Χοληδοχολιθίαση

Η στάση της χολής εντός της χοληδόχου κύστης καθώς και η αυξημένη συγκέντρωσή της σε χοληστερόλη και χολικά άλατα αποτελούν τους κυρίαρχους προδιαθεσικούς παράγοντες καθίζησης των συστατικών της, με τελικό αποτέλεσμα το σχηματισμό χολολίθων.

Οι χολόλιθοι δύνανται να υπάρχουν σιωπηλά εντός της χοληδόχου κύστης για χρονικό διάστημα αρκετών ετών. Το γεγονός αυτό εξηγεί τη συχνή ανακάλυψή τους ως τυχαίο εύρημα κατά την πραγματοποίηση απεικονιστικών εξετάσεων της κοιλίας για άλλους λόγους.

 

Η δίοδος, ωστόσο, ενός ή και περισσοτέρων χολολίθων διά του κυστικού πόρου εντός του κοινού χοληδόχου πόρου με αποτέλεσμα την μερική ή πλήρη απόφραξή του ονομάζεται χοληδοχολιθίαση.

 

 

Κλινική εικόνα

 

Η χοληδοχολιθίαση παρουσιάζεται κλινικά με την αιφνίδια έναρξη άλγους στο δεξιό υποχόνδριο, που συνοδεύεται από την εμφάνιση ικτέρου, του οποίου συχνά προηγείται η παρουσία υπέρχρωσης των ούρων (ούρα σκούρου χρώματος δίκην κονιάκ) και ο αποχρωματισμός των κοπράνων.

 

 

Διαγνωστική προσέγγιση

 

Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και ενδελεχούς κλινικής εξέτασης.

 

Η διάγνωση της χοληδοχολιθίασης βασίζεται κατά κύριο λόγο στα κλινικά και δευτερευόντως στα απεικονιστικά ευρήματα. Στα πλαίσια, ωστόσο, της διαγνωστικής προσέγγισης αλλά και θεραπευτικής αντιμετώπισής της, ο διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμός της βασίζεται στην πιθανότητα του ασθενούς να πάσχει από χοληδοχολιθίαση, όπως αυτό προκύπτει από το ιατρικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και τα εργαστηριακά αποτελέσματα του αίματος.

 

Σε ασθενείς χαμηλής ή ενδιάμεσης πιθανότητας να πάσχουν από χολοδοχολιθίαση, η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) αποτελεί την απεικονιστική εξέταση εκλογής για την ανάδειξή της.

 

 

Σε ασθενείς υψηλής πιθανότητας για χοληδοχολιθίαση, η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) αποτελεί τόσο την απεικονιστική εξέταση εκλογής, όσο και την ενδεδειγμένη μέθοδο θεραπευτικής αντιμετώπισής της.

 

 

Θεραπευτική προσέγγιση

 

Οι ασθενείς με διαγνωστικά αποδεδειγμένη χοληδοχολιθίαση θα πρέπει αρχικά να αντιμετωπισθούν με τη διενέργεια ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP), η οποία επιτυγχάνει την αφαίρεση των χολολίθων εκ του κοινού χοληδόχου πόρου, ύστερα από την οποία η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή θα απαλλάξει οριστικά τον ασθενή από τους χολολίθους, οι οποίοι αποτελούν το γενεσιουργό αίτιο της χοληδοχολιθίασης.

 

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί τη χειρουργική μέθοδο εκλογής για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, καθώς εμφανίζει σημαντικότατα πλεονεκτήματα συγκριτικά με την ανοικτή χολοκυστεκτομή, όπως ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένη διάρκεια νοσηλείας και συνεπώς ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στην οικία του και τις καθημερινές δραστηριότητές του.

 

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

Μοιραστείτε το περιεχόμενο: