Νοσογόνος Παχυσαρκία

Τι προκαλεί την παχυσαρκία;

Η παχυσαρκία και ειδικά η νοσογόνος παχυσαρκία αποτελούν τη σύγχρονη μάστιγα της εποχής μας. Ο φρενήρης σύγχρονος τρόπος ζωής με τη συνεπαγόμενη έλλειψη χρόνου για σωματική άσκηση, σε συνδυασμό με τη συχνή κατανάλωση «έτοιμων» ή πρόχειρα προετοιμασμένων τροφών, είχε ως αποτέλεσμα την έξαρση της παχυσαρκίας και ειδικά σε άτομα νεαρής ηλικίας.

Ορισμός της παχυσαρκίας – Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ – BMI)

Η διεθνώς αποδεκτή μέθοδος αποτύπωσης του σωματικού βάρους σε συνάρτηση με το σωματικό ύψος κάθε ατόμου είναι μέσω του Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index – BMI). Το δείκτη μάζας σώματος υπολογίζουμε, συνεπώς, από την ακόλουθη εξίσωση (έκφραση σε kg/m2):

ΔΜΣ ή BMI = Σωματικό Βάρος σε Kg / (Ύψος Σώματος) 2

Με βάση, λοιπόν, την τιμή του ΒΜΙ, το σωματικό βάρος κάθε ανθρώπου το ταξινομούμε ως ακολούθως:

παχυσαρκία ορισμός-δείκτης μάζας σώματος

Συνεπώς, οι τιμές του BMI που υπερβαίνουν τα 30 kg/m2 αποτελούν το διεθνές όριο καθορισμού της παχυσαρκίας.

Στόχος της βαριατρικής χειρουργικής – Η Χειρουργική της Παχυσαρκίας

Οι πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες απώλειας του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους μέσω της δίαιτας και της εντατικής σωματικής άσκησης, εντούτοις, αποτέλεσαν το έναυσμα της βαριατρικής χειρουργικής ή χειρουργικής της παχυσαρκίας, ήδη από την δεκαετία του 1970.

Σκοπό της βαριατρικής χειρουργικής αποτελεί η απώλεια του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους, με στόχο την αποκατάσταση του βάρους εντός φυσιολογικών ορίων. Αυτό είναι εφικτό μέσω της μείωσης των προσλαμβανόμενων θερμίδων ή/και των απορροφούμενων θερμίδων, με τελικό αποτέλεσμα ένα αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο.

είδη επεμβασεις παχυσαρκιας

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τον όρο βαριατρική χειρουργική τείνει πλέον να αντικαταστήσει ο όρος Μεταβολική Χειρουργική. Πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες έχουν αποδείξει πως το όφελος των ασθενών από τις χειρουργικές αυτές επεμβάσεις δεν αφορά μόνο στην απώλεια του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους, αλλά περιλαμβάνει, επίσης, την ύφεση ή ακόμη και την πλήρη εξάλειψη των συν-νοσηρών καταστάσεων, που συχνά συνοδεύουν την παχυσαρκία.

Κριτήρια καταλληλότητας βαριατρικής χειρουργικής

Τα κριτήρια καταλληλότητας ενός ατόμου για την πραγματοποίηση κάποιας βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης είναι τα ακόλουθα:

  • BMI > 40 kg / m2 ή 
  • BMI > 35 kg / m2 & ύπαρξη μίας τουλάχιστον συν-νοσηρής κατάστασης που συνοδεύει την παχυσαρκία, όπως ακολουθούν στον πίνακα: 

παχυσαρκία συννοσηρές καταστάσεις

Είδη βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων

Τον υποκείμενο μηχανισμό απώλειας σωματικού βάρους των βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων συνοψίζουμε, λοιπόν, ως εξής:

  • Περιοριστικού τύπου επεμβάσεις: περιορισμός της ποσότητας της προσλαμβανόμενης τροφής
  • Mικτού τύπου επεμβάσεις: περιορισμός τόσο της ποσότητας της προσλαμβανόμενης τροφής όσο και του ποσοστού απορρόφησης αυτής από το έντερο

χειρουργική επέμβαση παχυσαρκία

Παραδοσιακά, η Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη ή Bypass (LRYGB) αποτελούσε τη χειρουργική μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η Γαστρική Παράκαμψη παρέχει, μακροπρόθεσμα, τα σταθερότερα αποτελέσματα απώλειας σωματικού βάρους και ύφεσης των συν-νοσηρών καταστάσεων. 

επεμβαση απωλεια βαρους επεμβαση απωλεια βαρους mobile

Τα εξαιρετικά, ωστόσο, αποτελέσματα της προαναφερθείσας επέμβασης είναι πλέον συγκρίσιμα αυτών της Λαπαροσκοπικής Επιμήκους Γαστρεκτομής (LSG). Όπως αποδεικνύεται από δημοσιευμένες μελέτες της ομάδας μας, τα αποτελέσματα της επέμβασης αυτής όσον αφορά στην απώλεια του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους και στην ύφεση των συννοσηρών καταστάσεων μετά την πάροδο 5 ετών, είναι σχεδόν συγκρίσιμα αυτών του λαπαροσκοπικού γαστρικού bypass.

Επιλογή της κατάλληλης βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης

Η επιλογή της κατάλληλης βαριατρικής επέμβασης για κάθε άτομο είναι υψίστης σημασίας και οφείλει να λαμβάνει υπόψιν διάφορους παράγοντες. Ο Dr. Αποστόλου Κωνσταντίνος είναι εξειδικευμένος Γενικός Χειρουργός και πραγματοποιεί εξατομικευμένη διάγνωση και συμβουλευτική για την κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία σε κάθε ασθενή.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για κάθε ασθενή περιλαμβάνουν:

  • Τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου
  • Την παρουσία συγκεκριμένων συν-νοσηρών καταστάσεων που συνηγορούν υπέρ κάποιου τύπου βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης 

Συνοψίζοντας, τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν τον καίριο και πολύπλευρο ρόλο των βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων. Ο ρόλος τους αφορά στην απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους, όπως και στην ύφεση των συν-νοσηρών καταστάσεων που συνοδεύουν την παχυσαρκία. 

παχυσαρκια καταλληλη επεμβαση desktop παχυσαρκια καταλληλη επεμβαση mobile

Η χειρουργική μας ομάδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη βαριατρική χειρουργική, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ασφάλεια του ασθενούς, στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και στην επιτυχία της επέμβασης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι εφικτά μόνο μέσα από την εκτέλεση μεγάλου αριθμού αυτών των επεμβάσεων ετησίως.

 

Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να απαλλαγείτε οριστικά από τη σύγχρονη μάστιγα της παχυσαρκίας όπως και των συν-νοσηρών καταστάσεων που αυτή συνεπάγεται.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό και τη χειρουργική του ομάδα για να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας και την υγεία σας.

 

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

Μοιραστείτε το περιεχόμενο: