Τι είναι τα Επινεφρίδια;

Τα επινεφρίδια είναι δύο οπισθοπεριτοναϊκοί ενδοκρινείς αδένες που εντοπίζονται ακριβώς πάνω από το σύστοιχο νεφρό (δεξιό και αριστερό επινεφρίδιο). Η ακριβής ανατομική θέση τους είναι επί τα εντός του άνω πόλου του σύστοιχου νεφρού, σε στενή επαφή με τα σκέλη του διαφράγματος, στο επίπεδο του 11ου και 12ου θωρακικού σπονδύλου.

Κάθε επινεφρίδιο περιβάλλεται εξ’ ολοκλήρου από μία αληθή κάψα, επί τα εκτός της οποίας εντοπίζεται και μια δεύτερη κάψα, από κοινού με την κάψα του νεφρού, η επονομαζόμενη περινεφρική περιτονία του Gerota.

Οι φυσιολογικές διαστάσεις κάθε επινεφριδίου είναι 5 x 3 x 1 εκατοστά, ενώ το φυσιολογικό βάρος κάθε επινεφριδίου κυμαίνεται μεταξύ 4 – 5 γραμμαρίων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και σωματικού βάρους.

επινεφρίδια

Το σχήμα του δεξιού επινεφριδίου είναι τριγωνικό ή πυραμοειδές, σε αντίθεση με το αριστερό που εμφανίζει σχήμα ημισελήνου.

Η αρτηριακή αιμάτωση κάθε επινεφριδίου προέρχεται από:

 • Την άνω επινεφριδική αρτηρία, κλάδο της σύστοιχης κάτω φρενικής αρτηρίας
 • Την μέση επινεφριδική αρτηρία, κλάδο της κοιλιακής αορτής
 • Την κάτω επινεφριδική αρτηρία, κλάδο της σύστοιχης νεφρικής αρτηρίας

Η απαγωγή του φλεβικού αίματος του επινεφριδίου συντελείται μέσω της επινεφριδικής φλέβας. Η δεξιά επινεφριδική φλέβα εμφανίζει πολύ περιορισμένο μήκος (0.5 έως 1 εκ.) και εκβάλλει απευθείας στην κάτω κοίλη φλέβα, ενώ η αριστερή επινεφριδική φλέβα παρουσιάζει μακρύτερη πορεία (~ 2 εκ.), εκβάλλοντας στη σύστοιχη νεφρική φλέβα, η οποία με τη σειρά της εκβάλλει στην κάτω κοίλη φλέβα.

επινεφρίδια αιμάτωση

Επινεφρίδιο: Οι Ζώνες του Αδένα

Δεδομένης της εμβρυολογικής προέλευσης του επινεφριδίου, κάθε επινεφρίδιο εμφανίζει σε μικροσκοπικό επίπεδο δύο διακριτές ανατομικές ζώνες:

 • Το φλοιό των επινεφριδίων, περιφερικά
 • Το μυελό των επινεφριδίων, κεντρικά

Εν συνεχεία, στο φλοιό κάθε επινεφριδίου διακρίνουμε περιφερικά προς κεντρικά, τρείς διακριτές ζώνες:

 • Τη σπειροειδή ζώνη, που εντοπίζεται αμέσως κάτωθεν της κάψας του επινεφριδίου
 • Τη στηλιδωτή ζώνη, που αποτελεί την ενδιάμεση και παχύτερη ζώνη
 • Τη δικτυωτή ζώνη, που αποτελεί την εσώτερη ζώνη και εφάπτεται του μυελού του επινεφριδίου.

Επινεφρίδια και Ορμόνες

Τα επινεφρίδια αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, ενδοκρινείς αδένες και συνεπώς η λειτουργία τους συνίσταται στην έκκριση διαφόρων ορμονών στη συστηματική κυκλοφορία του αίματος, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ομοιοστασίας (ομαλής λειτουργίας) του οργανισμού.

Αναλυτικότερα, στη σπειροειδή ζώνη του φλοιού του επινεφριδίου παράγεται η ορμόνη αλδοστερόνη, στη στηλιδωτή ζώνη παράγονται τα γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη), ενώ στη δικτυωτή ζώνη παράγονται οι επινεφριδικές ορμόνες του φύλου (ανδρογόνα).

Ο μυελός των επινεφριδίων είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και έκκριση των ορμονών του stress, όπως της επινεφρίνης (αδρεναλίνης) και νορεπινεφρίνης (νοραδρεναλίνης).

Επινεφρίδια Ζώνες

Η κύρια λειτουργία των ορμονών που παράγονται και εκκρίνονται από το φλοιό των επινεφριδίων είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της συγκέντρωσης της γλυκόζης καθώς και των ηλεκτρολυτών νατρίου και καλίου στο αίμα, ενώ τα επινεφριδικά ανδρογόνα εμφανίζουν ήπια ορμονική δράση, η οποία και εκδηλώνεται μετά τη μετατροπή τους σε άλλα όργανα σε ισχυρότερες ορμόνες του φύλου.

Τέλος, οι ορμόνες που παράγονται και εκκρίνονται από το μυελό των επινεφριδίων προκαλούν την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, υποστηρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε καταστάσεις stress, όπως περιπτώσεις τραυματισμού, εγκαύματος ή χειρουργικής επέμβασης.

Επινεφρίδια και Παθήσεις τους

Τα επινεφρίδια ενδέχεται να εμφανίσουν διάφορες ανατομικές (διαταραχή της μορφολογίας του αδένα) ή/και λειτουργικές παθήσεις (διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του αδένα), σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε ανατομική πάθηση των επινεφριδίων ενδέχεται να συνοδεύεται είτε από φυσιολογική είτε από επηρεασμένη ενδοκρινική λειτουργία του αδένα.

Στις παθήσεις των επινεφριδίων περιλαμβάνονται:

Οι φυσιολογικές διαστάσεις κάθε επινεφριδίου είναι 5 x 3 x 1 εκατοστά, ενώ το φυσιολογικό βάρος κάθε επινεφριδίου κυμαίνεται μεταξύ 4 – 5 γραμμαρίων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και σωματικού βάρους.

Κάθε επινεφρίδιο εμφανίζει σε μικροσκοπικό επίπεδο δύο διακριτές ανατομικές ζώνες:

 • Το φλοιό των επινεφριδίων, περιφερικά
 • Το μυελό των επινεφριδίων, κεντρικά

Εν συνεχεία, στο φλοιό κάθε επινεφριδίου διακρίνουμε περιφερικά προς κεντρικά, τρείς διακριτές ζώνες:

 • Τη σπειροειδή ζώνη, που εντοπίζεται αμέσως κάτωθεν της κάψας του επινεφριδίου
 • Τη στηλιδωτή ζώνη, που αποτελεί την ενδιάμεση και παχύτερη ζώνη
 • Τη δικτυωτή ζώνη, που αποτελεί την εσώτερη ζώνη και εφάπτεται του μυελού του επινεφριδίου.

Τα επινεφρίδια παράγουν και εκκρίνουν πολλαπλές ορμόνες, με την κάθε ορμόνη να προέρχεται από μία διακριτή ζώνη του επινεφριδίου.

Αναλυτικότερα, στη σπειροειδή ζώνη του φλοιού του επινεφριδίου παράγεται η ορμόνη αλδοστερόνη, στη στηλιδωτή ζώνη παράγονται τα γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη), ενώ στη δικτυωτή ζώνη παράγονται οι επινεφριδικές ορμόνες του φύλου (ανδρογόνα).

Επιπρόσθετα, ο μυελός των επινεφριδίων είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και έκκριση των ορμονών του stress, όπως της επινεφρίνης (αδρεναλίνης) και νορεπινεφρίνης (νοραδρεναλίνης).

Η κύρια λειτουργία των ορμονών που παράγονται και εκκρίνονται από το φλοιό των επινεφριδίων είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της συγκέντρωσης της γλυκόζης καθώς και των ηλεκτρολυτών νατρίου και καλίου στο αίμα, ενώ τα επινεφριδικά ανδρογόνα εμφανίζουν ήπια ορμονική δράση, η οποία και εκδηλώνεται μετά τη μετατροπή τους σε άλλα όργανα σε ισχυρότερες ορμόνες του φύλου.

Όσον αφορά στις ορμόνες που παράγονται και εκκρίνονται από το μυελό των επινεφριδίων, αυτές προκαλούν την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, υποστηρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε καταστάσεις stress, όπως περιπτώσεις τραυματισμού, εγκαύματος ή χειρουργικής επέμβασης.

Τα επινεφρίδια ενδέχεται να εμφανίσουν διάφορες ανατομικές (διαταραχή της μορφολογίας του αδένα) ή/και λειτουργικές παθήσεις (διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του αδένα), σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε ανατομική πάθηση των επινεφριδίων ενδέχεται να συνοδεύεται είτε από φυσιολογική είτε από επηρεασμένη ενδοκρινική λειτουργία του αδένα.

Στις παθήσεις των επινεφριδίων περιλαμβάνονται:

 • Το επινεφριδικό τυχαίωμα (incidentaloma)
 • Ο πρωτοπαθής Υπεραλδοστερονισμός (Σύνδρομο Conn)
 • Το σύνδρομο Cushing
 • Το φαιοχρωμοκύττωμα
 • Ο καρκίνος του Επινεφριδίου
Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader