Τι είναι τα Επινεφρίδια;

Τα επινεφρίδια είναι δύο οπισθοπεριτοναϊκοί ενδοκρινείς αδένες που εντοπίζονται ακριβώς πάνω από το σύστοιχο νεφρό (δεξιό και αριστερό επινεφρίδιο). Η ακριβής ανατομική θέση τους είναι επί τα εντός του άνω πόλου του σύστοιχου νεφρού, σε στενή επαφή με τα σκέλη του διαφράγματος, στο επίπεδο του 11ου και 12ου θωρακικού σπονδύλου.

Κάθε επινεφρίδιο περιβάλλεται εξ’ ολοκλήρου από μία αληθή κάψα, επί τα εκτός της οποίας εντοπίζεται και μια δεύτερη κάψα, από κοινού με την κάψα του νεφρού, η επονομαζόμενη περινεφρική περιτονία του Gerota.

Οι φυσιολογικές διαστάσεις κάθε επινεφριδίου είναι 5 x 3 x 1 εκατοστά, ενώ το φυσιολογικό βάρος κάθε επινεφριδίου κυμαίνεται μεταξύ 4 – 5 γραμμαρίων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και σωματικού βάρους.

επινεφρίδια

Το σχήμα του δεξιού επινεφριδίου είναι τριγωνικό ή πυραμοειδές, σε αντίθεση με το αριστερό που εμφανίζει σχήμα ημισελήνου.

Η αρτηριακή αιμάτωση κάθε επινεφριδίου προέρχεται από:

 • Την άνω επινεφριδική αρτηρία, κλάδο της σύστοιχης κάτω φρενικής αρτηρίας
 • Την μέση επινεφριδική αρτηρία, κλάδο της κοιλιακής αορτής
 • Την κάτω επινεφριδική αρτηρία, κλάδο της σύστοιχης νεφρικής αρτηρίας

Η απαγωγή του φλεβικού αίματος του επινεφριδίου συντελείται μέσω της επινεφριδικής φλέβας. Η δεξιά επινεφριδική φλέβα εμφανίζει πολύ περιορισμένο μήκος (0.5 έως 1 εκ.) και εκβάλλει απευθείας στην κάτω κοίλη φλέβα, ενώ η αριστερή επινεφριδική φλέβα παρουσιάζει μακρύτερη πορεία (~ 2 εκ.), εκβάλλοντας στη σύστοιχη νεφρική φλέβα, η οποία με τη σειρά της εκβάλλει στην κάτω κοίλη φλέβα.

επινεφρίδια αιμάτωση

Επινεφρίδιο: Οι Ζώνες του Αδένα

Δεδομένης της εμβρυολογικής προέλευσης του επινεφριδίου, κάθε επινεφρίδιο εμφανίζει σε μικροσκοπικό επίπεδο δύο διακριτές ανατομικές ζώνες:

 • Το φλοιό των επινεφριδίων, περιφερικά
 • Το μυελό των επινεφριδίων, κεντρικά

Εν συνεχεία, στο φλοιό κάθε επινεφριδίου διακρίνουμε περιφερικά προς κεντρικά, τρείς διακριτές ζώνες:

 • Τη σπειροειδή ζώνη, που εντοπίζεται αμέσως κάτωθεν της κάψας του επινεφριδίου
 • Τη στηλιδωτή ζώνη, που αποτελεί την ενδιάμεση και παχύτερη ζώνη
 • Τη δικτυωτή ζώνη, που αποτελεί την εσώτερη ζώνη και εφάπτεται του μυελού του επινεφριδίου.

Επινεφρίδια και Ορμόνες

Τα επινεφρίδια αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, ενδοκρινείς αδένες και συνεπώς η λειτουργία τους συνίσταται στην έκκριση διαφόρων ορμονών στη συστηματική κυκλοφορία του αίματος, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ομοιοστασίας (ομαλής λειτουργίας) του οργανισμού.

Αναλυτικότερα, στη σπειροειδή ζώνη του φλοιού του επινεφριδίου παράγεται η ορμόνη αλδοστερόνη, στη στηλιδωτή ζώνη παράγονται τα γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη), ενώ στη δικτυωτή ζώνη παράγονται οι επινεφριδικές ορμόνες του φύλου (ανδρογόνα).

Ο μυελός των επινεφριδίων είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και έκκριση των ορμονών του stress, όπως της επινεφρίνης (αδρεναλίνης) και νορεπινεφρίνης (νοραδρεναλίνης).

Επινεφρίδια Ζώνες

Η κύρια λειτουργία των ορμονών που παράγονται και εκκρίνονται από το φλοιό των επινεφριδίων είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της συγκέντρωσης της γλυκόζης καθώς και των ηλεκτρολυτών νατρίου και καλίου στο αίμα, ενώ τα επινεφριδικά ανδρογόνα εμφανίζουν ήπια ορμονική δράση, η οποία και εκδηλώνεται μετά τη μετατροπή τους σε άλλα όργανα σε ισχυρότερες ορμόνες του φύλου.

Τέλος, οι ορμόνες που παράγονται και εκκρίνονται από το μυελό των επινεφριδίων προκαλούν την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, υποστηρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε καταστάσεις stress, όπως περιπτώσεις τραυματισμού, εγκαύματος ή χειρουργικής επέμβασης.

Επινεφρίδια και Παθήσεις τους

Τα επινεφρίδια ενδέχεται να εμφανίσουν διάφορες ανατομικές (διαταραχή της μορφολογίας του αδένα) ή/και λειτουργικές παθήσεις (διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του αδένα), σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε ανατομική πάθηση των επινεφριδίων ενδέχεται να συνοδεύεται είτε από φυσιολογική είτε από επηρεασμένη ενδοκρινική λειτουργία του αδένα.

Στις παθήσεις των επινεφριδίων περιλαμβάνονται:

Οι φυσιολογικές διαστάσεις κάθε επινεφριδίου είναι 5 x 3 x 1 εκατοστά, ενώ το φυσιολογικό βάρος κάθε επινεφριδίου κυμαίνεται μεταξύ 4 – 5 γραμμαρίων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και σωματικού βάρους.

Κάθε επινεφρίδιο εμφανίζει σε μικροσκοπικό επίπεδο δύο διακριτές ανατομικές ζώνες:

 • Το φλοιό των επινεφριδίων, περιφερικά
 • Το μυελό των επινεφριδίων, κεντρικά

Εν συνεχεία, στο φλοιό κάθε επινεφριδίου διακρίνουμε περιφερικά προς κεντρικά, τρείς διακριτές ζώνες:

 • Τη σπειροειδή ζώνη, που εντοπίζεται αμέσως κάτωθεν της κάψας του επινεφριδίου
 • Τη στηλιδωτή ζώνη, που αποτελεί την ενδιάμεση και παχύτερη ζώνη
 • Τη δικτυωτή ζώνη, που αποτελεί την εσώτερη ζώνη και εφάπτεται του μυελού του επινεφριδίου.

Τα επινεφρίδια παράγουν και εκκρίνουν πολλαπλές ορμόνες, με την κάθε ορμόνη να προέρχεται από μία διακριτή ζώνη του επινεφριδίου.

Αναλυτικότερα, στη σπειροειδή ζώνη του φλοιού του επινεφριδίου παράγεται η ορμόνη αλδοστερόνη, στη στηλιδωτή ζώνη παράγονται τα γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη), ενώ στη δικτυωτή ζώνη παράγονται οι επινεφριδικές ορμόνες του φύλου (ανδρογόνα).

Επιπρόσθετα, ο μυελός των επινεφριδίων είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και έκκριση των ορμονών του stress, όπως της επινεφρίνης (αδρεναλίνης) και νορεπινεφρίνης (νοραδρεναλίνης).

Η κύρια λειτουργία των ορμονών που παράγονται και εκκρίνονται από το φλοιό των επινεφριδίων είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της συγκέντρωσης της γλυκόζης καθώς και των ηλεκτρολυτών νατρίου και καλίου στο αίμα, ενώ τα επινεφριδικά ανδρογόνα εμφανίζουν ήπια ορμονική δράση, η οποία και εκδηλώνεται μετά τη μετατροπή τους σε άλλα όργανα σε ισχυρότερες ορμόνες του φύλου.

Όσον αφορά στις ορμόνες που παράγονται και εκκρίνονται από το μυελό των επινεφριδίων, αυτές προκαλούν την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, υποστηρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε καταστάσεις stress, όπως περιπτώσεις τραυματισμού, εγκαύματος ή χειρουργικής επέμβασης.

Τα επινεφρίδια ενδέχεται να εμφανίσουν διάφορες ανατομικές (διαταραχή της μορφολογίας του αδένα) ή/και λειτουργικές παθήσεις (διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του αδένα), σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε ανατομική πάθηση των επινεφριδίων ενδέχεται να συνοδεύεται είτε από φυσιολογική είτε από επηρεασμένη ενδοκρινική λειτουργία του αδένα.

Στις παθήσεις των επινεφριδίων περιλαμβάνονται:

 • Το επινεφριδικό τυχαίωμα (incidentaloma)
 • Ο πρωτοπαθής Υπεραλδοστερονισμός (Σύνδρομο Conn)
 • Το σύνδρομο Cushing
 • Το φαιοχρωμοκύττωμα
 • Ο καρκίνος του Επινεφριδίου
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
js_loader