Ενότητες

Τι είναι η παραθυρεοειδεκτομή;

Η παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης ενός ή περισσοτέρων παραθυρεοειδών αδένων. Η επέμβαση έχει ένδειξη στους ασθενείς που πάσχουν από αδένωμα παραθυρεοειδούς, υπερπαραθυρεοειδισμό ή από καρκίνο του παραθυρεοειδούς αδένα.

Στην περίπτωση ενός πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα, συνηθέστερα σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ή τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, αφαιρείται μόνο ο πάσχων αδένας (αδένωμα). Οι περιπτώσεις αφαίρεσης ενός μόνο πάσχοντος αδένα (αδένωμα παραθυρεοειδούς) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παραθυρεοειδεκτομής.

αδένωμα παραθυρεοειδούς αδένα αδένωμα παραθυρεοειδούς παραθυρεοειδεκτομή-illustration

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις με νόσο του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων (συνηθέστερα σε ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό), η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου για εντοπισμό του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων είναι επιβεβλημένη.

παραθυρεοειδεκτομή-υφολική

Υφολική παραθυρεοειδεκτομή: παραθυρεοειδεκτομή δεξιού άνω, δεξιού κάτω και αριστερού κάτω παραθυρεοειδούς αδένα και υφολική παραθυρεοειδεκτομή αριστερού άνω παραθυρεοειδούς αδένα

Πώς πραγματοποιείται η παραθυρεοειδεκτομή;

Η παραθυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, με τη δημιουργία μίας μικρής εγκάρσιας τομής στο κατώτερο μέρος του τραχήλου. Ιδανικά, ο χειρουργός πραγματοποιεί την τομή επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνηθέστερα σε ασθενείς στους οποίους έχει ένδειξη η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου, μία μικρή διεύρυνση της τομής κατά ένα έως δύο εκατοστά είναι συνήθως απαραίτητη.

Στην περίπτωση ενός μονήρους αδενώματος παραθυρεοειδούς, η πάσχουσα πλευρά αποτελεί την αρχική κατεύθυνση του χειρουργού ενδοκρινών αδένων. Ακολούθως, ο χειρουργός εντοπίζει το αδένωμα παραθυρεοειδούς και το αφαιρεί προσεκτικά.

Παραθυρεοειδεκτομή - αφαίρεση παραθυρεοειδούς αδένα.

Παραθυρεοειδεκτομή – αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς αδένα. Το αδένωμα αφορούσε στον αριστερό κάτω παραθυρεοειδή αδένα, που εντοπίστηκε πίσω από τον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς.

Στους ασθενείς με διάχυτη υπερπλασία όλων των παραθυρεοειδών αδένων, ο χειρουργός διενεργεί αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου και εντοπισμό όλων των παραθυρεοειδών αδένων. Εν συνεχεία, πραγματοποιεί είτε υφολική παραθυρεοειδεκτομή είτε ολική παραθυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευση τμήματος ενός παραθυρεοειδούς αδένα.

Στο τέλος της επέμβασης, η σύγκλειση της τομής του δέρματος με ενδοδερμική ραφή προσφέρει, εγγυημένα, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

παραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς-τομή

Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, 2 μόλις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση

παραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς-τομη-Quote-desktopπαραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς-τομη-Quote-mobile

Διεγχειρητική μέτρηση επιπέδων παραθορμόνης

Κατά την παραθυρεοειδεκτομή, εξαιρετικά σημαντική είναι η επιβεβαίωση της αφαίρεσης των πασχόντων παραθυρεοειδών αδένων σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνική της επιβεβαίωσης της αφαίρεσης των πασχόντων αδένων υπερέχει της κλασικής τεχνικής, υπό την έννοια πως εξασφαλίζει την αποφυγή τόσο της αμφοτερόπλευρης διερεύνησης του τραχήλου όσο και ενδεχόμενης δεύτερης χειρουργικής επέμβασης (επανεπέμβασης) για τον εντοπισμό των υπολειπόμενων νοσούντων παραθυρεοειδών αδένων.

Τη σύγχρονη αυτή τεχνική της διεγχειρητικής μέτρησης των επιπέδων της παραθορμόνης την εφαρμόζουμε, ανεξαιρέτως, σε όλους τους ασθενείς μας. Τα επίπεδα της παραθορμόνης μετά την εξαίρεση ενός ή περισσότερων πασχόντων αδένων συγκρίνονται με τα επίπεδα πριν την αφαίρεση.

Η ελάττωση των επιπέδων της παραθορμόνης αίματος μετά την πάροδο 10 λεπτών από την αφαίρεση του νοσούντος αδένα κατά τουλάχιστον 50% της αρχικής της τιμής ή η επίτευξη φυσιολογικών, πλέον, επιπέδων παραθορμόνης (κριτήρια Miami), αποτελούν εγγύηση της βιοχημικής ίασης των ασθενών. Η βιοχημική ίαση, με τη σειρά της, εξασφαλίζει και την κλινική ίαση του ασθενούς, αποκλείοντας την ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου στους εναπομείναντες παραθυρεοειδείς αδένες.

παραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς

Στην αντίθετη περίπτωση, η ανεπαρκής πτώση των επιπέδων της παραθορμόνης σημαίνει την ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου στους εναπομείναντες παραθυρεοειδείς αδένες. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου.

Είναι ασφαλής επέμβαση η παραθυρεοειδεκτομή;

Η παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί μία εξαιρετικά ασφαλή επέμβαση στα χέρια ενός χειρουργού εξειδικευμένου στη χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων. Ωστόσο, η παραθυρεοειδεκτομή δεν παύει να αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική και λεπτή χειρουργική επέμβαση. Η λεπτότητα και ευθρυπτότητα των ιστών του τραχήλου καθώς και η στενή ανατομική σχέση των παραθυρεοειδών αδένων με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, συμβάλλουν στη λεπτότητα αυτής της επέμβασης.

παραθυρεοειδεις παλινδρομο λαρυγγικο νευρο

Η στενή ανατομική σχέση των παραθυρεοειδών αδένων με το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο

Παραθυρεοειδεκτομή & διεγχειρητική εφαρμογή νευροδιέγερσης / νευροπαρακολούθησης

Η αναγνώριση, διασφάλιση και διατήρηση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η οπτική αναγνώριση και η ορθή παρασκευή τους από έναν έμπειρο χειρουργό είναι απαραίτητη, εξασφαλίζοντας την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, πραγματοποιούμε χρήση του νευροδιεγέρτη σε όλους τους ασθενείς μας , ανεξαιρέτως, που υποβάλλονται σε παραθυρεοειδεκτομή. Η διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική ομιλία και αναπνοή.

παραθυρεοειδεκτομή-νευροδιεγερτης-quote-desktopπαραθυρεοειδεκτομή-νευροδιεγερτης-quote-mobile

Αποφυγή διάσπασης κάψας του αδένα, μετεγχειρητικής αιμορραγίας & λοίμωξης του τραύματος

Στην αποφυγή διάσπασης της κάψας του παραθυρεοειδικού αδενώματος. Ενδεχόμενη διάσπαση της κάψας του αδενώματος θα προκαλέσει παραθυρωμάτωση και κατά συνέπεια επακόλουθη υποτροπή της νόσου.

Στην αποτροπή ενδεχόμενης μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, η χρήση της τελευταίας γενιάς αιμοστατικών συσκευών και τεχνικών το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο.

Στην αποτροπή μετεγχειρητικής λοίμωξης (μόλυνσης) του χειρουργικού τραύματος. Το ενδεχόμενο αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, εξαιτίας της καθαρής φύσεως της επέμβασης και της πλούσιας αιμάτωσης της περιοχής του τραχήλου. Για το λόγο αυτό, κατά την παραθυρεοειδεκτομή σας χορηγούμε μία και μοναδική δόση αντιβιοτικής αγωγής.

Μετεγχειρητική Περίοδος

Μετά την πάροδο μερικών ωρών από την παραθυρεοειδεκτομή, οι ασθενείς δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Δεν νιώθουν πόνο και είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση. Το επόμενο πρωινό, οι ασθενείς επιστρέφουν στην οικία τους καθώς και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Παραθυρεοειδεκτομή και Αναμενόμενη Μετεγχειρητική Υπασβεστιαιμία

Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, την παραθυρεοειδεκτομή μπορεί να ακολουθήσει μία αναμενόμενη υπασβεστιαιμία (χαμηλό ασβέστιο στο αίμα). Αυτή οφείλεται στην προκαλούμενη από τη νόσο αδράνεια των φυσιολογικών παραθυρεοειδών αδένων.

Σε κάποιους ασθενείς, η μετεγχειρητική υπασβεστιαιμία θα καθορίσει και τη διάρκεια της νοσηλείας. Πιο συγκεκριμένα, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών χρήζει μίας ελάχιστης παράτασης της νοσηλείας κατά μία ημέρα για την ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου. Οι ασθενείς αυτοί συνεχίζουν τη φαρμακευτική αγωγή κατ’οίκον, με δισκία ασβεστίου και βιταμίνης D, μέχρι η λειτουργία των υπόλοιπων παραθυρεοειδών αδένων επανέλθει πλήρως.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημαντική χειρουργική επέμβαση της Παραθυρεοειδεκτομής. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου ως Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων, διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων του φάσματος της Ενδοκρινικής Χειρουργικής (Θυρεοειδούς, Παραθυρεοειδών και Επινεφριδίων).

Παραθυρεοειδεκτομή: Συχνές Ερωτήσεις

Η παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί μία χειρουργική επέμβαση που χρήζει γενικής αναισθησίας. Κατά τη γενική αναισθησία, ο αναισθησιολόγος χορηγεί στους ασθενείς αναισθητικά φάρμακα από τη φλέβα ή/και εισπνεόμενα. Η χορήγηση τους έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια της συνείδησης των ασθενών. Ταυτόχρονα, τα αναισθητικά φάρμακα καταστέλλουν το αίσθημα του πόνου και την αντανακλαστική αντίδραση του οργανισμού σε αυτό (υπέρταση, ταχυκαρδία).

Η προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο είναι το ίδιο πρωινό της χειρουργικής επέμβασης και επιστρέφουν στην οικία τους το επόμενο πρωινό.

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Επίσης, είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν κάποιο μετεγχειρητικό πόνο και δυσφορία. Συνεπώς, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει μία πολύ ήπια ενόχληση στο λαιμό κατά την κατάποση, καθώς και στον αυχένα.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων αυτών. Για το λόγο αυτό θα εξέλθετε του νοσοκομείου με ήπια παυσίπονα, τα οποία δεν θα σας είναι απαραίτητα μετά από μία ημέρα.

Η σύγκλειση της τομής είναι με απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή. Κατά συνέπεια τα ράμματα αυτά δεν χρειάζονται κάποια αφαίρεση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν τη δημιουργία μίας ουλής. Κυρίαρχο παράγοντα καθορισμού της επούλωσης κάθε χειρουργικού τραύματος αποτελεί ο ίδιος ο ασθενής. Ωστόσο, η υιοθέτηση συγκεκριμένων χειρουργικών τεχνικών συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των ουλών. Πιο αναλυτικά, οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν την επιλογή του ύψους του τραχήλου για την πραγματοποίηση της τομής, η προσεκτική πραγματοποίηση της τομής επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος, όπως επίσης και η σύγκλειση της με τη χρήση ενδοδερμικής ραφής.

Η λήψη ασβεστίου από το στόμα μετά την παραθυρεοειδεκτομή είναι απαραίτητη στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η εξήγηση στο φαινόμενο αυτό έγκειται στο γεγονός πως ο υπερπαραθυρεοειδισμός προκαλεί την ελάττωση της περιεκτικότητας των οστών σε ασβέστιο, καθώς και την καταστολή της φυσιολογικής λειτουργίας των υπόλοιπων παραθυρεοειδών αδένων.

Συνεπώς, η λήψη ασβεστίου από το στόμα απαιτείται για μερικές μόνο ημέρες, μέχρις ότου τόσο η περιεκτικότητα των οστών σε ασβέστιο όσο και η λειτουργία των υπολοίπων φυσιολογικών παραθυρεοειδών αδένων επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα.

Σεβόμαστε και μένουμε πάντοτε πιστοί στον όρκο που δώσαμε για τη φιλεύσπλαγχνη προσφορά του ιατρικού λειτουργήματος στους ασθενείς μας.

Το κόστος της επέμβασης φροντίζουμε να το διατηρούμε σε απόλυτα λογικά επίπεδα για τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής μας. Σε κάθε περίπτωση θα σας προσφέρουμε μία ασφαλή, ανώδυνη και σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση, χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο, προσαρμόζοντας το κόστος στο επίπεδο των δυνατοτήτων κάθε ασθενούς μας.

 

Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
js_loader