Μηροκήλη

Τι είναι η μηροκήλη;

Η μηροκήλη αποτελεί μία κήλη που αναπτύσσεται στη βουβωνική χώρα κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο. Από άποψης συχνότητας, αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη κήλη της βουβωνικής χώρας. Η μηροκήλη, σύμφωνα με τον ορισμό της κήλης, έχει ως αποτέλεσμα την προβολή ενός ή περισσοτέρων ενδοκοιλιακών οργάνων διαμέσου ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος στη βουβωνική χώρα.

μηροκήλη

Η πιθανότητα εμφάνισης μίας μηροκήλης είναι υψηλότερη στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες. Επιπρόσθετα, η πιθανότητα εμφάνισης μηροκήλης αυξάνει προϊούσης της ηλικίας και στα δύο φύλα.

Πως σχηματίζεται;

Διάφορες έρευνες αποδίδουν το σχηματισμό της μηροκήλης στη χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων. Η χαλάρωση αυτή αφορά και στο μηριαίο δακτύλιο, διαμέσου του οποίου ξεκινά, συνεπώς, ο σχηματισμός της. Η ανατομική θέση του μηριαίου δακτυλίου είναι εσωτερικότερα των μηριαίων αγγείων (προς τη μέση γραμμή).

Διαμέσου, λοιπόν, του ευένδοτου μηριαίου δακτυλίου μπορούν να διέλθουν ένα ή και περισσότερα ενδοκοιλιακά όργανα. Ύστερα, η συνεχόμενη και επί μακρόν προβολή των ενδοκοιλιακών οργάνων διά του μηριαίου δακτυλίου έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνσή του, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους της μηροκήλης.

Παράγοντες κινδύνου για σχηματισμό μηροκήλης

Πολλαπλοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για το σχηματισμό της μηροκήλης. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Το γυναικείο φύλο
 • Την προχωρημένη ηλικία (> 70 ετών)
 • Το οικογενειακό ιστορικό σε 1ου βαθμού συγγενείς
 • Τη χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Το χρόνιο βήχα – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Την εγκυμοσύνη
 • Το κάπνισμα
 • Τη βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Το ιστορικό μηροκήλης στην αντίθετη πλευρά

Ποια συμπτώματα προκαλεί;

Συνηθέστερα, οι ασθενείς περιγράφουν την εμφάνιση άτυπων συμπτωμάτων, όπως:

 • ήπιο άλγος και δυσφορία
 • με μία συνοδό ύπαρξη διόγκωσης στην πάσχουσα περιοχή, η οποία επιτείνεται κατά τον βήχα ή την άρση βάρους.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Την ενδεχόμενη ύπαρξη μηροκήλης θα πρέπει πάντοτε να διερευνούμε με την κλινική εξέταση των ασθενών σε κατακεκλιμμένη καθώς και σε όρθια στάση.

Τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης περιλαμβάνουν την ύπαρξη ευαισθησίας καθώς και μίας προβάλλουσας μάζας στη βουβωνική χώρα, επιτεινόμενη κατά τον βήχα, σημείο που θέτει τη διάγνωση της μηροκήλης.

Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο διαχωρισμός της μηροκήλης από τη βουβωνοκήλη καθώς και από τη μηριαία λεμφαδενοπάθεια (διόγκωση λεμφαδένων), η οποία, ωστόσο, εμφανίζεται εσωτερικότερα (προς τη μέση γραμμή) της μηροκήλης.

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι της μηροκήλης

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν εμφανίζουν κάποια επιπλοκή της νόσου κατά την προσέλευση στον ιατρό και την κλινική εξέταση.

μηροκήλη

Το δυσμενέστερο σενάριο αφορά στην περίσφιξη της μηροκήλης, δηλαδή τον επηρεασμό της αιμάτωσης των περιεχόμενων ενδοκοιλιακών οργάνων μίας μη ανατασσόμενης μηροκήλης. Η περίσφιξη είναι, ωστόσο, συχνό φαινόμενο στους ασθενείς με μηροκήλη και αποτελεί μία εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση. Μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά απειλητική για τη βιωσιμότητα των οργάνων εντός της κήλης καθώς και για τη ζωή του ασθενούς.

Θεραπεία της Μηροκήλης

Η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη μοναδική καθώς και οριστική θεραπεία της μηροκήλης.

Καθοριστικό στοιχείο μίας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας αποτελεί η χρήση μεθόδων που επάγουν συμπλησιασμό των ιστών χωρίς τάσηΗ χρήση πλέγματος αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την αποφυγή της τάσης των ιστών. Προσφέρει άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο υποτροπής της μηροκήλης.

μηροκήλη

Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση;

Σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη βιβλιογραφία, η ανοικτή όπως και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της μηροκήλης με τη χρήση πλέγματος έχουν ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας. Τα ποσοστά αυτά αφορούν στην ορθή αποκατάσταση της κήλης καθώς και στο εξαιρετικό μικρό ποσοστό υποτροπής της (επανεμφάνισης), το οποίο σε έμπειρα χέρια δεν ξεπερνά το 1%.

Επιπρόσθετα, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση υπερέχει ελάχιστα της ανοικτής μεθόδου όσον αφορά στο μετεγχειρητικό πόνο. Αυτό μεταφράζεται σε μία ελαφρώς αμεσότερη επιστροφή του ασθενούς στην οικία του καθώς και στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Ο Γενικός Χειρουργός, Δρ. Αποστόλου και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των κηλών. Ο ιατρός έχει εξειδίκευση στην ελάχιστα επεμβατική μέθοδο της λαπαροσκόπησης. Σε κάθε περίπτωση εμφάνισης μηροκήλης, επικοινωνήστε έγκαιρα με Ειδικό Χειρουργό.

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

Μοιραστείτε το περιεχόμενο: