14° Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας

Λάρισα, 10 - 12 Σεπτεμβρίου 2021

14° Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας


Ομιλία του Δρ. Κωσταντίνου Αποστόλου στο συνέδριο, με θέμα:
"Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid - 19 στην Ελάχιστα Εμεμβατική Χειρουργική"
Μοιραστείτε το περιεχόμενο: