Ενότητες

Τι είναι η παραθυρεοειδεκτομή;

Η παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης ενός ή περισσοτέρων παραθυρεοειδών αδένων. Η επέμβαση έχει ένδειξη στους ασθενείς που πάσχουν από αδένωμα παραθυρεοειδούς, υπερπαραθυρεοειδισμό ή από καρκίνο του παραθυρεοειδούς αδένα.

Στην περίπτωση ενός πάσχοντος παραθυρεοειδούς αδένα, συνηθέστερα σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ή τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, αφαιρείται μόνο ο πάσχων αδένας (αδένωμα). Οι περιπτώσεις αφαίρεσης ενός μόνο πάσχοντος αδένα (αδένωμα παραθυρεοειδούς) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παραθυρεοειδεκτομής.

αδένωμα παραθυρεοειδούς αδένα αδένωμα παραθυρεοειδούς παραθυρεοειδεκτομή-illustration

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις με νόσο του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων (συνηθέστερα σε ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό), η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου για εντοπισμό του συνόλου των παραθυρεοειδών αδένων είναι επιβεβλημένη.

παραθυρεοειδεκτομή-υφολική

Υφολική παραθυρεοειδεκτομή: παραθυρεοειδεκτομή δεξιού άνω, δεξιού κάτω και αριστερού κάτω παραθυρεοειδούς αδένα και υφολική παραθυρεοειδεκτομή αριστερού άνω παραθυρεοειδούς αδένα

Πώς πραγματοποιείται η παραθυρεοειδεκτομή;

Η παραθυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, με τη δημιουργία μίας μικρής εγκάρσιας τομής στο κατώτερο μέρος του τραχήλου. Ιδανικά, ο χειρουργός πραγματοποιεί την τομή επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνηθέστερα σε ασθενείς στους οποίους έχει ένδειξη η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου, μία μικρή διεύρυνση της τομής κατά ένα έως δύο εκατοστά είναι συνήθως απαραίτητη.

Στην περίπτωση ενός μονήρους αδενώματος παραθυρεοειδούς, η πάσχουσα πλευρά αποτελεί την αρχική κατεύθυνση του χειρουργού ενδοκρινών αδένων. Ακολούθως, ο χειρουργός εντοπίζει το αδένωμα παραθυρεοειδούς και το αφαιρεί προσεκτικά.

Παραθυρεοειδεκτομή - αφαίρεση παραθυρεοειδούς αδένα.

Παραθυρεοειδεκτομή – αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς αδένα. Το αδένωμα αφορούσε στον αριστερό κάτω παραθυρεοειδή αδένα, που εντοπίστηκε πίσω από τον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς.

Στους ασθενείς με διάχυτη υπερπλασία όλων των παραθυρεοειδών αδένων, ο χειρουργός διενεργεί αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου και εντοπισμό όλων των παραθυρεοειδών αδένων. Εν συνεχεία, πραγματοποιεί είτε υφολική παραθυρεοειδεκτομή είτε ολική παραθυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευση τμήματος ενός παραθυρεοειδούς αδένα.

Στο τέλος της επέμβασης, η σύγκλειση της τομής του δέρματος με ενδοδερμική ραφή προσφέρει, εγγυημένα, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

παραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς-τομή

Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, 2 μόλις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση

παραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς-τομη-Quote-desktopπαραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς-τομη-Quote-mobile

Διεγχειρητική μέτρηση επιπέδων παραθορμόνης

Κατά την παραθυρεοειδεκτομή, εξαιρετικά σημαντική είναι η επιβεβαίωση της αφαίρεσης των πασχόντων παραθυρεοειδών αδένων σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνική της επιβεβαίωσης της αφαίρεσης των πασχόντων αδένων υπερέχει της κλασικής τεχνικής, υπό την έννοια πως εξασφαλίζει την αποφυγή τόσο της αμφοτερόπλευρης διερεύνησης του τραχήλου όσο και ενδεχόμενης δεύτερης χειρουργικής επέμβασης (επανεπέμβασης) για τον εντοπισμό των υπολειπόμενων νοσούντων παραθυρεοειδών αδένων.

Τη σύγχρονη αυτή τεχνική της διεγχειρητικής μέτρησης των επιπέδων της παραθορμόνης την εφαρμόζουμε, ανεξαιρέτως, σε όλους τους ασθενείς μας. Τα επίπεδα της παραθορμόνης μετά την εξαίρεση ενός ή περισσότερων πασχόντων αδένων συγκρίνονται με τα επίπεδα πριν την αφαίρεση.

Η ελάττωση των επιπέδων της παραθορμόνης αίματος μετά την πάροδο 10 λεπτών από την αφαίρεση του νοσούντος αδένα κατά τουλάχιστον 50% της αρχικής της τιμής ή η επίτευξη φυσιολογικών, πλέον, επιπέδων παραθορμόνης (κριτήρια Miami), αποτελούν εγγύηση της βιοχημικής ίασης των ασθενών. Η βιοχημική ίαση, με τη σειρά της, εξασφαλίζει και την κλινική ίαση του ασθενούς, αποκλείοντας την ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου στους εναπομείναντες παραθυρεοειδείς αδένες.

παραθυρεοειδεκτομή-αφαίρεση παραθυρεοειδούς

Στην αντίθετη περίπτωση, η ανεπαρκής πτώση των επιπέδων της παραθορμόνης σημαίνει την ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου στους εναπομείναντες παραθυρεοειδείς αδένες. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου.

Είναι ασφαλής επέμβαση η παραθυρεοειδεκτομή;

Η παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί μία εξαιρετικά ασφαλή επέμβαση στα χέρια ενός χειρουργού εξειδικευμένου στη χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων. Ωστόσο, η παραθυρεοειδεκτομή δεν παύει να αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική και λεπτή χειρουργική επέμβαση. Η λεπτότητα και ευθρυπτότητα των ιστών του τραχήλου καθώς και η στενή ανατομική σχέση των παραθυρεοειδών αδένων με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, συμβάλλουν στη λεπτότητα αυτής της επέμβασης.

παραθυρεοειδεις παλινδρομο λαρυγγικο νευρο

Η στενή ανατομική σχέση των παραθυρεοειδών αδένων με το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο

Παραθυρεοειδεκτομή & διεγχειρητική εφαρμογή νευροδιέγερσης / νευροπαρακολούθησης

Η αναγνώριση, διασφάλιση και διατήρηση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η οπτική αναγνώριση και η ορθή παρασκευή τους από έναν έμπειρο χειρουργό είναι απαραίτητη, εξασφαλίζοντας την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, πραγματοποιούμε χρήση του νευροδιεγέρτη σε όλους τους ασθενείς μας , ανεξαιρέτως, που υποβάλλονται σε παραθυρεοειδεκτομή. Η διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική ομιλία και αναπνοή.

παραθυρεοειδεκτομή-νευροδιεγερτης-quote-desktopπαραθυρεοειδεκτομή-νευροδιεγερτης-quote-mobile

Αποφυγή διάσπασης κάψας του αδένα, μετεγχειρητικής αιμορραγίας & λοίμωξης του τραύματος

Στην αποφυγή διάσπασης της κάψας του παραθυρεοειδικού αδενώματος. Ενδεχόμενη διάσπαση της κάψας του αδενώματος θα προκαλέσει παραθυρωμάτωση και κατά συνέπεια επακόλουθη υποτροπή της νόσου.

Στην αποτροπή ενδεχόμενης μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, η χρήση της τελευταίας γενιάς αιμοστατικών συσκευών και τεχνικών το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο.

Στην αποτροπή μετεγχειρητικής λοίμωξης (μόλυνσης) του χειρουργικού τραύματος. Το ενδεχόμενο αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, εξαιτίας της καθαρής φύσεως της επέμβασης και της πλούσιας αιμάτωσης της περιοχής του τραχήλου. Για το λόγο αυτό, κατά την παραθυρεοειδεκτομή σας χορηγούμε μία και μοναδική δόση αντιβιοτικής αγωγής.

Μετεγχειρητική Περίοδος

Μετά την πάροδο μερικών ωρών από την παραθυρεοειδεκτομή, οι ασθενείς δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Δεν νιώθουν πόνο και είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση. Το επόμενο πρωινό, οι ασθενείς επιστρέφουν στην οικία τους καθώς και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Παραθυρεοειδεκτομή και Αναμενόμενη Μετεγχειρητική Υπασβεστιαιμία

Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, την παραθυρεοειδεκτομή μπορεί να ακολουθήσει μία αναμενόμενη υπασβεστιαιμία (χαμηλό ασβέστιο στο αίμα). Αυτή οφείλεται στην προκαλούμενη από τη νόσο αδράνεια των φυσιολογικών παραθυρεοειδών αδένων.

Σε κάποιους ασθενείς, η μετεγχειρητική υπασβεστιαιμία θα καθορίσει και τη διάρκεια της νοσηλείας. Πιο συγκεκριμένα, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών χρήζει μίας ελάχιστης παράτασης της νοσηλείας κατά μία ημέρα για την ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου. Οι ασθενείς αυτοί συνεχίζουν τη φαρμακευτική αγωγή κατ’οίκον, με δισκία ασβεστίου και βιταμίνης D, μέχρι η λειτουργία των υπόλοιπων παραθυρεοειδών αδένων επανέλθει πλήρως.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημαντική χειρουργική επέμβαση της Παραθυρεοειδεκτομής. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου ως Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων, διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων του φάσματος της Ενδοκρινικής Χειρουργικής (Θυρεοειδούς, Παραθυρεοειδών και Επινεφριδίων).

Παραθυρεοειδεκτομή: Συχνές Ερωτήσεις

Η παραθυρεοειδεκτομή αποτελεί μία χειρουργική επέμβαση που χρήζει γενικής αναισθησίας. Κατά τη γενική αναισθησία, ο αναισθησιολόγος χορηγεί στους ασθενείς αναισθητικά φάρμακα από τη φλέβα ή/και εισπνεόμενα. Η χορήγηση τους έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια της συνείδησης των ασθενών. Ταυτόχρονα, τα αναισθητικά φάρμακα καταστέλλουν το αίσθημα του πόνου και την αντανακλαστική αντίδραση του οργανισμού σε αυτό (υπέρταση, ταχυκαρδία).

Η προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο είναι το ίδιο πρωινό της χειρουργικής επέμβασης και επιστρέφουν στην οικία τους το επόμενο πρωινό.

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Επίσης, είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν κάποιο μετεγχειρητικό πόνο και δυσφορία. Συνεπώς, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει μία πολύ ήπια ενόχληση στο λαιμό κατά την κατάποση, καθώς και στον αυχένα.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων αυτών. Για το λόγο αυτό θα εξέλθετε του νοσοκομείου με ήπια παυσίπονα, τα οποία δεν θα σας είναι απαραίτητα μετά από μία ημέρα.

Η σύγκλειση της τομής είναι με απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή. Κατά συνέπεια τα ράμματα αυτά δεν χρειάζονται κάποια αφαίρεση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν τη δημιουργία μίας ουλής. Κυρίαρχο παράγοντα καθορισμού της επούλωσης κάθε χειρουργικού τραύματος αποτελεί ο ίδιος ο ασθενής. Ωστόσο, η υιοθέτηση συγκεκριμένων χειρουργικών τεχνικών συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των ουλών. Πιο αναλυτικά, οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν την επιλογή του ύψους του τραχήλου για την πραγματοποίηση της τομής, η προσεκτική πραγματοποίηση της τομής επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος, όπως επίσης και η σύγκλειση της με τη χρήση ενδοδερμικής ραφής.

Η λήψη ασβεστίου από το στόμα μετά την παραθυρεοειδεκτομή είναι απαραίτητη στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η εξήγηση στο φαινόμενο αυτό έγκειται στο γεγονός πως ο υπερπαραθυρεοειδισμός προκαλεί την ελάττωση της περιεκτικότητας των οστών σε ασβέστιο, καθώς και την καταστολή της φυσιολογικής λειτουργίας των υπόλοιπων παραθυρεοειδών αδένων.

Συνεπώς, η λήψη ασβεστίου από το στόμα απαιτείται για μερικές μόνο ημέρες, μέχρις ότου τόσο η περιεκτικότητα των οστών σε ασβέστιο όσο και η λειτουργία των υπολοίπων φυσιολογικών παραθυρεοειδών αδένων επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα.

Σεβόμαστε και μένουμε πάντοτε πιστοί στον όρκο που δώσαμε για τη φιλεύσπλαγχνη προσφορά του ιατρικού λειτουργήματος στους ασθενείς μας.

Το κόστος της επέμβασης φροντίζουμε να το διατηρούμε σε απόλυτα λογικά επίπεδα για τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής μας. Σε κάθε περίπτωση θα σας προσφέρουμε μία ασφαλή, ανώδυνη και σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση, χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο, προσαρμόζοντας το κόστος στο επίπεδο των δυνατοτήτων κάθε ασθενούς μας.

 

efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader