Βρογχοκήλη

Τι είναι η βρογχοκήλη;

 

Ως βρογχοκήλη ορίζεται κάθε αύξηση του μεγέθους (διόγκωση) του θυρεοειδούς αδένα, με αποτέλεσμα το μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα να υπερβαίνει τα ανώτερα φυσιολογικά όρια.

Αναλόγως της επιδημιολογίας, της λειτουργικότητας του θυρεοειδούς αδένα, της μορφολογίας, όπως επίσης και του εντοπισμού της, διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες βρογχοκήλης:

βρογχοκήλη-ταξινόμηση

Ταξινόμηση της βρογχοκήλης 

Η ενδημική προσβάλλει το 10% ή και περισσότερο του πληθυσμού μίας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ή ακόμη και της έλλειψης ιωδίου στη διατροφή του πληθυσμού στην εν λόγω περιοχή.

Η σποραδική αποτελεί τον συχνότερο τύπο. Αφορά στο 5% του ενήλικου πληθυσμού σε περιοχές με επαρκή πρόσληψη ιωδίου μέσω της διατροφής. Ένας συνδυασμός γενετικών καθώς και περιβαλλοντικών παραγόντων συμβάλλει στην εμφάνισή της.

Η οικογενής εμφανίζει ισχυρή κληρονομική προδιάθεση, ενώ κάνει την εμφάνισή της, συνήθως, στα πρώτα έτη της ζωής. Η βαρύτητά της ποικίλλει από ήπιο υποθυρεοειδισμό έως και σοβαρό υποθυρεοειδισμό με συνοδό υπολειπόμενη σωματική και νοητική ανάπτυξη (κρετινισμός).

Σε περιπτώσεις ευμεγέθους βρογχοκήλης, ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να φτάσει ακόμη και εντός του ανώτερου μεσοθωρακίου (καταδυόμενη ή οπισθοστερνική βρογχοκήλη).

Ποια είναι τα αίτια;

Η διατροφική ανεπάρκεια του ιωδίου αποτελεί διεθνώς το συχνότερο αίτιο της βρογχοκήλης. Σε περιοχές με επαρκή διατροφική πρόσληψη ιωδίου, ωστόσο, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος του Graves αποτελούν τους συχνότερους αιτιολογικούς παράγοντες δημιουργίας μιας βρογχοκήλης.

Βρογχοκήλη & θυρεοειδική λειτουργία

Η παρουσία βρογχοκήλης και η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα αποτελούν δύο ανεξάρτητες οντότητες. Με άλλα λόγια, τη βρογχοκήλη μπορεί να συνοδεύει είτε φυσιολογική είτε επηρεασμένη ορμονική λειτουργικότητα του θυρεοειδούς αδένα.

Τη μη τοξική βρογχοκήλη μπορεί να συνοδεύει είτε φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία (ευθυρεοειδισμός) είτε κάποια υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υποθυρεοειδισμός).

Η τοξική, αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υπερθυρεοειδισμός).

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, η νόσος δεν προκαλεί κάποιο ειδικό σύμπτωμα.

Βρογχοκήλη ΣυμπτώματαΒρογχοκήλη Συμπτώματα

Το αυξημένο μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει τοπικά πιεστικά φαινόμενα. Αυτά συνήθως περιλαμβάνουν την εμφάνιση δύσπνοιας, δυσφαγίας ή ακόμη και βράγχους της φωνής και είναι αποτέλεσμα της πίεσης της τραχείας, του οισοφάγου ή του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, αντίστοιχα. Σπανιότερα, μία εξαιρετικά ευμεγέθης βρογχοκήλη μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση συνδρόμου Horner ή ακόμη και την παράλυση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος, από την πίεση της σύστοιχης αυχενικής συμπαθητικής αλύσου ή του φρενικού νεύρου, αντίστοιχα. 

Οι ασθενείς με τοξική βρογχοκήλη εμφανίζουν τα συμπτώματα και σημεία του υπερθυρεοειδισμού. Αυτά περιλαμβάνουν την απώλεια σωματικού βάρους, τη νευρικότητα και τον τρόμο των άκρων, την αύξηση του καρδιακού ρυθμού (σφύξεων) με επακόλουθο αίσθημα παλμών, τη δυσανεξία στη ζέστη, την έντονη εφίδρωση, την αϋπνία, τη ξηροδερμία, τη τριχόπτωση, όπως επίσης και την αστάθεια και τις μεταβολές του εμμηνορρυσιακού κύκλου στις γυναίκες.

καταδυόμενη
Ευμεγέθης βρογχοκήλη, ιδίως του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς, με απώθηση της τραχείας προς τα δεξιά της μέσης γραμμής
Βρογχοκηλη ακτινογραφια
Στην ίδια ασθενή, παρατηρείται η απόκλιση της τραχείας προς τα δεξιά της μέσης γραμμής στην ακτινογραφία θώρακος

Διάγνωση της βρογχοκήλης

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά ευμεγέθους θυρεοειδούς αδένα, η νόσος είναι κλινικά εμφανής μέσω της επισκόπησης. Ωστόσο, η διαγνωστική προσέγγιση ακολουθεί αυτή των όζων του θυρεοειδούς αδένα.

Η κλινική εξέταση του ασθενούς και η λήψη λεπτομερούς ιστορικού αποτελούν θεμέλια της διάγνωσης. Ακολούθως, ο ιατρός θα εκτιμήσει τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα καθώς και τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος του θυρεοειδούς αδένα και του τραχήλου.

Στο υπερηχογράφημα, η βρογχοκήλη ξεκινά συνήθως ως διάχυτη (έλλειψη όζων). Ωστόσο, μετά την πάροδο διαφορετικού για κάθε ασθενή χρονικού διαστήματος, ακολουθεί η εμφάνιση όζων (οζώδης βρογχοκήλη). Στην τελευταία περίπτωση, οι όζοι μπορεί να είναι συμπαγείς, κυστικοί ή μικτοί (κυστικοί με επιπρόσθετο συμπαγές στοιχείο).

Διάχυτη Οζώδης Βρογχοκήλη
Εξέλιξη της διάχυτης μορφής σε οζώδη

Επιπρόσθετα, επί παρουσίας καταδυόμενης (οπισθοστερνικής) βρογχοκήλης στο υπερηχογράφημα του τραχήλου, ζωτικής σημασίας αποτελεί η διενέργεια αξονικής τομογραφίας τραχήλου και θώρακος. Η αξονική τομογραφία θα αναδείξει το πλήρες μέγεθος του θυρεοειδούς, όπως και το βαθμό κατάδυσής του στο μεσοθωράκιο.

βρογχοκηλη καταδυομενη

βρογχοκηλη-οπισθοστερνικη

μεσοθωράκιο

Καρκίνος θυρεοειδούς και βρογχοκήλη: υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ τους;

Πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες έχουν εξετάσει την ενδεχόμενη συσχέτιση της βρογχοκήλης με τον καρκίνο θυρεοειδούς αδένα. Πιο συγκεκριμένα, διάφορες έρευνες έχουν παρατηρήσει ποσοστά υπόκρυψης καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας βρογχοκήλης από 3% έως ακόμη και 35%.

Το φαινόμενο αυτό είναι, κατά συνέπεια, εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση της πολυοζώδους βρογχοκήλης. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη πολλαπλών όζων καθιστά δυσχερή έως και αδύνατη τη σύγχρονη παρακολούθηση καθώς και βιοψία όλων των όζων.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως στην περίπτωση μίας οπισθοστερνικής βρογχοκήλης, η διαγνωστική προσπέλαση των όζων εντός του μεσοθωρακίου είναι εξαιρετικά δυσχερής έως και αδύνατη. Ως εκ τούτου, η οπισθοστερνική βρογχοκήλη αποτελεί ένα ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς.  

Καρκίνος ΘυρεοειδούςΚαρκίνος Θυρεοειδούς

Την ενδεχόμενη υπόκρυψη καρκίνου θυρεοειδούς εντός μίας πολυοζώδους βρογχοκήλης έρχεται να αποκαλύψει η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη μας εκ του Κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Αναλυτικότερα, η μελέτη συμπεριέλαβε 3233 ασθενείς και αποκάλυψε πως το 31.7% των ασθενών με πολυοζώδη βρογχοκήλη υπέκρυπτε καρκίνο θυρεοειδούς. Το θηλώδες μικροκαρκίνωμα (θηλώδης καρκίνος διαμέτρου ≤ 1 cm) ήταν ο συχνότερος, ενώ ο θηλώδης καρκίνος (διαμέτρου > 1 cm) ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος θυρεοειδούς που εντοπίστηκε. Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.

Ποια είναι η αποτελεσματική θεραπεία;

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ενώ περιλαμβάνει τη θυρεοειδεκτομή, όπως και τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν, εντούτοις, αποδείξει την ανωτερότητα της χειρουργικής θεραπείας (θυρεοειδεκτομή) έναντι του ραδιενεργού ιωδίου, όταν τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιεί χειρουργός εξειδικευμένος στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων, καθιστώντας τη ως τη θεραπεία εκλογής.

βρογχοκηλη
Χειρουργική αφαίρεση ευμεγέθους οπισθοστερνικής (καταδυόμενης) βρογχοκήλης

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

Οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας της βρογχοκήλης περιλαμβάνουν:

 • Την παρουσία τοπικών πιεστικών φαινομένων (δύσπνοια, δυσκαταποσία, βράγχος φωνής)
 • Την ύπαρξη οπισθοστερνικής ή καταδυόμενης βρογχοκήλης (υψηλός κίνδυνος υπόκρυψης κακοήθειας)
 • Την τοξική βρογχοκήλη (υπερέκκριση θυρεοειδικών ορμονών που προκαλούν υπερθυρεοειδισμό)
 • Την πολυοζώδη βρογχοκήλη με παρουσία ύποπτων όζων θυρεοειδούς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης.
 • Τη βρογχοκήλη με αποδεδειγμένη ύπαρξη κακοήθειας μετά από παρακέντηση διά λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και βιοψία.
 • Τους αισθητικούς λόγους

 

Ο Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου MD, MSc, PhD διαθέτει εμπειρία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της βρογχοκήλης με θυρεοειδεκτομή. Η μετεκπαίδευση του ιατρού στην εφαρμογή των πλέον σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών εξασφαλίζει την προσφορά ασφαλούς και ανώδυνης θεραπείας σε όλους τους ασθενείς.

Απευθυνθείτε στον ιατρό, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα ή για οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

 • Ενδημική. Είναι το αποτέλεσα ανεπάρκειας ή της έλλειψης ιωδίου στη διατροφή.
 • Σποραδική. Είναι ο συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
 • Οικογενής. Εμφανίζεται λόγω κληρονομικότητας.
 • Καταδυόμενη ή οπισθοστερνική. Επεκτείνεται πίσω και από το στέρνο.
 • Τοξική. Συνοδεύεται από υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.
 • Μη τοξική. Συνοδεύεται από ευθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν εμφανίζεται κάποιο σύμπτωμα. Σπάνια, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει δύσπνοια, δυσφαγία ή βράγχος της φωνής. Οι ασθενείς με τοξική βρογχοκήλη, εμφανίζουν συμπτώματα του υπερθυρεοειδισμού.

 • Κλινική εξέταση
 • Λήψη λεπτομερούς ιστορικού
 • Υπερηχογράφημα του θυροειδούς αδένα και του τραχήλου
 • Μέτρηση επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών
 • Αξονική τομογραφία τραχήλου και θώρακος (στην περίπτωση εμφάνισης καταδυόμενης βρογχοκήλης)

 

Η θυρεοειδεκτομή (αφαίρεση του θυρεοειδούς) αποτελεί την ιδανική θεραπεία της βρογχοκήλης, υπό συγκεκριμένες, ωστόσο, ενδείξεις.

Όταν παρατηρηθούν τα εξής:

 • Τοπικά πιεστικά φαινόμενα (δύσπνοια, δυσφαγία ή βράγχος της φωνής)
 • Παρουσία οπισθοστερνικής ή καταδυόμενης βρογχοκήλης
 • Παρουσία τοξικής βρογχοκήλης
 • Παρουσία ύποπτων όζων θυρεοειδούς
 • Παρουσία καρκίνου του θυρεοειδούς εντός της βρογχοκήλης
Μοιραστείτε το περιεχόμενο: