Τι είναι η Ομφαλοκήλη;

Η ομφαλοκήλη αποτελεί μία κήλη που εμφανίζεται στην περιοχή του ομφαλού ή πέριξ του ομφαλού (παραομφαλοκήλη).

Η ομφαλοκήλη αποτελεί μία εξαιρετικά συχνή κήλη του κοιλιακού τοιχώματος. Πολλαπλές επιστημονικές έρευνες έχουν αναδείξει πως η ομφαλοκήλη εμφανίζεται στο 23 – 50% των ενηλίκων ανθρώπων σε κάποια στιγμή της ζωής τους.

Επιπρόσθετα, η ομφαλοκήλη είναι αρκετά συχνή και στα παιδιά και στα βρέφη. Στα βρέφη, ωστόσο, η ομφαλοκήλη υποχωρεί σχεδόν πάντοτε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής.

Η ομφαλοκήλη, σύμφωνα με τον ορισμό της κήλης, έχει ως αποτέλεσμα την προβολή ενός ή περισσοτέρων ενδοκοιλιακών οργάνων διαμέσου ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος πλησίον του ομφαλού.

Τα ενδοκοιλιακά όργανα που μπορούν να εισέλθουν στην ομφαλοκήλη είναι συνηθέστερα το ενδοκοιλιακό λίπος ή επίπλουν (ομφαλοκήλη με λίπος), ενώ λιγότερο συχνά εντός της ομφαλοκήλης μπορεί να παγιδευθεί τμήμα του εντέρου (ομφαλοκήλη με έντερο).

Πως σχηματίζεται η ομφαλοκήλη;

Ο σχηματισμός της ομφαλοκήλης ξεκινά από ένα ευένδοτο – αδύναμο σημείο (εγκάρσια περιτονία) του κοιλιακού τοιχώματος πλησίον του ομφαλού. Διαμέσου, λοιπόν, του ελλείμματος αυτού διέρχονται ένα ή και περισσότερα ενδοκοιλιακά όργανα. Το περιεχόμενο της ομφαλοκήλης είναι, συνηθέστερα, το επίπλουν (ενδοκοιλιακό λίπος) ή το προ-περιτοναϊκό λίπος.

ομφαλοκηλη χασμα

Ομφαλοκήλη: Ποια είναι τα αίτια;

Τα αίτια της ομφαλοκήλης συνοψίζονται ουσιαστικά στην προοδευτική χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων. Ο ομφαλός, ωστόσο, είναι πιο επιρρεπής στη χαλάρωση συγκριτικά με το υπόλοιπο κοιλιακό τοίχωμα. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την εμβρυική ζωή διά του ομφαλικού δακτυλίου διέρχεται ο ομφάλιος λώρος.

Εκτός της ανατομικής ιδιαιτερότητας του ομφαλού, διάφορα άλλα αίτια, εντούτοις, είναι επίσης υπεύθυνα για το σχηματισμό της ομφαλοκήλης. Πιο αναλυτικά, στα αίτια αυτά περιλαμβάνονται:

 • Το γυναικείο φύλο (αυξημένος κίνδυνος κατά 3 φορές, συγκριτικά με το ανδρικό φύλο)
 • Οι πολλαπλές κυήσεις
 • Η προχωρημένη ηλικία
 • Η παχυσαρκία
 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Ο χρόνιος βήχας – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Η έντονη γυμναστική
 • Η συχνή άρση βάρους
 • Η εγκυμοσύνη
 • Το κάπνισμα
 • Η παρουσία ενδοκοιλιακού υγρού

Ομφαλοκήλη και Εγκυμοσύνη 

Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται εξαιρετικά συχνά κατά την εγκυμοσύνη, με το φαινόμενο να επιτείνεται σε γυναίκες με πολλαπλές κυήσεις.

ομφαλοκήλη εγκυμοσύνη

Η εμφάνιση της ομφαλοκήλης κατά την κύηση οφείλεται στη διαρκώς αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση που προκαλείται από τις αυξημένες διαστάσεις της μήτρας και το έμβρυο εντός αυτής.

Η ομφαλοκήλη κατά την εγκυμοσύνη υποχωρεί συνήθως αυτόματα μερικές εβδομάδες μετά τον τοκετό. Σε περιπτώσεις, ωστόσο, που η ομφαλοκήλη μετά από εγκυμοσύνη επιμένει μετά την πάροδο μερικών εβδομάδων από τον τοκετό, τότε η ομφαλοκήλη θα πρέπει να αντιμετωπισθεί χειρουργικά.

Ομφαλοκήλη: Ποια συμπτώματα προκαλεί;

Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται κλινικά ως μία διόγκωση πλησίον του ομφαλού, την οποία, συνήθως, παρατηρεί ο ίδιος ο ασθενής. Το φούσκωμα αυτό στην περιοχή του ομφαλού έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του χαρακτηριστικού σχήματος του ομφαλού (εισολκής του δέρματος), οπότε και γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους ίδιους τους ασθενείς.

Πέραν, ωστόσο, της διόγκωσης στην περιοχή του ομφαλού, η ομφαλοκήλη προκαλεί ήπιο πόνο καθώς και δυσφορία κατά την ψηλάφηση της. Τα συμπτώματα αυτά επιδεινώνονται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, με το πέρασμα της ημέρας και τη συσσώρευση σωματικής κόπωσης. Επιπλέον, η άρση βάρους ή ακόμη και ένα βαρύ γεύμα μπορούν να οξύνουν τα συμπτώματα.

ομφαλοκηλη

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει μία ευμεγέθης ομφαλοκήλη είναι:

 • Πόνος 
 • Ερύθημα (κοκκινίλα) του δέρματος
 • Εξέλκωση του δέρματος
 • Ισχαιμία του υπερκείμενου δέρματος (μελανό δέρμα)

Ποιους κινδύνους υποκρύπτει η Ομφαλοκήλη;

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ασθενείς δεν εμφανίζουν κάποια σοβαρή επιπλοκή της νόσου κατά την προσέλευση στον ιατρό και την κλινική εξέταση.

Ωστόσο, η ύπαρξη μιας ομφαλοκήλης υποκρύπτει συγκεκριμένους κινδύνους, οι οποίοι οφείλονται στον στενό αυχένα (έλλειμμα) της κήλης.

Έτσι, λοιπόν, η ομφαλοκήλη δύναται να εμφανιστεί ως μη ανατασσόμενη, δηλαδή ως αδυναμία ανάταξης των περιεχομένων της εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας, κατάσταση η οποία χρήζει χειρουργικής παρέμβασης.

ομφαλοκήλη περίσφιξη

Ομφαλοκήλη και Περισφιγμένη Ομφαλοκήλη

Εξαιτίας, επίσης, του στενού αυχένα, ένα τμήμα του εντέρου μπορεί να παγιδευτεί εντός της ομφαλοκήλης, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα την αιμάτωση του (περίσφιξη ή περισφιγμένη ομφαλοκήλη) και το οποίο χρήζει αμεσότατης χειρουργικής θεραπείας, προκειμένου να προλάβουμε την ισχαιμική νέκρωση και την επακόλουθη ρήξη του εντέρου.

Επιπρόσθετα, μία ομφαλοκήλη που περιέχει ενδοπεριτοναϊκό ή προ-περιτοναϊκό λίπος, του οποίου η αιμάτωση έχει επηρεαστεί, μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ενός χρόνιου άλγους του κοιλιακού τοιχώματος.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η λεπτομερής λήψη ιατρικού ιστορικού και η κλινική εξέταση του ασθενούς είναι, συνήθως, αρκετά για την ορθή διάγνωση της ομφαλοκήλης.

Στη συνέχεια, η κλινική εξέταση του ασθενούς με υποψία ομφαλοκήλης θα πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται τόσο σε κατακεκλιμμένη όσο και σε όρθια στάση του σώματος. Η κλινική εξέταση θα αποκαλύψει την ύπαρξη μίας προβάλλουσας μάζας στην περιοχή πέριξ του ομφαλού. Ταυτοχρόνως, θα καθοριστεί και το μέγεθος του υπεύθυνου ελλείμματος των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Η αξονική τομογραφία προσφέρει, επίσης, πολύτιμες πληροφορίες, όσον αφορά στον ακριβή καθορισμό του μεγέθους του ελλείμματος των κοιλιακών τοιχωμάτων και συνεπώς του μεγέθους του αυχένα της ομφαλοκήλης. Κατά συνέπεια, η αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται για τον ακριβή προεγχειρητικό σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου.

Ποια είναι η Θεραπεία για την Ομφαλοκήλη;

Η χειρουργική αποκατάσταση της ομφαλοκήλης με πλέγμα (τοποθέτηση πλέγματος) αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο οριστικής θεραπείας της ομφαλοκήλης.

ομφαλοκηλη πλεγμαομφαλοκηλη πλεγμα mobile

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες, ωστόσο, έχουν αποδείξει πως η χειρουργική αποκατάσταση για την ομφαλοκήλη σε ψυχρό χρόνο υπερέχει σαφέστατα της θεραπείας της επί της οξείας φάσης ανάπτυξης των επιπλοκών της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως κατά την οξεία φάση, ενδεχόμενη περίσφιξη του περιεχόμενου οργάνου αποτελεί αντένδειξη για τοποθέτηση πλέγματος. Η αποφυγή χρήσης του πλέγματος έχει ως στόχο την αποφυγή του ενδεχομένου επιμόλυνσής του.

Στις περιπτώσεις, λοιπόν, περισφιγμένης ομφαλοκήλης με περιεχόμενο έντερο, η χρήση του πλέγματος αντενδείκνυται και συνεπώς πραγματοποιείται πρωτογενής σύγκλειση του ομφαλικού χάσματος. Η πρωτογενής σύγκλειση σε μία ομφαλοκήλη μεγάλου μεγέθους, ωστόσο, συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά επανεμφάνισής της, συγκριτικά με την αποκατάσταση με χρήση πλέγματος. Συνεπώς, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η ομφαλοκήλη να αντιμετωπισθεί εν ψυχρώ, πριν την πρόκληση περίσφιξης, ώστε η τοποθέτηση του πλέγματος να πραγματοποιηθεί δίχως κανένα κίνδυνο ή αντένδειξη.

Καθοριστικό στοιχείο, συνεπώς, μίας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας που εγγυάται άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο υποτροπής αποτελεί η αποκατάσταση της ομφαλοκήλης σε ψυχρό χρόνο, με τη χρήση μεθόδων που δεν επάγουν συμπλησιασμό των ιστών με αυξημένη τάση. Συνεπώς, η γεφύρωση του χάσματος των ιστών με τη χρήση πλέγματος αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς και συνοδεύεται από ποσοστά υποτροπής < 3%, συγκριτικά με την πρωτογενή σύγκλειση, η οποία χαρακτηρίζεται από ποσοστά υποτροπής της ομφαλοκήλης της τάξεως του 14%.

Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση της Ομφαλοκήλης;

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως το ανοικτό και το λαπαροσκοπική χειρουργείο για τη θεραπεία της ομφαλοκήλης με τη χρήση πλέγματος συνοδεύονται από ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας, όσον αφορά στην ορθή αποκατάσταση της κήλης και στο ενδεχόμενο υποτροπής της.

ομφαλοκήλη λαπαροσκοπικά

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ομφαλοκήλης

Ωστόσο, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση μίας ομφαλοκήλης μεγάλου μεγέθους υπερέχει σαφέστατα της ανοικτής μεθόδου και θα πρέπει να προτιμάται. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ομφαλοκήλης συνοδεύεται από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι της ανοικτής μεθόδου, όπως:

 • απουσία μετεγχειρητικού πόνου
 • άμεση μετεγχειρητική αποκατάσταση
 • ταχύτατη επιστροφή των ασθενών στην οικία τους
 • άμεση επάνοδο των ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών ομφαλοκήλης. Αν παρουσιάζετε συμπτώματα ομφαλοκήλης, επικοινωνήστε με τον ιατρό για εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης σας.

 

Η ομφαλοκήλη ξεκινά από ένα ευένδοτο – αδύναμο σημείο (εγκάρσια περιτονία) του κοιλιακού τοιχώματος πλησίον του ομφαλού. Διαμέσου, λοιπόν, του ελλείμματος αυτού διέρχονται ένα ή και περισσότερα ενδοκοιλιακά όργανα. Το περιεχόμενο της ομφαλοκήλης είναι, συνηθέστερα, το επίπλουν (ενδοκοιλιακό λίπος) ή το προ-περιτοναϊκό λίπος.

Τα αίτια της ομφαλοκήλης συνοψίζονται ουσιαστικά στην προοδευτική χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων. Ο ομφαλός, ωστόσο, είναι πιο επιρρεπής στη χαλάρωση συγκριτικά με το υπόλοιπο κοιλιακό τοίχωμα.

Πέραν, ωστόσο, αυτής της χαλάρωσης, διάφορα άλλα αίτια είναι επίσης υπεύθυνα για το σχηματισμό της ομφαλοκήλης. Πιο αναλυτικά, στα αίτια αυτά περιλαμβάνονται:

 • Το γυναικείο φύλο (αυξημένος κίνδυνος κατά 3 φορές, συγκριτικά με το ανδρικό φύλο)
 • Οι πολλαπλές κυήσεις
 • Η προχωρημένη ηλικία
 • Η παχυσαρκία
 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Ο χρόνιος βήχας – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Η έντονη γυμναστική
 • Η συχνή άρση βάρους
 • Η εγκυμοσύνη
 • Το κάπνισμα
 • Η παρουσία ενδοκοιλιακού υγρού

 

Η ομφαλοκήλη προκαλεί συγκεκριμένα συμπτώματα, στα οποία συγκαταλέγονται:

 • η διόγκωση (φούσκωμα) στην περιοχή του ομφαλού
 • ο πόνος και η δυσφορία στην περιοχή του ομφαλού
 • το ερύθημα (κοκκινίλα) του δέρματος
 • η εξέλκωση του δέρματος
 • η ισχαιμία του υπερκείμενου δέρματος

Η ομφαλοκήλη κρύβει συγκεκριμένους κινδύνους, οι οποίοι οφείλονται στο στενό αυχένα της.

Μία ομφαλοκήλη, λοιπόν, μπορεί να εμφανιστεί ως μη ανατασσόμενη, δηλαδή ως αδυναμία ανάταξης των περιεχομένων της εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας, κατάσταση η οποία χρήζει χειρουργικής παρέμβασης.

Επιπρόσθετα, ένα τμήμα του εντέρου μπορεί να παγιδευτεί εντός της ομφαλοκήλης, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα την αιμάτωση του (περίσφιξη ή περισφιγμένη ομφαλοκήλη) και το οποίο χρήζει αμεσότατης χειρουργικής θεραπείας, προκειμένου να προλάβουμε την ισχαιμική νέκρωση και την επακόλουθη ρήξη του εντέρου.

Η χειρουργική αποκατάσταση της ομφαλοκήλης με πλέγμα (τοποθέτηση πλέγματος) αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο οριστικής θεραπείας της ομφαλοκήλης.

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως το ανοικτό και το λαπαροσκοπική χειρουργείο για τη θεραπεία της ομφαλοκήλης με τη χρήση πλέγματος συνοδεύονται από ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας, όσον αφορά στην ορθή αποκατάσταση της κήλης και στο ενδεχόμενο υποτροπής της.

Ωστόσο, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση μίας ομφαλοκήλης μεγάλου μεγέθους υπερέχει σαφέστατα της ανοικτής μεθόδου και θα πρέπει να προτιμάται.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ομφαλοκήλης συνοδεύεται από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι της ανοικτής μεθόδου, όπως:

 • απουσία μετεγχειρητικού πόνου
 • άμεση μετεγχειρητική αποκατάσταση
 • ταχύτατη επιστροφή των ασθενών στην οικία τους
 • άμεση επάνοδο των ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητές τους.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader