Τι είναι η βουβωνοκήλη;

Η βουβωνοκήλη αποτελεί μία κήλη που αναπτύσσεται στη βουβωνική χώρα πάνω από το βουβωνικό σύνδεσμο. Αποτελεί τη συχνότερη κήλη του κοιλιακού τοιχώματος. Η βουβωνοκήλη, σύμφωνα με τον ορισμό της κήλης, έχει ως αποτέλεσμα την προβολή ενός ή περισσοτέρων ενδοκοιλιακών οργάνων διαμέσου ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος στη βουβωνική χώρα.

βουβωνοκήλη

Η πιθανότητα εμφάνισης της είναι 8 – 10 φορές υψηλότερη στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Διεθνείς έρευνες, λοιπόν, αποδεικνύουν πως το 27 – 43% των ανδρών και το 3 – 6% των γυναικών θα εμφανίσει βουβωνοκήλη κάποια στιγμή της ζωής του.

Πως σχηματίζεται;

Ο σχηματισμός της ξεκινά αρκετό καιρό πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων και σημείων και οφείλεται στη χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων. Η χαλάρωση αυτή αφορά και στο έσω βουβωνικό (κοιλιακό) στόμιοδιαμέσου του οποίου, συνεπώς, ξεκινά ο σχηματισμός της βουβωνοκήλης.

βουβωνοκηλη πως γινεται

Διαμέσου του ευένδοτου έσω βουβωνικού στομίου μπορούν να διέλθουν ένα ή και περισσότερα ενδοκοιλιακά όργανα. Κατόπιν, η συνεχόμενη και επί μακρόν προβολή των ενδοκοιλιακών οργάνων έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του αρχικού σημείου, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους της βουβωνοκήλης.

Παράγοντες κινδύνου για σχηματισμό βουβωνοκήλης

Διάφοροι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για το σχηματισμό της βουβωνοκήλης. Πιο αναλυτικά, οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Το ανδρικό φύλο (αυξημένος κίνδυνος κατά 8 – 10 φορές, συγκριτικά με το γυναικείο φύλο)
 • Την προχωρημένη ηλικία (> 60 ετών)
 • Το οικογενειακό ιστορικό βουβωνοκήλης σε 1ου βαθμού συγγενείς
 • Τη χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Το χρόνιο βήχα – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Την εγκυμοσύνη
 • Το κάπνισμα
 • Τη βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Το ιστορικό βουβωνοκήλης στην αντίθετη πλευρά

βουβωνοκηλη αιτια

Ποια είναι τα είδη της βουβωνοκήλης;

βουβωνοκηλη ειδη βουβωνοκηλη ειδη

Η ευθεία βουβωνοκήλη αφορά τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το προβάλλον ενδοκοιλιακό όργανο ακολουθεί μέρος της πορείας του βουβωνικού πόρου. Αντιθέτως, η προβολή και έξοδος του προβάλλοντος οργάνου δια του έξω στομίου (υποδερματικό) του βουβωνικού πόρου συνιστά τη λοξή βουβωνοκήλη.

Όσον αφορά στη λοξή, το προβάλλον ενδοκοιλιακό όργανο μπορεί να κατέλθει ακόμη και εντός του οσχέου στους άνδρες. Κατά συνέπεια, αυτή η κατάσταση συνιστά την οσχεοβουβωνοκήλη, η οποία εξ’ορισμού ανήκει στις λοξές.

Συνεπώς, η μικτή βουβωνοκήλη (εν είδει παντελονιού) αποτελεί έναν συνδυασμό ευθείας και λοξής βουβωνοκήλης. Στην κήλη αυτή, το προβάλλον όργανο προβάλλει δια του έξω βουβωνικού στομίου καθώς και διά του εδάφους του βουβωνικού πόρου.

Από άποψης συχνότητας, η λοξή αποτελεί το συχνότερο είδος βουβωνοκήλης, ακολουθούμενη από την ευθεία και τέλος τη μικτή.

λοξή ευθεία βουβωνοκήλη

Ποια συμπτώματα προκαλεί η βουβωνοκήλη;

βουβωνοκηλη συμπτωματα βουβωνοκηλη συμπτωματα

βουβωνοκήλη

Συνηθέστερα, οι ασθενείς με βουβωνοκήλη περιγράφουν:

 • την εμφάνιση άτυπων συμπτωμάτων ήπιου άλγους και δυσφορίας
 • με μία συνοδό ύπαρξη διόγκωσης στην πάσχουσα περιοχή, η οποία, ωστόσο, επιτείνεται κατά τον βήχα ή την άρση βάρους.

Επιπλέον, σε προχωρημένες περιπτώσεις, οι άνδρες ασθενείς με οσχεοβουβωνοκήλη παρατηρούν μία έντονη διόγκωση στη μία πλευρά των γεννητικών τους οργάνων, στο επίπεδο των όρχεων.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Την ύπαρξη βουβωνοκήλης πρέπει πάντοτε να διερευνούμε με την κλινική εξέταση των ασθενών σε κατακεκλιμμένη καθώς και σε όρθια στάση.

Τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης περιλαμβάνουν την ύπαρξη ευαισθησίας καθώς και μίας προβάλλουσας μάζας στη βουβωνική χώρα, επιτεινόμενη κατά τον βήχα, σημείο που θέτει τη διάγνωση της βουβωνοκήλης. Ακολούθως, ο ιατρός προσδιορίζει το είδος της βουβωνοκήλης, δηλαδή εάν πρόκειται για λοξή, ευθεία ή μικτή.

Εξαιρετικά σημαντικός είναι, επίσης, ο διαχωρισμός της βουβωνοκήλης από τη μηροκήλη καθώς και από άλλες παθήσεις οι οποίες προκαλούν άλγος στη βουβωνική χώρα με ή χωρίς συνυπάρχουσα διόγκωση, όπως:

 • Η επιδιδυμίτιδα
 • Η συστροφή του όρχεος
 • Η υδροκήλη (στους άνδρες)
 • Η κιρσοκήλη (στους άνδρες)
 • Η κύστη της επιδιδυμίδας (στους άνδρες)
 • Ο καρκίνος του όρχεος (στους άνδρες)

Στις σπάνιες, εκείνες, περιπτώσεις στις οποίες τα συμπτώματα είναι συμβατά με την ύπαρξη βουβωνοκήλης και η κλινική εξέταση, ωστόσο, δεν αναδεικνύει την ύπαρξη της, το υπερηχογράφημα στην πάσχουσα περιοχή αποτελεί την απεικονιστική εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση των συμπτωμάτων αυτών.

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι της βουβωνοκήλης

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ασθενείς με βουβωνοκήλη δεν εμφανίζουν κάποια επιπλοκή της νόσου κατά την προσέλευση στον ιατρό και την κλινική εξέταση.

βουβωνοκήλη

Το δυσμενέστερο σενάριο, ωστόσο, αφορά στην περίσφιξη της βουβωνοκήλης, δηλαδή στον επηρεασμό της αιμάτωσης των περιεχόμενων ενδοκοιλιακών οργάνων μίας μη ανατασσόμενης βουβωνοκήλης. Η περίσφιξη αποτελεί μία εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση. Μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά απειλητική για τη βιωσιμότητα των οργάνων εντός της κήλης καθώς και για τη ζωή του ασθενούς.

Θεραπεία της βουβωνοκήλης

Η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής της βουβωνοκήλης.

Καθοριστικό στοιχείο μίας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας για τη βουβωνοκήλη αποτελεί η χρήση μεθόδων που επάγουν συμπλησιασμό των ιστών χωρίς τάση. Η χρήση πλέγματος αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την αποφυγή της τάσης των ιστών. Εξασφαλίζει άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο υποτροπής της βουβωνοκήλης.

βουβωνοκηλη πλεγμα βουβωνοκηλη πλεγμα

βουβωνοκήλη

Βουβωνοκήλη: Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση;

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η ανοικτή και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με χρήση πλέγματος έχουν ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας. Τα ποσοστά αυτά αφορούν στην ορθή αποκατάσταση της κήλης καθώς και στο εξαιρετικά μικρό ποσοστό υποτροπής, το οποίο σε έμπειρα χέρια δεν υπερβαίνει το 1%.

Για τη βουβωνοκήλη, εντούτοις, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση υπερέχει ελάχιστα της ανοικτής μεθόδου, όσον αφορά στο μετεγχειρητικό πόνο. Αυτό μεταφράζεται σε μία ελαφρώς αμεσότερη επιστροφή του ασθενούς στην οικία του καθώς και τις καθημερινές δραστηριότητές του.

 

Ο Γενικός Χειρουργός  Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών βουβωνοκήλης. Απευθυνθείτε εγκαίρως στον ιατρό για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αποφυγή επιπλοκών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Ο σχηματισμός της βουβωνοκήλης αποδίδεται στην προοδευτική χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων. Η χαλάρωση αυτή αφορά και στο έσω βουβωνικό (κοιλιακό) στόμιο, διαμέσου του οποίου, συνεπώς, ξεκινά ο σχηματισμός της βουβωνοκήλης.

Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση της βουβωνοκήλης είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν:

 • Το ανδρικό φύλο (αυξημένος κίνδυνος κατά 8 – 10 φορές, συγκριτικά με το γυναικείο φύλο)
 • Την προχωρημένη ηλικία (> 60 ετών)
 • Το οικογενειακό ιστορικό βουβωνοκήλης σε 1ου βαθμού συγγενείς
 • Τη χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Το χρόνιο βήχα – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Την εγκυμοσύνη
 • Το κάπνισμα
 • Τη βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Το ιστορικό βουβωνοκήλης στην αντίθετη πλευρά

Ουσιαστικά υπάρχουν 3 είδη βουβωνοκήλης:

 • Η λοξή βουβωνοκήλη
 • Η ευθεία βουβωνοκήλη
 • Η μικτή βουβωνοκήλη (συνδυασμός ευθείας και λοξής βουβωνοκήλης)

Η βουβωνοκήλη παρουσιάζεται ως μία διόγκωση στη βουβωνική χώρα, δηλαδή στο σημείο της ένωσης του κορμού με τα κάτω άκρα, την οποία συνήθως παρατηρεί ο ίδιος ο ασθενής.

Η διόγκωση αυτή συνοδεύεται συνήθως από:

 • ήπιο πόνο και
 • δυσφορία στην πάσχουσα περιοχή

Η βουβωνοκήλη υποκρύπτει συγκεκριμένους κινδύνους για τους ασθενείς, οι οποίοι είναι:

 • Η παρουσία μίας μη ανατασσόμενης βουβωνοκήλης, δηλαδή μίας βουβωνοκήλης της οποίας το περιεχόμενο δεν μπορεί να επανέλθει εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας
 • Η περίσφιξη της βουβωνοκήλης, δηλαδή ο επηρεασμός ή ακόμη και η διακοπή της αιματικής ροής στα περιεχόμενα σπλάχνα εντός της βουβωνοκήλης.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική μορφή θεραπείας για τη βουβωνοκήλη.

Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε πως η χειρουργική θεραπεία της βουβωνοκήλης σε ψυχρό χρόνο υπερέχει σαφέστατα της θεραπείας της επί της οξείας φάσης ανάπτυξης των επιπλοκών της.

Καθοριστικό στοιχείο μίας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας της βουβωνοκήλης αποτελεί η χρήση μεθόδων που επάγουν συμπλησιασμό των ιστών χωρίς τάση.

Η χρήση πλέγματος αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την αποφυγή της τάσης των ιστών. Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση πλέγματος εξασφαλίζει άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο υποτροπής της βουβωνοκήλης.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η ανοικτή και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με χρήση πλέγματος έχουν ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας. Τα ποσοστά αυτά αφορούν στην ορθή αποκατάσταση της κήλης καθώς και στο εξαιρετικά μικρό ποσοστό υποτροπής, το οποίο σε έμπειρα χέρια δεν υπερβαίνει το 1%.

Για τη βουβωνοκήλη, ωστόσο, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση υπερέχει ελάχιστα της ανοικτής μεθόδου, όσον αφορά στο μετεγχειρητικό πόνο. Αυτό μεταφράζεται σε μία ελαφρώς αμεσότερη επιστροφή του ασθενούς στην οικία του καθώς και τις καθημερινές δραστηριότητες του.

efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader