Tι είναι η εκκολπωματική νόσος;

Ο όρος εκκολπωματική νόσος αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων με διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις. Ο κοινός παρονομαστής τους, ωστόσο, είναι η ύπαρξη εκκολπωμάτων στο τοίχωμα του παχέος εντέρου.

Η συχνότητα της νόσου εμφανίζει σταδιακή αύξηση προϊούσης της ηλικίας, ενώ διαμορφώνεται στο 60% έως 80% των ανθρώπων ηλικίας 80 ετών ή μεγαλύτερη. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως μόνο το 10% έως 20% των ασθενών θα εμφανίσει κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, με τους υπόλοιπους ασθενείς να παρουσιάζουν μια σιωπηλή μορφή αυτής.

Η φυσική πορεία της νόσου κυμαίνεται από τη σιωπηλή ύπαρξη των εκκολπωμάτων έως την ανάπτυξη εκκολπωματίτιδας, η οποία μπορεί να συνοδεύεται ή μη από τις επιπλοκές της.

Τι είναι τα εκκολπώματα;

Τα εκκολπώματα αποτελούν προσεκβολές μέρους του τοιχώματος του παχέος εντέρου (βλεννογόνου και υποβλεννογόνιου χιτώνα). Ως εκ τούτου αποτελούν ψευδή εκκολπώματα, σε αντίθεση με τα αληθή εκκολπώματα στα οποία προβάλλει το σύνολο του τοιχώματος. Τα εκκολπώματα του παχέος εντέρου εμφανίζονται συνηθέστερα στο κατιόν κόλον και το σιγμοειδές κόλον.

Εκκολπωματίτιδα

Ποια είναι τα αίτια των εκκολπωμάτων

Η αυξημένη ενδοαυλική πίεση αποτελεί τον κυρίαρχο προδιαθεσικό παράγοντα σχηματισμού των εκκολπωμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, υπάρχουν και  άλλοι παράγοντες, όπως:

  • επηρεασμένη κινητικότητα του παχέος εντέρου
  • πιθανή διαταραχή της φυσιολογικής δομής του παχέος εντέρου
  • κατανάλωση τροφών πτωχών σε φυτικές ίνες

Οι παραπάνω αιτίες σε συνδυασμό με την αυξημένη πίεση εντός του αυλού του παχέος εντέρου συμβάλλουν στη δημιουργία των εκκολπωμάτων.

Εκκολπωματίτιδα: Τι είναι;

Η εκκολπωματίτιδα αναφέρεται στην ανάπτυξη οξείας φλεγμονής εντός και πέριξ ενός ή περισσοτέρων εκκολπωμάτων του παχέος εντέρου. Πρόκειται, λοιπόν, για το αποτέλεσμα μιας μικρού μεγέθους διάτρησης του τοιχώματος του εκκολπώματος.

Εκκολπωματίτιδα – Συμπτώματα

Η νόσος αναπτύσσεται συνηθέστερα στο σιγμοειδές κόλον, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να παρουσιάζουν ένα οξύ κοιλιακό άλγος εντοπιζόμενο στον αριστερό λαγόνιο βόθρο. Το κοιλιακό άλγος αρκετά συχνά συνοδεύεται από πυρετό.

Η κλινική εξέταση του ασθενούς αποκαλύπτει την παρουσία αραιών ή ακόμη και απόντων εντερικών ήχων, μετά συνοδού μετεωρισμού της κοιλίας (κοιλιακή διάταση). Επιπροσθέτως, εντοπίζεται  περιτοναϊκή ευαισθησία στο πάσχον σημείο (εντοπισμένη περιτονίτιδα). Σπανιότερα, ωστόσο, η νόσος δύναται να εκδηλωθεί με διάχυτη περιτοναϊκή αναπηδώσα ευαισθησία (rebound). Το προαναφερθέν σημείο υποδηλώνει την ανάπτυξη γενικευμένης περιτονίτιδας και επιβάλλει την άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Διαγνωστική προσέγγιση

Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με υποψία οξείας εκκολπωματίτιδας ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάγνωση της εκκολπωματίτιδας προκύπτει από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς. Συνήθως, από το ιστορικό προκύπτει η ύπαρξη εκκολπωμάτων του παχέος εντέρου, τα οποία παρέμεναν σιωπηλά επί σειρά ετών.

εκκολπωματιτιδα διαγνωση desktop

εκκολπωματιτιδα διαγνωση mobile

Ποια ευρήματα μπορεί να προκύψουν από την αξονική τομογραφία;

Τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας όσον αφορά στη βαρύτητα του επεισοδίου ταξινομούνται ως ακολούθως:

  1. Ανεπίπλεκτη εκκολπωματίτιδα: παρουσία εκκολπωμάτων μετά συνοδού φλεγμονής πέριξ αυτών.
  2. Επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα: παρουσία εκκολπωματίτιδας με πρόκληση αποστήματος, συριγγίου ή αιμορραγίας εκ των εκκολπωμάτων.

Εκκολπωματίτιδα: Από τι εξαρτάται η θεραπευτική αντιμετώπιση;

Η βαρύτητα του επεισοδίου καθώς και η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που εμφανίζουν την επιλεγμένη μορφή της νόσου με ανάπτυξη αποστήματος, κατηγοριοποιείται ανάλογα με τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας (ταξινόμηση κατά Hinchey).

Θεραπευτική προσέγγιση

Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών που εμφανίζουν ανεπίπλεκτη εκκολπωματίτιδα συνίσταται σε χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής από του στόματος. Επίσης είναι κατάλληλη η τροποποίηση της διατροφής τους για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω επί ελλείψεως έντονου κοιλιακού άλγους και πυρετού δύνανται να πραγματοποιηθούν χωρίς νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Σε βαρύτερες, ωστόσο, περιπτώσεις ασθενών που εμφανίζουν πυρετό, εντοπισμένο περιτοναϊκό ερεθισμό ή ανεπαρκή ανταπόκριση στην από του στόματος αντιβιοτική αγωγή, η νοσηλεία του ασθενούς κρίνεται απαραίτητη. Η νοσηλεία έχει ως στόχο την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και αντιβιοτικών όπως και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Θεραπεία για επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα

Η θεραπεία των ασθενών που εμφανίζουν επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα με σχηματισμό αποστήματος περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.

Θα πρέπει, βέβαια, να τονισθεί πως οι ισχύουσες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την πραγματοποίηση εκλεκτικής χειρουργικής εκτομής του πάσχοντος τμήματος του παχέος εντέρου και αναστόμωση (ένωση) στην ίδια επέμβαση σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο επιπλεγμένης εκκολπωματίτιδας, μετά την πάροδο της οξείας φλεγμονώδους διεργασίας. Η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί πως ελαττώνει τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας από μελλοντικά επεισόδια της νόσου.

Θεραπεία για εκκολπωματίτιδα με συριγγιώδη πόρο

Η θεραπεία των ασθενών που εμφανίζουν συριγγιώδη πόρο (συρίγγιο) μεταξύ του φλεγμαίνοντος τμήματος του παχέος εντέρου και κάποιου γειτονικού ενδοκοιλιακού οργάνου συνίσταται αρχικά σε χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής. Κατόπιν υποχώρησης της οξείας φλεγμονώδους διεργασίας, η θεραπεία του ασθενούς ολοκληρώνεται με τη χειρουργική εκτομή του πάσχοντος τμήματος του παχέος εντέρου όπως και του συριγγώδους πόρου και την αναστόμωση του εντέρου στον ίδιο χρόνο.

Θεραπεία για εκκολπωματίτιδα με αιμορραγία 

Οι ασθενείς που εμφανίζουν αιμορραγία εκ των εκκολπωμάτων αντιμετωπίζονται αρχικώς συντηρητικά. Η συντηρητική αντιμετώπιση γίνεται με ενδοφλέβια αναπλήρωση υγρών, αίματος ή/και παραγώγων αυτού, στοχεύοντας στην ανάσχεση της αιμορραγίας. Σε βαρύτερες, ωστόσο, περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αντιμετώπιση, η χειρουργική εκτομή του πάσχοντος τμήματος του παχέος εντέρου συνιστά την οριστική λύση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας σήμερα γίνεται κυρίως λαπαροσκοπικά. Με τη χειρουργική μέθοδο της λαπαροσκόπησης, ο ασθενής απαλλάσσεται από τα συμπτώματα της φλεγμονής και βελτιώνεται ο τρόπος ζωής του.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση εμφάνισης επεισοδίου οξείας εκκολπωματίτιδας;

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, πως ανεξαρτήτως της εμφάνισης ή μη επιπλοκών της νόσου, όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν ένα τουλάχιστον επεισόδιο οξείας εκκολπωματίτιδας θα πρέπει να υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση του συνόλου του παχέος εντέρου (ολική κολονοσκόπηση). Η κολονοσκόπηση, ωστόσο, ενδείκνυται μετά την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων έως έξι εβδομάδων από την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων, προς αποφυγή του κινδύνου επιδείνωσης της νόσου. Στόχο της κολονοσκόπησης αποτελεί ο αποκλεισμός πιθανού καρκίνου του παχέος εντέρου, που ενδεχομένως προκάλεσε την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων.

 

Ο  Γενικός Χειρουργός Κωσταντίνος Αποστόλου,  αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έμπειρος γενικός χειρουργός, βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει εξατομικευμένη διάγνωση της εκκολπωματίτιδας και να σας προτείνει τρόπους για την αντιμετώπισή της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας.

 

 

Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
js_loader