Κοιλιοκήλη – Ομφαλοκήλη

Ως κήλη ορίζεται η προβολή ενός ή περισσοτέρων ενδοκοιλιακών οργάνων διαμέσου ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος.

 

Η κοιλιοκήλη αποτελεί μία κήλη που αναπτύσσεται στο κοιλιακό τοίχωμα, συνηθέστερα επί του εδάφους μίας προηγηθείσας κοιλιακής τομής (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη), ενώ η ομφαλοκήλη αποτελεί μία κήλη που αναπτύσσεται πλησίον του ομφαλού.

 

 

Ο σχηματισμός των κηλών ξεκινά από ένα ευένδοτο σημείο (εγκάρσια περιτονία) του κοιλιακού τοιχώματος πλησίον του ομφαλού (ομφαλοκήλη) ή πλησίον ή επί της προηγηθείσας χειρουργικής τομής (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη), διαμέσου του οποίου διέρχονται ένα ή περισσότερα ενδοκοιλιακά όργανα.

 

Κυρίαρχο προδιαθεσικό παράγοντα για το σχηματισμό μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης αποτελεί η διαπύηση (επιμόλυνση) του παρελθόντος χειρουργικού τραύματος, η οποία οδηγεί σε ανεπαρκή επούλωση και κατά συνέπεια σε ελλειμματική ισχύ των κοιλιακών τοιχωμάτων.

 

Κλινική εικόνα

 

Η νόσος εκδηλώνεται κλινικά με την εμφάνιση μίας διόγκωσης στην κοιλιακή χώρα άλλοτε άλλου μεγέθους, την οποία συνήθως παρατηρεί ο ίδιος ο ασθενής. Η νόσος συνοδεύεται συνηθέστερα από την εμφάνιση άτυπων συμπτωμάτων ήπιου άλγους και δυσφορίας στην πάσχουσα περιοχή, ειδικότερα μετά τη λήψη γεύματος, η οποία επιτείνεται κατά τον βήχα, την άρση βάρους ή την έγερση από την κλίνη.

 

 

Η κλινική εξέταση του ασθενούς με υποψία μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης ή ομφαλοκήλης θα πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται τόσο σε κατακεκλιμμένη όσο και σε όρθια στάση του σώματος. Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει την ύπαρξη μίας προβάλλουσας μάζας στην κοιλιακή χώρα, ενώ η ψηλάφηση των κοιλιακών τοιχωμάτων αποκαλύπτει το μέγεθος του ελλείμματος των κοιλιακών τοιχωμάτων.

 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ασθενείς δεν εμφανίζουν κάποια επιπλοκή της νόσου κατά την προσέλευση στον ιατρό και την κλινική εξέταση.

 

Σπανιότερα, ωστόσο, η κήλη δύναται να εμφανιστεί ως μη ανατασσόμενη, δηλαδή ως αδυναμία ανάταξης των περιεχομένων της εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας, κατάσταση η οποία χρήζει άμεσης χειρουργικής παρέμβασης.

 

Η παρουσία μίας μη ανατασσόμενης κήλης για χρονικό διάστημα μερικών ωρών ενδέχεται να οδηγήσει σε περίσφιξη της κήλης, με άλλα λόγια σε επηρεασμό της αιμάτωσης των περιεχόμενων ενδοκοιλιακών οργάνων, κατάσταση εξαιρετικά απειλητική τόσο για τη βιωσιμότητά τους όσο και για τη ζωή του ασθενούς.

 

Θεραπευτική προσέγγιση

 

Η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής της μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης και της ομφαλοκήλης. Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η χειρουργική αποκατάστασή τους σε ψυχρό χρόνο υπερέχει σαφέστατα της θεραπείας τους επί της οξείας φάσης ανάπτυξης των επιπλοκών της νόσου.

 

Καθοριστικό στοιχείο μίας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας που εγγυάται άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο υποτροπής αποτελεί η αποκατάσταση του ελλείμματος των κοιλιακών τοιχωμάτων με τη χρήση μεθόδων που δεν επάγουν συμπλησιασμό των ιστών με αυξημένη τάση. Συνεπώς, η γεφύρωση του χάσματος των ιστών με τη χρήση πλέγματος αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την αποκατάσταση των κηλών της κοιλιακής χώρας.   

 

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η ανοικτή και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση των κηλών της κοιλιακής χώρας με τη χρήση πλέγματος συνοδεύονται από ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας όσον αφορά στην ορθή αποκατάσταση της κήλης και στο ενδεχόμενο υποτροπής.

 

Ωστόσο, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση των κηλών της κοιλιακής χώρας υπερέχει της ανοικτής μεθόδου όσον αφορά στο μετεγχειρητικό πόνο και στη μετεγχειρητική αποκατάσταση, καθώς συνοδεύεται από ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και συνεπώς ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητές του.

 

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

Μοιραστείτε το περιεχόμενο: