Ενότητες

Αιμορροΐδες

Οι αιμορροΐδες αποτελούν ένα φυσιολογικό πλέγμα από αγγεία (αρτηρίες και φλέβες) στην περιοχή του πρωκτού και «στηρίζονται» σε ένα σκελετό από κολλαγόνο (ινοελαστικό ιστό) και λείες μυϊκές ίνες. Η διόγκωση των αιμορροΐδων, ωστόσο, αποτελεί μία παθολογική κατάσταση, η οποία ονομάζεται αιμορροϊδοπάθεια.

Τύποι των αιμορροΐδων

Αναλόγως του σημείου που εντοπίζονται, διακρίνονται στις εσωτερικές αιμορροΐδες και στις εξωτερικές αιμορροΐδες.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες εντοπίζονται πάνω από την οδοντωτή γραμμή, ενώ καλύπτονται από τον βλεννογόνο του εντέρου (εσωτερικό τοίχωμα του εντέρου). Αντιθέτως, οι εξωτερικές αιμορροΐδες εντοπίζονται περιφερικότερα της οδοντωτής γραμμής και καλύπτονται από το δέρμα του πρωκτού.

αιμορροϊδες εσωτερικες εξωτερικες

Λειτουργία των αιμορροΐδων

Από λειτουργικής άποψης, οι εσωτερικές αιμορροΐδες δρουν ως μικρά εσωτερικά «μαξιλαράκια του πρωκτού» και σε συνδυασμό πάντοτε με τους σφιγκτήρες μύες, συμβάλλουν  στη διατήρηση της εγκράτειας του πρωκτού και συνεπώς στον έλεγχο των κενώσεων. Με αλλά λόγια, οι εσωτερικές αιμορροΐδες αποτελούν μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού.

Αιμορροΐδες: Αίτια εμφάνισης

Οι αιμορροΐδες έχουν ως αίτια όλες εκείνες τις καταστάσεις που προκαλούν μία χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Οι καταστάσεις αυτές, λοιπόν, περιλαμβάνουν:

 • τη δυσκοιλιότητα,
 • την εγκυμοσύνη,
 • τον χρόνιο βήχα (στα πλαίσια χρόνιας πνευμονικής νόσου),
 • τη βαριά χειρωνακτική εργασία

Οι καταστάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο αιμορροϊδικό πλέγμα. Η αυξημένη αυτή πίεση, λοιπόν, έχει ως συνέπεια τη συνεχή διόγκωση και τη σταδιακή εκφύλιση του υποκείμενου ινοελαστικού σκελετού. Αυτός είναι και ο μηχανισμός σχηματισμού των αιμορροΐδων.

αιμορροϊδες συμπτωματα

Αιμορροΐδες: Ποια συμπτώματα προκαλούν;

Οι αιμορροΐδες προκαλούν συγκεκριμένα συμπτώματα και σημεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 • η αιμορραγία από το ορθό (αίμα στα κόπρανα ή στο χαρτί υγείας)
 • το αίσθημα βάρους στη περιοχή του πρωκτού
 • η πρόπτωση (εξωτερίκευση των αιμορροΐδων) (προπίπτουσες αιμορροΐδες)
 • το ψηλαφητό μόρφωμα στην περιοχή του πρωκτού
 • ο κνησμός στην περιοχή του πρωκτού

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως ο πόνος δεν αποτελεί σύνηθες σύμπτωμα των αιμορροΐδων. Ωστόσο, πόνος από τις αιμορροΐδες μπορεί να εμφανισθεί σε περιπτώσεις:

 • θρόμβωσης μίας προπίπτουσας εσωτερικής αιμορροΐδας, η οποία, ωστόσο, αποτελεί μία επείγουσα κατάσταση και χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης.
 • θρόμβωσης μίας εξωτερικής αιμορροΐδας, με τον πόνο να υποχωρεί αυτόματα εντός μερικών ημερών, εάν ο θρόμβος δεν αφαιρεθεί χειρουργικά.

Η εμφάνιση αιμορραγίας από το ορθό, ακόμη και επί εδάφους αιμορροΐδων, δεν θα πρέπει να αποδίδεται αποκλειστικά στις αιμορροΐδες, πριν τον αποκλεισμό άλλων αιτίων του φαινομένου. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς με αιμορροΐδες θα πρέπει να υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση.

Αιμορροϊδοπαθεια αιμα Αιμορροϊδοπαθεια αιμα mobile

Η διερεύνηση αυτή στοχεύει στον αποκλεισμό άλλων, ενδεχομένως κρίσιμων, αιτίων αιμορραγίας από το ορθό, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Αιμορροΐδες: Βαθμοί

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες ταξινομούνται, αναλόγως της βαρύτητάς τους, στους ακόλουθους βαθμούς:

 • Αιμορροΐδες 1ου (Πρώτου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με αιμορραγία, αλλά όχι με πρόπτωση.

 • Αιμορροΐδες 2ου (Δευτέρου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με πρόπτωση, η οποία ανατάσσεται αυτόματα. Μπορεί, ωστόσο, να συνυπάρχει αίμα στα κόπρανα.

 • Αιμορροΐδες 3ου (Τρίτου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με πρόπτωση, αλλά ανατάσσονται μηχανικά (με τη βοήθεια του χεριού). Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συνυπάρχει αίμα στα κόπρανα.

 • Αιμορροΐδες 4ου (Τετάρτου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με μόνιμη πρόπτωση που δεν ανατάσσεται. Συνυπάρχει συνήθως αιμορραγία.

Αιμορροϊδες βαθμοι

Αιμορροΐδες: Ποια είναι η Θεραπεία;

Η θεραπεία των αιμορροΐδων περιλαμβάνει τη συντηρητική καθώς και τη χειρουργική θεραπεία και εξατομικεύεται με βάση:

 • Το βαθμό και το μέγεθος των αιμορροΐδων, όπως και
 • Τη συχνότητα καθώς και την ένταση των συμπτωμάτων.

Συντηρητική θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία ενδείκνυται σε ασθενείς με 1ου ή 2ου βαθμού αιμορροΐδες και περιλαμβάνει:

 • Τη διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, φρούτα καθώς και λαχανικά
 • Τα υπακτικά φάρμακα σε περιπτώσεις χρόνιας δυσκοιλιότητας
 • Τις τοπικές κρέμες
 • Τα φλεβοτονικά φάρμακα
 • Τις αλλαγές των συνηθειών του ατόμου στην τουαλέτα (αποφυγή μακράς παραμονής στη λεκάνη και ξέπλυμα της περιοχής με άφθονο χλιαρό προς κρύο νερό).

Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία των αιμορροΐδων ενδείκνυται επί αποτυχίας των συντηρητικών μεθόδων αντιμετώπισης της νόσου. Επίσης, ενδείκνυται επί επιμονής ή επιδείνωσης των συμπτωμάτων της.

Η χειρουργική θεραπεία εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή με βάση το βαθμό και το μέγεθος των αιμορροΐδων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Αιμορροϊδoπηξία με τη χρήση συσκευής Laser (Θεραπεία Αιμορροΐδων με Laser)

Ενδείκνυται σε ασθενείς με αιμορροΐδες έως και 3ου βαθμού, συνηθέστερα, ωστόσο, έως 2ου βαθμού.

Είναι κατάλληλη για ασθενείς με αιμορροΐδες οποιουδήποτε βαθμού, συνηθέστερα, ωστόσο, έως και 3ου βαθμού.

Ενδείκνυται σε ασθενείς με αιμορροΐδες έως και 3ου βαθμού.

Αιμορροΐδες: Θεραπεία με Laser

Η θεραπεία των αιμορροΐδων με Laser ή αιμορροϊδοπηξία με Laser αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ασφαλή, ανώδυνη και οριστική θεραπεία των αιμορροΐδων.

Η θεραπεία των αιμορροΐδων με Λειζερ μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με αιμορροΐδες έως και 3ου βαθμού, συνηθέστερα όμως πραγματοποιείται σε αιμορροΐδες 1ου και 2ου βαθμού.

Ο καυτηριασμός των αιμορροΐδων με Laser πραγματοποιείται μέσω μίας οπής μικρού μεγέθους στο δέρμα του πρωκτού πέριξ της αιμορροΐδας, από την οποία εισάγεται μία εξαιρετικά εύκαμπτη ίνα Laser, που διοχετεύει την ενέργεια του Laser κατά 360 μοίρες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο καυτηριασμός και η συρρίκνωση των αιμορροΐδων.

Το βάθος και ο βαθμός του καυτηριασμού των αιμορροΐδων εξαρτώνται από τη χρονική διάρκεια των παλμικών κυμάτων του Laser, τα οποία θα πρέπει να περιορίζονται στα 2 έως 3 δευτερόλεπτα για κάθε αιμορροΐδα.

αιμορροϊδες θεραπεια με laser

αιμορροϊδες θεραπεια με λειζερΘεραπεία Αιμορροΐδων με Laser: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας των αιμορροΐδων με Laser, έναντι των υπολοίπων μεθόδων, είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν:

 • την οριστική θεραπεία του προβλήματος των αιμορροΐδων
 • την παντελή έλλειψη μετεγχειρητικού πόνου
 • την ταχύτατη επιστροφή των ασθενών στην οικία και την εργασία τους εντός μερικών ωρών
 • την πλήρη απουσία μετεγχειρητικών αλλαγών του τραύματος.

Αν οι αιμορροΐδες σας ταλαιπωρούν, επικοινωνήστε με το Γενικό Χειρουργό, Δρ. Κωνσταντίνο Αποστόλου. Ο ιατρός διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των αιμορροΐδων, ενώ έχει πραγματοποιήσει πληθώρα επεμβάσεων αιμορροϊδοπηξίας με Laser.

Αναλόγως του σημείου που εντοπίζονται, υπάρχουν 2 τύποι αιμορροΐδων:

 •  Οι εσωτερικές αιμορροΐδες και
 • Οι εξωτερικές αιμορροΐδες

Οι εξωτερικές αιμορροΐδες αποτελούν τις αιμορροΐδες εκείνες που εντοπίζονται περιφερικότερα (χαμηλότερα) της οδοντωτής γραμμής και είναι πλησίον στο δέρμα του πρωκτού.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες αποτελούν τις αιμορροΐδες εκείνες που εντοπίζονται κεντρικότερα της οδοντωτής γραμμής, αλλά κάποιες φορές μπορούν να προβάλλουν και κάτω από την οδοντωτή γραμμή.

Από λειτουργικής άποψης, οι εσωτερικές αιμορροΐδες δρουν ως μικρά εσωτερικά «μαξιλαράκια του πρωκτού» και σε συνδυασμό πάντοτε με τους σφιγκτήρες μύες, συμβάλλουν  στη διατήρηση της εγκράτειας του πρωκτού και συνεπώς στον έλεγχο των κενώσεων. Με αλλά λόγια, οι εσωτερικές αιμορροΐδες αποτελούν μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού.

Οι αιμορροΐδες έχουν ως αίτια όλες εκείνες τις καταστάσεις που προκαλούν μία χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 • τη δυσκοιλιότητα,
 • την εγκυμοσύνη,
 • τον χρόνιο βήχα (στα πλαίσια χρόνιας πνευμονικής νόσου),
 • τη βαριά χειρωνακτική εργασία

Οι καταστάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο αιμορροϊδικό πλέγμα. Η αυξημένη αυτή πίεση, λοιπόν, έχει ως συνέπεια τη συνεχή διόγκωση και τη σταδιακή εκφύλιση του υποκείμενου ινοελαστικού σκελετού. Έτσι, λοιπόν, προκαλούνται οι αιμορροΐδες.

Οι αιμορροΐδες προκαλούν συγκεκριμένα συμπτώματα και σημεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 • η αιμορραγία από το ορθό (αίμα στα κόπρανα ή στο χαρτί υγείας)
 • το αίσθημα βάρους στη περιοχή του πρωκτού
 • η πρόπτωση (εξωτερίκευση των αιμορροΐδων) (προπίπτουσες αιμορροΐδες)
 • το ψηλαφητό μόρφωμα στην περιοχή του πρωκτού
 • ο κνησμός στην περιοχή του πρωκτού

Ο πόνος δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο σύμπτωμα των αιμορροΐδων. Ωστόσο, ο πόνος από τις αιμορροΐδες μπορεί να εμφανισθεί σε περιπτώσεις:

 • θρόμβωσης μίας προπίπτουσας εσωτερικής αιμορροΐδας, η οποία αποτελεί μία επείγουσα κατάσταση και χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης.
 • θρόμβωσης μίας εξωτερικής αιμορροΐδας, με τον πόνο να υποχωρεί αυτόματα εντός μερικών ημερών, εάν ο θρόμβος δεν αφαιρεθεί χειρουργικά.

Η εμφάνιση αιμορραγίας από το ορθό (αίμα στα κόπρανα ή στο χαρτί) αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα εκδήλωσης των αιμορροΐδων. Το αίμα αυτό αποβάλλεται από τον πρωκτό στο τέλος της κένωσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι ορατό στην επιφάνεια των κοπράνων.

Όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς που πάσχουν από αιμορροΐδες, οι οποίες εκδηλώθηκαν με την απώλεια αίματος από το ορθό, θα πρέπει πριν η αιμορραγία αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στις αιμορροΐδες, να υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση, προς αποκλεισμό άλλων δυνητικά σοβαρότερων παθήσεων του εντέρου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες ταξινομούνται, αναλόγως της βαρύτητάς τους, στους ακόλουθους βαθμούς:

 • Αιμορροΐδες 1ου (Πρώτου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με αιμορραγία, αλλά όχι με πρόπτωση.

 • Αιμορροΐδες 2ου (Δευτέρου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με πρόπτωση, η οποία ανατάσσεται αυτόματα. Μπορεί, ωστόσο, να συνυπάρχει αίμα στα κόπρανα.

 • Αιμορροΐδες 3ου (Τρίτου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με πρόπτωση, αλλά ανατάσσονται μηχανικά (με τη βοήθεια του χεριού). Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συνυπάρχει αίμα στα κόπρανα.

 • Αιμορροΐδες 4ου (Τετάρτου) Βαθμού

Παρουσιάζονται με μόνιμη πρόπτωση που δεν ανατάσσεται. Συνυπάρχει συνήθως αιμορραγία.

Η θεραπεία των αιμορροΐδων περιλαμβάνει τη συντηρητική καθώς και τη χειρουργική προσέγγιση και εξατομικεύεται με βάση:

 • Το βαθμό και το μέγεθος των αιμορροΐδων, όπως και
 • Τη συχνότητα καθώς και την ένταση των συμπτωμάτων

Η θεραπεία των αιμορροΐδων με Laser ή αιμορροϊδοπηξία με Laser αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ασφαλή, ανώδυνη και οριστική θεραπεία των αιμορροΐδων.

Η θεραπεία των αιμορροΐδων με Λειζερ μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με αιμορροΐδες έως και 3ου βαθμού.

Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας των αιμορροΐδων με Laser, έναντι των υπολοίπων μεθόδων, είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν:

 • την οριστική θεραπεία του προβλήματος των αιμορροΐδων
 • την παντελή έλλειψη μετεγχειρητικού πόνου
 • την ταχύτατη επιστροφή των ασθενών στην οικία και την εργασία τους εντός μερικών ωρών
 • την πλήρη απουσία μετεγχειρητικών αλλαγών του τραύματος.

efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader