Θυρεοειδεκτομή

Ενότητες

Τι είναι η Θυρεοειδεκτομή

Η θυρεοειδεκτομή αποτελεί την χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του θυρεοειδούς αδένα. Διακρίνουμε δύο τύπους θυρεοειδεκτομής, την ολική θυρεοειδεκτομή και την ημι-θυρεοειδεκτομή. Η ολική θυρεοειδεκτομή αφορά στην αφαίρεση του συνόλου του θυρεοειδούς αδένα και αποτελεί τη συχνότερα πραγματοποιούμενη επέμβαση. Αντιθέτως, η ημι-θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία σπάνια επέμβαση και αφορά στην αφαίρεση του ενός λοβού του αδένα μαζί με τον ισθμό.

Θυρεοειδεκτομή Ολική

Πως πραγματοποιείται η επέμβαση

Η θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, με τη δημιουργία μίας μικρής εγκάρσιας τομής στο κατώτερο μέρος του τραχήλου. Ιδανικά, ο χειρουργός πραγματοποιεί την τομή της θυρεοειδεκτομής επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς με ευμεγέθη βρογχοκήλη, ενδέχεται να απαιτηθεί μία μικρή διεύρυνση της τομής κατά 1-2 εκατοστά.

Ο χειρουργός παρασκευάζει ανατομικά και με μεγάλη προσοχή και τους δύο λοβούς του θυρεοειδούς αδένα και τους αφαιρεί. Ύστερα από την αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα, η σύγκλειση της τομής του δέρματος με ενδοδερμική ραφή προσφέρει, εγγυημένα, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

θυρεοειδεκτομή τομή
Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, 2 μόλις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση

Θυρεοειδεκτομή Αισθητικό αποτέλεσμα

Θυρεοειδεκτομή Αισθητικό αποτέλεσμα - Desktop Quote 1

Είναι ασφαλής επέμβαση η θυρεοειδεκτομή;

Η θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία εξαιρετικά ασφαλή επέμβαση στα χέρια ενός χειρουργού εξειδικευμένου στη χειρουργική του θυρεοειδούς και των ενδοκρινών αδένων. Η θυρεοειδεκτομή δεν παύει, ωστόσο, να αποτελεί και μία ιδιαίτερα απαιτητική και λεπτή χειρουργική επέμβαση. Η λεπτότητα και ευθρυπτότητα των ιστών του τραχήλου, όπως και η στενή ανατομική σχέση του θυρεοειδή αδένα με τους παραθυρεοειδείς αδένες και με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, συμβάλλουν στην ιδιαιτερότητα και λεπτότητα αυτής της χειρουργικής επέμβασης.

Στην ολική θυρεοειδεκτομή, συνεπώς, στην προσπάθεια μας για άριστο αποτέλεσμα χωρίς ενδεχόμενες επιπλοκές, ιδιαίτερη προσοχή επιδεικνύουμε κατά την:

Η οπτική αναγνώριση και ορθή παρασκευή των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων από έναν έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων είναι απαραίτητα, ενώ εξασφαλίζουν την άριστη μετεγχειρητική λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, πραγματοποιούμε χρήση του νευροδιεγέρτη σε όλους τους ασθενείς μας, ανεξαιρέτως. Η διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων εξασφαλίζει την άριστη μετεγχειρητική ομιλία και αναπνοή.

θυρεοειδεκτομή νευροδιέγερση
Επιβεβαίωση της άριστης λειτουργικότητας και των 2 παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων κατά την ολική θυρεοειδεκτομή, σε πραγματικό χρόνο
  • Αναγνώριση, προσεκτική παρασκευή και διατήρηση της ακεραιότητας και της αιμάτωσης όλων των παραθυρεοειδών αδένων

Εξασφαλίζει την αποφυγή ενδεχόμενης μετεγχειρητικής υπασβεστιαιμίας και της ανάγκης για λήψη ασβεστίου από του στόματος. Στην κατεύθυνση αυτή, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις αδυναμίας διατήρησης της ακεραιότητάς τους, ο χειρουργός πραγματοποιεί αυτομεταμόσχευση στους τραχηλικούς μύες από την ίδια τομή.

  • Αποτροπή ενδεχόμενης μετεγχειρητικής αιμορραγίας

Το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, η χρήση της τελευταίας γενιάς αιμοστατικών συσκευών και τεχνικών το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο.

Νέες Τεχνικές Mobile Quote 2Νέες Τεχνικές Desktop Quote 2

Μετεγχειρητική Ανάρρωση

Η ανάρρωση των ασθενών μετά την αφαίρεση του θυρεοειδούς είναι ταχύτατη. Μετά την πάροδο μερικών ωρών από την θυρεοειδεκτομή, οι ασθενείς δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Επίσης, είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση. Τέλος, το επόμενο πρωινό, οι ασθενείς επιστρέφουν στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Η ζωή μετά τη Θυρεοειδεκτομή

Η αφαίρεση του θυρεοειδούς δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση ή παρενέργεια στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Έτσι, λοιπόν, η θυρεοειδεκτομή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το βάρος του σώματος και στις γυναίκες ασθενείς την περίοδο, τη γονιμότητα και τη μελλοντική εγκυμοσύνη. Επιπρόσθετα, η διασφάλιση της λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων με τη χρήση της διεγχειρητικής νευροδιέγερσης και νευροπαρακολούθησης, εξασφαλίζει πως η φωνή των ασθενών θα παραμείνει μετά την επέμβαση ίδια, χωρίς καμία αλλοίωση.

Ορμονική υποκατάσταση μετά τη Θυρεοειδεκτομή

Στην περίπτωση της ολικής θυρεοειδεκτομής, η εξαίρεση του συνόλου του θυρεοειδούς έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη των θυρεοειδικών ορμονών από τον οργανισμό. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς λαμβάνουν εφ’όρου ζωής αναπλήρωση των θυρεοειδικών ορμονών με φαρμακευτική αγωγή από του στόματος κάθε πρωί.

Στην περίπτωση της ημι-θυρεοειδεκτομής, ο υπολειπόμενος θυρεοειδής αδένας επαρκεί για την ορμονική κάλυψη του οργανισμού σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Ωστόσο, δημοσιευμένη επιστημονική μελέτη της ομάδας μας έχει αποδείξει πως σε 1 στους 3 ασθενείς είναι απαραίτητη η εφ’ όρου ζωής λήψη θυρεοειδικών ορμονών μετά από ημι-θυρεοειδεκτομή. Αναλυτικότερα, η προεγχειρητική θυρεοειδική λειτουργία, η ηλικία και η ύπαρξη θυρεοειδίτιδας Hashimoto αποτελούν τους σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες της ανάγκης μετεγχειρητικής αναπλήρωσης των θυρεοειδικών ορμονών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημαντική επέμβαση της Θυρεοειδεκτομής. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου ως χειρουργός θυρεοειδούς διαθέτει εξειδίκευση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βελιγραδίου. Διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων του φάσματος της Ενδοκρινικής Χειρουργικής (Θυρεοειδούς, Παραθυρεοειδών και Επινεφριδίων).

 

Χειρουργική Θυρεοειδούς: Συχνές Ερωτήσεις

Η ολική θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία χειρουργική επέμβαση που χρήζει γενικής αναισθησίας. Κατά τη γενική αναισθησία, ο αναισθησιολόγος χορηγεί στους ασθενείς αναισθητικά φάρμακα από τη φλέβα ή/και εισπνεόμενα. Η χορήγηση τους έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια της συνείδησης των ασθενών. Ταυτόχρονα, τα αναισθητικά φάρμακα καταστέλλουν το αίσθημα του πόνου και την αντανακλαστική αντίδραση του οργανισμού σε αυτό (υπέρταση, ταχυκαρδία).

Η προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο είναι το ίδιο πρωινό της χειρουργικής επέμβασης και επιστρέφουν στην οικία τους το επόμενο πρωινό.

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση δεν χρήζουν οποιασδήποτε ενδοφλέβιας αγωγής. Επίσης, είναι σε θέση να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν κάποιο μετεγχειρητικό πόνο και δυσφορία. Συνεπώς, η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει μία πολύ ήπια ενόχληση στο λαιμό κατά την κατάποση, καθώς και στον αυχένα.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων αυτών. Για το λόγο αυτό θα εξέλθετε του νοσοκομείου με ήπια παυσίπονα, τα οποία δεν θα σας είναι απαραίτητα μετά από μία έως δύο ημέρες.

Η σύγκλειση της τομής είναι με απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή. Κατά συνέπεια τα ράμματα αυτά δεν χρειάζονται κάποια αφαίρεση.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν τη δημιουργία μίας ουλής. Κυρίαρχο παράγοντα καθορισμού της επούλωσης κάθε χειρουργικού τραύματος αποτελεί ο ίδιος ο ασθενής. Ωστόσο, η υιοθέτηση συγκεκριμένων χειρουργικών τεχνικών συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των ουλών. Πιο αναλυτικά, οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν την επιλογή του ύψους του τραχήλου για την πραγματοποίηση της τομής, η προσεκτική πραγματοποίηση της τομής επί μίας προϋπάρχουσας εγκάρσιας πτυχής του δέρματος, όπως επίσης και η σύγκλειση της με τη χρήση ενδοδερμικής ραφής.

Η λήψη ασβεστίου μετά τη θυρεοειδεκτομή δεν είναι απαραίτητη στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Προϋπόθεση, βέβαια, για αυτό αποτελεί η αναγνώριση και διατήρηση ακέραιων όλων των παραθυρεοειδών αδένων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα.

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών που υποβάλλονται σε κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου εξαιτίας καρκίνου του θυρεοειδούς, ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη ασβεστίου από του στόματος για μερικές ημέρες, μέχρις ότου οι παραθυρεοειδείς αδένες ανακτήσουν τη φυσιολογική λειτουργικότητα τους.

Η ολική θυρεοειδεκτομή αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική και λεπτή χειρουργική επέμβαση, εξαιτίας της στενής ανατομικής σχέσης του θυρεοειδή αδένα με τους παραθυρεοειδείς αδένες και με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα.

Οι βλάβες του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (3 – 4% προσωρινή πάρεση ενός παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου) ή των παραθυρεοειδών αδένων (<10% προσωρινός υποπαραθυρεοειδισμός) είναι συνήθως προσωρινές και συνεπώς υποχωρούν αυτόματα εντός μερικών μηνών από τη χειρουργική επέμβαση. Διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η ολική θυρεοειδεκτομή συνοδεύεται από εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά μόνιμης παράλυσης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (< 1% των περιπτώσεων) και μόνιμου υποπαραθυρεοειδισμού (<1% των περιπτώσεων), όταν εκτελείται από χειρουργό εξειδικευμένο στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Κάθε παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα της σύστοιχης φωνητικής χορδής και κατά συνέπεια καθοριστικό για την ομιλία και την αναπνοή. Βλάβη του ενός νεύρου μπορεί να οδηγήσει σε βράγχος φωνής. Αντιθέτως, η κάκωση και των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της φωνής (αφωνία). Λειτουργικά, οι παραθυρεοειδείς αδένες συνθέτουν και εκκρίνουν στην κυκλοφορία του αίματος μία ορμόνη, την παραθορμόνη (Parathyroid Hormone – PTH). Η παραθορμόνη αποτελεί τον κύριο παράγοντα διατήρησης της ομοιοστασίας του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώμα. Η αντιμετώπιση του προσωρινού υποπαραθυρεοειδισμού περιλαμβάνει τη χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή/και βιταμίνης D για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Σπανιότατα, ωστόσο, οι περιπτώσεις μόνιμου υποπαραθυρεοειδισμού χρήζουν τη λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου ή/και βιταμίνης D, ενδεχομένως εφ’όρου ζωής.

Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άριστη γνώση της ανατομίας, την οπτική αναγνώριση και την ορθή παρασκευή των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων από έναν έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Ωστόσο, η χρήση του νευροδιεγέρτη συμβάλλει στη διεγχειρητική επιβεβαίωση της άριστης μετεγχειρητικής λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων και συνεπώς της φώνησης και ομιλίας.

Η θυρεοειδεκτομή δεν αλλοιώνει σε καμία περίπτωση ούτε την ένταση ούτε τη χροιά της φωνής των ασθενών. Απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων, στο οποίο η εφαρμογή της διεγχειρητικής νευροδιέγερσης και νευροπαρακολούθησης σε όλους τους ασθενείς μας αποδεικνύεται πολύτιμη.

Η ολική θυρεοειδεκτομή έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη των ορμονών του θυρεοειδούς από τον οργανισμό. Κατά συνέπεια, η φαρμακευτική αναπλήρωση τους και η ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής στοχεύει στην επίτευξη φυσιολογικών επιπέδων ορμονών στον οργανισμό. Τα φυσιολογικά επίπεδα ορμονών δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το βάρος των ασθενών με προεγχειρητικά φυσιολογικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών.

Οι ασθενείς με υποθυρεοειδισμό, ωστόσο, παρατηρούν μία μείωση του βάρους τους, ακολουθώντας την ίδια διατροφή όπως πριν την επέμβαση.

Η θυρεοειδεκτομή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την περίοδο των γυναικών. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η σωστή ορμονική ρύθμιση των γυναικών μετά την αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα.

Η θυρεοειδεκτομή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη. Είναι πολυάριθμα τα παραδείγματα ασθενών μας, οι οποίες στους 3 κιόλας μήνες μετά τη θυρεοειδεκτομή είχαν συλλάβει και η εγκυμοσύνη εξελίχθηκε απολύτως φυσιολογικά.

Η λήψη ραδιενεργού ιωδίου μετά τη θυρεοειδεκτομή δεν εφαρμόζεται ως ρουτίνα σε όλους τους ασθενείς. Μόνο οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή εξαιτίας καρκίνου του θυρεοειδούς ή οι ασθενείς στους οποίους η βιοψία του θυρεοειδούς αδένα που αφαιρέθηκε αποδείξει την ύπαρξη καρκίνου του θυρεοειδούς είναι δυνητικοί υποψήφιοι για την λήψη ραδιενεργού ιωδίου, όταν όμως πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σεβόμαστε και μένουμε πάντοτε πιστοί στον όρκο που δώσαμε για τη φιλεύσπλαγχνη προσφορά του ιατρικού λειτουργήματος στους ασθενείς μας.

Το κόστος της επέμβασης φροντίζουμε να το διατηρούμε σε απόλυτα λογικά επίπεδα για τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής μας. Σε κάθε περίπτωση θα σας προσφέρουμε μία ασφαλή, ανώδυνη και σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση, χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο, προσαρμόζοντας το κόστος στο επίπεδο των δυνατοτήτων κάθε ασθενούς μας.

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

Μοιραστείτε το περιεχόμενο: