Ενότητες

Θεσσαλονίκη, 19 – 21 Νοεμβρίου 2021

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων


Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Συμμετοχή του Dr. Κωνσταντίνου Αποστόλου στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
Μοιραστείτε το περιεχόμενο: