως σε όλους τους ασθενείς μας. Συμβάλλει στη διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων και συνεπώς της ομιλίας και της αναπνοής.
 • Στην αναγνώριση, προσεκτική παρασκευή και διατήρηση της ακεραιότητας όλων των παραθυρεοειδών αδένων, γεγονός που προϋποθέτει επίσης, τη διατήρηση ακέραιας της αιμάτωσής τους. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις αδυναμίας διατήρησης της ακεραιότητας των παραθυρεοειδών αδένων, η αυτομεταμόσχευση τους από την ήδη πραγματοποιηθείσα τομή εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητα τους.
Κεντρικος λεμφαδενικος καθαρισμος

Πλήρης αριστερός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Διακρίνεται το αριστερό παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο απαλλαγμένο από όλους τους λεμφαδένες του κεντρικού διαμερίσματος καθόλη την πορεία του έως και το σημείο εισόδου του στο λάρυγγα

Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Στον πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή:

 • Στην αναγνώριση και διατήρηση της ανατομικής ακεραιότητας των μεγάλων αγγείων και λεμφαγγείων του τραχήλου.

          Πιο συγκεκριμένα:

  1. της κοινής καρωτίδας αρτηρίας
  2. της έσω σφαγίτιδας φλέβας
  3. του μείζονος θωρακικού πόρου στα αριστερά
  4. του ελάσσονος θωρακικού πόρου στα δεξιά
 • Στην αναγνώριση και διατήρηση της ανατομικής και λειτουργικής ακεραιότητας των νεύρων του τραχήλου. Πιο συγκεκριμένα:
  1. του πνευμονογαστρικού νεύρου
  2. του φρενικού νεύρου
  3. του παραπληρωματικού νεύρου
  4. του υπογλώσσιου νεύρου
  5. του βραχιονίου και αυχενικού νευρικού πλέγματος
Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Δεξιός Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου. Διακρίνεται η δεξιά έσω σφαγίτιδα φλέβα πλήρως απαλλαγμένη από τους πλάγιους τραχηλικούς λεμφαδένες του επιπέδου III & IV.

Σύγχρονες Τεχνικές

Ακόμη, στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιπλοκών συμβάλλουν:

 • η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων χειρουργικών συσκευών και τεχνικών για την επίτευξη αιμόστασης
 • ο νευροδιεγέρτης για τη διεγχειρητική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργικότητας
  • τόσο των παλίνδρομων λαρυγγικών
  • όσο και των άλλων νεύρων της περιοχής
 • το φορητό υπερηχογράφημα για διεγχειρητική χρήση
 • η χρήση του βιντεολαρυγγοσκοπίου των φωνητικών χορδών

Μετεγχειρητικά

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Μπορούν να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση.

Η διάρκεια της μετεγχειρητικής νοσηλείας των ασθενών με κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό είναι ίδια με αυτή της ολικής θυρεοειδεκτομής. Ακόμη και στην περίπτωση σύγχρονης επέμβασης, οι ασθενείς επιστρέφουν το επόμενο πρωινό στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πλάγιου τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού, οι ασθενείς παραμένουν μετεγχειρητικά στο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ημερών. Το χρόνο της μετεγχειρητικής νοσηλείας θα καθορίσει η έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού καθώς και η μετεγχειρητική πορεία και ανάρρωση του κάθε ασθενούς μεμονωμένα. 

 

Ο Εξειδικευμένος Χειρουργός Θυρεοειδούς και Ενδοκρινών Αδένων, Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου έχει εξειδικευθεί στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Ακόμη, ο ιατρός και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε περιπτώσεις λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου. Συνεπώς, ο συνδυασμός γνώσης, κατάρτισης και εμπειρίας επιφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπλοκών.

 

Διότι, οι λεμφαδένες αποτελούν τον κύριο σταθμό διέλευσης των καρκινικών κυττάρων. Στους τραχηλικούς λεμφαδένες καταλήγει η λέμφος από το θυρεοειδή αδένα, αλλά και από τα υπόλοιπα όργανα του τραχήλου και της κεφαλής.

Στην περίπτωση ύπαρξης διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων από τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. Για την ανάδειξη ύπαρξης διηθημένων λεμφαδένων πραγματοποιείται χαρτογράφηση του τραχήλου με υπερηχογράφημα και βιοψία των ύποπτων λεμφαδένων με τη βοήθεια βελόνης (FNAB).

 • Κεντρικός τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Πραγματοποιείται αφαίρεση των λεμφαδένων του κεντρικού τραχηλικού διαμερίσματος.
 • Πλάγιος τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Αφαιρούνται οι πλάγιοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

 • Εξειδίκευση και εμπειρία του χειρουργού
 • Εφαρμογή σύγχρονων χειρουργικών συσκευών και τεχνικών για την επίτευξη αιμόστασης
 • Χρήση βιντεολαρυγγοσκοπίου των φωνητικών χορδών
 • Φορητό υπερηχογράφημα
 • Νευροδιεγέρτης για τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, επιστρέφουν την επόμενη ημέρα κανονικά στην καθημερινότητα τους.

Όσοι υποβλήθηκαν σε πλάγιο τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό, παραμένουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2 έως 5 ημέρες, αναλόγως της έκτασης του καθαρισμού.

efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader