Τι προκαλεί την παχυσαρκία;

Η παχυσαρκία και ειδικά η νοσογόνος παχυσαρκία αποτελούν τη σύγχρονη μάστιγα της εποχής μας. Ο φρενήρης σύγχρονος τρόπος ζωής με τη συνεπαγόμενη έλλειψη χρόνου για σωματική άσκηση, σε συνδυασμό με τη συχνή κατανάλωση «έτοιμων» ή πρόχειρα προετοιμασμένων τροφών, είχε ως αποτέλεσμα την έξαρση της παχυσαρκίας και ειδικά σε άτομα νεαρής ηλικίας.

Ορισμός της παχυσαρκίας – Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ – BMI)

Η διεθνώς αποδεκτή μέθοδος αποτύπωσης του σωματικού βάρους σε συνάρτηση με το σωματικό ύψος κάθε ατόμου είναι μέσω του Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index – BMI). Το δείκτη μάζας σώματος υπολογίζουμε, συνεπώς, από την ακόλουθη εξίσωση (έκφραση σε kg/m2):

ΔΜΣ ή BMI = Σωματικό Βάρος σε Kg / (Ύψος Σώματος) 2

Με βάση, λοιπόν, την τιμή του ΒΜΙ, το σωματικό βάρος κάθε ανθρώπου το ταξινομούμε ως ακολούθως:

παχυσαρκία ορισμός-δείκτης μάζας σώματος

Συνεπώς, οι τιμές του BMI που υπερβαίνουν τα 30 kg/m2 αποτελούν το διεθνές όριο καθορισμού της παχυσαρκίας.

Στόχος της βαριατρικής χειρουργικής – Η Χειρουργική της Παχυσαρκίας

Οι πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες απώλειας του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους μέσω της δίαιτας και της εντατικής σωματικής άσκησης, εντούτοις, αποτέλεσαν το έναυσμα της βαριατρικής χειρουργικής ή χειρουργικής της παχυσαρκίας, ήδη από την δεκαετία του 1970.

Σκοπό της βαριατρικής χειρουργικής αποτελεί η απώλεια του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους, με στόχο την αποκατάσταση του βάρους εντός φυσιολογικών ορίων. Αυτό είναι εφικτό μέσω της μείωσης των προσλαμβανόμενων θερμίδων ή/και των απορροφούμενων θερμίδων, με τελικό αποτέλεσμα ένα αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο.

είδη επεμβασεις παχυσαρκιας

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τον όρο βαριατρική χειρουργική τείνει πλέον να αντικαταστήσει ο όρος Μεταβολική Χειρουργική. Πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες έχουν αποδείξει πως το όφελος των ασθενών από τις χειρουργικές αυτές επεμβάσεις δεν αφορά μόνο στην απώλεια του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους, αλλά περιλαμβάνει, επίσης, την ύφεση ή ακόμη και την πλήρη εξάλειψη των συν-νοσηρών καταστάσεων, που συχνά συνοδεύουν την παχυσαρκία.

Κριτήρια καταλληλότητας βαριατρικής χειρουργικής

Τα κριτήρια καταλληλότητας ενός ατόμου για την πραγματοποίηση κάποιας βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης είναι τα ακόλουθα:

  • BMI > 40 kg / m2 ή 
  • BMI > 35 kg / m2 & ύπαρξη μίας τουλάχιστον συν-νοσηρής κατάστασης που συνοδεύει την παχυσαρκία, όπως ακολουθούν στον πίνακα: 

παχυσαρκία συννοσηρές καταστάσεις

Είδη βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων

Τον υποκείμενο μηχανισμό απώλειας σωματικού βάρους των βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων συνοψίζουμε, λοιπόν, ως εξής:

  • Περιοριστικού τύπου επεμβάσεις: περιορισμός της ποσότητας της προσλαμβανόμενης τροφής
  • Mικτού τύπου επεμβάσεις: περιορισμός τόσο της ποσότητας της προσλαμβανόμενης τροφής όσο και του ποσοστού απορρόφησης αυτής από το έντερο

χειρουργική επέμβαση παχυσαρκία

Παραδοσιακά, η Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη ή Bypass (LRYGB) αποτελούσε τη χειρουργική μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η Γαστρική Παράκαμψη παρέχει, μακροπρόθεσμα, τα σταθερότερα αποτελέσματα απώλειας σωματικού βάρους και ύφεσης των συν-νοσηρών καταστάσεων. 

επεμβαση απωλεια βαρους επεμβαση απωλεια βαρους mobile

Τα εξαιρετικά, ωστόσο, αποτελέσματα της προαναφερθείσας επέμβασης είναι πλέον συγκρίσιμα αυτών της Λαπαροσκοπικής Επιμήκους Γαστρεκτομής (LSG). Όπως αποδεικνύεται από δημοσιευμένες μελέτες της ομάδας μας, τα αποτελέσματα της επέμβασης αυτής όσον αφορά στην απώλεια του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους και στην ύφεση των συννοσηρών καταστάσεων μετά την πάροδο 5 ετών, είναι σχεδόν συγκρίσιμα αυτών του λαπαροσκοπικού γαστρικού bypass.

Επιλογή της κατάλληλης βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης

Η επιλογή της κατάλληλης βαριατρικής επέμβασης για κάθε άτομο είναι υψίστης σημασίας και οφείλει να λαμβάνει υπόψιν διάφορους παράγοντες. Ο Dr. Αποστόλου Κωνσταντίνος είναι εξειδικευμένος Γενικός Χειρουργός και πραγματοποιεί εξατομικευμένη διάγνωση και συμβουλευτική για την κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία σε κάθε ασθενή.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για κάθε ασθενή περιλαμβάνουν:

  • Τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου
  • Την παρουσία συγκεκριμένων συν-νοσηρών καταστάσεων που συνηγορούν υπέρ κάποιου τύπου βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης 

Συνοψίζοντας, τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν τον καίριο και πολύπλευρο ρόλο των βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων. Ο ρόλος τους αφορά στην απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους, όπως και στην ύφεση των συν-νοσηρών καταστάσεων που συνοδεύουν την παχυσαρκία. 

παχυσαρκια καταλληλη επεμβαση desktop παχυσαρκια καταλληλη επεμβαση mobile

Η χειρουργική μας ομάδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη βαριατρική χειρουργική, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ασφάλεια του ασθενούς, στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και στην επιτυχία της επέμβασης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι εφικτά μόνο μέσα από την εκτέλεση μεγάλου αριθμού αυτών των επεμβάσεων ετησίως.

 

Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να απαλλαγείτε οριστικά από τη σύγχρονη μάστιγα της παχυσαρκίας όπως και των συν-νοσηρών καταστάσεων που αυτή συνεπάγεται.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό και τη χειρουργική του ομάδα για να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας και την υγεία σας.

 

 

Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader