Όζοι του Θυρεοειδούς

Τι είναι οι όζοι του θυρεοειδούς αδένα; 

Οι όζοι του θυρεοειδούς αδένα αποτελούν μία διόγκωση (μάζα) του θυρεοειδούς αδένα. Είναι ένα πολύ συχνό εύρημα στο γενικό πληθυσμό, ενώ επιδημιολογικές μελέτες αναδεικνύουν την παρουσία τους έως και στο 50% του πληθυσμού. Αξισημείωτο είναι το γεγονός, πως τους όζους του θυρεοειδούς τους συναντάμε συχνότερα στις γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ τα ακριβή αίτια αυτού του φαινομένου παραμένουν υπό διερεύνηση.

όζοι του θυρεοειδούς

Οι όζοι του θυρεοειδούς ενδέχεται να είναι ψηλαφητοί ή μη, γεγονός που εξαρτάται κυρίως από το μέγεθός τους και δευτερευόντως από την εντόπισή τους. Το μέγεθος των όζων του θυρεοειδούς ποικίλει και μπορεί να κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως αρκετά εκατοστά.

Ο αριθμός τους ποικίλει, επίσης, από έναν (μονήρης όζος) έως πολλαπλούς, στον ένα (οζώδης βρογχοκήλη) ή και στους δύο λοβούς του αδένα (πολυοζώδης βρογχοκήλη).

Όσον αφορά στη μορφολογία τους, οι όζοι μπορεί να είναι συμπαγείς, κυστικοί ή μικτοί (κυστικοί με επιπρόσθετο συμπαγές στοιχείο).

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη λειτουργικότητά τους, διακρίνουμε τους ψυχρούς (υπολειτουργούντες) και τους θερμούς (υπερλειτουργούντες) όζους του θυρεοειδούς.

Ποια είναι τα συμπτώματα; 

Οι όζοι του θυρεοειδούς, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν προκαλούν κάποιο ειδικό σύμπτωμα. Για το λόγο αυτό, οι μη ψηλαφητοί όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν και το συνηθέστερο εύρημα. Επιπρόσθετα, οι μη ψηλαφητοί όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν, συνήθως, ένα τυχαίο εύρημα, στα πλαίσια κάποιας απεικονιστικής εξέτασης του τραχήλου (συνήθως υπερηχογραφήματος) για άλλη πάθηση.

Επίσης, η αιμορραγία ενός ενός όζου κυστικής μορφολογίας προκαλεί την αιφνίδια αύξηση του μεγέθους του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ασθενείς εκδηλώνουν ένα αίσθημα τοπικού πόνου στο λαιμό, το οποίο αποτελεί και συχνή αιτία προσέλευσής τους προς εξέταση.

Κάποιοι ασθενείς, ωστόσο, με ευμεγέθεις όζους, εκδηλώνουν συμπτώματα εξαιτίας της πίεσης γειτονικών οργάνων. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν το βράγχος φωνής (πίεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου), τη δύσπνοια (πίεση της τραχείας), όπως επίσης και τη δυσφαγία (πίεση του οισοφάγου).

Σπανιότερα, οι ίδιοι οι ασθενείς παρατηρούν ή ακόμη και ψηλαφούν έναν όζο θυρεοειδούς αρκετά μεγάλου μεγέθους.

οζοι-θυρεοειδουςοζοι-θυρεοειδους

Όζοι του θυρεοειδούς: πότε είναι ανησυχητικοί;

Ανεξαρτήτως της λειτουργικότητάς τους, οι όζοι του θυρεοειδούς είναι στην πλειοψηφία τους καλοήθεις και δεν χρήζουν κάποιας ειδικής αντιμετώπισης. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείσει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των όζων του θυρεοειδούς.

Ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των όζων αφορά κακοήθεις όζους (καρκίνος του θυρεοειδούς), οι οποίοι, εντούτοις, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά.

Παράγοντες κινδύνου & ενδείξεις κακοήθειας

οζοι διαγνωσηΠιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την υπόκρυψη καρκίνου εντός ενός όζου θυρεοειδούς αδένα:

 • Το ανδρικό φύλο
 • Πρωτοεμφανιζόμενος όζος σε ηλικία μικρότερη των 20 ή μεγαλύτερη των 60 ετών
 • Ιστορικό έκθεσης σε ακτινοβολία στην περιοχή του τραχήλου, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία
 • Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα σε έναν τουλάχιστον πρώτου βαθμού συγγενή
 • Συνύπαρξη διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων
 • Σκληρός, αμετακίνητος όζος, με ανώμαλη επιφάνεια
 • Υπερηχογραφικά ευρήματα ύποπτα για κακοήθεια

Πως γίνεται η διάγνωση των όζων του θυρεοειδούς αδένα;

Οι όζοι του θυρεοειδούς χρήζουν μίας συγκεκριμένης καθώς και λεπτομερούς διαγνωστικής προσέγγισης.

Πιο αναλυτικά:

 • Κλινική εξέταση του ασθενούς καθώς και λήψη ιστορικού, εστιάζοντας στην αναγνώριση πιθανών παραγόντων κινδύνου για κακοήθεια.
 • Αιματολογικές εξετάσεις για την εκτίμηση των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών (T3, T4, TSH), των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων καθώς και της καλσιτονίνης.
 • Σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς αδένα για τη διερεύνηση της λειτουργικότητας των όζων, σε ασθενείς με όζους και σύγχρονο υπερθυρεοειδισμό.
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και τραχήλου. Αποτελεί την πιο ευαίσθητη απεικονιστική εξέταση για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των όζων. Το υπερηχογράφημα εντοπίζει την ύπαρξη ή μη απεικονιστικών χαρακτηριστικών ύποπτων για κακοήθεια (υποηχογένεια, υπεραιμάτωση, ασαφή όρια, απουσία «δακτυλιδιού» πέριξ του όζου, ύπαρξη αποτιτανώσεων, όπως και συνύπαρξη διογκωμένων λεμφαδένων στον τράχηλο).

οζοι-θυρεοειδηοζοι-θυρεοειδη

 • Παρακέντηση διά λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) και βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Συνιστά τη μέθοδο εκλογής για την οριστική διάγνωση της φύσης του όζου.
παρακεντηση
Παρακέντηση ύποπτου όζου του θυρεοειδούς υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA)

Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων βιοψίας όζων θυρεοειδούς

Τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης των όζων του θυρεοειδούς αδένα κατηγοριοποιούνται κατά το πλέον σύγχρονο διεθνές σύστημα ταξινόμησης κατά Bethesda. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ταξινόμηση αυτή, κάθε κατηγορία αποτελέσματος ενέχει τον αντίστοιχο κίνδυνο υπόκρυψης καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα εντός του όζου.

συστημα Bethesda

Ποια είναι η αποτελεσματική θεραπεία;

Η κατηγοριοποίηση του αποτελέσματος της βιοψίας της παρακέντησής τους καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό τη θεραπευτική προσέγγιση των όζων.

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Σαφέστατα, οι όζοι του θυρεοειδούς που κατηγοριοποιούνται ως ύποπτοι για κακοήθεια (Bethesda V) ή κακοήθεις (Bethesda VI) αντιμετωπίζονται χειρουργικά (θυρεοειδεκτομή). Τη θεραπεία εκλογής αποτελεί, επίσης, η θυρεοειδεκτομή και στους όζους με υποψία θυλακιώδους νεοπλάσματος (Bethesda IV), αφού επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει μεγαλύτερο όφελος για τον ασθενή, συγκριτικά με τη διενέργεια μοριακού ελέγχου εκ του υλικού της βιοψίας του όζου.

Επιπρόσθετες ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Η θυρεοειδεκτομή απαιτείται, επίσης, στις περιπτώσεις:

 • Εξαιρετικά ύποπτου όζου στο υπερηχογράφημα κατηγοριοποιημένου ως Bethesda III (δυσαρμονία μεταξύ των υπερηχογραφικών και των κυτταρολογικών ευρημάτων)
 • Ύποπτου όζου στο υπερηχογράφημα κατηγοριοποιημένου ως Bethesda II ή III και συνύπαρξης άλλων παραγόντων κινδύνου για κακοήθεια (οικογενειακό ιστορικό, ιστορικό ακτινοβολίας του τραχήλου)
 • Όζου μεγέθους > 4 εκατοστών (δυσανάλογα αυξημένος κίνδυνος υπόκρυψης κακοήθειας)
 • Όζου συνεχώς αυξανόμενου μεγέθους σε διαδοχικά υπερηχογραφήματα
 • Όζου που προκαλεί τοπικά συμπτώματα, όπως τοπικό πόνο και αίσθημα πίεσης στο λαιμό
 • Όζου μεγάλου μεγέθους, ο οποίος είναι ορατός και προκαλεί αισθητικά προβλήματα
 • Όζου με συνοδό αυξημένη τιμή καλσιτονίνης αίματος (κίνδυνος υπόκρυψης μυελοειδούς καρκίνου)
 • Όζου ή όζων που προκαλούν υπερθυρεοειδισμό (τοξικό αδένωμα και τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη, αντίστοιχα)
 • Όζου κυστικής μορφολογίας που επανεμφανίστηκε μετά από παρακέντηση διά λεπτής βελόνης και αναρρόφηση

 

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Εξειδικευμένος Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων με πολυετή εμπειρία σε πολύπλοκα περιστατικά που απαιτούν αμέριστη προσοχή & ακρίβεια. Συμβουλεύει πάντοτε τους ασθενείς του με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις, προσφέροντας σύγχρονες μεθόδους θεραπείας και εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή.

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

Μοιραστείτε το περιεχόμενο: